Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Kako Napraviti Realističan Tekst Efekt Neonskih Žarulja u Adobe Photoshopu

by
Difficulty:IntermediateLength:LongLanguages:
This post is part of a series called Retro Text Effect Tutorials.
Quick Tip: Create a 3D Retro Text Effect With the Appearance Panel
How to Create an 80s-Inspired Text Effect in Adobe Photoshop

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Slojevi osvijetljenih i sjajnih efekata mogu nam pomoći kreirati lijepe, sjajne objekte. U ovom tutorialu ću vam pokazati kako modificirati teksturu cigle za pozadinu i zatim upotrijebiti stilove slojeva sa Pen Tool alatom da dodamo svijetleći, neonski tekst sa jednostavnom kablom preko njega. Krenimo na posao!

Resursi za Tutorial

Tijekom izrade ovog tutoriala korišteni su sljedeći resursi:

1. Izrada Pozadine

1. korak

Izradite novi 1500 x 950 px dokument i podesite Resolution na 300.

Idite na File > Place Embedded, i otvorite BrickOldRounded0061 sliku. Podesite joj veličinu kako želite i zatim pritisnite Return tipku da prihvatite promjene.

Place the Brick Texture

2. korak

Kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na dnu Layers kartice i odaberite Levels.

Levels

3. korak

Kliknite Clip adjustment to layer ikonu na dnu Properties kartice i zatim promijenite Shadows vrijednost na 85.

Levels Values

4. korak

Kliknite opet Create new fill or adjustment layer ikonu i odaberite Hue/Saturation. Kliknite Clip adjustment to layer ikonu na dnu Properties kartice i zatim promijenite Saturation na 11, i Lightness na -83.

Hue Saturation

2. Izrada Teksta

1. korak

Napišite tekst velikim slovima koristeći font Beon Medium. Boja je #a33e88 i Size je 103 pt.

Create the Text

2. korak

Duplicirajte sloj teksta i kliknite na ikonu oka pored njega da ga sakrijete. Zatim kliknite desnim gumbom miša na kopiju i odaberite Rasterize Type.

Sada ćemo odvojiti vertikalne i dijagonalne dijelove slova od horizontalnih, kako bismo primijenili efekte koristeći različite Angle vrijednosti.

Rasterize Type

3. korak

Odaberite Rectangular Marquee Tool (ili ako želite, neki drugi alat za selektiranje), kliknite Add to selection ikonu u Options kartici i selektirajte sve horizontalne dijelove slova koje imate.

Select Horizontal Parts

4. korak

Idite na Edit > Cut i zatim Edit > Paste Special > Paste in Place. To će smjestiti selektirane dijelove na zasebni sloj. Promijenite naziv slojeva u Vertical i Horizontal.

Separate Vertical and Horizontal Parts

5. korak

Vertical i Horizontal slojevima promijenite Fill vrijednost na 0.

Fill Value

6. korak

Dva puta duplicirajte svaki od Vertical i Horizontal slojeva i zatim smjestite svaki set slojeva u grupu koja ima njezino ime (Vertical/Horizontal).

Duplicate and Group Layers

7. korak

Smjestite Horizontal grupu ispod Vertical grupe.

Group Order

3. Stiliziranje Originalnog Horizontal Sloja

Dvaput kliknite na originalni Horizontal sloj da primijenite sljedeći stil sloja:

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 10
 • Use Global Light kućicu ostavite neoznačenu
 • Angle: 0
 • Altitude: 70
 •  Anti-aliased kućicu označite
 • Highlight Mode: Linear Light
 • Shadow Mode - Opacity: 0%
Bevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Anti-aliased kućicu označite
Contour

3. korak

Dodajte Inner Shadow s ovim postavkama:

 • Blend Mode: Screen
 • Color: #e658d4
 • Angle: 30
 • Distance: 0
Inner Shadow

4. korak

Dodajte Inner Glow s ovim postavkama:

 • Opacity: 85%
 • Color: #fe66f1
 • Source: Center
 • Size: 18
Inner Glow

5. korak

Dodajte Drop Shadow s ovim postavkama:

 • Distance: 13
 • Size: 7
Drop Shadow

To će stilizirati prvi sloj horizontalnog dijela.

Styled Original Horizontal Layer

4. Stiliziranje Prve Kopije Horizontal Sloja

Dvaput kliknite prvu kopiju Horizontal sloja da primijenite sljedeći stil sloja:

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 16
 • Use Global Light kućicu ostavite neoznačenu
 • Angle: -36
 • Altitude: 42
 • Contour: Cove - Deep
 • Anti-aliased kućicu označite
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Shadow Mode - Opacity: 0%
Bevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Cone - Inverted
 • Anti-aliased kućicu označite
Contour

To će tekstu dodati više sjaja.

Styled First Copy Horizontal Layer

5. Stiliziranje Druge Kopije Horizontal Sloja

Dvaput kliknite drugu kopiju Horizontal sloja da primijenite sljedeći stil sloja:

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 16
 • Use Global Light kućicu ostavite neoznačenu
 • Angle: 18
 • Altitude: 58
 • Contour: Half Round
 • Anti-aliased kućicu označite
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Shadow Mode - Opacity: 0%
Bevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Sawtooth 2
 • Anti-aliased kućicu označite
Contour

3. korak

Dodajte Inner Glow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Noise: 5%
 • Color: #ffdcfa
 • Source: Center
 • Size: 38
Inner Glow

4. korak

Dodajte Outer Glow sa ovim postavkama:

 • Color: #7f2d65
 • Size: 15
Outer Glow

To će stilizirati posljednji horizontalni sloj, dodajući još više sjaja i svjetlosti.

Styled Second Copy Horizontal Layer

6. Stiliziranje Originalnog Vertical Sloja

1. korak

Kliknite desnim gumbom originalnog Horizontal sloja, odaberite Copy Layer Style, i zatim kliknite desnim gumbom miša originalni Vertical sloja i odaberite Paste Layer Style.

Dvaput kliknite originalni Vertical sloj i podesite Bevel and Emboss sljedeće vrijednosti: Angle na 90 i Altitude na 74.

Bevel and Emboss

2. korak

Za Inner Glow, samo promijenite Size na 15.

Inner Glow

To će podesiti efekt da odgovara vertikalnim i dijagonalnim dijelovima.

Modified Style for the Original Vertical Layer

7. Stiliziranje Prve Kopije Vertical Sloja

Kopirajte i zalijepite stil sloja prve kopije Horizontal sloja na prvu kopiju Vertical sloja, i zatim dvaput kliknite Vertical copy sloj da za Bevel and Emboss efekt promijenite Angle na -76, i Altitude na 53.

Bevel and Emboss

To je sve za prvu kopiju sloja.

Modified Style for the First Copy Vertical Layer

8. Stiliziranje Druge Kopije Vertical Sloja

Kopirajte i zalijepite stil sloja druge kopije Horizontal sloja na drugu kopiju Vertical sloja, i zatim dvaput kliknite Vertical copy 2 sloj da za Bevel and Emboss efekt promijenite Angle na -82, i Altitude na 53.

Bevel and Emboss

Time je završeno stiliziranje oba dijela teksta.

Modified Style for the Second Copy Vertical Layer

9. Dodavanje Dodatnog Sjaja i Izrada Kabla

1. korak

Napravite novi sloj ispod originalnog nevidljivog sloja teksta, nazovite ga Background Light i promijenite mu Blend Mode u Linear Light.

Podesite Foreground boju u #98338b, odaberite Brush Tool i izaberite vrlo velik, meki, okrugli vrh kista. Zatim kliknite jednom da dodate točke boje iza teksta (nemojte kliknuti i povući, samo napravite točku).

Add Background Glow

2. korak

Ispod Background Light sloja napravite novi sloj i nazovite ga Cable. Uzmite Pen Tool i odaberite Path opciju u Options kartici.

Sada ćete morati putanje tamo gdje želite dodati kabel. Možete kliknuti da dodate točke sidrišta, i kliknuti i povući da napravite krivulje. Imajte na umu da napravljena putanja ne mora biti savršena, jer u bilo koje vrijeme kasnije možete odabrati Direct Selection Tool kako biste prilagodili točke sidrišta ili drške.

Create the Cable Paths Using the Pen Tool

3. korak

Da odvojite putanje, pritisnite i držite Command tipku i kliknite izvan putanje koju ste završili kako ne bi bila spojena s putanjom koju ćete napraviti kasnije.

Separating the Paths

4. korak

Odvojite dovoljno vremena za ovaj korak kako biste postigli što bolji rezultat.

Finish Creating the Paths

5. korak

Uzmite Brush Tool i otvorite Brush karticu (Window > Brush) te odaberite tvrdi okrugli kist od 7 px kojem Spacing podesite na 1.

Brush Settings

6. korak

Podesite Foreground boju na #252525, odaberite Direct Selection Tool, kliknite desnim gumbom miša na putanju i odaberite Stroke Path.

Stroke Path

7. korak

Odaberite Brush iz Tool padajućeg izbornika i uklonite oznaku sa Simulate Pressure kućice.

Stroke Path Box

8. korak

To će putanji dodati liniju. Pritisnite Return tipku da uklonite radnu putanju.

Stroked Path

10. Stiliziranje Kabla

Dvaput kliknite Cable sloj da primijenite sljedeći stil sloja:

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Color: #ec6ab7
 • Opacity: 24%
Bevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Označite Anti-aliased kućicu
Contour

3. korak

Dodajte Pattern Overlay sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Multiply
 • Pattern: 8
Pattern Overlay

4. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Opacity: 60%
 • Distance: 13
 • Size: 10
Drop Shadow

To će stilizirati kabel.

The Styled Cable

11. Izrada Spojnica

1. korak

Uzmite Rectangle Tool i napravite 11 x 15 px pravokutnik.

Create a Rectangle

2. korak

Odaberite Add Anchor Point Tool i kliknite da dodate dvije točke u sredinu obje vertikalne strane pravokutnika.

Add Anchor Points

3. korak

Uzmite Direct Selection Tool, kliknite i povucite da selektirate središnje točke koje ste dodali i zatim pritisnite tipku lijeve strelice na tipkovnici  jednom da ih pomaknete za 1 px lijevo.

Move Anchor Points

4. korak

Duplicirajte Rectangle sloj i zatim idite na Edit > Transform > Rotate 90° Clockwise. Promijenite ime Rectangle sloja u H (za horizontalno) i V (za vertikalno).

Duplicate and Rename Rectangle Layers

12. Stiliziranje Spojnica

Dvaput kliknite sloj H da primijenite sljedeći stil sloja:

1. korak

Dodajte Gradient Overlay sa ovim postavkama:

 • Opacity: 42%
 • Kliknite Gradient okvir da napravite gradijent koristeći boje #151515 s lijeva, #6d6d6d u sredini i #161616 zdesna.
Gradient Overlay

2. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Opacity: 60%
 • Distance: 13
 • Size: 10
Drop Shadow

To će stilizirati horizontalnu spojnicu.

Styled Horizontal Clip

3. korak

Na sloj V kopirajte i zalijepite stil sloja od sloja H i zatim dvaput kliknite V sloj da za Gradient Overlay promijenite Angle vrijednost na 0.

Gradient Overlay

4. korak

Zatim duplicirajte i smjestite slojeve spojnice gdje god želite dodati spojnice na kabel koji ste izradili.

Duplicate and Place Clips

13. Dodavanje Još Jednog Sloja Boje

Kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu i odaberite Solid Color. Upotrijebite boju #a34799, smjestite sloj za podešavanje (adjustment layer) ispod Cable sloja i promijenite mu Blend Mode u Vivid Light. To će primijeniti boju na cigle iza teksta i pojačati sjaj i svjetlinu konačnog rezultata.

Solid Color Adjustment Layer

Čestitam! Završili ste

U ovom tutorialu smo modificirali pozadinu s teksturom cigle i malo je potamnili. Zatim smo napravili tekst, rasterizirali mu sloj i odvojili horizontalne dijelove od vertikalnih i dijagonalnih.

Nakon toga smo duplicirali i grupirali odvojene slojeve teksta i sve ih stilizirali da postignemo svijetleći sjajni efekt.

Kada je glavni tekst napravljen i stiliziran, dodali smo još sjaja pozadini i upotrijebili Pen alat da napravimo putanju kabla. Primijenili smo liniju na putanju kako bismo joj napravili 3D izgled.

Na kraju smo upotrijebili Rectangle Tool da izradite spojnice za kabel, modificirali ih i stilizirali te dodali jedan posljednji sloj za podešavanje kako bismo pojačali boju konačnog rezultata.

Ispod možete ostaviti svoje komentare, sugestije i rezultate.

Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.