7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Print Design

Kako Izraditi Promotivni Flyer u Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 9 mins

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Photoshop je odličan alat za grafički dizajn, naročito za digitalne grafike koje se prikazuju samo na zaslonima, kao i za poslove uređivanja fotografija što daje naslutiti već i samo ime programa. Ali to nije sve za što je dobar. Sa dobrim poznavanjem i razmišljanjem, Photoshop se također može upotrijebiti za izradu izvanrednih print dizajna.

Ovaj tutorial će vas voditi kroz osnovne korake izrade dolje prikazanog atraktivnog flyera koji možete odmah tiskati u CMYK bojama, izravno iz Photoshopa. Ovaj tutorial možete pratiti kako biste izradili identičan flyer, ili  možete prilagoditi korake sa sadržajem i bojama koje želite kako biste koristeći iste metode dobili stil flyera po vašoj vlastitoj želji.

Resursi za Tutorial

U ovom tutorialu koristimo "royalty-free" besplatne slike s Envato stranice zajedno sa nekim unaprijed izrađenim vektorskim ikonama koje sam izradio u Illustratoru posebno za ovaj projekt. U "Download Attachement" okviru s desne strane ovog tutoriala, pronaći ćete svaku od njih, zajedno sa kompletiranom PSD datotekom koju možete koristiti u vašem radu.

U ovom tutorialu također koristimo Proxima Nova Font Familiju, koja dolazi sa Typekitom ili Adobe Creative Cloud pretplatom. Možete sinkronizirati taj font na svoje računalo i upotrijebiti ga sa ovim tutorialom ili upotrijebiti neki sličan font po vlastitoj želji.

Podesite Dokument sa Smjernicama

1. korak

Prvo, podesite dokument sa ispravnom veličinom i postavkama za print. Izradite novi dokument u Photoshopu i podesite mu dimenzije na 216 x 154 mm. To su dimenzije A5 formata sa debljinom "bleed" ruba od 3 mm. Pošto ćemo kreirati rad koji je namijenjen za tisak, podesite Color Mode u CMYK i Resolution na 300 Pixels/Inch.

new photoshop documentnew photoshop documentnew photoshop document

2. korak

Izradite nove smjernice koje će predstavljati područje "bleed" ruba. Illustrator i InDesign imaju ugrađenu tu funkciju, ali u Photoshopu ga moramo izraditi sami. Upotrijebite Move Tool (V) i Shift tipke da kreirate horizontalnu smjernicu tako da povučete kursor od gornjeg ravnala. Obratite pozornost na lokaciju te smjernice koja mora biti 3 mm na Y osi.

add horizontal guideadd horizontal guideadd horizontal guide

3. korak

Ponovite isti proces da kreirate smjernice uzduž svakog ruba dokumenta. Pripazite da je svaka smjernica umetnuta 3 mm od njezinog odgovarajućeg rub.

finished guidesfinished guidesfinished guides

Izrada Pozadine

1. korak

Pritisnite Shift-Cmd-N da izradite novi Layer (sloj). Ispunite ga bijelom bojom kao što je i Foreground boja (Alt-Backspace). Pazite da su vam uključeni CMYK Slajderi kako bi koristili boje za print.

cmyk sliderscmyk sliderscmyk sliders

2. korak

Izradite novi Gradient Overlay. U Layer Style kartici, editirajte Gradient. Na bijelom slajderu podesite Location na 30%. Promijenite boju crnog slajdera u Pale Yellow (C=9 M=6 Y=14 K=0).

gradient overlay in Photoshop menugradient overlay in Photoshop menugradient overlay in Photoshop menu
Dodajte gradijent prijelaz pritiskom na fx gumb u Layer kartici...
Photoshop Gradient EditorPhotoshop Gradient EditorPhotoshop Gradient Editor
...zatim prilagodite svoj gradijent...
pick stop colorspick stop colorspick stop colors
...s bojama iz dokumenta koji želite

3. korak

Upotrijebite Rectangle Tool (U) da izradite novi pravokutnik. Podesite mu veličinu (Size) na 216 mm x 56 mm.

Create a rectangleCreate a rectangleCreate a rectangle

4. korak

Pomoću Align funkcije poravnajte pravokutnik u lijevi gornji kut dokumenta. Ispunite ga tamno smeđom bojom (C=49 M=74 Y=80 K=70)

Add dark brown rectangleAdd dark brown rectangleAdd dark brown rectangle

5. korak

Upotrijebite Pen Tool (P) da dodate novu točku sidrišta na donji rub pravokutnika.

add anchor point to rectangleadd anchor point to rectangleadd anchor point to rectangle

6. korak

Sa Direct Selection Tool (A) alatom, podesite ručke točaka sidrišta da kreirate zgodnu bezierovu krivulju.

bezier curvebezier curvebezier curve

7. korak

Pratite iste korake da prilagodite pravokutnik u oblik prikazan na slici ispod.

adjust curved rectangleadjust curved rectangleadjust curved rectangle

8. korak

Idite na File > Place Embedded..., zatim odaberite people-1.jpg sliku iz Resource Pack seta.

add pictureadd pictureadd picture

9. korak

Upotrijebite Move Tool (V) i pomaknite fotografiju preko dokumenta. Smjestite je u gornji kut kao što je prikazano ispod na slici.

place pictureplace pictureplace picture

10. korak

Izradite novi pravokutnik sa Rectangle Tool (U) alatom. Podesite mu veličinu na 216 mm x 100 mm.

add another rectangleadd another rectangleadd another rectangle

11. korak

Upotrijebite Direct Selection Tool (A) da smjestite pravokutnik  izravno iznad fotografije u gornji lijevi kut.

place rectangle over photoplace rectangle over photoplace rectangle over photo

12. korak

U Rectangle Tool kartici odaberite Mask. To će kreirati vektorsku masku primijenjenu na sloj sa fotografijom.

add vector mask to rectangleadd vector mask to rectangleadd vector mask to rectangle

13. korak

Na masku dodajte novu točku sidrišta koristeći Pen Tool (P) alat. Kreirajte zakrivljenu bezierovu krivulju sa Direct Selection Tool (A) alatom.

add anchor point to maskadd anchor point to maskadd anchor point to mask

14. korak

Koristeći iste alate, Pen Tool i Direct Selection Tool, pokušajte prilagoditi masku u oblik prikazan ispod. Obratite pažnju na poziciju točaka sidrišta i jednostavnost oblika. Što manje točaka sidrišta koristite, konačna maska će izgledati glađe.

adjust mask to see curveadjust mask to see curveadjust mask to see curve

15. korak

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur. Podesite Radius na 6.

add bluradd bluradd blur

16. korak

Selektirajte Smart Filters masku. Upotrijebite Gradient Tool (G) da izblijedite masku s lijeva na desno.

add smart filteradd smart filteradd smart filter
Gradient DirectionGradient DirectionGradient Direction
Podesite smjer gradijenta s lijeva na desno da zamutite sliku prema desnoj strani

17. korak

Izradite novu Layer Mask masku. Upotrijebite Brush Tool (B) da izblijedite stepenice na fotografiji. Upotrijebite svoj instinkt i kreativnost.

add layer maskadd layer maskadd layer mask
fade stairs to reveal brownfade stairs to reveal brownfade stairs to reveal brown

18. korak

Izradite novi Brightness/Contrast Adjustment Layer klikom na ikonu sunca u Adjustments kartici. Podesite Brightness u 40 i Contrast u 10.

add brightness adjustment layeradd brightness adjustment layeradd brightness adjustment layer

19. korak

Kliknite desnim gumbom na Adjustment Layer i odaberite Create Clipping Mask. To će primijeniti nove postavke za svjetlinu samo na fotografiji ispod.

create clipping maskcreate clipping maskcreate clipping mask

20. korak

Izradite novu boju (Solid Color). Podesite boju ispune (Color Fill) u smeđu (C=30 M=80 Y=100 K=30).

add coloradd coloradd color

21. korak

Kliknite na vektor masku s sloja fotografije. Držite Alt tipku i povucite masku preko smeđe boje ispune (Color Fill). Ta će akcija duplicirati odabranu masku.

duplicate maskduplicate maskduplicate mask

22. korak

Upotrijebite Direct Selection Tool (A) i povucite gornju točku sidrišta u gornji desni kut.

add anchor point to color layeradd anchor point to color layeradd anchor point to color layer

23. korak

Upotrijebite Brush Tool (B) da otkrijete neke dijelove fotografije ispod smeđe ispune. Podesite Layer Opacity na 75%.

reveal photo below the brown fillreveal photo below the brown fillreveal photo below the brown fill

24. korak

Nacrtajte novi pravokutnik sa Rectangle Tool (U) alatom.

Add another new rectangleAdd another new rectangleAdd another new rectangle

25. korak

Ispunite pravokutnik svijetlo smeđom bojom (C=10 M=65 Y=100 K=0).

light brownlight brownlight brown

26. korak

Smjestite sloj sa svijetlo smeđim pravokutnikom ispod tamno smeđeg pravokutnika.

move layermove layermove layer

27. korak

Upotrijebite Pen Tool (P) sa Direct Selection Tool (A) alatom da prilagodite pravokutnik u zakrivljeni oblik kao što je prikazano ispod.

adjust rectangleadjust rectangleadjust rectangle

Dodavanje Teksta i Logotipa

1. korak

Sa Ellipse Tool (U) alatom izradite novu elipsu. Podesite dimenzije kruga na 248 px x 248 px. Ispunite ga smeđom bojom (C=30 M=80 Y=100 K=30).

add ellipseadd ellipseadd ellipse

2. korak

Dodajte Drop Shadow efekt. Podesite Opacity na 14%, Distance na 5 px, i Size na 15 px.

add drop shadowadd drop shadowadd drop shadow
Dodajte padajuću sjenu iz fx gumba koji se nalazi na kartici slojeva
tweak shadowtweak shadowtweak shadow
Podesite padajuću sjenu sa ovim postavkama

3. korak

Sa Ellipse Tool (U) alatom izradite novu elipsu.. Podesite dimenzije elipse na 400 px x 400 px. Ispunite krug tamno plavom bojom (C=100 M=80 Y=45 K=50).

add another ellipseadd another ellipseadd another ellipse

4. korak

Upotrijebite isti Drop Shadow efekt i primijenite ga na elipsu. Možete ponovno kreirati sjenu ili kliknite desnim gumbom miša i odaberite Copy Layer Style te zalijepite stil sloja (layer style) na drugu elipsu. Smjestite sloj sa tamno plavom elipsom ispod onog sa smeđom elipsom.

reuse drop shadow effectreuse drop shadow effectreuse drop shadow effect

5. korak

Dodajte tekst sa Type Tool (T) alatom.  U ovom tutorialu upotrijebljen je font Proxima Nova. Veličina (Size) najgornjeg naslovnog teksta je 17 pt. Dodajte ostatak teksta, svaki na svojem zasebnom sloju. Upotrijebite Move Tool (V) da smjestite svaku liniju, kao što je označeno na ispod prikazanoj slici.

add textadd textadd text

6. korak

Ponovite isti proces da dodate novi tekst. Podesite veličinu (Size) prvog reda na 31 pt.

add new textadd new textadd new text

7. korak

Izradite novi naslov koristeći Type Tool (T). Podesite font na Proxima Nova Light i veličinu (Size) na 18 pt.

add titleadd titleadd title

8. korak

Dodajte podnaslov, opet, koristeći Type Tool (T). Podesite veličinu (Size) na 36 pt. Prilagodite Character Tracking na -10.

add subtitleadd subtitleadd subtitle

9. korak

Odaberite oba sloja teksta. Držite Alt tipku i povucite da duplicirate obje linije ispod.

duplicate textduplicate textduplicate text

10. korak

Opet, upotrijebite Type Tool (T) da prepišete tekst kao što je ispod na slici. Smjestite tekst pomoću Move Tool (V) alata.

rewrite and reposition textrewrite and reposition textrewrite and reposition text

11. korak

Idite na File > Place Embedded i smjestite vektor logo acme-travel-logo.ai u dokument.

add logoadd logoadd logo

12. korak

Smanjite vektorski logo i smjestite ga u gornji desni kut.

scale and place logoscale and place logoscale and place logo

13. korak

Dodajte Drop Shadow efekt. U Layer Style kartici, podesite Opacity na 11%, Distance na 3 px, i Size na 16 px.

add drop shadow to logoadd drop shadow to logoadd drop shadow to logo

Dodavanje Donjih Fotografija

1. korak

Sa Rectangle Tool (U) alatom izradite novi pravokutnik.. Podesite mu veličinu (Size) na 60 px x 28 px.

add rectangle for bottom textadd rectangle for bottom textadd rectangle for bottom text

2. korak

Selektirajte oblik pravokutnika sa Direct Selection Tool (A) alatom. U Align kartici podesite Horizontal Centers.

set horizontal centersset horizontal centersset horizontal centers

3. korak

Idite na File > Place Embedded i smjestite people-11.jpg fotografiju iz seta sa resursima koje ste preuzeli na početku tutoriala.

4. korak

Smanjite sliku i smjestite je izravno u pravokutnik.

scale imagescale imagescale image

5. korak

Aktivirajte Rectangle Tool (U) alat i u Options kartici, kliknite Mask. Akcija će kreirati vektorsku masku od pravokutnika i primijeniti je na fotografiju.

add vector maskadd vector maskadd vector mask

6. korak

Dok je još uvijek selektiran sloj fotografije, držite Alt-Shift i povucite fotografiju da je duplicirajte.

duplicate pictureduplicate pictureduplicate picture

7. korak

Idite na File > Place Embedded. Selektirajte city-5.jpg fotografiju iz Resource Pack seta ("Download Attachment") i dodajte je na dokument.

place city photoplace city photoplace city photo

8. korak

Smanjite sliku i smjestite je iznad duplicirane fotografije sa djevojkom.

place second imageplace second imageplace second image

9. korak

Uzmite masku s duplicirane fotografije sa djevojkom i smjestite je u novu sliku, zatim obrišite people-11-copy sloj.

move mask then delete layermove mask then delete layermove mask then delete layer

10. korak

Ponovite korake od 7. do 9. da u dokument dodate "screenshot" mape, ovaj puta smještajući sliku mape.

add mapadd mapadd map

11. korak

Selektirajte sloj sa "screenshotom" mape i klikom na gumb efekata (fx) pri dnu Layers kartice dodajte Stroke.

add strokeadd strokeadd stroke

12. korak

Podesite Stroke Size na 2 px. Prilagodite Position na Inside i podesite Color u smeđu (C=30 M=80 Y=100 K=30).

tweak stroketweak stroketweak stroke

Dodavanje Donjeg Teksta

1. korak

Upotrijebite Type Tool (T) da izradite novu instancu teksta. Podesite Size na 11 pt i boju teksta (Color) u svijetlo smeđu (C=10 M=65 Y=100 K=0).

add bottom textadd bottom textadd bottom text

2. korak

Dodajte još linija. Podesite Size na 9 pt, prilagodite Leading na 13 pt, i promijenite boju u sivu (K=90).

add more lines of textadd more lines of textadd more lines of text

3. korak

Pratite isti proces da izradite novi red teksta. Smjestite ih ispod fotografije sa djevojkom i "screenshotom" mape.

add text blockadd text blockadd text block

4. korak

Idite na File > Place Embedded... Odaberite icons.ai datoteku da je importirate u dokument. Pojaviti će se novi dijaloški okvir. Odaberite Calendar Icon i kliknite OK.

insert calendar iconinsert calendar iconinsert calendar icon

5. korak

Smanjite ikonu  i smjestite je na prvu liniju sa informacijama o vremenu.

place calendar iconplace calendar iconplace calendar icon

6. korak

Ponovite isti proces da importirate ostatak ikona i smjestite ih prema odgovarajućem redu teksta.

add remaining iconsadd remaining iconsadd remaining icons

7. korak

Upotrijebite Type Tool (T) da dodate novi tekst. Smjestite ga preko "screnshota" mape. Podesite Size na 13 pt, prilagodite Leading na 11 pt i promijenite boju (Color) u svijetlo smeđu (C=10 M=65 Y=100 K=0).

add map textadd map textadd map text

8. korak

Pratite iste postavke da dodate nove redove teksta za adresu. Podesite Size na 9 pt i promijenite boju (Color) u sivu (K=90).

add addressadd addressadd address

9. korak

Idite na File > Place Embedded..., odaberite opet icons.ai i importirajte Globe Vector ikonu u dokument. 

add globe iconadd globe iconadd globe icon

10. korak

Smanjite ikonu i smjestite je pokraj web adrese.

place world iconplace world iconplace world icon

11. korak

Aktivirajte Pen Tool (P) i izradite vektorski oblik koji će predstavljati smjer na mapi.

Add direction vectorAdd direction vectorAdd direction vector

12. korak

U Options kartici podesite Stroke u Dashed i boju (Color) u svijetlo smeđu (C=10 M=65 Y=100 K=0). Prilagodite Stroke Width na 1,5 pt.

make dashed strokemake dashed strokemake dashed stroke

13. korak

Idite na Stroke Options > More Options... i podesite Caps u Round te prilagodite Dashed Line: Dash u 3 i Gap u 3.

adjust strokeadjust strokeadjust stroke

14. korak

Pomoću Ellipse Tool (U) alata izradite krug. Podesite mu boju u smeđu (C=30 M=80 Y=100 K=30).

add ellipse to mapadd ellipse to mapadd ellipse to map

15. korak

Aktivirajte Pen Tool (P). Držite Alt tipku i kliknite na donju točku sidrišta. To će konvertirati točku sidrišta iz zaobljene u šiljastu.

change anchor pointschange anchor pointschange anchor points

16. korak

Sa Direct Selection Tool (A), pomaknite konvertiranu točku sidrišta dolje.

move anchor pointmove anchor pointmove anchor point

17. korak

Pribadači dodajte Drop Shadow efekt. Upotrijebite ispod prikazane postavke kako biste je učinili malo suptilnijom.

add drop shadow to anchoradd drop shadow to anchoradd drop shadow to anchor

18. korak

Opet, izradite krug pomoću Ellipse Tool (U) alata i podesite mu boju ispune (Fill Color) u bijelu. Smjestite krug u sredinu pribadače. I to je završni detalj na našem dizajnu flyera.

add new white ellipseadd new white ellipseadd new white ellipse

Zaključak

Čestitam! Ako ste pratili tutorial do ove točke, trebali biste imati završen dizajn promotivnog flyera.

Upamtite: svaki puta kada dizajnirate za digitalni tisak, morate podesiti boje u CMYK kako biste postigli najbolje rezultate. Ne zaboravite na radnu površinu dodati "bleed" rub (najmanje 3 mm od svakog ruba). Ako niste sigurni oko nekih naprednih tehničkih parametara, uvijek je dobro posavjetovati se sa tiskarom da izbjegnete pogreške ili nevolje.

U sljedećem tutorialu u ovoj seriji, vidjeti ćemo kako prenijeti ovaj flyer u InDesign i isprintati kvalitetan PDF. U međuvremenu, ako imate kakvih pitanja o izradi dizajna za print u Photoshopu, ispod ostavite svoj komentar i rado ćemo vam pomoći.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.