1. Design & Illustration
  2. Line Art

Kako Izraditi Blagdansku Bojanku za Odrasle u Mandala Stilu

by
Read Time:18 minsLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Ovih dana posvuda viđamo stranice sa bojankama za odrasle. Ne bi li bilo zgodno ostati kod kuće na toplom i izraditi jednu takvu? 

U ovom tutorijalu ću vam pokazati kako je zabavno i lako izraditi blagdansku mandala bojanku u Adobe Illustratoru. Za izradu ćemo koristiti simbole, jednostavne oblike i razne alate i efekte.

Također možete pretražiti Graphic River da pronađete bojanke, mandale ili čak zimske ikone koje možete upotrijebiti za svoj dizajn.

Počnimo.

1. Podesite Dokument i Izradite Vodilje

1. korak

Otvorite Adobe Illustrator i izradite novi Letter dokument. Svakako ukonite oznaku pokraj Align New Objects to Pixel Grid.

setting up the document in illustratorsetting up the document in illustratorsetting up the document in illustrator

Idite na Edit > Preferences > General, i uklonite oznaku Scale Strokes and Effects. Idite na View > Smart Guides (Control-U) da uključite Smart Guides.

turn off scale strokes and effectsturn off scale strokes and effectsturn off scale strokes and effects

2. korak

Koristeći Line Segment Tool (/), pomoću 'Smart Guide' značajke pronađite sredinu stranice, držite tipku Shift i povucite liniju ravno dolje po sredini stranice. Dok je linija još selektirana dvaput kliknite na Rotate Tool (R) da otvorite novi dijaloški okvir. Utipkajte 15 stupnjeva Angle polje i kliknite Copy.

rotate the line segment 15 degreesrotate the line segment 15 degreesrotate the line segment 15 degrees

11 puta pritisnite Control-D (ovaj prečac ponavlja posljednju transformaciju koju ste primijenili) da ispunite cijeli krug.

rotate the line segment to create guidelines on an anglerotate the line segment to create guidelines on an anglerotate the line segment to create guidelines on an angle

3. korak

Selektirajte linije kao što je prikazano na slici ispod i kopirajte/Copy (Edit > Copy (Control-C)) a zatim zalijepite/Paste (Edit > Paste in Place (Shift-Control-V)) na novi sloj. Ovaj sloj za sada zaključajte i sakrijte.

copy and paste the lines into a new layer for later usecopy and paste the lines into a new layer for later usecopy and paste the lines into a new layer for later use

4. korak

Selektirajte sve segmente linija na sloju Layer 1 i idite na View > Guides > Make Guides (Control-5) da ih konvertirate u vodeće linije (vodilice). Ovaj sloj nazovite Guides i zaključajte ga.

2. Izradite Simbole i Pomaknite ih na Njihove Pozicije

1. korak

Otključajte i otkrijte sloj Layer 2. Sa Ellipse Tool (L) alatom kliknite na točku gdje se sastaju sve vodilice u sredini stranice i držite Shift i Alt tipke na krugu koji ispunjava stranicu. Otvorite Pathfinder karticu (Windows > Pathfinder), selektirajte sve na sloju i kliknite Divide na Pathfinder kartici.

create the symbol shapes using the pathfinder panelcreate the symbol shapes using the pathfinder panelcreate the symbol shapes using the pathfinder panel

U grupi koja je izrađena pronađite dva trokuta u istoj poziciji kao što su one na slici ispod i povucite ih izvan grupe. Obrišite preostale oblike.

find the 2 topmost triangles and pull them out of the group layer stack find the 2 topmost triangles and pull them out of the group layer stack find the 2 topmost triangles and pull them out of the group layer stack

2. korak

Selektirajte trokut s desne strane ( onaj u sredini vodilice) i kliknite Copy (Control-C), zatim Paste in Place (Shift-Control-V). Preimenujte sloj s dva trokuta u naziv Double Slice a sloj s jednim trokutom u Single Slice.

Otvorite Symbols karticu (Windows > Symbol) i sa selektirana oba trokuta na sloju Double Slice kliknite New Symbol. Nazovite simbol Double Slice i kliknite OK. Učinite isto s trokutom na Single Slice sloju, ali ovaj put ga nazovite Single Slice.

create the symbols using the symbols panel in Illustratorcreate the symbols using the symbols panel in Illustratorcreate the symbols using the symbols panel in Illustrator

3. korak

Sa oba simbola selektirana (selektirajte sve na Double Slice i Single Slice slojevima), dvaput kliknite na Rotate Tool (R) da otvorite dijaloški okvir. Promijenite kut (angle) na 180° i kliknite Copy.

Sa oba simbola selektirana upotrijebite vodilice da ih pomaknete ispod originalnih simbola (kao na slici ispod). Povećajte ih kako biste ih mogli savršeno poravnati sa vodilicama.

line up the symbols so they are on the guidelinesline up the symbols so they are on the guidelinesline up the symbols so they are on the guidelines

4. korak

Zaključajte i sakrijte Double Slice sloj. Selektirajte sve na Single Slice sloju i dvaput kliknite na Rotate Tool (R) da otvorite dijaloški okvir. Ovaj puta unesite kut od 30 stupnjeva i kliknite Copy. Pritisnite Control-D četiri puta da ispunite ostatak kruga. Zaključajte i sakrijte ovaj sloj.

rotate the symbols into place to fill the full circlerotate the symbols into place to fill the full circlerotate the symbols into place to fill the full circle

Otključajte i otkrijte Double Slice sloj. Selektirajte oba simbola i dvaput kliknite Rotate Tool (R). Unesite kut od 60 stupnjeva i kliknite Copy. Pritisnite Control-D da ispunite ostatak kruga.

3. Izradite Središnji Dio - Pahulju

Ja ću koristiti stroke (liniju) podešenu na Crnu boju, debljine 1 px tijekom cijelog tutorijala ukoliko ne navedem drugačije. Svi oblici imaju Bijelu Ispunu (Fill).

Sve elemente mandale ćemo raditi u Symbol Editor kartici. Da uđete u Symbol Editor karticu, dvaput kliknite na dio simbola na radnoj površini, ne Symbol kartici. Uvijek kliknite isti dio simbola (tijekom tutorijala radim na gornjem središnjem simbolu). Kliknete li na bilo koju drugu instancu simbola, on će biti rotiran u njegovu originalnu poziciju čime će vam biti otežan rad. Kako biste izašli iz Symbol Editor kartice kliknite na strelicu na vrhu lijeve strane dokumenta.

1. korak

Dvaput kliknite na gornji središnji trokut na Double Slice sloju. Unutar Symbol Editor kartice obrišite oblik trokuta jer ga više nećemo trebati.

Kako biste izradili snježnu pahulju upotrijebite Rectangle Tool (M) da napravite pravokutnik dimenzija 3 x 50 px i poravnajte ga gore sa središnjom vodilicom. Upotrijebite Ellipse Tool (L) da izradite krug dimenzija 10 x 10 px, i poravnajte ga gore na središnju vodilicu na vrh pravokutnika, da se lagano preklapa preko njega. Dok je krug još selektiran idite na Object > Path > Offset Path, i unesite Offset od -3 px da izradite manji krug unutar onog kojeg ste prije izradili.

create the first segment of the snowflakecreate the first segment of the snowflakecreate the first segment of the snowflake

2. korak

Selektirajte sve i izradite kopiju (Edit > Copy (Control-C), Edit > Paste (Control-V)). Selektirajte kopiju pravokutnika i promijenite visinu na 25 px. Smjestite je ispod kruga tako da dobijete lagano preklapanje između dva oblika.

create the second segment of the snowflake create the second segment of the snowflake create the second segment of the snowflake

3. korak

Selektirajte veći krug i pravokutnik koji ste upravo izradili i kliknite Unite na Pathfinder kartici. Selektirajte ovaj novi oblik i manji krug te kliknite Minus Front u Pathfinder kartici. Sa još uvijek selektiranim novim oblikom upotrijebite Rotate Tool (R) da ga rotirate za 30 stupnjeva. Pomaknite ga na mjesto na vodilici kao što je prikazano na slici ispod.

rotate the snowflake pieces into placerotate the snowflake pieces into placerotate the snowflake pieces into place

4. korak

Upotrijebite Rectangle Tool (M) da izradite pravokutnik dimenzija 3 x 16 px i drugi dimenzija 3 x 12 px. Oba oblika rotirajte za 40° pomoću alata Rotate Tool (R) i pomaknite ih kao što je prikazano na slici ispod. Selektirajte oba nova pravokutnika i dvaput kliknite na Reflect Tool (O) da otvorite dijaloški okvir. Odaberite Axis > Vertical i kliknite Copy. Upotrijebite tipku s desnom strelicom na tipkovnici da spojite reflektiranu kopiju na drugu strane dugog pravokutnika.

add more details to the snowflake segmentsadd more details to the snowflake segmentsadd more details to the snowflake segments

5. korak

Selektirajte sve oblike pravokutnika i veliki krug te ih ujedinite klikom na Unite u Pathfinder kartici. Zatim selektirajte manji unutarnji krug i oblik koji ste upravo izradili i kliknite Subtract from Front. Slika bi vam sada trebala izgledati poput ove slike ispod.

use the pathfinder panel to unite the snowflake piecesuse the pathfinder panel to unite the snowflake piecesuse the pathfinder panel to unite the snowflake pieces

6. korak

Koristeći Ellipse Tool (L), izradite krug dimenzija 30 x 30 px i poravnajte ga gore tako da sredina kruga bude točno u sjecištu vodilica na sredini stranice. Idite na Object > Path > Offset Path i unutar ovog izradite manji krug te unesite -3 px u Offset vrijednost. Selektirajte veći krug i oba dijela pahulje te kliknite Unite u Pathfinder kartici.

create the center of the snowflakecreate the center of the snowflakecreate the center of the snowflake

7. korak

Dok je još uvijek selektiran novi složeni oblik upotrijebite Scissors Tool (C) da obrišete dijelove kruga izvan granica Double Slice simbola tako da na putanji kliknete na mjesto gdje se presijeca sa vodilicom (pratite primjer na donjoj slici). Ovom obliku podesite Fill (ispunu) u None. Isto učinite i sa manjim unutarnjim krugom.

use the scissors tool to delete the part of the center piece that goes beyond the symbol boundaryuse the scissors tool to delete the part of the center piece that goes beyond the symbol boundaryuse the scissors tool to delete the part of the center piece that goes beyond the symbol boundary

8. korak

Selektirjte sve ove oblike i idite na Object > Group (Control-G) da ih grupirate. Izađite iz Symbol Editing Mode klikom na strelicu pri vrhu kartice. Kao što vidite podešavajući i rotirajući simbole (Symbols) u 2. koraku, pobrinuli smo se da Illustrator za nas automatski ispuni cijelu mandalu.

exit symbol editing mode to view the full snowflakeexit symbol editing mode to view the full snowflakeexit symbol editing mode to view the full snowflake

4. Kako Izraditi Šalicu Vruće Čokolade

1. korak

Dvaput kliknite na dio pahulje na kojoj smo upravo radili kako biste se vratili natrag na Symbol Editing karticu.

Kako biste učinili glavni dio šalice upotrijebite Ellipse Tool (L) da izradite krug dimenzija 35 x 35 px i poravnajte ga na središnju vodilicu. Sa Direct Selection Tool (A) alatom pomaknite donju točku sidrišta 2 px gore pomoću dva pritiska tipke na tipkovnici sa strelicom prema gore.

Dok držite tipku Alt upotrijebite Eraser Tool (Shift-E) da obrišete gornji dio kruga, odmah iznad točaka sidrišta.

Sa Direct Selection Tool (A) alatom selektirajte gornju točku sidrišta sa svake strane polukruga, držite tipku Shift i pritisnite jednom tipku sa strelicom gore da ih pomaknete 10 px gore.

how to make the main mug piece how to make the main mug piece how to make the main mug piece

2. korak

Za bazu šalice upotrijebite Ellipse Tool (L) da napravite elipsu dimenzija 20 x 7 px. Idite na Object > Arrange > Send backwards (Control-[) da je pomaknete iza polukruga i smjestite iza polukruga.

how to make the mug base how to make the mug base how to make the mug base

3. korak

Pomoću Ellipse Tool (L) alata napravite elipsu dimenzija 16 x 24 px da izradite dršku šalice. Idite na Object > Path > Offset Path da izradite još jednu manju elipsu unutra i unesite -4 px u Offset vrijednost. Selektirajte obje elipse rotirajte -30 stupnjeva i pošaljite ih straga (Object > Arrange > Send backwards (Control-[ )). Pomaknite elipse na mjesto kao što je prikazano na donjoj slici.

how to make the mug handlehow to make the mug handlehow to make the mug handle

4. korak

Dovršite šalicu dodavanjem dekorativne zvijezde pomoću alata Star Tool. Zatim sve oblike grupirajte/Group (Object > Group (Control-G)).

Kako biste pregledali svoju mandalu, izađite iz Symbol Editing Mode-a. Trebalo bi izgledati kao na donjoj slici.

exit symbol editing mode to view the mandalaexit symbol editing mode to view the mandalaexit symbol editing mode to view the mandala

5. Kako Izraditi Šećerni Prutić

1. korak

Kako biste napravili šećerni prutić (candy cane) upotrijebite Ellipse Tool (L) da izradite krug dimenzija 27 x 27 px. Otvorite Stroke karticu i promijenite Stroke Weight na 12 px te Cap u Round Cap.

Dok je krug još uvijek selektiran upotrijebite Scissors Tool (C) da uklonite donji dio kruga odmah ispod sidrišnih točaka kao što je prikazano ispod na slici.

Sa Direct Selection Tool (A) alatom spustite donju točku sidrišta s lijeve strane polukruga 5 px dolje pritisnuvši pet puta tipku sa strelicom prema dolje. Učinite isto na desnoj strani ali ovaj puta povucite točku sidrišta 60 px dolje tako da držite tipku Shift dok šest puta pritisnete tipku sa strelicom dolje.

Izradite kopiju šećernog prutića (Edit > Copy (Control-C), Edit > Paste in Place (Shift-Control-V)). Za sada sakrijte i zaključajte ovu kopiju.

create the base shape of the candy canecreate the base shape of the candy canecreate the base shape of the candy cane

2. korak

Sa selektiranim originalnim šećernim štapićem idite na Object > Expand. Promijenite Fill Color u bijelu boju i Stroke Color u crnu.

Upotrijebite Pen Tool (P) da izradite liniju pod blagim kutom preko šećernog štapića. Dok je linija još selektirana držite tipku Alt i mišem povucite gore da napravite kopiju linije. Sa obje selektirane linije idite na Object > Blend > Blend Options i unesite informacije prikazane na donjoj slici.

Sa još uvijek selektiranim linijama idite na Object > Blend > Make (Alt-Control-B).

use the blend tool to make candy cane stripesuse the blend tool to make candy cane stripesuse the blend tool to make candy cane stripes

Otključajte i otkrijte kopiju štapića koju ste izradili u 1. koraku. Selektirajte 'Blend' (grupu prugica) i kopiju putanje šećernog prutića te idite na Object > Blend > Replace Spline.

Idite na Object > Blend > Expand kako biste linije učinili pogodnima za editiranje. Sa Direct Selection Tool (A) alatom pomaknite pruge i točke sidrišta da ih izjednačite. Možda ćete morati obrisati neke pruge.

Upotrijebite 'clipping' masku da sakrijete krajeve pruga koje su sada izvan granica oblika šećernog štapa. Kako biste to učinili, izradite kopiju baze šećernog prutića (Control-C, Shift-Control-V) i pomaknite ga sprijeda (Shift-Control-]). Selektirajte ovu kopiju i sve pruge te idite na Object > Clipping Mask > Make (Control-7).

replace the spline in the blend to curve the candy cane stripesreplace the spline in the blend to curve the candy cane stripesreplace the spline in the blend to curve the candy cane stripes

Zatim grupirajte/Group (Control-G) sve oblike koji čine šećerni štapić.

3. korak

Selektirajte šećerni prutić i upotrijebite Rotate Tool (R) da ga rotirate za 20 stupnjeva. Dok je šećerni prutić još selektiran upotrijebite Reflect Tool (O) da ga reflektirate Vertically (vertikalno) i kliknite Copy kako biste napravili kopiju. Novi šećerni prutić pomaknite 20 px desno pomoću tipke sa desnom strelicom.

create a second candy cane and move it into placecreate a second candy cane and move it into placecreate a second candy cane and move it into place

Selektirajte oba šećerna štapića, rotirajte ih 30 stupnjeva koristeći Rotate Tool (R) i pomaknite ih na mjesto na vodilici kao što je prikazano ispod na slici.

exit symbol editing mode to view your mandala againexit symbol editing mode to view your mandala againexit symbol editing mode to view your mandala again

6. Kako Izraditi Snjegovića

1. korak

Otključajte i otkrijte Single Slice sloj. Dvaput kliknite na gornji srednji trokut da uđete u Symbol Editing Mode i obrišite trokut koji smo ranije izradili.

Kako biste izradili tijelo snjegovića upotrijebite Ellipse Tool (L) da izradite jedan krug dimenzija 50 x 50 px, drugi 40 x 40 px i treći 30 x 30 px te ih pozicionirajte kao što je prikazano na donjoj slici.

Na svakom krugu spustite donju točku sidrišta 2 px gore pomoću tipke sa strelicom gore. Ovime ćemo snjegoviću dodati prirodniji izgled.

create the base snowman shape using 3 circlescreate the base snowman shape using 3 circlescreate the base snowman shape using 3 circles

2. korak

Kako biste izradili obod šešira upotrijebite Rectangle Tool (M) da izradite pravokutnik dimenzija 45 x 2 px. Sa još uvijek selektiranim pravokutnikom idite na Effect > Warp > Arc, odaberite Horizontal, i unesite -12% u Bend polje.

create the snowmans hat brimcreate the snowmans hat brimcreate the snowmans hat brim

Da izradite ostatak šešira, upotrijebite Rectangle Tool (M) da izradite pravokutnik dimenzija 28 x 17 px. Dok je pravokutnik još selektiran idite na Effect > Warp > Squeeze, odaberite Horizontal, i upišite 25% u Bend polje.

Upotrijebite Pen Tool (P) da izradite traku šešira. Sve te dijelove grupirajte (Control-G) i rotirajte za 5 stupnjeva.

create the snowmans hatcreate the snowmans hatcreate the snowmans hat

3. korak

Izradite mrkvu za nos koristeći Rectangle Tool (M) da na pravite pravokutnik dimenzija 17 x 4 px. Obrišite gornju točku sidrišta na lijevoj strani trokuta.

Selektirajte obje točke sidrišta s desne strane trokuta i konvertirajte ih u 'smooth'.

create a carrot nose for the snowmancreate a carrot nose for the snowmancreate a carrot nose for the snowman

4. korak

Za šal upotrijebite Rectangle Tool (M) da napravite pravokutnik dimenzija 34 x 7 px. Sa još uvijek selektiranim trokutom idite na Effect > Warp > Arc, odaberite Horizontal, i unesite -15% u Bend polje. Idite na Object > Expand Appearance da ekspandirate putanju.

Upotrijebite Direct Selection Tool (A) da pomičete točke sidrišta sve dok neće savršeno pristajati snjegoviću.

create the scarf for the snowmancreate the scarf for the snowmancreate the scarf for the snowman

Kako biste napravili krajeve šala upotrijebite Rectangle Tool (M) da napravite pravokutnik dimenzija 15 x 30 px. Pomaknite gornje točke sidrišta sa svake strane 4 px prema sredini. Sa još uvijek selektiranim trokutom idite na Effect > Warp > Flag, odaberite Vertical, i unesite -25% u Bend polje.

create the snowmans scarf tails using warpcreate the snowmans scarf tails using warpcreate the snowmans scarf tails using warp

Upotrijebite Pen Tool (P) da dodate malo pruga i grupirajte taj dio šala (Control-G). Upotrijebite Rotate Tool (R) da ga rotirate -10 stupnjeva, i zatim reflektirajte vertikalno (Vertically), te napravite kopiju. Pomaknite krajeve šala na njihovo mjesto.

Izradite čvor koristeći Rounded Rectangle Tool da izradite oblik dimenzija 10 x 10 sa kutovima od 2 px. Dovršite šal dodavanjem pruga sa Pen Tool (P) alatom.

finish off the snowmans scarf by adding a knot and stripesfinish off the snowmans scarf by adding a knot and stripesfinish off the snowmans scarf by adding a knot and stripes

5. korak

Dovršite snjegovića dodajući krugove dimenzije 4 x 4 px za oči i 5 x 5 px za gumbe. Izradite ravne ruke poput štapića sa Pen Tool (P) alatom i tim putanjama podesite Stroke Weight na 2 px.

add eyes buttons and arms to the snowmanadd eyes buttons and arms to the snowmanadd eyes buttons and arms to the snowman

Grupirajte/Group (Control-G) sve oblike koji čine snjegovića i smjestite ga iznad šalice vruće čokolade, pazeći pritom da ostavite dovoljno mjesta za šećerne prutiće.

exit symbol editing mode to preview the mandala 3exit symbol editing mode to preview the mandala 3exit symbol editing mode to preview the mandala 3

7. Kako Izraditi Dar

1. korak

Dok ste još uvijek u Single Slice Symbol Editor kartici, izradite poklon koristeći Rectangle Tool (M) da izradite pravokutnik dimenzija 40 x 30 px. Izradite još jedan pravokutnik za poklopac, dimenzija 45 x 10 px. Napravite još dva pravokutnika za vrpcu: jedan dimenzija 8 x 10 px za poklopac, i drugi 7 x 30 px za kutiju. Smjestite pravokutnike kao što je prikazano dolje na prvoj slici, i poravnajte ih koristeći Horizontally Align Center Tool.

2. korak

Izradite mašnu za koju prvo pomoću Ellipse Tool (L) alata napravite krug dimenzija 12 x 12 px. Pomaknite gornju točku sidrišta 1 px dolje, lijevu točku sidrišta 1 px udesno, desnu točku sidrišta 1 px lijevo i donju točku sidrišta 1 px gore.

create the present using the rectangle and ellipse toolcreate the present using the rectangle and ellipse toolcreate the present using the rectangle and ellipse tool

Sa Ellipse Tool (L) alatom izradite elipsu dimenzija 20 x 15 px. Sa još uvijek selektiranom elipsom idite na Effect > Warp > Fish i unesite Horizontal Distortion vrijednost od -40%. Zatim idite na Object > Expand Appearance. Rotirajte oblik za -25 stupnjeva. Smjestite mašnu na njezino mjesto i kliknite Send Backwards (Control-[ ) kako bi je stavili iza čvora.

create the present bow using the warp toolcreate the present bow using the warp toolcreate the present bow using the warp tool

Upotrijebite Pen Tool (P) da stvorite dubinu i dodate dva mala nabora na vrpci. Promijenite liniju na naborima u Width Profile 4 iz Variable Width Profile padajućeg izbornika.

Selektirajte sve dijelove koji čine lijevu stranu mašne i upotrijebite Reflect Tool (O) da izradite kopiju koja je vertikalno (Vertically) reflektirana i smjestite je s druge strane čvora. Kliknite Send Backwards (Control-[ ) da je stavite iza čvora.

fill in the details on the bow using the pen toolfill in the details on the bow using the pen toolfill in the details on the bow using the pen tool

3. korak

Grupirajte/Group (Control-G) sve dijelove mašne i napravite kopiju. Ovu kopiju mašne za sada sakrijte i zaključajte.

4. korak

Selektirajte sve prisutne oblike (ali ne i kopiju mašne izrađenu u 3. koraku) i grupirajte/Group (Control-G) ih. Sa alatom Rotate Tool (R) rotirajte grupu za 15 stupnjeva i pomaknite na mjesto na vodilici kao što je prikazano na donjoj slici. Možda ćete morati podesiti ruke snjegovića tako da ih poravnate sa rubom poklona.

move the present into place beside the snowmanmove the present into place beside the snowmanmove the present into place beside the snowman

5. korak

Uzmite kopiju mašne izrađenu u 3. koraku i kliknite Reflect (O) horizontalno (odaberite Horizontally). Izrežite/Cut (Edit > Cut (Control-X)) i zalijepite/Paste (Control-V) na Double Slice sloj. Upotrijebite Rotate Tool (R) da je rotirate 30° i pomaknite je na šećerni prutić.

create a copy of the bow to decorate the candy canescreate a copy of the bow to decorate the candy canescreate a copy of the bow to decorate the candy canes

8. Kako Izraditi Ukrasne Žaruljice

1. Korak

Single Slice Symbol Editor-u, izradite žarulju koristeći Ellipse Tool (L) da napravite elipsu dimenzija 15 x 21 px.  Sa Direct Selection Tool (A) alatom pomaknite lijevu i desnu točku sidrišta 3 px dolje pomoću tipke sa strelicom dolje.

Upotrijebite Rounded Rectangle Tool da izradite bazu žarulje tako da napravite dva oblika dimenzija 8 x 3 px kojima Corner Radius podesite na 2 px i poravnate ih kao što je prikazano na donjoj slici. Grupirajte/Group (Control-G) sve oblike. Rotirajte svijetlo 15 stupnjeva i smjestite ga na vodilicu ispod poklona i između snjegovića.

create a Christmas light using the ellipse and rounded rectangle tool create a Christmas light using the ellipse and rounded rectangle tool create a Christmas light using the ellipse and rounded rectangle tool

2. korak

U Double Slice Symbol Editor-u upotrijebite Pen Tool (P) da izradite žice. Počnite na vrhu šalice s jedne strane i poravnajte sa rubom snjegovića s druge strane. Upotrijebite Reflect Tool (O) da izradite kopiju koju poravnate vertikano (Vertically) i smjestite je na mjesto s druge strne kao što je prikazano na donjoj slici. Promijenite Stroke Weight na 2 px.

use the pen tool to draw the wires for the lightbulb use the pen tool to draw the wires for the lightbulb use the pen tool to draw the wires for the lightbulb

9. Kako Izraditi Božikovinu

1. korak

U Single Slice Symbol Editor-u izradite jednu polovicu lista božikovine pomoću alata Pen Tool (P). Upotrijebite Reflect Tool (O) da izradite drugu stranu stvarajući vertikalno reflektiranu kopiju.

Spojite zajedno dvije strane božikovine i kliknite Unite u Pathfinder kartici.

Upotrijebite Pen Tool (P) da izradite žilice na listu božikovine i zatim grupirajte/Group (Control-G) sve dijelove lista.

Upotrijebite Rotate Tool (R) da izradite dvije kopije lista. Jednu kopiju rotirajte za 50 stupnjeva, a drugu za -50. Pomaknite ih na mjesto kao što  je prikazano na donjoj slici.

draw the holly leaf with the pen tool and reflect and rotate it into placedraw the holly leaf with the pen tool and reflect and rotate it into placedraw the holly leaf with the pen tool and reflect and rotate it into place

2. korak

Pomoću Ellipse Tool (L) alata izradite tri mala kružića dimenzija 10 x 10 px za bobice božikovine čime ćete je dovršiti.

add holly berries with the ellipse tool add holly berries with the ellipse tool add holly berries with the ellipse tool

3. korak

Upotrijebite Rotate Tool (R) da rotirate božikovinu za 15 stupnjeva i pomaknete je na mjesto na vodilicu iznad poklona.

rotate the holly into place on the mandalarotate the holly into place on the mandalarotate the holly into place on the mandala

10. Dodajte Završne Detalje

1. korak

U Single Slice Symbol Editor kartici upotrijebite Pen Tool (P) da izradite zakrivljenu liniju od listova božikovine do snjegovićevog šešira (kao na slici ispod). Podesite joj Stroke od 2 px i reflektirajte (Reflect Tool (O)) kopiju vertikalno (Vertically), rotirajte je 30 stupnjeva i pomaknite na mjesto s druge strane. Selektirajte obje linije i pošaljite ih straga (Shift-Control-[) tako da budu smještene iza božikovine.

finish the outside edge of the mandala with a curved linefinish the outside edge of the mandala with a curved linefinish the outside edge of the mandala with a curved line

2. korak

Upotrijebite Star Tool da napravite tri malene zvijezde kojima ispunite prostor oko snjegovića. Reflektirajte (Reflect (O)) kopiju vertikalno (Vertically).

3. korak

Upotrijebite Ellipse Tool (L) da učinite tri mala kruga kako biste dodali dekorativni detalj iznad zakrivljen linije koju ste izradili u 1. koraku.

add small circles and stars to fill the empty spaces on the mandalaadd small circles and stars to fill the empty spaces on the mandalaadd small circles and stars to fill the empty spaces on the mandala

4. korak

U Double Slice Symbol Editor-u upotrijebite Pen Tool (P) da izradite zakrivljenu liniju od baze jedne šalice do baze druge, kao što je ispod prikazano na slici. Podesite joj Stroke od 2 px.

add a decorative line around the snowflakeadd a decorative line around the snowflakeadd a decorative line around the snowflake

5. korak

Izradite tri mala kruga sa Ellipse Tool (L) alatom i pomaknite ih na mjesto ispod snjegovića u Double Slice Symbol Editor-u.

U Single Slice Symbol Editor-u izradite još jednu malu zvijezdu sa svake strane snjegovića kako biste ispunili prostor.

add more circles and stars to fill the empty spaces on the mandalaadd more circles and stars to fill the empty spaces on the mandalaadd more circles and stars to fill the empty spaces on the mandala

Odlično obavljen posao, završili ste!

Čestitam na vašoj dovršenoj blagdanskoj mandala stranici bojanke za odrasle. Sigurna sam da ste do sada već postali stručnjaci u korištenju alata za rotiranje i reflektiranje te se nadam da ćete u budućnosti uzeti u obzir upotrebu simbola kako biste ubrzali proces rada.

U komentarima možete postaviti pitanja ili podijeliti sa nama vaše završene projekte.

A sada isprintajte svoj dizajn, uzmite šalicu omiljenog toplog napitka i počnite bojiti.

Final designFinal designFinal design
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads