1. Design & Illustration
 2. Graphic Design
 3. Techniques & Workflow

Kako u Adobe Photoshopu Izraditi Slojeviti Cvjetni Tekst Efekt

Scroll to top
Read Time: 7 min
This post is part of a series called Learn Adobe Photoshop.
How to Create a Cute Baby Dragon Photo Manipulation in Adobe Photoshop
How to Colourise an Old Photograph in Adobe Photoshop

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Cvjetna tipografija je dizajnerski trend u kojem se kombiniraju lijepi cvjetni elementi sa podebljanom tipografijom čime se postiže elegantan dizajn. U ovom tutorijalu ću vam pokazati kako upotrijebiti slike cvijeća i jednostavan tekst, te nekoliko stilova slojeva, filtera, tekstura i prilagodbi kako biste mogli napraviti vaš vlastiti cvjetni tipografski dizajn. Počnimo!

Ovaj efekt teksta su također nadahnuli mnogi Stilovi Slojeva dostupni na Envato Marketu.

Elementi potrebni za tutorijal

Tijekom izrade ovog tutorijala korišteni su sljedeći elementi.

Kod ove tehnike koirštene u tutorijalu super je to što je možete primijeniti na bilo koju sliku.

Ipak, na slikama visoke kvalitete sa povećim detaljima možete postići puno bolje rezultate.

Također je važno odabrati sliku koja se lako može izolirati od pozadine tako da možete dodati svoju.

1. Podesite Boje Cvijeća

1. korak

Napravite novi dokument dimenzija 3000 x 3000 px. Smjestite sliku Buketa cvijeća prikazanog odozgo i izoliranog na bijeloj podlozi na vrh Background sloja i preimenujte sloj u Flowers.

Place the Flowers ImagePlace the Flowers ImagePlace the Flowers Image

2. korak

Idite na Image > Adjustments > Vibrance, i promijenite Vibrance vrijednost u -10.

VibranceVibranceVibrance

3. korak

Idite na Image > Adjustments > Hue/Saturation, i promijenite Saturation vrijednost u -10.

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

4. korak

Idite na Image > Adjustments > Color Balance, i promijenite Color Levels u -10-213.

Color BalanceColor BalanceColor Balance

5. korak

Duplicirajte Flowers sloj i zatim kliknite na Add layer mask ikonu na dnu Layers panela.

Pripazite da je selektirana ikonica za masku sloja, i ispunite sa crnom bojom, tj. Black.

Add a Layer MaskAdd a Layer MaskAdd a Layer Mask

2. Izradite Tekst

1. korak

Napravite tekst sa bijelom bojom, tj, White, koristeći font Big John Regular. Ustvari možete upotrijebiti bilo koji font i veličinu fonta koju želite, ali veći i deblji font izgleda bolje. Ovdje je Size (veličina) podešena na 765 pt.

Ako želite staviti slova odvojeno, napravite svako slovo u odvojenom sloju i smjestite ih skroz preko slike cvijeća koju koristite.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

2. korak

Grupirajte slojeve teksta i nazovite grupu Text. Zatim smjestite grupu između dva Flowers sloja.

Group the Text LayersGroup the Text LayersGroup the Text Layers

3. korak

Grupi Text smanjite Opacity na vrijednost koja vam omogućava da jasno vidite detalje teksta i pozadine.

Change the Text Group OpacityChange the Text Group OpacityChange the Text Group Opacity

3. Naslikajte Prednje Cvjetne Dijelove

1. korak

Odaberite Brush Tool (B), podesite Foreground Color u bijelu, tj. White i zatim odaberite tvrdi okrugli vrh kista.

Kliknite Flowers copy ikonu za masku sloja i zatim počnite slikati preko dijelova koje želite imati na prednjem dijelu teksta.

Možete upotrijebiti [ i ] tipke kako biste povećali ili smanjili veličinu vrha kista. Uzmite si vremena koliko je god potrebno kako biste naslikali te dijelove najpreciznije što možete.

Paint the Front PartsPaint the Front PartsPaint the Front Parts

2. korak

Ako negdje ima dijelova na kojima želite ukloniti naslikano, samo trebate podesiti Foregrund Color u Black (crno) i uklonite sliku s tih dijelova.

Upotrijebite tipku X za prebacivanje između Foreground i Background (Black i White) boja.

Također možete upotrijebiti alate za selektiranje kako biste odabrali dijelove koje želite oslikati i s kojih želite ukloniti sliku.

Un-Paint the Unwanted AreasUn-Paint the Unwanted AreasUn-Paint the Unwanted Areas

3. korak

Kada završite, Text grupi podesite Opacity ponovno u 100% i provjerite kako sve skupa izgleda da vidite sviđa li vam se rezultat.

Original Text OpacityOriginal Text OpacityOriginal Text Opacity

4. korak

Povećajte (zumirajte) i popravite dijelove na kojima treba još malo poraditi. To je pomalo dugotrajan proces, ali je važno postići ispoliran konačan rezultat.

Zoom in to Fix Needed AreasZoom in to Fix Needed AreasZoom in to Fix Needed Areas

4. Napravite Sjenu

1. korak

Kliknite Command na Flowers copy ikoni za masku sloja kako biste napravili odabir.

Create a SelectionCreate a SelectionCreate a Selection

2. korak

Napravite novi sloj na vrhu Text grupe i nazovite ga Shadow.

Odaberite Paint Bucket Tool, uklonite oznaku na prozorčiću Contiguous u Options alatnoj traci, i ispunite odabir sa crnom (Black).

Desni klik na Shadow sloj i odaberite Convert to Smart Object.

Create the Shadow LayerCreate the Shadow LayerCreate the Shadow Layer

3. korak

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur, i podesite Radius u 7.

Gaussian BlurGaussian BlurGaussian Blur

4. korak

Upotrijebite Move Tool da pomaknete sjene malo prema dolje.

Primijetiti ćete da se pojavljuje sjena na nekim obrisanim dijelovima. Kako biste to popravili morate oslikati te dijelove (od-brisati ih).

Stoga odaberite Brush Tool, selektirajte Flowers copy masku sloja, te podesite Foreground Color u White (bijelu), i slikajte preko dijelova na kojima želite pokriti sjenu.

Fix the Shadow AreasFix the Shadow AreasFix the Shadow Areas

5. korak

Možete upotrijebiti nižu Hardness vrijednost da izblendate te dijelove.

Ako je potrebno, možete čak maskirati Shadow sloj kako biste obrisali neke dodatne dijelove, ili otvorili originalni sloj da dodate više sjena.

Fix the ShadowsFix the ShadowsFix the Shadows

6. korak

Kada završite, sloju Shadow promijenite Blend Mode u Multiply i Opacity podesite u 30%

Shadow Layer SettingsShadow Layer SettingsShadow Layer Settings

5. Uklonite Bijelu Pozadinu

1. korak

Odaberite Magic Wand Tool, uklonite oznaku s kućice Contiguous u Options traci i zatim kliknite bijeli dio da ga selektirate.

Ovisno o slici cvijeća koju koristite, možda ćete trebati druge alate za selekciju pozadine, kao što su Magnetic Lasso Tool ili Quick Selection Tool. Samo pripazite da selektirate pozadinu slike kako biste je uklonili.

Select the Flowers BackgroundSelect the Flowers BackgroundSelect the Flowers Background

2. korak

Idite na Select > Inverse i dodajte masku sloja da sakrijete bijelu pozadinu.

Mask the White BackgroundMask the White BackgroundMask the White Background

3. korak

Selektirajte ponovno bijelo područje (sada prazan dio na Flowers slici) i zatim kliknite Flowers copy masku te ispunite selekciju sa crnom (Black).

Idite na Select > Deselect.

Apply the Mask to the Top Flowers LayerApply the Mask to the Top Flowers LayerApply the Mask to the Top Flowers Layer

6. Pozadini Dodajte Gradijent

1. korak

Duplicirajte Background sloj.

Duplicate the Background LayerDuplicate the Background LayerDuplicate the Background Layer

2. korak

Dvaput kliknite na Background copy sloj kako biste primijenili Gradient Overlay efekt sa sljedećim postavkama:

 • Označite Dither prozorčić
 • Style: Radial
 • Scale: 150%
 • Kliknite Gradient prozorčić da napravite gradijent koristeći boje #ffffff slijeva, i #559793 zdesna.
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

3. korak

Ako želite, možete upotrijebiti bilo koji drugi gradijent.

Gradient BackgroundGradient BackgroundGradient Background

7. Izradite Sjenu Cvjetnoj Pozadini

1. korak

Kliknite command na Flowers ikoni maske sloja da napravite selekciju.

Create a SelectionCreate a SelectionCreate a Selection

2. korak

Napravite novi sloj na vrhu Bacground copy sloja, nazovite ga Flowers Shadow i ispunite odabir crnom bojom (Black), pa zatim uklonite odabir.

Create the Flowers Shadow LayerCreate the Flowers Shadow LayerCreate the Flowers Shadow Layer

3. korak

Dvaput kliknite na Flower Shadow sloj da primijenite Gradient Overlay efekt sa sljedećim postavkama:

 • Označite Dither prozorčić
 • Style: Radial
 • Scale: 150%
 • Kliknite Gradient prozorčić da napravite gradijent koristeći boje #f7f7f7 slijeva i #555555 zdesna.
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

4. korak

Prebacite Flowers Shadow sloj u Smart Object, zatim mu promijenite Blend Mode u Linear Burn i Opacity podesite na 70%.

Flowers Shadow Layer SettingsFlowers Shadow Layer SettingsFlowers Shadow Layer Settings

5. korak

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur, i promijenite Radius u 10.

Gaussian BlurGaussian BlurGaussian Blur

6. korak

Pritisnite Command-T tipke da unesete Free Transform Mode.

Kliknite Warp ikonu u Options traci i odaberite Fisheye postavku. Prilagodite je ako je potrebno, i pritisnite jednom Return tipku kako biste prihvatili promjene.

Warp the Flowers ShadowWarp the Flowers ShadowWarp the Flowers Shadow

7. korak

Sada promijenite veličinu sjeni kako želite, i pritisnite opet Return tipku da primijenite promjene i izađite iz Free Tranform Mode-a.

Rsize and Move the Flowers ShadowRsize and Move the Flowers ShadowRsize and Move the Flowers Shadow

8. Stilizirajte Tekst

Dvaput kliknite na Text grupu da primijenite sljedeći stil sloja:

1. korak

Dodajte Inner Shadow sa ovim postavkama:

 • Opacity: 23%
 • Size: 10
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

2. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Opacity: 35%
 • Uklonite oznaku s prozorčića Use Global Light
 • Angle: 90
 • Distance: 22
 • Size: 57
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To će tekstu dodati sjene.

Text shadowsText shadowsText shadows

9. Napravite Filter Slojeva

1. korak

Idite na Select > All, zatim Edit > Copy Merged, i Edit > Paste.

Copy and PasteCopy and PasteCopy and Paste

2. korak

Stavite zalijepljenu (pasted) sliku na vrh slojeva i promijenite joj ime u Filters 1 i prebacite u Smart Object.

Zatim joj promijenite Blend Mode u Soft Light i Opacity podesite na 20%.

Filters 1 Layer SettingsFilters 1 Layer SettingsFilters 1 Layer Settings

3. korak

Duplicirajte Filters 1 sloj, promijenite ime kopije u Filters 2 i promijenite joj Opacity u 50%.

Filters 2 Layer SettingsFilters 2 Layer SettingsFilters 2 Layer Settings

10. Primijenite Filtere

1. korak

Selektrajte Filters 1 sloj i idite na Filter > Filter Gallery > Sketch.

Odaberite Stamp filter i promijenite Light/Dark Balance u 45, te Smoothness podesite na 1.

Stamp FilterStamp FilterStamp Filter

Ovime će slika poprimiti izgled ilustracije, umjesto da izgleda kao fotografija.

Filter EffectFilter EffectFilter Effect

2. korak

Selektirajte Filters 2 sloj i zatim idite na Filter > Other > High Pass, i promijenite Radius u 10.

High Pass FilterHigh Pass FilterHigh Pass Filter

11. Dodajte Teksturu i Završnu Prilagodbu Sloja

1. korak

Smjestite sliku Papira Zrnate Teksture na vrh slojeva, i promijenite veličinu kako god vam odgovara. Zatim sloju slike promijenite Blend Mode u Multiply i Opacity u 50%.

Add the Paper Grain TextureAdd the Paper Grain TextureAdd the Paper Grain Texture

2. korak

Kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na dnu Layers panela i odaberite Black White.

Black White Adjustment LayerBlack White Adjustment LayerBlack White Adjustment Layer

3. korak

Sloju promjenite postavke Blend Mode u Linear Burn i Opacity podesite na 5%. Time ćete dodati vrlo suptilnu boju konačnom rezultatu.

Black White Layer SettingsBlack White Layer SettingsBlack White Layer Settings

Čestitamo! Završili Ste!

U ovom tutorijalu smo slici cvijeća prilagodili boje i upotrijebili maskiranje slojeva kako bismo dodali jednostavan tekst. Zatim smo stilizirali slojeve i dodali različite sjene, kao i jednostavnu pozadinu s gradijentom.

Nakon toga smo primijenili nekoliko filtera čime smo dodatno uredili sliku i učinili je zanimljivijom. Na kraju smo dodali teksturu i prilagodili sloj za završni efekt.

Ispod možete ostaviti svoje komentare, sugestije i rezultate.

Final ResultFinal ResultFinal Result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads