7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Flat Design

Kako Izraditi Set Flat Ikona Satova u Adobe Illustratoru

Read Time: 8 mins

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Unatoč činjenici da mnogi danas koriste smartphone kako bi provjerili vrijeme, satovi su i dalje najpopularniji predmeti u interijerima. Okruženi smo raznim oblicima, bojama i tipovima satova: "tajmeri" za kuhanje, alarm satovi, zidni i kabinet satovi i razne druge vrste satova.

U ovom tutorialu ćemo izraditi tri različita tipa satova u flat stilu, primjenjujući solidne boje i geometrijske oblike, radeći sa Rotate Tool alatom i koristeći druge korisne alate i funkcije Adobe Illustratora.

Do kraja ovog tutoriala znati ćete napraviti bilo koje flat objekte, nebitno radi li se o flat ikonama satova, ikonama pribora za kuhanje ili nešto treće. Svakako pogledajte naš odjeljak s vektorima na GraphicRiver-u da dobijete inspiraciju. Počnimo!

1. Kako Dizajnirati Tajmer za Kuhanje

1. korak

Početi ćemo izrađujući lice sata. Upotrijebite Ellipse Tool (L) da napravite 95 x 95 px krug svijetle bež boje.

Kopirajte/Copy krug i zalijepite straga/Paste in Back (Control-C > Control-B). U glavnom izborniku ili u Transform kartici podesite veličinu kopije na 175 x 175 px. Fill boju malo potamnite.

make the clock face from ellipsemake the clock face from ellipsemake the clock face from ellipse

2. korak

Napravimo sada oznake za minute i sekunde na brojčaniku, počevši odozgo. Uzmite Line Segment Tool (\) ili Pen Tool (P), držite Shift i napravite kratku liniju/Stroke crvene boje. Idite na Stroke karticu i podesite Weight na 2 pt i Cap na Round Cap kako biste podebljali liniju i učinili joj oble vrhove.

create strokes for the graduationcreate strokes for the graduationcreate strokes for the graduation

3. korak

Selektirajte liniju sa Selection Tool (V), držite Alt-Shift i povucite dolje da napravite kopiju na dnu sata. Grupirajte/Group (Control-G) izrađene linije.

Pripazite da su vam obje linije savršeno centrirane. To ćete postići na sljedeći način: selektirajte linije zajedno sa krugom i kliknite još jednom na krug kako bi on postao Key Object. Otvorite Align karticu i kliknite Horizontal Align Center.

Duplicirajte/Duplicate (Control-C > Control-F) grupu linija i rotirajte kopiju za 90 stupnjeva.

align and add more strokesalign and add more strokesalign and add more strokes

4. korak

Sada ćemo dodati manje gradacije za 60 sekundi. Duplicirajte te vertikalne crvene linije koje smo napravili ranije, promijenite Stroke boju u smeđu i podesite Weight na 1pt. Crvene linije možete učiniti nevidljivima klikom na ikonu oka u Layers kartici kako vas ne bi dekoncentrirale.

add minor graduationadd minor graduationadd minor graduation

5. korak

Dok je grupa linija selektirana, dvaput kliknite Rotate Tool (R) i podesite Angle na 360/60 kako biste automatski izračunali vrijednost. Kliknite Copy da napravite novi par linija. Pritisnite Control-D da ponovite posljednju radnju i nastavite pritiskati Control-D da dodate svih 30 parova linija.

Sada možemo crvene linije ponovo učiniti vidljivima i kliknite Bring to Front (Shift-Control-]) da ih zalijepimo iznad smeđih linija.

use the rotate tool to add graduationuse the rotate tool to add graduationuse the rotate tool to add graduation

6. korak

Sada idemo na tijelo tajmera. Uzmite Rectangle Tool (M) i napravite crveni pravokutnik dimenzija 140 x 145 px. Kliknite Send to Back (Shift-Control-[),da ga pošaljete straga, iza lica sata.

Sa Direct Selection Tool (A) alatom selektirajte lijevu i desnu točku sidrišta pravokutnika i povucite Live Corners markere kako biste potpuno zaokružili oblik.

make the case from the rectanglemake the case from the rectanglemake the case from the rectangle

7. korak

Također možemo podesiti Corner Radius gornjih kutova na 15 pt na glavnoj alatnoj traci, dok ih držimo selektirane sa Direct Selection Tool (A) alatom.

Sada ćemo obliku dodati dimenziju pomoću ruba oko baze sata. Selektirajte tijelo sada i idite na Object > Path > Offset Path i podesite Offset vrijednost na 5 px ostavljajući sve ostale opcije na već zadanim vrijednostima. Malo potamnite boju oblika.

apply offset path to add dimensionapply offset path to add dimensionapply offset path to add dimension

8. korak

Uzmite Rounded Rectangle Tool i dodajmo mali stalak na dnu tijela tajmera. Napravite 115 x 15 px tamno crveni oblik kojem podesite 7.5 px Corners.

add a rectangular stand to the clockadd a rectangular stand to the clockadd a rectangular stand to the clock

9. korak

Dodajmo i ručku. Uzmite Ellipse Tool (L) i napravite crveni oval dimenzija 25 x 90 px. Uzmite boju sa tijela tajmera koristeći Eyedropper Tol (I).

Duplicirajte oval i spljoštite ga na 9 x 88 px i gornji oblik malo posvijetlite.

add an oval tumbler to the timeradd an oval tumbler to the timeradd an oval tumbler to the timer

10. korak

Prebacite na Rectangle Tool (M) i napravite 33 x 55 px tamno crveni oblik. Kliknite Send Backward, i pošaljite ga iz ručke klikom na Control-[ dva puta.

Lagano zaokružite vrhove oblika podešavajući Radius na 9 px.

add details to the tumbleradd details to the tumbleradd details to the tumbler

11. korak

Dno oblika moramo malo izbočiti u obliku luka kako bi odgovarao licu sata. Uzmite Curvature Tool (Shift-‘) i povucite donji rub da ga svinete.

use the curvature tool to bend the shapeuse the curvature tool to bend the shapeuse the curvature tool to bend the shape

12. korak

Dodajmo tajmeru i posljednji detalj: blagi odsjaj preko plastičnog tijela. Upotrijebite Rectangle Tool (M) da napravite 55 x 190 px oblik malo svjetlije crvene boje od one koju imamo na tijelu tajmera.

Selektirajte tijelo i pravokutnik te uzmite Shape Builder Tool (Shift-M). Držite Alt i kliknite gornji dio pravokutnika da ga obrišete.

use the shape builder tool to delete the unwanted partuse the shape builder tool to delete the unwanted partuse the shape builder tool to delete the unwanted part

13. korak

Obrišite donji dio pravokutnika koristeći istu metodu - i to je to! Naš tajmer za kuhanje je završen!

Nastavimo dalje na sljedeći sat.

kitchen timer is finishedkitchen timer is finishedkitchen timer is finished

2. Kako Napraviti Sat sa Pokretnim Brojkama

1. korak

Dizajn ćemo početi sa ekranom. Uzmite Rounded Rectangle Tool i napravite 170 x 85 px svijetlo žuti oblik kojem podesite 8 px Corner Radius.

Ostavite oblik selektiran, idite na Object > Path > Offset Path i primijenite 10 px Offset vrijednost. Ispunite novi oblik tamno zelenom bojom.

make a screen from rectangle and offset pathmake a screen from rectangle and offset pathmake a screen from rectangle and offset path

2. korak

Ovaj puta primijenite Offset Path još jednom ili samo izradite novi pravokutnik veličine 210 x 130 px ispod prethodna dva oblika. Ispunite ga jarkom tirkiznom bojom i podesite Corner Radius na 25 px kako biste izradili plastično kućište sata.

Dodajte tamniji rub na tirkizni oblik dodajući 3 px Offset Path ili pak napravite pravokutnik zaobljenih vrhova veličine 220 x 140 px.

add a clock caseadd a clock caseadd a clock case

3. korak

Za stalak napravite 170 x 10 px pravokutnik tamne tirkizne boje i kliknite Send to Back (Shift-Control-[) da ga pošaljete straga.

Napravimo sada i gumbe. Dodajte još jedan pravokutnik veličine 120 x 25 px na vrhu sata, i ispunite ga istom tamno zelenom bojom koju smo upotrijebili za rub. Smjestite gumb ispod kućišta sata. Dodajte još jedan gumb na desnu stranu sata na koji primijenite tamniju tirkiznu boju.

add rectangular buttons to the clockadd rectangular buttons to the clockadd rectangular buttons to the clock

4. korak

Sada je vrijeme da dodamo znamenke. Koristim Type Tool (T) i Bebas besplatan font kako bih upisala vrijeme. Podesiti ću ga na 19:30.

Idite na Object > Expand da ekspandirate tekst kako biste ga pretvorili u krivulje koje možete editirati.

add time to the display using type tooladd time to the display using type tooladd time to the display using type tool

5. korak

Ako je potrebno pomaknite svaku znamenku zasebno, tako da razmak između 9 i 3 bude malo veći od ostatka praznina.

Uzmite Rounded Rectangle Tool i dodajmo tamno zelene oblike veličine 37 x 76 px za pločice ispod svake brojke koje se preklapaju.

Možete izraditi jedan pravokutnik s lijeva i zatim ga samo povući udesno dok držite Alt-Shift da napravite kopiju. Zatim dvaput pritisnite Control-D da dva puta ponovite posljednju radnju.

Upotrijebite Align karticu i kliknite Horizontal Center da poravnate pravokutnike.

add flipping rectanglesadd flipping rectanglesadd flipping rectangles

6. korak

Upotrijebite Line Segment Tool (\) ili Pen Tool (P) da dodate razdjelnik. Držite Shift i napravite vertikalnu tamno zelenu liniju preko sredine ekrana sata. Podesite Weight na 2 pt u Stroke kartici.

I sada ćemo razdijeliti znamenke na dva dijela. Uzmite Rectangle Tool (M) i napravite usku horizontalnu traku na ekranu (ispunila sam je crvenom bojom kako biste je bolje uočili).

Sada selektirajte samo znamenke i idite na Object > Compound Path > Make (Control-8), ujedinjujući odvojene elemente u jedan objekt.

add dividers to the clock face using stroke and rectangle tooladd dividers to the clock face using stroke and rectangle tooladd dividers to the clock face using stroke and rectangle tool

7. korak

Selektirajte zajedno složenu putanju sa crvenim pravokutnikom i primijenite Minus Front funkciju na Pathfinder kartici kako biste izrezali traku da ostavite horizontalnu prazninu preko svih znamenki.

use minus front in the pathfinder to cut out the shapeuse minus front in the pathfinder to cut out the shapeuse minus front in the pathfinder to cut out the shape

8. korak

I to je to! Naš sat sa okretnim brojkama je završen. Sada možemo nastaviti na sljedeći!

flip clock is finishedflip clock is finishedflip clock is finished

3.  Kako Napraviti Moderan Zidni Sat

1. korak

Kao i prije, početi ćemo dizajniranjem lica sata. Uzmite Rounded Rectangle Tool i napravite 120 x 120 px kvadrat svijetlo-bež boje. Primijenite Object > Path > Offset Path sa 5 px Offset vrijednosti i malo potamnite novi oblik.

make the clock face from rounded rectanglemake the clock face from rounded rectanglemake the clock face from rounded rectangle

2. korak

Sada opet upotrijebite Offset Path i izradite novi pravokutnik dimenzija 150 x 150 px kojem podesite 13 px Corner Radius. Ispunite novi oblik jarkom narančastom bojom i koristeći Align ga poravnajte sa licem sata (kao Key Object), ako je potrebno, klikom na Horizontal Align Center i Vertical Align Center.

Primijenite 5 px Offset Path na narančasti oblik i malo potamnite rub, dodajući satu dimenziju.

create a bright orange rectangular casecreate a bright orange rectangular casecreate a bright orange rectangular case

3. korak

Počnimo na lice sata dodavati oznake brojčanika. Upotrijebite Ellipse Tool (L) i držite Shift da na licu sata napravite narančasti krug veličine 12 x 12 px. Držite Alt-Shift i povucite krug dolje izrađujući kopiju na dnu lica sata.

Grupirajte/Group (Control-G) oba kruga i pomoću Align funkcije ih poravnajte na lice sata.

add circular graduation to the clock faceadd circular graduation to the clock faceadd circular graduation to the clock face

4. korak

Duplicirajte/Duplicate (Control-C > Control-F) grupu krugova i rotirajte kopiju za 90 stupnjeva.

Duplicirajte vertikalnu grupu još jednom i dodajmo drugi tip brojčanika. Kopiji podesite Fill bez boje, a Stroke boju tamno-plavu. Podesite Weight na 2 pt u Stroke kartici.

add another type of circles add another type of circles add another type of circles

5. korak

Dvaput kliknite Rotate Tool (R) i podesite Angle vrijednost na 30 stupnjeva. Kliknite Copy i nastavite pritiskati Control-D nekoliko puta da na lice sata dodate svih 12 krugova.

use the rotate tool to add more circlesuse the rotate tool to add more circlesuse the rotate tool to add more circles

6. korak

Selektirajte narančaste krugove brojčanika i pritisnite Bring to Front (Control-]) da prekrijete tamno plave krugove.                                      

Dodajmo sada i kazaljke! Počnite izradom crvenog kruga u sredini i pomoću Align ga poravnajte na lice sata.

Napravite kratku vertikalnu tamno plavu liniju pomoću Line Segment Tool (\), alata i podesite Weight na 7 pt i Cap na Round Cap, kako biste izradili kazaljku za sate. Dok je kazaljka selektirana, kliknite Send Backward (Control-[), da je smjestite straga, iza crvenog kruga.

make an hour hand from strokemake an hour hand from strokemake an hour hand from stroke

7, korak

Dodajte kazaljku za minute, napravite je dužu od one koja pokazuje sate i smanjite joj Stroke Weight na 4 pt.

Na kraju dodajte drugu kazaljku kojoj Stroke boju promijenite u crvenu i Weight podesite na 3 pt.

add minute and second hands to the clockadd minute and second hands to the clockadd minute and second hands to the clock

8. korak

Dodajmo minorne detalje na lice sata. Upotrijebite Ellipse Tool (L) da na njemu izradite veliki ovalni oblik preko donje polovice. Sada selektirajte zajedno lice sata i oval, prebacite na Shape Builder Tool (Shift-M), i kliknite jednom na gornji dio lica sata ga razdvojite. Gornji dio malo potamnite kako biste napravili sjenu.

add reflection to the clock faceadd reflection to the clock faceadd reflection to the clock face

9. korak

Voila! Naš zidni sat je završen!

wall clock is completedwall clock is completedwall clock is completed

Set Ikona Satova je završen!

Odličan posao! Nadam se da ste uživali prateći ovaj tutorial i otkrili neke korisne trikove i savjete.

Clock Icons Set Clock Icons Set Clock Icons Set

Možete nastaviti proširivati ovaj set i izraditi još ikona satova, poput ovih na slici ispod.

Flat Clock Icons Set in Adobe IllustratorFlat Clock Icons Set in Adobe IllustratorFlat Clock Icons Set in Adobe Illustrator
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads