Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
  1. Design & Illustration
  2. Geometric

Kako Napraviti Geometrijski, Kaleidoskopski Dizajn u Adobe Illustratoru

by
Read Time:11 minsLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Uvijek me zabavljao dizajn na igraćim kartama. Isprva se čine jednostavni, ali kada pogledate izbliza shvatite da je slika kombinacija manjih zrcalnih dijelova dizajna. To zrcaljenje stvara kaleidoskopski efekt, koji potiče na rad i zabavlja naše oči i um.

U ovom tutorijalu pokazati ću vam na koji način upotrijebiti ove jednostavne efekte kako biste napravili impresivan multifunkcionalni dizajn.

1. Napravite novi dokument (New Print Document).

Ovaj dizajn se može napraviti na bilo kojoj pravokutnoj radnoj površini, ali pokušajmo ga napraviti na tradicionalnom vodoravno orijentiranom predlošku za plakat. Podesite novi dokument u Web i namjestite postavke Width na 800 px i Height na 1100 px.

Create a new print documentCreate a new print documentCreate a new print document

2. Skicirajte Nekoliko Jednostavnih Oblika

Pokušajte napraviti neke jednostavne oblike. Napravite ih sa strane radne površine. Ja sam napravio četiri simbola igraćih karata (pik, srce, tref i karo). Također sam napravio nekoliko drugih kao na primjer oblak, kišnu kap, munju, duha, dugu, itd.

Sketch some simple shapesSketch some simple shapesSketch some simple shapes

3. Konturirajte Preko Skiciranih Oblika

1. korak

Morati ćemo rasterizirati skicu. Selektirajte grupu skiciranih objekata i idite na Object > Rasterize. Pojaviti će se dijaloški okvir. U Resolution meniju odaberite Medium (150 ppi).

RasterizeRasterizeRasterize

2. korak

Smanjite Opacity na 40% i zaključajte (Control-2) precrtanu sliku. Koristeći Pen Tool (P) počnite konturirati preko oblika koje ste napravili.

Trace the shapesTrace the shapesTrace the shapes

Dok koristite Pen Tool pokušajte ne dodavati previše sidrišnih točaka. Tako će linije biti mnogo zaglađenije i možete izraditi oblike oštrih, šiljastih rubova, koji su odlični za ovaj zadatak.

Trace the shapesTrace the shapesTrace the shapes

3. korak

Upotrijebimo neke osnovne alate kako bismo mogli napraviti još neke geometrijski precizne oblike.

Uz pomoć alata Ellipse Tool (L), nacrtajte dva kruga preko skice oblaka. Smjestite ih tako da prekriju gornji dio oblaka.

Otvorite Pathfinder Tool panel (Shift-Control-F9). Selektirajte oba kruga i kliknite naredbu Unite.

Using the Ellipse Tool draw two circles over the cloud sketchUsing the Ellipse Tool draw two circles over the cloud sketchUsing the Ellipse Tool draw two circles over the cloud sketch

4. korak

Nakon što združite krugove, koristeći Rectangle Tool (M) nacrtajte pravokutnik i smjestite ga na donju polovicu združenih krugova. Selektirajte ta dva oblika i kliknite Minus Front naredbu na Pathfinder panelu.

draw a Rectangle using the Rectangle Tool draw a Rectangle using the Rectangle Tool draw a Rectangle using the Rectangle Tool

Konačan oblik bi trebao izgledati ovako.

The final shape should look like thisThe final shape should look like thisThe final shape should look like this

5. korak

Krenimo dalje na oblik kišne kapi, koju možemo vrlo jednostavno napraviti kombiniranjem dvaju različitih oblika: pravokutnika i kruga. Upotrijebite Pathfinder's Unite naredbu kako biste združili ova dva oblika u kišnu kap.

Merge these two shapes into one raindropMerge these two shapes into one raindropMerge these two shapes into one raindrop

6. korak

Isto vrijedi i za ovaj oblik. Kombinirajte krug i, koristeći Pen Tool, nacrtajte oblik "repa" koji kasnije možete združiti sa krugom uz pomoć Pathfinder's Unite naredbe.

Merge these two shapes into one raindropMerge these two shapes into one raindropMerge these two shapes into one raindrop

7. korak

Sljedeći oblik je pikselizirani duh. Počnite crtanjem pravokutnika za tijelo. Koristeći Rectangle Tool (M) dodajte dva manja pravokutnika za ruke. Ja sam ih napravio crvenom bojom zbog vas, da se ne zbunite. Upotrijebite Pathfinder's Unite naredbu da ih združite u jedan objekt.

Use the Rectangle Tool Use the Rectangle Tool Use the Rectangle Tool

8. korak

Donjoj polovici tijela dodajte dva pravokutnika, pozicionirana kao što je prikazano dolje na slici. Upotrijebite Pathfinder's Minus Front naredbu da izrežete njihov oblik iz tijela. Ovako ćemo dobiti tri produžetka koji predstavljaju noge pikseliziranog duha.

Use the Pathfinders Minus Front command Use the Pathfinders Minus Front command Use the Pathfinders Minus Front command

9. korak

Sada nacrtajte dva kvadrata za oči i smjestite ih kao što je prikazano na slici dolje.

 Draw two squared rectangles as the ghosts eyes Draw two squared rectangles as the ghosts eyes Draw two squared rectangles as the ghosts eyes

Naš bi duh trebao izgledati ovako.

Our ghost should look like thisOur ghost should look like thisOur ghost should look like this

10. korak

Idemo dalje na sljedeći objekt: linije u obliku duge.

Koristeći Ellipse Tool (L), napravite tri koncentrična kruga. Odaberite Direct Selection Tool (A) i selektirajte donje polovice svih triju krugova. Pritisnite Delete.

Using the Ellipse Tool make 3 concentric circlesUsing the Ellipse Tool make 3 concentric circlesUsing the Ellipse Tool make 3 concentric circles

11. korak

Trebali biste dobiti linije poput duge. Stavite im različite debljine linija, počevši od unutarnje. Sljedeću liniju napravite dva puta deblju od prijašnje. Na primjer, ako je debljina unutarnje 5 pt, srednja bi trebala biti 10 pt, i vanjska 20 pt.

Stroke thickness of different values starting from the inner oneStroke thickness of different values starting from the inner oneStroke thickness of different values starting from the inner one

12. korak

Selektirajte ih i idite na Object > Expand. U Expand prozoru označite samo opciju Stroke. Nakon što su linije proširene, zamijenite ispunu i liniju (Shift-X).

Swap the fill and the strokeSwap the fill and the strokeSwap the fill and the stroke

13. korak

Napravimo još jednu. Odaberite Ellipse Tool (L) i kliknite negdje sa strane na radnoj površini. U dijaloškom okviru unesite 170 px za Width i Height vrijednosti.

Select the Ellipse Tool Select the Ellipse Tool Select the Ellipse Tool

14. korak

Odaberite Direct Selection Tool (A) i selektirajte lijevu polovicu kruga. Pritisnite Delete. Dobiti ćete polukrug.

Create a half circleCreate a half circleCreate a half circle

15. korak

Podesite debljinu linije na 55 pt.

Make the stroke weight 55ptMake the stroke weight 55ptMake the stroke weight 55pt

16. korak

Selektirajte polukrug i idite na Object > Expand. U dijaloškom okviru Expand, označite samo opciju Stroke. Zamijenite ispunu za liniju (Shift-X).

Swap the fill for strokeSwap the fill for strokeSwap the fill for stroke

17. korak

Selektirajte objekt i idite na Object > Path > Offset Path. Pojaviti će se dijaloški okvir. Podesite Offset vrijednosti na -23 px. Ostale opcije ostavite kako jesu. Unutra će se pojaviti novi polukrug, samo će biti manji i tanji. S ovim smo gotovi.

Use the Offset path commandUse the Offset path commandUse the Offset path command

18. korak

Ostatak oblika koje sam napravio su prilično jednostavni i zahtijevaju kombinaciju alata Rectangle Tool i Ellipse Tool, te naravno, neizbježnu upotrebu Pathfinder naredbe.

Finish the rest of the shapesFinish the rest of the shapesFinish the rest of the shapes

4. Izgradite Strukturu Dizajna

1. korak

Vratimo se sada radnoj površini. Pobrinite se da su vam prikazani Rulers (Control-R) i vodilice (Control-;). Nacrtajte vertiklanu vodilicu u sredini radne površine, i još jednu horizontalnu, također u središnjoj točki radne površine. Trebale bi se presijecati točno u središnjoj točci radne površine. Naš radni prostor će biti samo u gornjoj lijevoj četvrtini.

Draw horizontal and vertical guidesDraw horizontal and vertical guidesDraw horizontal and vertical guides

2. korak

Napravite još jednu skicu koja će izgraditi strukturu dizajna. Možete napraviti krug u sredini radne površine koju ćemo koristiti kao lice, i nekoliko zaobljenih linija u gornjoj lijevoj četvrtini.

Do another sketch Do another sketch Do another sketch

Opet ćemo morati rasterizirati skice. Selektirajte grupu skiciranih objekata i idite na Object > Rsterize. U dijaloškom okviru odaberite Medium Resolution (150 ppi). Smanjite Opacity na 40 % i kliknite Lock (Control-2) da zaključajte sliku.

3. korak

Kako bismo postigli Geometrijski precizne linije, upotrijebiti ćemo Rounded Rectangle Tool, koji se nalazi na istom mjestu kao Ellipse i Rectangle Tool. Kliknite na radni prostor i pojaviti će se dijaloški okvir. Unesite sljedeće vrijednosti: Weight: 400 pxHeight: 550 px, Corner Radius: 84 px.

Use the Rounded Rectangle ToolUse the Rounded Rectangle ToolUse the Rounded Rectangle Tool

4. korak

Odaberite Direct Selection Tool (A) i selektirajte gornji i desni dio zaobljenog pravokutnika, uključujući i rubove (taj dio označio sam crveno). Pritisnite Delete.

Select the Direct Selection Tool ASelect the Direct Selection Tool ASelect the Direct Selection Tool A

5. korak

Smjestite linije preko skice. Krenimo sada dalje sa drugim sličnim linijama.

Position this line over the sketchPosition this line over the sketchPosition this line over the sketch

6. korak

Upotrijebite isti proces da napravite još nekoliko istih zaobljenih linija. Smjestite ih preko skice.

Position the lines over the sketchPosition the lines over the sketchPosition the lines over the sketch

7. korak

Za posljednju liniju sa spiralnim završetkom, odaberite Spiral Tool, koji možete pronaći pokraj Line Segment Tool. Kliknite na radnu površinu i u dijaloški okvir unesite sljedeće vrijednosti: Radius: 40 pxDecay: 80%Segments: 10, i odaberite drugi stil.

Create a spiralCreate a spiralCreate a spiral

8. korak

Ostavite spiralu selektiranom. Pronađite i dva puta kliknite Rotate Tool (R). U dijaloškom okviru unesite -90° za vrijednost kuta. Kliknite OK. Spirala će se okrenuti 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu.

Rotate the spiralRotate the spiralRotate the spiral

9. korak

Odaberite Direct Selection Tool (A) i odaberite posljednju sidrišnu točku s vanjske strane spirale te pritisnite Delete. Ovako ćemo skratiti spiralu za jedan segment. Pomoću alata Pen Tool (P), od završne točke spirle, nacrtajte ravnu vertikalnu liniju.

Connect the spiral with a lineConnect the spiral with a lineConnect the spiral with a line

10. korak

Smjestite spiralnu liniju na vrh skice. Selektirajte sve linije koje smo upravo napravili i podesite im Stroke Weight na 7 px. Tako će izgledati jednako i postići ćemo osjećaj ujedinjenja.

Place the spiraled line at the top of the sketchPlace the spiraled line at the top of the sketchPlace the spiraled line at the top of the sketch

11. korak

Za središnje lice slike trebati ćemo jednostavan krug. Odaberite Ellipse Tool (L) i kliknite na radnu površinu. U dijaloškom okviru, unesite 270 px za obje vrijednosti, Width i Height.

Use the Ellipse ToolUse the Ellipse ToolUse the Ellipse Tool

12. korak

Koristeći prethodno upotrijebljenu tehniku, izrezivanjem jednostavnih oblika i podešavanjem veličina njihovih linija, napraviti ćemo oči i usta. Očima možete namjestiti liniju od 20 pt, i ustima 10 pt.

Kada ste gotovi, možete otključati sloj skice (Alt-Control-2) i obrisati je.

Add eyes and mouthAdd eyes and mouthAdd eyes and mouth

5. Uredite Kompoziciju

1. korak

Sada počnite uređivati oblike u gornjoj lijevoj četvrtini radne površine, koju smo već definirali.  Umnožavanjem objekata koje koristite pokušajte napraviti neku vrstu granice.

Vrlo je važno dodati neke objekte preko smjernica, tamo gdje će ona točno prelaziti preko polovice objekta i dijeliti ga na dva jednaka, simetrična dijela. Jasno možete vidjeti kako sam ja to učinio sa krugovima i X-evima preko horizontalne vodilice, ili krugova i dijamantnih oblika preko vertikalne smjernice. Ovi oblici će biti od krucijalne važnosti tijekom sljedećih nekoliko koraka.

Compose the designCompose the designCompose the design

2. korak

Nastavite ispunjavati praznine između objekata. To je poput izgradnje dizajna pomoću kockica za igranje—uvijek mi je ova igra slaganja zabavna i izazovna.

Keep filling the gapsKeep filling the gapsKeep filling the gaps

3. korak

I konačno, ako u kompoziciji primijetite male praznine, pokušajte ih ispuniti sa još nekoliko objekata.

Keep filling the gapsKeep filling the gapsKeep filling the gaps

6. Dodajte boje

1. korak

Pokušajte upotrijebiti nekoliko boja. Ako želite upotrijebiti više boja, preporučam da koristite tonove tih nekoliko boja. Na primjer, ja sam odabrao tonove plave i crvene. Inače učinim paletu dostupnom tako da napravim malene oblike kruga obojene mojim odabirom palete. Također ih označim kako bih jednostavno pronašao onu koju trebam. Smjestim ih pokraj radne površine.

Select color palete Select color palete Select color palete

2. korak

Počnite primjenjivati boje. Možemo početi tamno crvenom i nastaviti prema svjetlijoj. Selektirajte bilo koji objekt i sa alatom Eyedropper Tool (E) kliknite na krug tamno crvene boje.

Ponavljajte taj korak odabira boja za sve druge oblike, koristeći sve tonove crvene i plave. Oči i usta lica u sredini obojite bijelom bojom.

Follow this animated gif Follow this animated gif Follow this animated gif

3. korak

Dizajn bi trebao izgledati ovako. Primijetio sam prazan prostor ispod objekta u obliku pika. Stoga možemo dodati neke male objekte, recimo krugove, da ispunimo prazninu.

Fill the gapsFill the gapsFill the gaps

Na to područje dodajte četiri različito obojena kruga.

Add four different colored circles Add four different colored circles Add four different colored circles

Vjerujem da je četvrtina te radne površine završena. Umnožimo je na ostatak radne površine.

7. Reflektirajte Dizajn

1. korak

Selektirajte cijeli dizajn bez smiley kruga u sredini i grupirajte ga (Control-G). Kliknite Copy (Control-C) i zatim Paste. Nakon toga, selektirajte zalijepljenu (paste) grupu i idite na Object > Transform > Reflect. U dijaloškom okviru označite opciju Vertical Axis i kliknite OK.

Multiply the groupMultiply the groupMultiply the group

2. korak

Smjestite zalijepljenu grupu na način da se obje grupe preklapaju—u ovom slučaju to su oblici kruga i dijamanta.

Trebali biste dobiti simetričnu kompoziciju, i ako smo sve dobro učinili, trebalo bi se bez greške poklapati u sredini. To možete provjeriti zumiranjem na preklopljene grupe.

Mind the symmetry Mind the symmetry Mind the symmetry

3. korak

Sada kopirajte (copy) dvije grupe koje smo napravili i zalijepite ih (paste). Opet, idite na Object > Transform > Reflect. U dijaloškom okviru, ovaj puta označite opciju Horizontal Axis i kliknite OK. Poredajte dvije nove grupe tamo gdje se oblici sastaju i preklapaju. Pokušajte ih smjestiti najpreciznije što možete, kako biste postigli fantastičan kaleidoskopski efekt.

Multiply the two goupsMultiply the two goupsMultiply the two goups

4. korak

Samo da malo prodrmamo stvari, možemo zamijeniti rubne oblike pika sa ostalim znakovima igraćih karata—srcem, trefom i karom. Ovo će razbiti savršenu simetriju, ali neće omesti ravnotežu dizajna.

Add few new shapesAdd few new shapesAdd few new shapes

5. korak

Predlažem vam da u svakom dizajnu ili ilustraciji ostavite malo mjesta oko njih kako biste im dali malo prostora da dišu. To možete učiniti tako da jednostavno selektirate cijeli dizajn i dvaput kliknete Scale Tool (S), te u dijaloškom okviru označite opciju Uniform i podesite joj vrijednost na 90. Također pripazite da je opcija Scale Strokes and Effects označena. Kliknite OK. Možete vidjeti značajnu razliku sa slobodnim prostorom oko cijelog dizajna.

Scale the design down for 10Scale the design down for 10Scale the design down for 10

6. korak

Konačno, za kraj, možemo dodati tamnu pozadinu. Koristili smo prilično svijetle boje, pa će stoga izgledati još bolje sa tamnom pozadinom.

Odaberite Rectangle Tool (M) i kliknite bilo gdje na radnom prostoru. U dijaloškom okviru, unesite iste Width i Height vrijednosti kao što ima naša radna površina: 800 px za Width i 1100 px za Height. Kliknite OK.

Create a backgroundCreate a backgroundCreate a background

7. korak

Selektirajte novi pravokutnik i odaberite crnu boju za ispunjavanje. Desni klik na napravljeni pravokutnik i odaberite Arrange > Send to Back.

Odličan Posao, Sada Ste Završili!

Završili smo! Na početku može biti zbunjujuće, ali smo ustvari radili na samo jednoj četvrtini dizajna, i zatim smo jednostavno zrcalili tri puta. Ovim putem možete napraviti zabavan dizajn za plakate, čestitke, pozivnice, ukrasne papire, itd.

Možda možete upotrijebiti predložak okvira ako želite napraviti uokvireni pregled svojeg plakata. Siguran sam da ćete pronaći mnogo zabavnih namjena za ovaj tutorijal.

End resultEnd resultEnd result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads