Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Kako Kreirati Sjajni Metalni Tekst Efekt u Adobe Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 6 min

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Upotreba uzoraka sa različitim postavkama sjaja i teksture, može stvaranje interesantnih, detaljnih efekata učiniti zabavnim i jednostavnim zadatkom. Ovaj tutorial će vam pokazati kako upotrijebiti duplikate sa tehnikom transformacije da kreirate 3D tekst i zatim upotrijebite skupinu različitih stilova slojeva da postignete sjajni metalni efekt za tekst. Počnimo!

Resursi za Tutorial

Tijekom izrade ovog tutoriala korišteni su sljedeći resursi:

1. Izrada Pozadine

1. korak

Izradite novi 1260 x 850 px dokument i duplicirajte Background sloj.

Duplicate the Background LayerDuplicate the Background LayerDuplicate the Background Layer

Dvaput kliknite Background copy sloj da primijenite sljedeći stil sloja (Layer style):

2. korak

Dodajte Gradient Overlay sa ovim postavkama:

 • Označite Dither kućicu
 • Blend Mode: Soft Light
 • Opacity: 85%
 • Style: Radial
 • Scale: 150%
 • Označite Reverse kućicu
 • Kliknite Gradient okvir da kreirate gradijent
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

3. korak

Morati ćete kliknuti ispod Gradient trake da dodate Color Stop markere. Zatim, svaki Color Stop marker koji imate, možete kliknuti da ga odaberete i ispod mu promijeniti Color (boju) i Location (položaj) vrijednosti.

Evo vrijednosti koje sam ja upotrijebila s lijeva na desno:

 • Color: #212121, Location: 0
 • Color: #656667, Location: 72
 • Color: #646565, Location: 100
Gradient EditorGradient EditorGradient Editor

4. korak

Dodajte Pattern Overlay sa ovim postavkama:

 • Pattern: webtreats_black_leather.jpg
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

To će stilizirati pozadinu s teksturom kože.

Leather BackgroundLeather BackgroundLeather Background

2. Izrada Teksta i 3D Ekstruzije

1. korak

Napišite tekst velikim slovima koristeći font Sans Serif Exb FLF. Za tekst podesite Size na 300 pt, boju na #504d4a i Horizontal Scale na 90%.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

2. korak

Duplicirajte sloj teksta, kopiji promijenite Fill vrijednost na 0 i duplicirajte je.

Duplicate Text LayersDuplicate Text LayersDuplicate Text Layers

3. korak

Duplicirajte originalni sloj teksta i povucite kopiju ispod njega.

Idite na Edit > Free Transform (Command-T) i zatim na tipkovnici jednom pritisnite tipku sa strelicom udesno, pa opet jednom tipku sa strelicom dolje, kako biste pomaknuli kopirani sloj 1 px u desno i 1 px dolje.

Zatim pritisnite tipku Return da prihvatite promjene.

Move the TextMove the TextMove the Text

4. korak

Pritisnite Option-Command-Shift-T (Alt-Control-Shift-T za Windows) devet puta kako biste duplicirali sloj sa transformacijom da izradite 3D ekstruziju.

Duplicate the Text with TransformationDuplicate the Text with TransformationDuplicate the Text with Transformation

5. korak

Selektirajte sve slojeve teksta ispod originalnog sloja teksta i idite na Filter > Convert for Smart Filters. Promijenite naziv "smart object" sloja u 3D. Zatim ga duplicirajte i kopiji promijenite Fill vrijednost u 0.

Convert to Smart ObjectsConvert to Smart ObjectsConvert to Smart Objects

3. Stiliziranje Prvog 3D Sloja

Dvaput kliknite 3D sloj da primijenite sljedeći stil sloja (Layer style): 

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Technique: Chisel Hard
 • Size: 10
 • Gloss Contour: Cove - Deep
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Highlight Mode: Linear Light
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Označite Anti-aliased kućicu
ContourContourContour

3. korak

Dodajte Inner Shadow sa ovim postavkama:

 • Distance: 0
 • Choke: 10
 • Size: 5
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

4. korak

Dodajte Gradient Overlay sa ovim postavkama:

 • Upotrijebite CSP True Sky Blue gradijentnu ispunu
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

5. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Distance: 20
 • Size: 20
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To će stilizirati glavni 3D sloj i dodati gradijent obojenje. Kada završite sa stiliziranjem preostalih slojeva, ako želite, možete se vratiti na ovaj i isprobati različite gradijentne ispune.

Styled 3D LayerStyled 3D LayerStyled 3D Layer

4. Stiliziranje Kopije 3D Sloja

Dvostrukim klikom na 3D copy sloj primijenite sljedeći stil sloja (Layer style):

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Technique: Chisel Hard
 • Size: 15
 • Use Global Light ostavite neoznačeno
 • Angle: 30
 • Altitude: 50
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Highlight Mode - Opacity: 0%
 • Shadow Mode - Opacity: 50%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Cone
 • Označite Anti-aliased kućicu
ContourContourContour

3. korak

Dodajte Inner Shadow sa ovim postavkama:

 • Distance: 0
 • Choke: 10
 • Size: 5
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

4. korak

Dodajte Gradient Overlay sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Overlay
 • Style: Reflected
 • Angle: 60
 • Upotrijebite faucet 30 gradijentnu ispunu
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

5. korak

Dodajte Pattern Overlay sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Overlay
 • Opacity: 90%
 • Pattern: metal_2-512px.jpg
 • Scale: 75%
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

To će dodati više dubine i detalja na 3D dio.

Styled 3D Copy LayerStyled 3D Copy LayerStyled 3D Copy Layer

5. Stiliziranje Originalnog Sloja Teksta

Dvostrukim klikom na originalni sloj teksta primijenite sljedeći stil sloja (Layer style):

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 14
 • Use Global Light ostavite neoznačeno
 • Angle: 76
 • Altitude: 69
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Color: #ffe1c9
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Označite Contour okvir i upotrijebite drugačije vrijednosti.

ContourContourContour

3. korak

Dodajte Texture sa ovim postavkama:

 • Pattern: metal_2-512px.jpg
 • Depth: 50%
TextureTextureTexture

4. korak

Dodajte Stroke sa ovim postavkama:

 • Size: 2
 • Position: Inside
 • Blend Mode: Linear Light
 • Fill Type: Gradient
 • Style: Reflected
 • Angle: 90
 • Upotrijebite stove pipe 50 gradijentnu ispunu
StrokeStrokeStroke

5. korak

Dodajte Inner Shadow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Color Burn
 • Color: #123c6b
 • Opacity: 55%
 • Distance: 0
 • Size: 60
 • Contour: Cove - Deep
 • Označite Anti-aliased kućicu
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

6. korak

Dodajte Inner Glow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Vivid Light
 • Noise: 15%
 • Color: #f4d9c0
 • Size: 14
Inner GlowInner GlowInner Glow

7. korak

Dodajte Satin sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Color Dodge
 • Color: #9a9a9a
 • Distance: 48
 • Size: 39
 • Contour: Cone - Asymmetrical
SatinSatinSatin

8. korak

Dodajte Gradient Overlay sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Lighten
 • Upotrijebite stove pipe 100 gradijentnu ispunu
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

9. korak

Dodajte Outer Glow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Vivid Light
 • Noise: 10%
 • Color: #c6ab6a
 • Size: 35
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

10. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Color: #8d5411
 • Distance: 10
 • Size: 10
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To će stilizirati glavni tekst.

Styled Text LayerStyled Text LayerStyled Text Layer

6. Stiliziranje Prve Kopije Sloja Teksta

Dvostrukim klikom na prvu kopiju sloja teksta primijenite sljedeći stil sloja (Layer style):

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 1
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Shadow Mode: Color Burn
 • Color: #74460f
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Rounded Steps
 • Označite Anti-aliased okvir
ContourContourContour

3. korak

Dodajte Inner Glow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Vivid Light
 • Noise: 30%
 • Color: #f3d8aa
 • Source: Center
 • Size: 62
Inner GlowInner GlowInner Glow

To će intenzivirati efekt sjaja u sredini teksta.

Styled Copy Text LayerStyled Copy Text LayerStyled Copy Text Layer

7. Stiliziranje Druge Kopije Sloja Teksta

Dvostrukim klikom na drugu kopiju sloja teksta primijenite Inner Glow sa sljedećim postavkama:

 • Blend Mode: Vivid Light
 • Opacity: 55%
 • Noise: 30%
 • Color: #d5ad89
 • Size: 14
Inner GlowInner GlowInner Glow

To će pojačati efekt sjaja na rubovima.

Styled Second Copy Text LayerStyled Second Copy Text LayerStyled Second Copy Text Layer

8. Dodavanje Slike s Teksturom na Pozadinu i Prilagođavanje Obojenja Konačnog Rezultata

1. korak

Smjestite Texture Stainless Steel With Light-deviant sliku iznad Background copy sloja, promijenite joj veličinu po potrebi, zatim promijenite njezinom sloju Blend Mode u Soft Light.

Place Texture ImagePlace Texture ImagePlace Texture Image

2. korak

Kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na dnu Layers kartice i odaberite Color Balance.

Add Color Balance Adjustment LayerAdd Color Balance Adjustment LayerAdd Color Balance Adjustment Layer

3. korak

Sa Tone postavkom podešenom na Midtones, promijenite vrijednosti na -35, -1, +10, i označite Preserve Luminosity okvir.

Color Balance SettingsColor Balance SettingsColor Balance Settings

Čestitam! Završili ste

U ovom tutorialu smo izradili jednostavnu pozadinu od kože i dodali nekoliko kopija teksta na kojem radimo.

Zatim smo kopirali tekst sa transformacijom da napravimo 3D dio i konvertirali ga u pametni objekt (smart object).

Nakon toga smo stilizirali sve slojeve koje imamo kako bismo postigli sjajni efekt sa teksturom, koristeći razne različite stilove slojeva sa različitim postavkama i vrijednostima.

Na kraju smo na pozadinu dodali jednostavnu teksturu i upotrijebili Color Balance sloj za prilagođavanje da pojačamo intenzitet obojenja konačnog rezultata.

Ispod možete ostaviti svoje komentare, prijedloge i rezultate.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads