1. Design & Illustration
 2. Photoshop Actions

Kako Izraditi Akciju sa Tekst Efektom Trave u Photoshopu

by
Read Time:9 minsLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorialu ću vam pokazati kako izraditi akciju sa travom u Adobe Photoshopu koristeći dva kista i stil sloja s uzorkom trave. Na kraju tutoriala ćete imati akciju koja vam omogućuje da jednim klikom odradite gotovo cijeli proces.

Ako želite preskočiti ovaj tutorial i kupiti akciju, idite na GraphicRiver i kupite Grass Generator. Cijela akcija ima dodatne značajke, radi sa 72 dpi i 300 dpi, te također, radi sa oblicima.

promo imagepromo imagepromo image
Grass Generator

Resursi za Tutorial

Tijekom izrade ovog tutoriala korišteni su sljedeći resursi:

1. Kako Izraditi Kistove

1. korak

Otvorite Photoshop i izradite novi dokument veličine 350 x 460 px.

Creating a new documentCreating a new documentCreating a new document

2. korak

Pritisnite tipku D na tipkovnici da resetirate Foreground i Background boje. Zatim odaberite Ellipse Tool (U), i promijenite način u shape (oblik).

Ellipse tool settingsEllipse tool settingsEllipse tool settings

3. korak

Počnite crtajući dugi tanki ovalni oblik.

Drawing the oval shapeDrawing the oval shapeDrawing the oval shape

4. korak

Sada odaberite Convert Point Tool i pritisnite Control-kliknite u sredinu oblika.

Convert Point ToolConvert Point ToolConvert Point Tool

5. korak

Sda kliknite na točku sidrišta na vrhu kako biste ga učinili šiljastim. Primijenite isto i na donju točku sidrišta.

Converting anchor pointConverting anchor pointConverting anchor point

6. korak

Pritisnite Control-kliknite na sličicu (thumbnail) sloja Ellipse 1 da selektirate oko oblika. Zatim idite na Edit > Define Brush Preset..., nazovite ga Base Brush i kliknite OK.

Creating the brushCreating the brushCreating the brush

7. korak

Odaberite Brush Tool (B) i zatim kliknite desnim gumbom miša na dokument i odaberite kist koji smo upravo izradili (Base Brush).

Choosing the brushChoosing the brushChoosing the brush

8. korak

Idite na Window > Brush da otvorite Brush karticu. Zatim podesite ove postavke u Brush Tip Shape:

 • Size: 27 px
 • Flip X: ostavite neoznačeno
 • Flip Y: ostavite neoznačeno
 • Angle:
 • Roundness: 100%
 • Spacing: 130%
Brush Tip Shape settingsBrush Tip Shape settingsBrush Tip Shape settings

9. korak

Odaberite Shape Dynamics sa ovim postavkama:

 • Size Jitter: 32%
 • Control: Off
 • Minimum Diameter: 7%
 • Angle Jitter: 35%
 • Control: Off
 • Roundness Jitter: 26%
 • Control: Off
 • Minimum Roundness: 100%
 • Flip X Jitter: ostavite neoznačeno
 • Flip Y Jitter: ostavite neoznačeno
 • Brush Projection: ostavite neoznačeno
Shape Dynamics settingsShape Dynamics settingsShape Dynamics settings

10. korak

Odaberite Scattering sa ovim postavkama:

 • Scatter: 62%
 • Both Axes: ostavite neoznačeno
 • Control: Off
 • Count: 5
 • Count Jitter: 100%
 • Control: Off
Scattering settingsScattering settingsScattering settings

11. korak

Odaberite Color Dynamics sa sljedećim postavkama:

 • Apply Per Tip: označite
 • Foreground/Background Jitter: 100%
 • Control: Off
 • Hue Jitter: 2%
 • Saturation Jitter: 13%
 • Brightness Jitter: 11%
 • Purity: -1%

Color Dynamics ne čini nikakvu razliku što se tiče konačnog rezultata tutoriala, ali je važno ako želite upotrijebiti kist sa drugim stvarima.

Color Dynamics settingsColor Dynamics settingsColor Dynamics settings

12. korak

Sada kliknite na ikonu u gornjem desnom kutu Brush kartice i odaberite New Brush Preset. Zatim ga nazovite Grass Brush 1 i označite Capture Brush Size u Preset kućici. Nakon toga, kliknite OK.

Saving the Brush PresetSaving the Brush PresetSaving the Brush Preset

13. korak

Sada ćemo napraviti novu postavku. Idite na Brush Tip Shape u Brush kartici i napravite ove promjene:

 • Size: 18 px
 • Flip X: ostavite neoznačeno
 • Flip Y: ostavite neoznačeno
 • Angle:
 • Roundness: 100%
 • Spacing: 339%
Second Brush Tip Shape settingsSecond Brush Tip Shape settingsSecond Brush Tip Shape settings

14. korak

Nemojte mijenjati Shape Dynamics postavke; samo ih ostavite selektirane. Zatim odaberite Scattering i primijenite ove promjene:

 • Scatter: 50%
 • Both Axes: ostavite neoznačeno
 • Control: Off (isključeno)
 • Count: 8
 • Count Jitter: 0%
 • Control: Off (isključeno)
Second Scattering settingsSecond Scattering settingsSecond Scattering settings

15. korak

Ostavite Color Dynamics odabrano i spremite postavke kao i prije, ali ih ovaj puta nazovite Grass Brush 2.

Saving the second Brush PresetSaving the second Brush PresetSaving the second Brush Preset

2. Kako Izraditi Tekst i Instalirati Uzorak

1. korak

Idite na File > Open..., i otvorite pozadinu koju ste preuzeli (Background-Grass.jpg).

Background imageBackground imageBackground image

2. korak

Odaberite Type Tool (T) i napišite "GRASS". Odaberite Plump font i zatim mu podesite Size na 300 pt.

Type Tool and its settingsType Tool and its settingsType Tool and its settings

3. korak

Idite na Edit > Presets > Preset Manager. U Preset Type, odaberite Patterns, kliknite load..., i odaberite Grass Pattern.pat. Nakon toga, kliknite Done.

Installing the Grass PatternInstalling the Grass PatternInstalling the Grass Pattern

3. Kako Napraviti Akciju

1. korak

Idite na Window > Actions da otvorite Actions karticu.

Opening the Actions PanelOpening the Actions PanelOpening the Actions Panel

2. korak

Napravimo novi set akcija. Kliknite Create New Set Icon, nazovite ga Grass Set i kliknite OK.

Creating a new set of actionsCreating a new set of actionsCreating a new set of actions

3. korak

Kliknite Create New Action ikonu, nazovite je Grass Text i kliknite Record.

Od sada pa nadalje, sve što radite biti će snimljeno. stoga pripazite na Actions karticu. Ako pogriješite, kliknite Stop Playing/Recording ikonu i obrišite nepotreban korak iz akcije Grass Text. Zatim kliknite Begin Recording ikonu da nastavite.

Creating a new actionCreating a new actionCreating a new action

4. korak

Sa selektiranim slojem, idite na Layer > Rename Layer... i promijenite mu naziv na 1.

Renaming the text layerRenaming the text layerRenaming the text layer

5. korak

Izradite novi sloj klikom na Create New Layer ikonu, nazovite ga Grass 1 i kliknite OK.

Creating a new layerCreating a new layerCreating a new layer

6. korak

Selektirajte sloj 1 i idite na Type > Create Work Path.

Creating the work pathCreating the work pathCreating the work path

7. korak

Sada odaberite sloj Grass 1. Zatim odaberite Brush Tool (B) i odaberite Grass Brush 1 sa ovim postavkama:

 • Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Flow: 100%
 • Pen Related Options: ostavite neoznačeno
Selecting the brushSelecting the brushSelecting the brush

8. korak

Idite na Window > Paths da otvorite Paths karticu. Zatim kliknite desnim gumbom miša na Work Path i odaberite Stroke Path. Odaberite Brush (kist) sa Simulate Pressure neoznačenim, i zatim kliknite OK.

Creating the borderCreating the borderCreating the border

9. korak

Selektirajte sloj 1. Zatim napravite novi sloj i nazovite ga Grass 2.

Creating the second brush layerCreating the second brush layerCreating the second brush layer

10. korak

Sada odaberite Brush Tool (B) sa ovim postavkama:

 • Brush: Grass Brush 2
 • Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Flow: 100%
 • Pen Related Options: ostavite neoznačeno
Selecting the second brushSelecting the second brushSelecting the second brush

11. korak

Idite nazad na Paths karticu. Kliknite desnim gumbom Work Path i odaberite Stroke Path. Baš kao i prije, odaberite Brush sa označenim Simulate Pressure i zatim kliknite OK. Nakon toga, obrišite Work Path.

Creating the second borderCreating the second borderCreating the second border

12. korak

Sada odaberite opet sloj 1. Zatim odaberite Shift tipku i kliknite na sloj Grass 1 da odaberete sve slojeve (osim Background sloja).

Selecting the layersSelecting the layersSelecting the layers

13. korak

Kliknite desnim gumbom na sloj Grass 1 i odaberite Convert to Smart Object.

Convert to Smart ObjectConvert to Smart ObjectConvert to Smart Object

14. korak

Sada dvaput kliknite na sloj Grass 1 da otvorite Layer Style prozor. Počnimo sa Bevel & Emboss:

 • Style: Inner Bevel
 • Technique: Smooth
 • Depth: 100%
 • Direction: Up
 • Size: 26 px
 • Soften: 0%
 • Use Global Light: ostavite neoznačeno
 • Angle: 90º
 • Altitude: 30º
 • Gloss Contour: Linear
 • Anti-Aliased: ostavite neoznačeno
 • Highlight Mode: Screen
 • Highlight Mode Color: #ffffff
 • Highlight Mode Opacity: 16%
 • Shadow Mode: Multiply
 • Shadow Mode Color: #000000
 • Shadow Mode Opacity: 30%
Bevel and Emboss settingsBevel and Emboss settingsBevel and Emboss settings

15. korak

Dodajte Inner Shadow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Multiply
 • Color: #000000
 • Opacity: 22%
 • Use Global Light: ostavite neoznačeno
 • Angle: -90º
 • Distance: 14 px
 • Choke: 16%
 • Size: 4 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: ostavite neoznačeno
 • Noise: 0%
Inner Shadow settingsInner Shadow settingsInner Shadow settings

16. korak

Dodajte Gradient Overlay sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Overlay
 • Dither: ostavite neoznačeno
 • Opacity: 46%
 • Reverse: ostavite neoznačeno
 • Style: Linear
 • Align with Layer: označite
 • Angle: 90º
 • Scale: 89%

Kliknite Gradient Traku i napravite gradijent sa ovim postavkama:

 • Prva Stop Boja: #000000
 • Prva Stop Pozicija: 0%
 • Druga Stop Boja: #FFFB9C
 • Druga Stop Pozicija: 100%
Gradient Overlay settingsGradient Overlay settingsGradient Overlay settings

17. korak

Dodajte Pattern Overlay sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Pattern: Odaberite Grass Pattern koji ste instalirali na početku tutoriala.
 • Scale: 25%
 • Link with Layer: Označite
Pattern Overlay settingsPattern Overlay settingsPattern Overlay settings

18. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Multiply
 • Color: #000000
 • Opacity: 31%
 • Use Global Light: ostavite neoznačeno
 • Angle: 23º
 • Distance: 12 px
 • Spread: 0%
 • Size: 1 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: ostavite neoznačeno
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Označeno

Nakon toga, kliknite OK.

Drop Shadow settingsDrop Shadow settingsDrop Shadow settings

19. korak

Promijenite naziv sloja Grass 1 u Grass Text. Nakon toga kliknite na Stop Playing/Recording ikonu u Actions kartici.

Finishing the actionFinishing the actionFinishing the action

I rezultat je:

Final Result imageFinal Result imageFinal Result image

Čestitam, Završili Ste!

U ovom tutorialu ste naučili kako izraditi akciju sa travom u Adobe Photoshopu.

Počeli smo izradom kistova, zatim napravili tekst, i dok smo snimali akciju, dodali smo rub koristeći kistove i Path (putanju), zatim konačno i Layer Style (stil sloja) kako bi izgledalo kao trava.

Stvari Koje je Važno Zapamtiti Prije Pokretanja Akcije:

 • Obavezno instalirajte Pattern (uzorak).
 • Brush Opacity i Flow podesite na 100%.
 • Pazite da pokrenete akciju sa selektiranim slojem teksta.

Kako bite je pokrenuli, morate selektirati akciju Grass Text i kliknuti Play na Actions kartici. Nadam se da ste uživali u ovom tutorialu, i slobodno ispod ostavite komentare. Akcija koju smo upravo napravili dio je Gras Generator akcije.

promo imagepromo imagepromo image
Grass Generator
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads