Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Kako u Adobe Photoshopu Izraditi Proljetni Efekt Teksta Prekrivenog Travom

by
Read Time:7 minsLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Proljeće je u zraku! I kako bismo to proslavili, izraditi ćemo tekst efekt nadahnut proljećem, sličan efektima za tekst koji se mogu kupiti na Envato Marketu, koristeći neke teksture, kistove, slojeve stilova (layer styles) i filtere. Krenimo!

Resursi za Tutorijal

Tijekom izrade ovog tutoriala korišteni su sljedeći resursi:

1. Izradite Pozadinu

1. korak

Izradite novi 849 x 603 px dokument, i zatim smjestite Wood Texture v2e sliku iznad Background sloja i promijenite je po vlastitoj želji.

Add the Wood TextureAdd the Wood TextureAdd the Wood Texture

2. korak

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur, i podesite Radius na 0.5. To će malo izgladiti teksturu.

Gaussian BlurGaussian BlurGaussian Blur

3. korak

Kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na dnu  Layers kartice i odaberite Hue/Saturation.

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

4. korak

Promijenite Saturation na -15.

Saturation ValueSaturation ValueSaturation Value

5. korak

Kliknite opet Create new fill or adjustment layer ikonu i odaberite Levels, zatim promijenite Gamma vrijednost u 0.95.

Levels SettingsLevels SettingsLevels Settings

2. Izradite i Duplicirajte Tekst

1. korak

Napišite tekst velikim slovima koristeći font Big Bottom Cartoon. Promijenite Size u 120 pt i Tracking vrijednost na 250.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

2. korak

Duplicirajte sloj teksta i zatim idite na Edit > Free Transform.

Na tipkovnici, pritisnite jednom tipku sa strelicom dolje (Down Arrow)  i jednom tipku sa strelicom desno (Right Arrow) da pomaknete kopiju sloja sa tekstom 1 px dolje i 1 px u desno.

Pritisnite Return tipku da prihvatite promjene.

Duplicate and Transform the Text LayerDuplicate and Transform the Text LayerDuplicate and Transform the Text Layer

3. korak

Pritisnite Command-Option-Shift-T tipke još tri puta da izradite tri nova kopirana sloja sa primijenjenim promjenama.

Duplicate the Text LayerDuplicate the Text LayerDuplicate the Text Layer

3. Promijenite Naziv i Redoslijed Slojeva Teksta i Izradite Još Slojeva

1. korak

Promijenite naziv slojeva teksta koje imate u Text, zajedno sa brojem sloja, počevši odozdo prema vrhu.

Tako će originalni sloj teksta na dnu biti preimenovan u Text 1, a peta kopija sloja teksta na vrhu bi trebala biti preimenovana u Text 5.

Rename the Text LayersRename the Text LayersRename the Text Layers

2. korak

Sada promijenite redoslijed slojeva teksta tako da imate Text 1 na vrhu i Text 5 na dnu.

Reorder the Text LayersReorder the Text LayersReorder the Text Layers

3. korak

Izradite pet novih slojeva na vrhu slojeva teksta koje već imate i promijenite im redoslijed također.

Create Five New LayersCreate Five New LayersCreate Five New Layers

4. korak

Duplicirajte sloj Text 1, promijenite mu naziv u Text Top i smjestite ga na sam vrh, iznad svih ostalih slojeva koje imate.

Na kraju. izradite još jedan novi sloj iznad svih slojeva i nazovite ga Grass Stroke.

Create Two More LayersCreate Two More LayersCreate Two More Layers

4. Primijenite 'Stroke' (potez kistom) na Slojeve Teksta

1. korak

Kliknite desnim gumbom miša na Text 1 sloj i odaberite Create Work Path.

Podesite Foreground Color na boju #b6b567 i Background Color na boju #425103, odaberite Brush Tool, i odaberite Grass Stroke Brush vrh kista.

Create a Work PathCreate a Work PathCreate a Work Path

2. korak

Selektirajte Layer 1 i pritisnite Return tipku da na putanju primijenite potez vrhom kista (stroke).

Stroke the PathStroke the PathStroke the Path

3. korak

Kliknite desnim gumbom miša Text 2 sloj, odaberite Create Work Path, i zatim selektirajte Layer 2 te pritisnite Return  tipku da primijenite 'stroke' (potez kistom) na putanju.

Ponovite isto za sve ostale slojeve teksta koje imate. Svakako pripazite da kreirate radnu putanju (work path) za svaki sloj i zatim selektirate sloj sa odgovarajućim brojem da primijenite 'stroke' na putanju.

Stroke the Rest of the Text LayersStroke the Rest of the Text LayersStroke the Rest of the Text Layers

4. korak

Izradite opet radnu putanju za Text 1, selektirajte sloj Grass Stroke i primijenite 'stroke' na putanju.

Grass Stroke LayerGrass Stroke LayerGrass Stroke Layer

5. korak

Selektirajte Text Top sloj i kliknite Add vector mask ikonu na dnu Layers kartice.

Uzmite Eraser Tool, odaberite Grass Stroke Brush vrh kista i podesite Foreground Color u bijelu boju..

Pripazite da vam je selektirana sličica (thumbnail) maske i pritisnite Return tipku da posljednji put primijenite 'stroke' na Text 1 radnu putanju.

Odaberite Direct Selection Tool (A) i pritisnite Return tipku da se riješite radne putanje.

Stroke the Layer MaskStroke the Layer MaskStroke the Layer Mask

5. Dodajte Teksturu Trave

1. korak

Grupirajte slojeve teksta u jednu grupu i nazovite je Text Layers.

Text Layers GroupText Layers GroupText Layers Group

2. korak

Smjestite Grass0027_5_S sliku iznad Text Layers grupe i promijenite joj veličinu tako da prekriva sadržaj grupe.

Add the Grass TextureAdd the Grass TextureAdd the Grass Texture

3. korak

Kliknite desnim gumbom miša na sloj 'travnate' teksture i odaberite Create Clipping Mask.

Dva puta duplicirajte sloj sa teksturom trave. Jednu od kopija smjestite iznad Top Text sloja i drugu iznad Grass Stroke sloja te izradite za obje prikvačenu masku (funkcija clipping mask).

Duplicate the Grass TextureDuplicate the Grass TextureDuplicate the Grass Texture

6. Stilizirajte Gornji Sloj Teksta

1. korak

Dvaput kliknite Text Top sloj da primijenite Bevel and Emboss efekt koristeći sljedeće postavke:

 • Size: 13
 • Use Global Light okvir ostavite neoznačen
 • Angle: 27
 • Altitude: 42
 • Označite Anti-aliased okvir
 • Highlight Mode: Soft Light
 • Opacity: 30%
 • Shadow Mode: Multiply
 • Color: #8b8e79
 • Opacity: 50%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

To će tekstu dodati dimenziju.

Styled Text Top LayerStyled Text Top LayerStyled Text Top Layer

2. korak

Grupirajte sve slojeve koje imate osim Background slojeva i njihovih prilagođenih slojeva ('adjustment layers' slojevi). Zatim duplicirajte grupu i idite na Layer > Merge Group.

Group and MergeGroup and MergeGroup and Merge

7. Stilizirajte Grupu

Dvostruki klikom na sloj Group 1 primijenite sljedeći stil sloja (layer style):

1. korak

Dodajte Inner Shadow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Color Burn
 • Color: #5d6625
 • Opacity: 35%
 • Use Global Light okvir ostavite neoznačen
 • Angle: -104
 • Distance: 8
 • Size: 9
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

2. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama (1):

 • Opacity: 43%
 • Use Global Light prozorčić ostavite neoznačen
 • Angle: -41
 • Distance: 10
 • Size: 27
 • Noise: 5
Drop Shadow 1Drop Shadow 1Drop Shadow 1

3. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama (2):

 • Opacity: 25%
 • Use Global Light prozorčić ostavite neoznačen
 • Angle: 41
 • Distance: 45
 • Size: 27
 • Noise: 5
Drop Shadow 2Drop Shadow 2Drop Shadow 2

4. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama (3):

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Opacity: 35%
 • Use Global Light okvir ostavite neoznačen
 • Angle: 126
 • Distance: 15
 • Size: 27
 • Noise: 5
Drop Shadow 3Drop Shadow 3Drop Shadow 3

5. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama (5):

 • Blend Mode: Vivid Light
 • Color: #ffffff
 • Opacity: 10%
 • Distance: 15
 • Spread: 27
 • Size: 27
 • Noise: 5
Drop Shadow 4Drop Shadow 4Drop Shadow 4

To će stilizirati slojeve ekstruzije i dodati sjenu.

Styled Extrusion LayersStyled Extrusion LayersStyled Extrusion Layers

8. Stilizirajte Sloj Sjedinjene Grupe

Dvostrukim klikom na Group 1 copy sloj primijenite sljedeći stil sloja (layer style):

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 29
 • Use Global Light kućicu ostavite neoznačenu
 • Angle: 61
 • Altitude: 37
 • Označite Anti-aliased prozorčić
 • Highlight Mode: Soft Light
 • Opacity: 50%
 • Shadow Mode: Multiply
 • Color: #8b8e79
 • Opacity: 70%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Texture (teksturu) sa ovim postavkama:

 • Pattern: Black Mamba
TextureTextureTexture

To će travi dodati malo realistične teksture.

Textured GrassTextured GrassTextured Grass

9. Dodajte Cvijeće

1. korak

Odaberite cvjetove koje želite dodati iz High resolution: Flowers png seta i dodajte jedan navrh, iznad svih slojeva koje imate.

Uđite u Free Transform Mode (Command-T) način rada, da promijenite veličinu, rotirate ga i pomičete po potrebi te nakon toga pritisnite Return tipku da prihvatite promjene.

Add a FlowerAdd a FlowerAdd a Flower

2. korak

Dvostrukim klikom na sloj cvijeta primijenite jednostavan Drop Shadow efekt koristeći ove postavke:

 • Opacity: 55%
 • Use Global Light prozorčić ostavite neoznačen
 • Angle: 90
 • Distance: 6
 • Size: 9
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

3. korak

Kliknite desnim gumbom miša na sloj cvijeta i odaberite Copy Layer Style.

Copy Layer StyleCopy Layer StyleCopy Layer Style

4. korak

Dodajte ostale cvjetove koje želite dodati te ih duplicirajte i transformirajte sve dok ne postignete rezultat koji vam se sviđa.

Kada završite, selektirajte sve slojeve cvjetova koje imate, kliknite desnim gumbom na bilo koji od njih i odaberite Paste Layer Style.

Add the Rest of the Flowers and Paste the Layer StyleAdd the Rest of the Flowers and Paste the Layer StyleAdd the Rest of the Flowers and Paste the Layer Style

5. korak

Grupirajte slojeve cvjetova u jednu, Flowers grupu.

Dodajte Hue/Saturation sloj za prilagođavanje (adjustment layer), priključite ga grupi i promijenite Saturation vrijednost na -15.

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

10. Primijenite Visokopropusni Filter

1. korak

Duplicirajte sve slojeve i grupe koje imate osim Background slojeva (pozadine) i njihovih prilagođenih slojeva (adjustment layers).

Proširite popis efekata Group 1 copy 2 grupe i kliknite-povucite karticu Drop Shadow efekta na Delete ikonu na dnu Layers kartice kako biste ih uklonili.

Duplicate and Remove the Drop Shadow EffectsDuplicate and Remove the Drop Shadow EffectsDuplicate and Remove the Drop Shadow Effects

2. korak

Selektirajte duplicirane slojeve i idite na Layer > Merge Layers, zatim Filter > Convert for Smart Filters i promijenite naziv sloja u Filters.

Create the Filters LayerCreate the Filters LayerCreate the Filters Layer

3. korak

Idite na Filter > Other > High Pass i promijenite Radius na 5.

High Pass 1High Pass 1High Pass 1

4. korak

Filters sloju promijenite Blend Mode u Soft Light i Opacity na 50%.

Change the Filters Layers SettingsChange the Filters Layers SettingsChange the Filters Layers Settings

5. korak

Duplicirajte Filters sloj i kopiji promijenite Opacity na 35%.

High Pass 2High Pass 2High Pass 2

Čestitam, završili ste!

U ovom tutorialu smo upotrijebili teksturu drveta za pozadinu i dodali smo neke slojeve za prilagođavanje kako bismo naglasili njezine boje.

Zatim smo izradili i duplicirali tekst, kao i nekoliko drugih slojeva da počnemo raditi na efektu.

Nakon toga smo izradili potez kistom za travu, dodali teksturu trave i stilizirali različite slojeve da dodamo teksturu i dimenziju. Također smo dodali i stilizirali slojeve cvjetova preko cijelog teksta.

I na kraju smo sjedinili i modificirali slojeve, primijenili visokopropusni filter koji je izoštrio detalje kreiranog efekta i dovršili ga do kraja.

Ispod možete ostaviti svoje komentare, prijedloge i rezultate.

Final ResultFinal ResultFinal Result
Advertisement
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads