1. Design & Illustration
 2. Add-Ons
 3. Layer Styles

Kako Izraditi Akciju za Tekst Efekt Krzna u Adobe Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 6 min
This post is part of a series called Learn Photoshop Actions.
How to Create an Engraved Effect Photoshop Action
How to Create Pop Art Photo Effects With Photoshop Actions

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu ću vam pokazati kako u Adobe Photoshopu izraditi akciju za efekt krzna koristeći uzorak, kist, stil sloja i gradijentnu mapu. Na kraju tutorijala ćete imati akciju, spremnu za izvođenje gotovo cijelog procesa pomoću jednog klika.

Ako želite preskočiti ovaj tutorijal i samo kupiti akciju, možete ići na GraphicRiver i kupiti Fur Generator. Cijela akcija ima dodatne značajke, radi sa 72 dpi i 300 dpi, također radi sa oblicima i možete odabrati različite boje i veličinu krzna.

Promo Fur GeneratorPromo Fur GeneratorPromo Fur Generator
'Fur Generator' Photoshop Akcija

Elementi Potrebni za Tutroijal

Tijekom izrade ovog tutorijala korišteni su sljedeći resursi:

1. Kako Podesiti Pozadinu za Akciju

Otvorite Photoshop, idite na File > Open, i odaberite FurAction-BG.jpg.

Image of the backgroundImage of the backgroundImage of the background

2. Kako Izraditi Tekst

Odaberite Type Tool (T) i napišite "FUR". Odaberite Aller Display font, idite na Window > Character i podesite Size na 347 pt i Tracking na 50.

Character Panel with size and trackingCharacter Panel with size and trackingCharacter Panel with size and tracking

3. Kako Instalirati Kist i Uzorak

1. korak

Idite na Edit > Presets > Preset Manager... U Preset Type, odaberite Brushes, kliknite load..., i odaberite Brush (Fur Tutorial).abr.

Installing brushes with Preset ManagerInstalling brushes with Preset ManagerInstalling brushes with Preset Manager

2. korak

Idite na Edit > Presets > Preset Manager...Preset Type, odaberite Patterns, kliknite load..., i odaberite Pattern (Fur Tutorial).pat.

Installing patterns with Preset ManagerInstalling patterns with Preset ManagerInstalling patterns with Preset Manager

4. Kako Izraditi Akciju

1. korak

Otvorite Actions karticu i idite na Window > Actions.

Opening the Actions PanelOpening the Actions PanelOpening the Actions Panel

2. korak

Izradimo novi set akcija. Kako biste to učinili, kliknite Create New Set ikonu, nazovite je Fur Action, i kliknite OK.

Creating a new action setCreating a new action setCreating a new action set

3. korak

Kliknite Create New Action ikonu, nazovite je Fur Text, i kliknite Record.

Od sada pa nadalje, sve što učinite biti će snimljeno, stoga pripazite na Actions karticu. Ako pogriješite, kliknite Stop Playing/Recording ikonu i obrišite nepotrebni korak iz akcije Fur Text. Zatim kliknite Begin Recording ikonu da nastavite.

Creating a new actionCreating a new actionCreating a new action

4. korak

Dok je sloj sa tekstom selektiran, idite na Layer > Rename Layer... i promijenite ime u Base Text 1.

How to rename the layerHow to rename the layerHow to rename the layer

5. korak

Odaberite Brush Tool (B). Odaberite FUR Brush - Tutorial brush, zatim podesite Mode u Normal, te Opacity i Flow na 100%, i provjerite da sljedeće ikone nisu selektirane.

Choosing the brush and settingsChoosing the brush and settingsChoosing the brush and settings

6. korak

Izradimo sada novi sloj. Idite na Layer > New > Layer..., nazovite ga Fur-1, i kliknite OK.

Creating and naming a layerCreating and naming a layerCreating and naming a layer

7. korak

Selektirajte opet sloj Base Text 1 i idite na Type > Create Work Path.

Creating a work pathCreating a work pathCreating a work path

8. korak

Sada odaberite sloj Fur-1, idite na Windows > Paths da otvorite Paths karticu, kliknite desnim gumbom miša na Work Path i odaberite Stroke Path... U padajućem izborniku odaberite Brush, uklonite oznaku s opcije Simulate Pressure i kliknite OK.

Nakon toga, obrišite Work Path iz Paths kartice.

Applying a stroke to the pathApplying a stroke to the pathApplying a stroke to the path

9. korak

Idite natrag na Layers karticu. Sada ćemo spojiti tekst sa krznom. Za to ćete odabrati Fur-1 u Layers kartici i zatim držati Shift tipku i selektirati Base Text 1.

Selecting two layers to mergeSelecting two layers to mergeSelecting two layers to merge

Sada pustite Shift tipku, kliknite desnim gumbom miša Fur-1 i odaberite Merge Layers.

How to merge the layersHow to merge the layersHow to merge the layers

10. korak

Sada ćemo dodati Layer Style: Dvaput kliknite sloj Fur-1 da primijenite sljedeći stil:

Dodajte Bevel & Emboss sa ovim postavkama:

 • Style: Inner Bevel
 • Technique: Smooth
 • Depth: 63%
 • Direction: Up
 • Size: 24 px
 • Soften: 16 px
 • Use Global Light: Neoznačeno
 • Angle: 13°
 • Altitude: 42°
 • Gloss Contour: Gaussian
 • Anti-aliased: True
 • Highlight Mode: Soft
 • Color of the Highlight mode: #ffffff
 • Opacity of the Highlight: 65%
 • Shadow Mode: Overlay
 • Color of the Shadow Mode: #362a1a
 • Opacity of the Shadow Mode: 26%
Bevel and Emboss settingsBevel and Emboss settingsBevel and Emboss settings

11. korak

Dodajte Contour na Bevel & Emboss sa ovim postavkama:

 • Contour: Gaussian
 • Anti-aliased: Neoznačeno
 • Range: 61%
Bevel and Emboss Contour settingsBevel and Emboss Contour settingsBevel and Emboss Contour settings

12. korak

Dodajte Inner Glow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Screen
 • Opacity: 25%
 • Noise: 0%
 • Color: #cfb9a6
 • Technique: Softer
 • Source: Center
 • Choke: 4%
 • Size: 213 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: Neoznačeno
 • Range: 100%
 • Jitter: 0%
Inner Glow SettingsInner Glow SettingsInner Glow Settings

13. korak

Dodajte Color Overlay sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Color
 • Color: #ffffff
 • Opacity: 21%

Color Overlay SettingsColor Overlay SettingsColor Overlay Settings

14. korak

Dodajte Pattern Overlay sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Pattern: Odaberite uzorak koji ste preuzeli, Pattern (Fur Tutorial).pat.
 • Scale: 25%
 • Link with Layer: Označite
Pattern Overlay settingsPattern Overlay settingsPattern Overlay settings

15. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #6d655d
 • Opacity: 100%
 • Use Global Light: Neoznačeno
 • Angle:
 • Distance: 18 px
 • Spread: 100%
 • Size: 0 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: Neoznačeno
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Označeno
First Drop Shadow settingsFirst Drop Shadow settingsFirst Drop Shadow settings

16. korak

Ako ne koristite Adobe Photoshop CC, kliknite OK i preskočite na 18. korak, u suprotnom samo nastavite.

Dodajte još jedom Drop Shadow odmah ispod prvog, sa sljedećim postavkama:

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #e5dacf
 • Opacity: 100%
 • Use Global Light: Neoznačeno
 • Angle:
 • Distance: 0 px
 • Spread: 0%
 • Size: 2px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: Neoznačeno
 • Nioise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Označeno
Second Drop Shadow settingsSecond Drop Shadow settingsSecond Drop Shadow settings

17. korak

Dodajte i treći Drop Shadow točno ispod drugog, a sljedećim postavkama:

 • Blend Mode: Multiply
 • Color: #000000
 • Opacity: 30%
 • Use Global Light: Neoznačeno
 • Angle:
 • Distance: 34 px
 • Spread: 0%
 • Size: 1 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: Neoznačeno
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Označeno

Kliknite OK.

Third Drop Shadow SettingsThird Drop Shadow SettingsThird Drop Shadow Settings

Vaša bi slika trebala izgledati ovako:

how the image should look likehow the image should look likehow the image should look like

Ili ovako ako koristite stariju inačicu Adobe Photoshopa:

how the image looks in an older photoshophow the image looks in an older photoshophow the image looks in an older photoshop

18. korak

Preskočite na 23. korak ako koristite Adobe Photoshop CC.

Napravite dvije kopije sloja Fur-1 i smjestite ih ispod originala:

Making two copies of the layerMaking two copies of the layerMaking two copies of the layer

19. korak

Kliknite desnim gumbom miša prvu kopiju i odaberite Clear Layer Style. Ponovite isto sa drugom kopijom.

Clearing the Layer StyleClearing the Layer StyleClearing the Layer Style

20. korak

Promijenite Fill (ispunu) obje kopije na 0%.

Changing the Fill of the layersChanging the Fill of the layersChanging the Fill of the layers

21. korak

Dvaput kliknite prvu kopiju da dodate novi Layer Style.

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #e5dacf
 • Opacity: 100%
 • Use Global Light: Neoznačeno
 • Angle:
 • Distance: 0 px
 • Spread: 0%
 • Size: 2 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: Neoznačeno
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Označeno

Kliknite OK.

Second Drop shadow for older photoshopSecond Drop shadow for older photoshopSecond Drop shadow for older photoshop

22. korak

Dvaput kliknite drugu kopiju da dodate novi Layer Style.

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Multiply
 • Color: #000000
 • Opacity: 30%
 • Use Global Light: Neoznačeno
 • Angle:
 • Distance: 34 px
 • Spread: 0%
 • Size: 1 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: Neoznačeno
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Označeno

Kliknite OK.

Third Drop Shadow for older photoshopThird Drop Shadow for older photoshopThird Drop Shadow for older photoshop

23. korak

Sada moramo konvertirati Fur-1 sloj u Smart Object.

Za Adobe Photoshop CC:

Kliknite desnim gumbom miša sloj Fur-1 i odaberite Convert to Smart Object.

Converting layer to Smart ObjectConverting layer to Smart ObjectConverting layer to Smart Object

Za starije verzije Adobe Photoshopa:

Odaberite Fur-1, držite tipku Shift i kliknite Fur-1 copy 2. Pustite tipku Shift i kliknite desnim gumbom miša sloj Fur-1 te odaberite Convert to Smart Object.

Converting layers to Smart Object in older photoshopConverting layers to Smart Object in older photoshopConverting layers to Smart Object in older photoshop

24. korak

Promijenimo sada boju krzna. Odabrati ćemo bijelu. Idite na Adjustment karticu i kliknite na Gradient Map. Ako je ne vidite, idite na Window > Adjustments.

Creating a new Gradient MapCreating a new Gradient MapCreating a new Gradient Map

25. korak

Cijela slika će vam izgledati čudno, ali ne brinite. Promijenite naziv Gradient map 1 sloja u Gradient Color.

Renaming the Gradient MapRenaming the Gradient MapRenaming the Gradient Map

26. korak

Kliknite desnim gumbom Gradient Color sloj i odaberite Create Clipping Mask.

Applying a Clipping Mask to a layerApplying a Clipping Mask to a layerApplying a Clipping Mask to a layer

27. korak

Dvaput kliknite na Gradient ikonu u Gradient color sloju. Otvoriti će se Properties kartica.

Opening the Properties PanelOpening the Properties PanelOpening the Properties Panel

28. korak

Kliknite Gradient okvir u Properties kartici da otvorite Gradient Editor.

Podesite gradijent sa ovim postavkama:

 • Prva stop boja: #000000 i Location 0%
 • Druga stop boja: #848484 i Location 30%
 • Treća stop boja: #c0c0c0 i Location 48%
 • Četvrta stop boja: #ffffff i Location 100%

Kliknite OK.

Opening the Gradient EditorOpening the Gradient EditorOpening the Gradient Editor

29. korak

Promijenite naziv sloja Fur-1 u Fur i zaustavite snimanje akcije.

Finishing the recording of the actionFinishing the recording of the actionFinishing the recording of the action

Čestitam, Završili Ste!

U ovom tutorijalu ste naučili kako u Adobe Photoshopu izraditi akciju sa efektom krzna.

Počeli smo izradom teksta i tijekom snimanja akcije smo dodali rub koristeći Brush (kist) i Path (putanju), zatim Layer Style (stil sloja) i na kraju Gradient map (kartu gradijenata) da promijenimo boju.

Image with the final resultImage with the final resultImage with the final result

Stvari koje trebate zapamtiti prije nego što pokrenete akciju:

 • Obavezno instalirajte Pattern i Brush.
 • Provjerite jesu li Brush Opacity i Flow podešeni na 100%, kao u 5. koraku segmenta "4. Kako Izraditi Akciju".
 • Provjerite pokrećete li akciju sa selektiranim slojem sa tekstom.

Kako biste je pokrenuli, morate selektirati akciju Fur Text i kliknuti Play u Action kartici.

Nadam se da ste uživali u ovom tutorijalu. Ispod možete ostaviti svoje komentare. Ova akcija koju smo izradili dio je Fur Generator akcije koju smo spomenuli na početku tutorijala.

Promo of Fur GeneratorPromo of Fur GeneratorPromo of Fur Generator
Fur Generator Photoshop Akcija
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads