7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Effects

Kako Izraditi "Graffiti" Efekt u Adobe Photoshopu

Read Time: 4 mins

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Naučite kako kreirati grafite iz svojih fotografija u Adobe Photoshopu, koristeći filtere i prilagođavanja.

Efekt grafita je dio "Graffiti" efekt sa "Pop Up" Photoshop Akcijom iz mojeg potrfolia na Envato Marketu.

Graffiti Effect with Pop Up Photoshop ActionGraffiti Effect with Pop Up Photoshop ActionGraffiti Effect with Pop Up Photoshop Action
"Graffiti" efekt sa "Pop Up" Photoshop Akcijom

Resursi Potrebni za Tutorial

Tijekom izrade ovog tutoriala korišteni su sljedeći resursi:

1. Kako Izraditi Pozadinu sa Ciglenim Zidom

Izradite 850 x 630 px New Document. Naravno, za svoju PSD datoteku možete upotrijebiti i neku drugu veličinu, ali morate proporcionalno prilagoditi i sve ostale veličine koje ćemo koristiti u tutorialu.

Dodajte Brick Wall na New Layer (novi sloj). Ako je potrebno, podesite veličinu prema veličini vaše radne površine.

Brick Wall TextureBrick Wall TextureBrick Wall Texture

2. Kako Dodati Grafite

1. korak

Na New Layer (novi sloj) dodajte Graffiti Wall teksturu. Ako je potrebno, promijenite veličinu slike prema veličini vašeg radnog dokumenta.

Graffiti Wall TextureGraffiti Wall TextureGraffiti Wall Texture

2. korak

Kliknite drugu ikonu na dnu Layers kartice da dodate Layer Mask na Graffiti Wall sloj.

Add Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in Photoshop

Podesite Foreground Color u boju #000000 i odaberite Brush Tool. Upotrijebite Grunge Brush kist da slikate unutar maske kako biste sakrili efekt grafita i otkrili cigleni zid.

Paint Inside the Layer Mask in PhotoshopPaint Inside the Layer Mask in PhotoshopPaint Inside the Layer Mask in Photoshop

3. Kako Kreirati "Graffiti" Portret Efekt

1. korak

Dodajte Man Portrait na New Layer (novi sloj). Upotrijebite Magic Wand Tool da selektirate pozadinu ove slike. Podesite Tolerance na 10 i označite Contiguous. Shift tipku ostavite i dalje pritisnutu da napravite višestruke selekcije. Pritisnite Delete da uklonite selektiranu pozadinu.

Remove Background in PhotoshopRemove Background in PhotoshopRemove Background in Photoshop

Pritisnite Control-D da de-selektirate.

2. korak

Pritisnite Control-J to Duplicirate dva puta Man Portrait sloj i nove slojeve nazovite Man Portrait 1 i Man Portrait 2. Sakrijte dva novo kreirana sloja. Klikom na ikonu oka pokraj bilo kojeg sloja na Layers kartici će sakriti/prikazati sloj.

Duplicate Layers in PhotoshopDuplicate Layers in PhotoshopDuplicate Layers in Photoshop

3. korak

Vratite se na Man Portrait sloj i dodajte Stroke "layer style" (stil sloja) od 4 px, Position center, Color #000000.

Add Stroke Layer StyleAdd Stroke Layer StyleAdd Stroke Layer Style

4. korak

Idite na Filter > Artistic > Cutout i odaberite Number of Levels 8, Edge Simplicity 0 i Edge Fidelity 3.

Filter Artistic Cutout Photoshop FilterFilter Artistic Cutout Photoshop FilterFilter Artistic Cutout Photoshop Filter

Cutout Filter in PhotoshopCutout Filter in PhotoshopCutout Filter in Photoshop

5. korak

Idite na Layer > New Adjustment Layer > Posterize i podesite Levels na 5. Kliknite na treći gumb s lijeva da dodate ovo prilagođavanje kao Clipping Mask za sloj ispod.

Posterize Adjustment in PhotoshopPosterize Adjustment in PhotoshopPosterize Adjustment in Photoshop

6. korak

Idite na Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast i podesite Brightness na 117 te Contrast na -50. Kliknite na treći gumb s lijeva da dodate ovo prilagođavanje kao Clipping Mask za sloj ispod.

Brightness and Contrast Adjustment in PhotoshopBrightness and Contrast Adjustment in PhotoshopBrightness and Contrast Adjustment in Photoshop

7. korak

Idite na Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation i podesite Hue na 129 te Saturation na 100.  Kliknite na treći gumb s lijeva da dodate ovo prilagođavanje kao Clipping Mask za sloj ispod.

Hue and Saturation Adjustment in PhotoshopHue and Saturation Adjustment in PhotoshopHue and Saturation Adjustment in Photoshop

Odaberite Brush Tool i upotrijebite Grunge Brush da slikate unutar Hue/Saturation Mask koristeći boju #000000 da otkrijete originalnu boju ispod.

Paint Inside the Layer MaskPaint Inside the Layer MaskPaint Inside the Layer Mask

8. korak

Izradite New Layer. Copy (kopirajte) i zatim paste (zalijepite) Graffiti Wall sliku na ovaj sloj. Kliknite desnim gumbom miša na sloj i odaberite Create Clipping Mask.

Create Clipping Mask in PhotoshopCreate Clipping Mask in PhotoshopCreate Clipping Mask in Photoshop

Promijenite Blend Mode sloja Graffiti Effect da primijenite Lighter Color.

Blend Mode Lighter Color in PhotoshopBlend Mode Lighter Color in PhotoshopBlend Mode Lighter Color in Photoshop

Kliknite drugu ikonu na dnu Layers kartice da dodate Layer Mask na Graffiti Effect sloj. Odaberite Brush Tool i upotrijebite Grunge Brush kist da slikate unutar Layer Mask koristeći boju #000000 da sakrijete neke detalje.

Paint Inside the Layer Mask in PhotoshopPaint Inside the Layer Mask in PhotoshopPaint Inside the Layer Mask in Photoshop

9. korak

Kliknite ikonu oka pokraj Man Portrait 1 sloja da prikažete sloj. Podesite Foreground Color u boju #000000 i Background Color u boju #ffffff.

Show Layer in PhotoshopShow Layer in PhotoshopShow Layer in Photoshop

10. korak

Idite na Filter > Sketch > Photocopy i podesite Detail na 3 i Darkness na 50.

Photocopy Filter in PhotoshopPhotocopy Filter in PhotoshopPhotocopy Filter in Photoshop

11. korak

Idite na Filter > Artistic > Cutout i podesite Number of Levels na 3, Edge Simplicity na 3 i Edge Fidelity na 3.

Cutout Filter in PhotoshopCutout Filter in PhotoshopCutout Filter in Photoshop

12. korak

Idite na Image > Adjustments > Levels i podesite Input Levels.

Levels Adjustment in PhotoshopLevels Adjustment in PhotoshopLevels Adjustment in Photoshop

13. korak

Podesite Blend Mode za Man Portrait 1 na Multiply.

Multiply Blend Mode in PhotoshopMultiply Blend Mode in PhotoshopMultiply Blend Mode in Photoshop

Ako želite, možete ponoviti isti proces ali sa drugim postavkama za Man Portrait 2 sloj, ali nije obavezno.

4. Kako Kreirati Efekt Cigli

1. korak

Pritisnite Shift-Control-N da izradite New Layer iznad svih drugih slojeva.

Pritisnite Shift-Control-Alt-E da primijenite Merge kako bi sjedinili sve slojeve. Ovaj sloj nazovite Brick Effect.

Merge All Visible Layers in PhotoshopMerge All Visible Layers in PhotoshopMerge All Visible Layers in Photoshop

2. korak

Brick Effect sloju dodajte Layer Mask.

Add Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in Photoshop

3. korak

Idite na Image > Trim i obrežite radnu površinu za crtanje (canvas) bazirano na transparentnim pikselima.

Trim Canvas in PhotoshopTrim Canvas in PhotoshopTrim Canvas in Photoshop

4. korak

Idite na Brick Wall sloj i napravite selekciju koristeći Rectangular Marquee Tool. Pritisnite Control-C da napravite Copy (kopiju) selekcije.

Copy Selection in PhotoshopCopy Selection in PhotoshopCopy Selection in Photoshop

5. korak

Vratite se na Brick Effect sloj i na Channels kartici kliknite na ikonu oka pokraj Brick Effect Mask da je otkrijete. Pritisnite Control-V da primijenite Paste (zalijepite) selekciju na ovu masku.

Work with Channels in PhotoshopWork with Channels in PhotoshopWork with Channels in Photoshop

6. korak

Vratite se na Layers karticu i pritisnite Control-D za Deselect. Također kliknite na Brick Effect Layer Thumbnail.

Use Image as Layer Mask in PhotoshopUse Image as Layer Mask in PhotoshopUse Image as Layer Mask in Photoshop

7. korak

Otvorite Layer Style prozor Brick Effect sloja i dodajte Bevel and Emboss.

Bevel and Emboss in PhotoshopBevel and Emboss in PhotoshopBevel and Emboss in Photoshop

Čestitam! Završili ste!

U ovom tutorialu ste naučili kako iz temelja kreirati efekt grafita u Photoshopu koristeći kistove i teksture. Nadam se da ste uživali u tutorialu.

Za brže rezultate, slobodno preuzmite ovu akciju Graffiti Effect with Pop Up Photoshop Action s mojeg portfolia na Envato Marketu.

Graffiti Effect with Pop Up Photoshop ActionGraffiti Effect with Pop Up Photoshop ActionGraffiti Effect with Pop Up Photoshop Action
"Graffiti" Efekt sa "Pop Up" Photoshop Akcijom

I pogledajte konačan rezultat!

Graffiti Wall Photo Effect Photoshop TutorialGraffiti Wall Photo Effect Photoshop TutorialGraffiti Wall Photo Effect Photoshop Tutorial

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.