1. Design & Illustration
  2. Affinity Designer

Kako Izraditi Blagdanski Božićni Kamin u Affinity Designeru

by
Read Time:9 minsLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Jeste li spremni za jedan od najčarobnijih blagdana u godini? Osjetimo ovu toplu atmosferu Božića izradom udobnog prizora koji prikazuje 'flat' kamin ukrašen božićnim čarapama, svijećama i vijencem. Koristiti ćemo razne alate i funkcije Affinity Designer-a koje će nam pomoći da napravimo ilustraciju iz jednostavnih geometrijskih oblika!

Do kraja ovog tutorijala nećete znati samo izraditi scenu kamina, već ćete znati i primijeniti nove tehnike da izradite detaljnu ilustraciju! Pogledajte ovu produženu verziju Blagdanskog Božićnog Kamina na Graphic River-u da vidite što još možete dodati interijeru!

Festive FireplaceFestive FireplaceFestive Fireplace

Krenimo!

1. Kako Izraditi 'Flat' Dimnjak

1. korak

Raditi ćemo na tamno ljubičastom pravokutniku dimenzija 800 x 600 px, koji je jednake veličine kao i naš Document.

Počnimo dizajnirati kamin od njegovog najvećeg dijela! Upotrijebite Rectangle Tool (M) da napravite oblik dimenzija 245 x 195 px.  Ispunite ga svijetlo smeđom bojom sličnoj boji cigle. Za prednje ognjište dodajte dva uska tamno smeđa pravokutnika na dnu zida.

start designing the fireplace from rectanglesstart designing the fireplace from rectanglesstart designing the fireplace from rectangles

2. korak

Izradimo ložište od tamno smeđeg pravokutnika dimenzija 155 x 80 px. Selektirajte pravokutnik i u glavnom izborniku na vrhu kliknite Convert to Curves.  Uzmite Node Tool (A) alat i povucite gornji rub oblika gore, stvarajući luk.

make a firebox from a rectanglemake a firebox from a rectanglemake a firebox from a rectangle

3. korak

Napravite duplikat/Duplicate (Command-C > Command-V) ložišta i smanjite oblik manualno ili podešavanjem njegove veličine na 135 x 100 px u Transform kartici. Ispunite oblik tamno plavom ili tamno ljubičastom bojom, koji će prikazivati unutarnji dio ložišta.

Dodajte manju kopiju na vrh i promijenite joj boju u svijetlo ljubičastu.

add the inner part of the fireboxadd the inner part of the fireboxadd the inner part of the firebox

4. korak

Sada ćemo u ložište staviti drveni panj. Upotrijebite Rectangle Tool (M) da napravite oblik dimenzija 105 x 23 px i ispunite ga smeđom bojom drugačijeg tona. Upotrijebite Pen Tool (P) dok držite tipku Shift da napravite grupu horizontalnih tamno smeđih linija koje predstavljaju teksturu drveta. Podesite Width na 2 pt i Cap na Round Cap u Stroke kartici.

make a wooden log from rectanglemake a wooden log from rectanglemake a wooden log from rectangle

5. korak

Dodajmo jednostavnu rešetku ispred panja. Napravite tamno sivu vertikalnu liniju sa 4 pt Width i Butt Cap.

Make a dark-grey vertical strokeMake a dark-grey vertical strokeMake a dark-grey vertical stroke

6. korak

Napravite horizontalnu liniju sa 4 pt Width i Round Cap. Sada uzmite Node Tool (A) i povucite drške čvorišta dolje, smještajući ih u vertikalnu poziciju kako biste liniju učinili poput luka. Na ovaj način radimo polukrug, oblikujući gornji dio rešetke.

make a gratemake a gratemake a grate

7. korak

Grupirajte/Group (Command-G) i duplicirajte/Duplicate (Command-C > Command-V) izrađeni objekt smještajući kopiju na suprotnu stranu panja.

add a second part of the grateadd a second part of the grateadd a second part of the grate

6. korak

Dodajmo sada plamen. Upotrijebite Ellipse Tool (M) da napravite žarko crveni krug dimenzija 40 x 40 px. Konvertirajte/Convert oblik u krivulje/Curves.

Selektirajte gornji čvor sa Node Tool (A) alatom i kliknite gumb Convert to Sharp na glavnom izborniku na vrhu da oblik učinite šilljastim. Povucite čvor gore da povećate plamen.

make a flame from circlemake a flame from circlemake a flame from circle

9. korak

Duplicirajte/Duplicate oblik i smanjite kopiju te joj promijenite boju u narančastu.. Zatim dodajte još jednu kopiju na vrhu, još je više smanjite i ispunite svijetlo žutom bojom da plamen učinite uvjerljivijim.

Dovršite plamen dodajući tu i tamo nekoliko svijetlih okruglih iskri.

add sparksadd sparksadd sparks

10. korak

Sada kada je unutarnji dio ložišta završen, dodajmo policu iznad kamina i teksturu drveta na panj.

 add a mantelshelf on top of the fireplace add a mantelshelf on top of the fireplace add a mantelshelf on top of the fireplace

11. korak

Dodajmo na kamin teksturu cigle. Upotrijebite Rectangle Tool (M) da napravite oblik dimenzija 35 x 15 px za ciglu. Držite tipke Option-Shift i povucite oblik u stranu izrađujući kopiju.

Izradite još kopija, prekrivajući kamin ciglama kojima malo izmjenjujte boju.

Obratite pozornost  kako cigle na rubovima kamina radim malo kraće od onih u sredini.

add a brick texture to our fireplaceadd a brick texture to our fireplaceadd a brick texture to our fireplace

2. Kako Dizajnirati 'Flat' Božićne Dekoracije

1. korak

Uredimo kamin u blagdanskom duhu dodajući razne božićne predmete za dekoraciju. Prvo ćemo izraditi božićne čarape!

Upotrijebite Rounded Rectangle Tool (M) da izradite zeleni oblik sa potpuno zaobljenim rubovima, veličine 50 x 20 px. Možete samo podesiti Corner Radius na 100% u glavnom izborniku na vrhu.

Izradite još jedan zeleni oblik veličine 40 x 27 px i uklopite ga sa donjim dijelom čarape, ako što je prikazano na slici. Možete upotrijebiti Align karticu na vrhu i samo kliknuti Align Left Edges.

Selektirajte oba oblika i upotrijebite Add Operation u glavnom izborniku na vrhu da spojite dva oblika zajedno.

Use the Rounded Rectangle Tool to make a stockingUse the Rounded Rectangle Tool to make a stockingUse the Rounded Rectangle Tool to make a stocking

2. korak

Izradite oblik dimenzija 35 x 15 px za gornji dio čarape i podesite Corners na 30%.

add details to the stocking 1add details to the stocking 1add details to the stocking 1

3. korak

Upotrijebite Ellipse Tool (M) da izradite dva bijela ovala dimenzija 25 x 30 px i neka se preklapaju na mjestu prstiju i pete na čarapi.

Selektirajte ovale u Layers kartici, povucite ih i spustite preko sloja s čarapom. Vidjeti ćete plavu traku ispod čarape koja pokazuje da smještate objekt unutar oblika, kao unutar 'clipping' maske. Još uvijek možete editirati elemente unutar 'clipping' grupe.

add details to the stocking 2add details to the stocking 2add details to the stocking 2

4. korak

Izradimo dvije kopije čarape sa različitim bojama.

create more stockingscreate more stockingscreate more stockings

5. korak

Dodajte čarape na policu iznad kamina. Izradimo blagu sjenu koja pada sa svake čarape. Duplicirajte/Duplicate (Command-C > Command-V) oblik čarape i pomaknite donju kopiju malo dolje i udesno. Promijenite boju ispune u tamno smeđu i smanjite Opacity na 30% u Layers kartici.

attach the stockings to the fireplaceattach the stockings to the fireplaceattach the stockings to the fireplace

6. korak

Dekorirajmo svijećama policu iznad kamina! Upotrijebite Rectangle Tool (M) da izradite bijeli oblik dimenzija 25 x 30 px za svijeću. Za dekoraciju dodajte dvije horizontalne trake preko tijela svijeće. Za plamen ćemo upotrijebiti onaj koji smo izradili za dimnjak, samo ćemo ga smanjiti.

Grupirajte/Group elemente i izradite kopiju svijeće. Spoijte elemente donje kopije pomoću Add Operation funkcije i ispunite izrađenu siluetu tamno ljubičastom, malo tamnijom od pozadine. Pomaknite kopiju udesno stvarajući sjenu iza svijeće.

create a candle from rectangles and add a flamecreate a candle from rectangles and add a flamecreate a candle from rectangles and add a flame

7. korak

Izradimo visoku crvenu svijeću sa spiralnim bijelim linijama. To možemo učiniti tako da selektiramo sva čvorišta na desnoj strani bijelih traka sa Node Tool (A) alatom i povučete ih da učinite linije dijagonalnima.

create a tall red candle with spiral white strokescreate a tall red candle with spiral white strokescreate a tall red candle with spiral white strokes

8. korak

Smjestite svijeće na policu iznad kamina stvarajući izbalansiranu kompoziciju.

Place the candles on the mantelshelfPlace the candles on the mantelshelfPlace the candles on the mantelshelf

9. korak

Izradimo sada blagdanski vijenac. Izradite zeleni krug dimenzija 120 x 120 px i manji 55 x 55 px bilo koje boje iznad. Možete za oba oblika kliknuti Align Horizontal i Vertical Centres u Align kartici koja se nalazi u glavnom izborniku na vrhu.

Ostavite oba oblika selektirana, upotrijebite Subtract Operation da izrežete gornji krug stvarajući oblik poput krafne.

make a festive wreath 1make a festive wreath 1make a festive wreath 1

10. korak

Izradite još jedan krug na vrhu 'krafne' i podesite bou vanjske linije u tamno zelenu. Podesite Width na 3 pt u Stroke kartici. Dodajte još linija sa konturama različitih boja i šririna da vijencu dodate teksturu.

make a festive wreath 2make a festive wreath 2make a festive wreath 2

11. korak

Izradite kuglicu da dekoriramo vijenac. Izradite tamno crveni krug dimenzija 33 x 33 px. Dodajte svjetliji i manji krug na vrh dodajući kugli dimenzionalnost. I dovršite smještanjem malenog bijelog odsjaja iznad prijašnjih krugova.

make a bauble from circlesmake a bauble from circlesmake a bauble from circles

12. korak

Dodajte kugle vijencu i izradite još kopija raznih veličina i boja.

make a festive wreath 3make a festive wreath 3make a festive wreath 3

13. korak

Izradimo sada lišće za vijenac. Izradite zelenu elipsu dimenzija 10 x 20 px i kliknite Convert to Curves.

Selektirajte gornja i donja čvorišta sa Nodes Tool (A) alatom i kliknite Convert to Sharp u glavnom izborniku na vrhu čime ćete učiniti vrh list šiljastim.

make a leaf from ellipse 1make a leaf from ellipse 1make a leaf from ellipse 1

14. korak

Duplicirajte/Duplicate (Command-C > Command-V) listi potamnite kopiju. Upotrijebite Vector Crop Tool da izrežete gornji oblik lista i kako završavate grupirajte/Group elemente lista. Ne zaboravite da je ova akcija nedestruktivna i još uvijek možete editirati odrezani oblik ili ga pomoću istog alata vratiti u njegovo početno stanje.

make a leaf from ellipse 2make a leaf from ellipse 2make a leaf from ellipse 2

15. korak

Rotirajte listove i smjestite ih ispod kuglica ili tako da ih povučete dolje u Layers kartici ili nekoliko puta pritisnite tipke Command-[ da prerasporedite poziciju elemenata.

Dovršite vijenac dodajući malene crvene bobice i još listova.

Finish up with the wreath by adding detailsFinish up with the wreath by adding detailsFinish up with the wreath by adding details

16. korak

'Objesite' vijenac iznad kamina čime će cijeli prizor izgledati svečanije. Ne zaboravite dodati blagu sjenu ispod vijenca.

Hang the wreath above the fireplaceHang the wreath above the fireplaceHang the wreath above the fireplace

3. Kako Izraditi Jednostavnu Pozadinu za 'Flat' Sliku

1. korak

Dodajmo minimalističku pozadinu kako bismo izgled cijele kompozicije učinili izbalansiran i dovršen. Prije svega ćemo dodati malo cigli oko kamina ispunjavajući ih tamno ljubičastim tonovima kako bi odgovarali boji pozadine.

Za sjenu smjestite dva tamna pravokutnika iza kamina.

add some bricks around the fireplaceadd some bricks around the fireplaceadd some bricks around the fireplace

2. korak

Uzmite Pen Tool (P) i nacrtajte horizontalnu liniju dok držite tipku Shift da dodate stilizirani pod. Podesite Stroke boju u tamno ljubičastu i Width na 5 pt, te prebacite Cap u Round Cap.

Dodajte kraće linije uzduž linije poda. I evo ga! Uskoro smo gotovi!

make floor with the pen toolmake floor with the pen toolmake floor with the pen tool

Ho-Ho-Ho! Naš Blagdanski Božićni Kamin je Završen!

Predivno! Naša slika je skoro gotova - još samo nekoliko završnih linija za pod!

Nadam se da ste uživali prateći ovaj tutorijal i otkrili neke nove trikove i savjete koji će vam pomoći da izradite još božićnih ilustracija sa 'flat' dekorativnom elementima.

Festive Christmas Fireplace is FinishedFestive Christmas Fireplace is FinishedFestive Christmas Fireplace is Finished

Ako želite vidjeti kako je ova ilustracija izrađena ili je imati u drugim formatima za vlastite potrebe i svrhe, svakako pogledajte moj Set Blagdanskih Božićnih Kamina na GraphicRiver stranici! Kao bonus, dobiti ćete detaljne kompozicije božićnog interijera sa još elemenata i dodatnom shemom boja za čestitku sa kaminom. Zabavite se!

Festive Fire PlaceFestive Fire PlaceFestive Fire Place
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads