7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Kako Izradit Tekst Efekt sa Žaruljama u Adobe Illustratoru

Read Time: 17 mins

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U sljedećim koracima ćete naučiti kako izraditi tekst efekt sa žaruljama u Adobe Illustratoru.

Za početak ćete naučiti kako podesiti jednostavnu rešetku ('grid') i kako izraditi osnovne oblike pomoću osnovnih alata i 'live corners' funkcije. Zatim ćete naučiti kako upotrijebiti i podesiti 'Appearance' karticu i kako olakšati rad pomoću 'Transform' efekta. Također ćete naučiti kako dodati suptilne sjene i istaknuti određene dijelove koristeći osnovne tehnike blendanja. I na kraju ćete naučiti kako koristiti i snimiti uzorke, kistove sa uzorcima i grafičke stilove.

Trebate li pronaći inspiraciju za poboljšanje ili podešavanje konačnog tekst efekta, možete pronaći mnoge resurse na stranici GraphicRiver.

1. Kako Izraditi Novi Dokument i Podesiti Rešetku ('Grid')

Pritisnite Control-N da izradite novi dokument. Odaberite Pixels u Units padajućem izborniku te za širinu unesite 850 u 'width' okvir, za visinu 600 u 'height' okvir, i kliknite gumb Advanced. Odaberite RGB, Screen (72ppi) i provjerite je li vam uklonjena oznaka s kućice Align New Objects to Pixel Grid prije nego što kliknete OK (ako nije, svako uklonite oznaku).

Omogućite rad sa rešetkom/'Grid' (View > Show Grid) i omogućite Snap to Grid (View > Snap to Grid). Rešetku ćete trebati podešenu na svakih 1 px, stoga idite na Edit > Preferences > Guides > Grid, i unesite 1 u Gridline every okvir i 1 u Subdivisions okvir. Nemojte da vas obeshrabre sve te rešetke, jer će vam one mnogo olakšati rad, i zapamtite da je lako možete omogućiti ili onemogućiti pritiskom na tipke Control-" na tipkovnici.

Možete naučiti više o Illustratorovom sistemu rešetki i kako ga upotrijebiti da si olakšate rad, u ovom tutorijalu čiji je autor Andrei Stefan: Understanding Adobe Illustrator's Grid System (Upoznavanje i razumijevanje Grid Sistema u Adobe Illustratoru).

Također biste trebali otvoriti Info karticu (Window > Info) za 'live' pregled sa veličinom i pozicijom vaših oblika.  Ne zaboravite podesiti jediničnu mjeru u piksele, stoga idite na Edit > Preferences > Units > General. Sve ove postavke će nam značajno olakšati brzinu posla.

setup gridsetup gridsetup grid

2. Kako Izraditi Glavne Oblike

1. korak

Uzmite Rectangle Tool (M) i usredotočite se na alatnu traku. Uklonite boju linije/'stroke', odaberite ispunu i podesite boju ispune na R=244 G=167 B=32. Idite na radnu površinu i izradite pravokutnik dimenzija 148 x 28 px.

Neka vam oblik ostane selektiran i idite na Appearance karticu (Window > Appearance). Ekspandirajte postojeću ispunu, kliknite Opacity da otvorite Transparency izbornik i smanjite Opacity na 20%.

rectanglerectanglerectangle

2. korak

Usredotočite se na lijevu stranu pravokutnika, odaberite Add Anchor Point Tool (+), i dodajte dvije nove točke sidrišta točno kao što je prikazano na prvoj slici - upotrijebite rešetku kao referencu.

Ostanite usredotočeni na lijevu stranu pravokutnika i prebacite na Direct Selection Tool (A). Selektirajte lijevu točku sidrišta, povucite je 2 px dolje, i zatim selektirajte donju lijevu točku sidrišta i povucite je 2 px gore. Na kraju bi vaš oblik trebao izgledati kao na drugoj slici.

add anchor pointadd anchor pointadd anchor point

3. korak

Ostanite fokusrani na oblik i provjerite da li vam je još aktivan Direct Selection Tool (A). Selektirajte dvije točke sidrišta istaknute plavim krugovima, i u alatnoj traci na vrhu podesite Corners na 5 px. Zatim selektirajte dvije točke sidrišta označene narančastim krugovima i ovaj puta unesite 13 px u Corners okvir.

Na kraju bi vaš oblik trebao izgledati kao na drugoj slici. Zapamtite da će to biti glavni oblik žarulje, jer ćete ga u sljedećim koracim mnogo puta upotrijebiti.

live cornerslive cornerslive corners

3. Kako Izraditi Unutarnje Dijelove

1. korak

Pomoću alata Rectangle Tool (M), izradite pravokutnik dimenzija 115 x 14 px, smjestite ga točno kako je prikazano na prvoj slici i usredotočite se na Appearance karticu.

Uklonite boju ispune i selektirajte liniju/'stroke'. Podesite joj boju u R=243 G=202 B=103 i zatim kliknite Stroke da otvorite Stroke padajući izbornik. Weight podesite na 1 pt i označite gumb Align Stroke to Inside. Sada idite na Effect > Stylize > Rounded Corners. Unesite 7 px Radius, kliknite gumb OK i zatim idite na Object > Path > Outline Stroke.

Ponovo odaberite Rectangle Tool (M), izradite oblik dimenzija 109 x 4 px, smjestite ga kao što je prikazano na drugoj slici i fokusirajte se na Appearance karticu. Provjerite je li uklonjena boja ispune, dodajte samo istu žutu liniju/'stroke' od 1 pt i ne zaboravite opet označiti 'align it to inside'. Sada idite na Effect > Stylize > Rounded Corners. Ovaj puta unesite 2 px Radius, kliknite gumb OK i opet idite na Object > Path > Outline Stroke.

rounded cornersrounded cornersrounded corners

2. korak

Pomoću alata Rectangle Tool (M) izradite oblik dimenzija 12 x 10 px i smjestite ga točno kao što je prikazano na prvoj slici. Svakako uklonite boju ispune za ovaj oblik i zatim selektirajte liniju/'stroke'. Podesite joj boju u R=121 G=96 B=42, povećajte Weight na 3 pt, i ne zaboravite označiti gumb Align Stroke to Inside. Zatim idite na Effect > Stylize > Rounded Corners. Unesite 5 px Radius, kliknite gumb OK i idite na Object > Path > Outline Stroke.

Neka taj oblik ostane selektiran, ostanite fokusirani na Appearance karticu i dodajte drugu ispunu klikom na Add New Fill gumb. Odaberite tu novu ispunu i podesite boju u crnu (R=0 G=0 B=0), smanjite joj Opacity na 40%, i promijenite Blending Mode u Soft Light. Zatim idite na Effect > Path > Offset Path. Unesite -1 px Offset i kliknite OK.

add new filladd new filladd new fill

3. korak

Koristeći Rectangle Tool (M), napravite oblik dimenzija 9 x 12 px, ispunite ga bojom R=121 G=96 B=42, i smjestite ga kao što je prikazano na sljedećoj slici. Ostanite usredotočeni na ovaj novi pravokutnik i odaberite Direct Selection Tool (A). Selektirajte desne točke sidrišta, i u glavnom izborniku na vrhu unesite 3 px u Corners okvir. Na kraju bi vaš oblik trebao izgledati kao na drugoj slici. Ostavite taj oblik selektiran i usredotočite se na Appearance karticu.

Koristeći isti Add New Fill gumb, dodajte drugu ispunu i selektirajte je. Podesite boju u R=145 G=120 B=64 i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Povucite Scale-Horizontal slajder na 70% a Scale-Vertical slajder na 90% i ne zaboravite označiti srednju lijevu referentnu točku. Zatim kliknite OK.

Ostanite usredotočeni na Appearance karticu, dodajte treću ispunu i selektirajte je. Podesite boju na R=166 G=135 B=78 and then go to Effect > Distort & Transform > Transform. Povucite Scale-Horizontal slajder na 40% a Scale-Vertical slajder na 80%, i ne zaboravite označiti srednju referentnu točku. Zatim kliknite OK.

transform effecttransform effecttransform effect

4. Kako Dodati Naglašene Dijelove

1. korak

Idite na Edit > Preferences > General i provjerite je li vam postavka Keyboard Increment podešena na 1 px.

Selektirajte glavni oblik, sprijeda napravite kopiju (Control-C > Control-F), i stavite je naprijed klikom na 'bring to front' (Shift-Control-]). Selektirajte tu kopiju, pomaknite je 1 px dolje i 1 px ulijevo pomoću strelica na tipkovnici i zatim napravite duplikat (Control-C > Control-F). Selektirajte ovu drugu kopiju i pomaknite je samo 1 px dolje. Ponovno odaberite obje izrađene kopije, otvorite Pathfinder karticu (Window > Pathfinder), i kliknite gumb Minus Front

Provjerite da vam nastali oblik svakako ostane selektiran i fokusirajte se na Appearance karticu. Prvo promijenite postojeću boju ispune sa bojom R=235 G=178 B=40, i povećajte joj Opacity na 70%.

keyboard incrementkeyboard incrementkeyboard increment

2. korak

Ponovnno selektirajte glavni oblik, sprijeda napravite novu kopiju (Control-C > Control-F), i stavite je naprijed (Shift-Control-]). Selektirajte ovu kopiju, pomaknite je 3 px dolje i 1 px ulijevo i zatim izradite duplikat (Control-C > Control-F). Selektirajte drugu kopiju i pomaknite je 3 px dolje. Ponovo odaberite obje kopije izrađene u ovom koraku i kliknite Minus Front u Pathfinder kartici.

Provjerite je li oblik koji ste dobili selektiran i usredotočite se na Appearance karticu. Prvo zamijenite postojeću boju ispune sa bojom R=235 G=178 B=40, i zatim povećajte Opacity na 50%.

pathfinder panelpathfinder panelpathfinder panel

3. korak

Ponovo selektirajte glavni oblik, napravite novu kopiju sprijeda (Control-C > Control-F), i stavite je naprijed (Shift-Control-]). Selektirajte ovu kopiju, pomaknite je 1 px gore i 1 px ulijevo te napravite kopiju (Control-C > Control-F). Selektirajte ovu drugu kopiju i pomaknite je 3 px gore. Ponovo selektirajte obje kopije izrađene u ovom koraku i kliknite Minus Front u Pathfinder kartici.

Provjerite je li oblik koji ste dobili selektiran i usredotočite se na Appearance karticu. Prvo zamijenite postojeću boju ispune sa bojom R=235 G=178 B=40, i zatim povećajte joj Opacity na 30%.

minus frontminus frontminus front

4. korak

Ponovo odaberite glavni oblik. Ovaj puta izradite dvije kopije sprijeda (Control-C > Control-F) i obje ih stavite naprijed (Shift-Control-]). Selektirajte gornju kopiju i pomaknite je 1 px gore i 1 px ulijevo. Ponovo odaberite obje kopije izrađene u ovom koraku i kliknite Minus Front u Pathfinder kartici.

Provjerite je li oblik koji ste dobili selektiran i usredotočite se na Appearance karticu. Prvo zamijenite postojeću boju ispune sa bojom R=235 G=178 B=40, i zatim povećajte joj Opacity na 70%.

minus frontminus frontminus front

5. Kako Napraviti Tonski Prijelaz (Blend)

1. korak

Pomoću alata Rectangle Tool (M) izradite oblik dimenzija 155 x 28 px i smjestite ga točno kako je prikazano na sljedećoj slici. Trebao bi potpuno prekrivati postojeće oblike. Ispunite novi pravokutnik bojom R=149 G=96 B=55 i zatim idite na Effect > Stylize > Rounded Corners. Unesite 13 px Radius, kliknite OK i idite na Object > Expand Appearance.

brown shapebrown shapebrown shape

2. korak

Pomoću alata Rectangle Tool (M) izradite oblik dimenzija 128 x 4 px i smjestite ga točno kao što je prikazano na sljedećoj slici. Ispunite ovaj novi pravokutnik bojom R=224 G=157 B=34 i idite na Effect > Stylize > Rounded Corners. Unesite 2 px Radius, kliknite gumb OK i zatim idite na Object > Expand Appearance.

orange shapeorange shapeorange shape

3. korak

Usredotočite se na alatnu traku i samo dvaput kliknite na Blend Tool da otvorite Blend Options okvir. Selektirajte Specified Steps iz Spacing padajućeg izbornika i unesite 15 u bijeli okvir.

Ponovo selektirajte žuti i smeđi pravokutnik zaobljenih rubova koje smo izradili u posljednja dva koraka i pritisnite tipke Alt-Control-B da napravite novi 'blend' (tonski prijelaz). Na kraju bi stvari trebale izgledati kao na drugoj slici. Provjerite je li vam 'blend' selektiran i upotrijebite Shift-Control-[  prečac na tipkovnici da ga smjestite iza.

blendblendblend

6. Kako Dodati Još Osvijetljenih Dijelova

1. korak

Pomoću alata Rectangle Tool (M) izradite oblik dimenzija 145 x 8 px i smjestite ga kao što je prikazano na prvoj slici. Ispunite ga bijelom bojom i idite na Effect > Stylize > Rounded Corners. Unesite 4 px Radius, kliknite OK i zatim idite na Object > Expand Appearance.

Neka vam oblik ostane selektiran, usredotočite se na Appearance karticu i odaberite postojeću ispunu. Smanjite joj Opacity na 50% i promijenite Blending Mode Soft Light.

white shapewhite shapewhite shape

2. korak

Pomoću alata Rectangle Tool (M) izradite oblik dimenzija 145 x 2 px i smjestite ga kao što je prikazano na prvoj slici. Ispunite ga bijelom bojom i idite na Effect > Stylize > Rounded Corners. Unesite 1 px Radius, kliknite OK i zatim idite na Object > Expand Appearance.

Neka vam oblik ostane selektiran, usredotočite se na Appearance karticu i odaberite postojeću ispunu. Smanjite joj Opacity na 30% i promijenite Blending Mode u Soft Light.

white shapewhite shapewhite shape

3. korak

Pomoću alata Ellipse Tool (L) izradite oblik dimenzija 14 x 3 px i smjestite ga kao što je prikazano na prvoj slici. Ispunite ovaj ovalni oblik sa bojom R=235 G=178 B=40 i zatim idite na Effect > Warp > Arc. Unesite atribute prikazane na sljedećoj slici, kliknite OK i idite na Object > Expand Appearance.

Neka vam dobiveni oblik ostane selektiran, usredotočite se na Appearance karticu, odaberite postojeću ispunu i smanjite joj Opacity na 30%.

warpwarpwarp

7. Kako Izraditi Grlo Žarulje

1. korak

Pomoću alata Rectangle Tool (M), izradite oblik dimenzija 5 x 24 px, ispunite ga bojom R=39 G=49 B=48 i smjestite kao što je prikazano na prvoj slici. Ostanite usredotočeni na novi pravokutnik i odaberite Direct Selection Tool (A). Selektirajte lijeve točke sidrišta, i u gornjoj traci/izborniku unesite 1 px u Corners okvir. Na kraju bi vaš oblik trebao izgledati kao na drugoj slici.

Prebacite na Rounded Rectangle Tool, i napravite tri oblika dimenzija 4 x 24 px i jedan oblik dimenzija 3 x 20 px. Smjestite nove pravokutnike zaobljenih rubova kao što je prikazano na trećoj slici i ispunite ih bojom R=39 G=49 B=48. Zaobljenost rubova ovih pravokutnika možete uvijek podesiti u Corners okviru na traci koja se nalazi na samom vrhu.

dark shapesdark shapesdark shapes

2. korak

Selektirajte pet tamnih oblika izrađenih u prijašnjem korku i fokusirajte se na Apperance karticu.

Dodajte drugu ispunu i odaberite je. Podesite boju u R=79 G=89 B=86 i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Unesite vrijednosti prikazane u lijevom prozoru (na sljedećoj slici), kliknite OK i vratite se na Appearance karticu.

Dodajte treću ispunu i selektirajte je. Podesite joj boju u R=114 G=113 B=108 i opet idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Unesite vrijednosti prikazane u desnom prozoru i zatim kliknite OK.

new fillnew fillnew fill

3. korak

Neka vam svakako pet tamnih oblika još uvijek ostane selektirano i ostanite fokusirani na Appearance karticu.

Dodajte četvrtu ispunu i selektirajte je. Podesite joj boju u R=174 G=177 B=155, smanjite Opacity na 75%, i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Unesite vrijednosti prikazane u lijevom prozoru (na sljedećoj slici), kliknite OK i vratite se na Appearance karticu.

Dodajte sada jednu završnu ispunu i selektirajte je. Podesite joj boju u bijelu (R=255 G=255 B=255), promijenite Blending Mode u Soft Light, i opet idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Unesite vrijednosti prikazane u desnom prozoru i zatim kliknite OK.

new fillnew fillnew fill

4. korak

Pomoću alata Rounded Rectangle Tool dodajte pet pravokutnika sa oblim rubovima kao što je prikazano na prvoj slici. Podesite boju ispune za nove oblike na R=234 G=221 B=191, smanjite im Opacity na 50%, i promijenite Blending Mode u Soft Light.

Prebacite na Pen Tool (P) i izradite pet oblika prikazanih na drugoj slici. Podesite boju ispune novim oblicima na R=255 G=244 B=161, smanjite im Opacity na 70%, i promijenite Blending Mode u Soft Light.

highlightshighlightshighlights

5. korak

Pomoću alata Rectangle Tool (M), izradite oblik dimenzija 4 x 24 px i smjestite ga kao što je prikazano na prvoj slici. Ispunite ga bojom R=244 G=167 B=32, smanjite mu Opacity na 30%, i promijenite Blending Mode Soft Light.

Zatim izradite oblik dimenzija 3 x 24 px i smjestite ga kao što je prikazano na drugoj slici. Ispunite ga bojom R=244 G=167 B=32, smanjite mu Opacity na 40%, i promijenite Blending Mode u Soft Light.

Pomoću istog alata izradite oblik dimenzija 2 x 24 px i smjestite ga kao što je prikazano na trećoj slici. Ispunite ga bojom R=244 G=167 B=32, smanjite mu Opacity na 50%, i promijenite Blending Mode u Soft Light.

I na kraju, izradite oblik dimenzija 1 x 24 px te ga smjestite kao što je prikazan na četvrtoj slici. Ispunite ga bojom R=214 G=137 B=2 i smanjite Opacity na 40%.

glowglowglow

6. korak

Pomoću alata Rectangle Tool (M), napravite oblik dimenzija 4 x 16 px ispunite ga bojom R=8 G=10 B=10, i smjestite kao što je prikazano na prvoj slici.

Usredotočite se na lijevu stranu novog pravokutnika i odaberite Direct Selection Tool (A). Selektirajte gornju točku sidrišta i pomaknite je 5 px dolje, zatim odaberite donju točku sidrišta i pomaknite je 5 px gore. Sada selektirajte obje lijeve točke sidrišta i u gornjem izborniku unesite 3 px u Corners okvir. Na kraju bi vaš oblik trebao izgledati kao na trećoj slici.

trapezoidtrapezoidtrapezoid

7. korak

Neka vam najnoviji oblik ostane selektiran i fokusirajte se na Appearance karticu. Dodajte drugu ispunu i selektirajte je. Podesite boju na R=75 G=64 B=59 i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Unesite atribute prikazane u lijevom prozoru, ne zaboravite označiti srednju desnu referentnu točku i nakon toga kliknite OK.

Vratite se na Appearance karticu i dodajte treću ispunu za vaš selektirani oblik. Selektirajte ovu novu ispunu, podesite je u bijelu boju i smanjite Opacity na 50%, promijenite Blending Mode u Soft Light, i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Unesite atribute prikazane u desnom prozoru, ne zaboravite označiti srednju desnu referentnu točku i nakon toga kliknite OK.

new fillsnew fillsnew fills

8. Kako Dodati Liniju ('Stroke') i Duplikat

1. korak

Ponovo odaberite glavni oblik, fokusirajte se na Appearance karticu i odaberite 'stroke' (liniju/rub). Podesite joj boju u R=244 G=167 B=32Weight podesite na 1 px i ne zaboravite označiti Round Join i  Align Stroke to Outside gumbe Kada završite, idite na Object > Path > Outline Stroke.

outline strokeoutline strokeoutline stroke

2. korak

Selektirajte sve oblike koje ste dosad izradili, duplicirajte ih i smjestite kopije otprilike kako je prikazano na sljedećoj slici.

duplicateduplicateduplicate

9. Kako Izraditi Kist sa Uzorkom

1. korak

Usredotočite se na žarulju. Pomoću alata Rectangle Tool (M), izradite oblik dimenzija 83 x 40 px i smjestite ga točno kako je prikazano na prvoj slici. Ovaj novi pravokutnik ispunite nekom plavom bojom i smanjite Opacity na oko 50%.

Istim alatom i Appearance vrijednostima izradite pravokutnik dimenzija 5 x 40 px i smjestite ga kao što je prikazano na drugoj slici.

blue rectanglesblue rectanglesblue rectangles

2. korak

Selektirajte sve oblike koji čine gornji dio žarulje zajedno sa plavim pravokutnikom koji je položen ispod nje i odaberite alat Shape Builder Tool (Shift-M). Držite tipku Alt na tipkovnici i samo povucite otprilike vertikalnu putanju od gornjeg ruba do donjeg ruba plavog pravokutnika. Ovim potezom ćete na brzinu ukloniti taj plavi pravokutnik zajedno sa svim oblicima koji su položeni ispod njega, i na kraju bi sve trebalo izgledati kao na drugoj slici.

shape builder toolshape builder toolshape builder tool

3. korak

Pomoću alata Direct Selection Tool (A), selektirajte sve oblike istaknute na prvoj slici i jednostavno ih povucite u Swatches karticu (Window > Swatches) kako biste ih pohranili kao uzorak. Uklonite selekciju sa oblika na radnoj površini i selektirajte uzorak u Swatches kartici (Window > Swatches). Otvorite padajući izbornik u Swatches kartici i idite na Swatch Options.... Promijenite naziv uzorka u "StartTile" i zatim kliknite OK.

Selektirajte sve oblike istaknute na drugoj slici i pohranite ih kao drugi uzorak. Odaberite ovaj novi uzorak i promijenite mu naziv u "EndTile". Kada imate oba uzorka, možete ukloniti te setove oblika s vaše radne površine.

patternpatternpattern

4. korak

Selektirajte preostale oblike i odaberite isti alat Shape Builder Tool (Shift-M). Ovaj puta držite tipke Shift i Alt na tipkovnici i povucite dva jednostavna odabira lijevo i desno od plavog pravokutnika, kao što je prikazano na sljedećoj slici.

shape builder toolshape builder toolshape builder tool

5. korak

Uklonite taj plavi pravokutnik. Selektirajte preostale oblike, otvorite Brushes karticu (Window > Brushes), i kliknite gumb New Brush. Označite okvir Pattern Brush i kliknite OK. Odaberite ime za svoj uzorak, podesite vrijednosti kao što su prikazane ispod i fokusirajte se na Tile prozore.

Jednostavno otvorite Start Tile i dodajte svoj "StartTile" uzorak, zatim tvorite End Tile i dodajte svoj "EndTile" uzorak. Kada završite kliknite OK gumb i vaš novi uzorak će se pojaviti u Brushes kartici.

pattern brushpattern brushpattern brush

10. Kako Izraditi Pozadinu

1. korak

Pomoću alata Rectangle Tool (M), izradite oblik dimenzija 852 x 602 px, ispunite ga bojom R=102 G=59 B=67. Neka pravokutnik prekriva cijelu radnu površinu.

Neka pravokutnik ostane selektiran i usredotočite se na Appearance karticu. Dodajte drugu ispunu crne boje, smanjite Opacity na 3%, promijenite Blending Mode u Multiply, i zatim idite na Effect > Artistic > Film Grain. Unesite vrijednosti prikazane ispod i kliknite OK.

film grainfilm grainfilm grain

2. korak

Neka veliki pravokutnik još uvijek ostane selektiran i ostanite usredotočeni na Appearance karticu. Dodajte treću ispunu, selektirajte je i podesite boju u R=255 G=200 B=0. Smanjite Opacity na 10%, promijenite Blending Mode u Multiply, i idite na Effect > Artistic > Sponge. Unesite vrijednosti prikazane ispod i kliknite OK.

spongespongesponge

11. Kako Izraditi Tekst Efekt

1. korak

Odaberite Type Tool (T) i otvorite Character karticu (Window > Type > Character). Odaberite Neons font, podesite veličinu teksta na 155 pt i 'tracking' podesite na 150.

Samo kliknite na radnu površinu u napišite tekst "TURN ON". Boju teksta podesite u bijelu, i smanjite Opacity na oko 30% u Transparency kartici (Window > Transparency).

texttexttext

2. korak

Upotrijebivši Pen Tool (P) i tekst kao referenvu, nacrtajte jednostavnu putanju koja čini "T" kao što je prikazano na prvoj slici. Putanji uklonite ispunu, odaberite liniju ('stroke') i jednostavno dodajte kist sa uzorkom ('pattern brush') iz Brushes kartice.

Vratite se na Appearance panel, provjerite je li odabrana cijela putanja (samo kliknite na "Path" tekst na vrhu kartice), i idite na Effect > Stylize > Rounded Corners. Unesite 17.5 px Radius i kliknite OK.

pathpathpath

3. korak

Neka vam "T" putanja ostane selektirana, nastavite se fokusirati na Appearance karticu i dodajte drugu liniju ('stroke') klikom na Add New Stroke gumb.

Selektirajte novu liniju ('stroke') i povucite je ispod postojeće. Podesite joj boju u R=255 G=184 B=25, smanjite Opacity na 10%, i otvorite Stroke padajući izbornik. Prvo podesite Weight vrijednost na 34 pt i zatim u padajućem izborniku Profile označite Width Profile 3.

yellow strokeyellow strokeyellow stroke

4. korak

Neka vam "T" putanja ostane još uvijek selektirana i ostanite fokusirani na Apperance karticu. Selektirajte žutu liniju ('stroke') i napravite duplikat pomoću Duplicate Selected Item gumba. Selektirajte novu dodanu lliniju ('stroke'), povećajte joj Weight vrijednost na 40 pt, podesite Opacity na 15%, i zatim idite na Effect > Blur > Gaussian Blur. Podesite Radius na 15 px i kliknite OK.

Sa još uvijek selektiranom putanjom "T", otvorite Graphic Styles karticu (Window > Graphic Styles) i kliknite gumb New Graphic Style.

gaussian blurgaussian blurgaussian blur

5. korak

Uzmite Pen Tool (P) i izradite druge putanje teksta otprilike kako je prikazano na prvoj slici. Kada završite, sve te putanje selektirajte i primijenite svoj grafički stil iz Graphic Styles kartice. U nekim slučajevima ćete morati podesiti radijus za Rounded Corners efekt ili ga jednostavno ukloniti. Za ove određene putanje morati ćete povećati Radius vrijednost na 35 px za "U" putanju i potpuno ukloniti Rounded Corners efekt za putanju "O".

graphic stylesgraphic stylesgraphic styles

6. korak

Selektirajte pravokutnik koji čini pozadinu, napravite kopiju sprijeda (Control-C > Control-F), i klikom na 'bring to front' stavite naprijed (Shift-Control-]). Neka vam ta kopija ostane selektirana i usredotočite se na Appearance karticu.

Prvo uklonite crnu i žutu ispunu i zatim selektirajte preostalu ispunu. Promijenite Blending Mode u Soft Light i zamijenite postojeću boju sa radijalnim gradijentom kao što je prikazano ispod. Ne zaboravite da žuta nula na slici gradijenta predstavlja Opacity postotke.

radial gradientradial gradientradial gradient

Čestitam! Završili ste!

Ovako bi trebalo izgledati. Nadam se da ste uživali u tutorijalu i da ćete ove tehnike moći upotrijebiti u nadolazećim projektima.

Slobodno podesite konačni dizajn po vlastitoj želji. Na stranici GraphicRiver možete pronaći odličan izvor inspiracije sa zanimljivim rješenjima za poboljšanje vašeg dizajna.

final productfinal productfinal product
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.