1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

Kako Kreirati Fantaziju Jelena u Plamenu Koristeći Adobe Photoshop

by
Read Time:7 minsLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorialu ću vam pokazati kako kreirati fantaziju jelena sa vatrenim efektom. Raditi ćete sa Blending i Adjustment slojevima da uklopite različite slike u jedinstvenu scenu. Također ćete naučiti kako raditi s vatrom, kreirati svjetlosni efekt i pojačati dubinu polja.

Resursi za Tutorial

Tijekom izrade ovog tutorial korišteni su sljedeći resursi:

1. Izrada Pozadine

1. korak

Izradite novi 2000 x 1734 px dokument u Photoshopu sa postavkama ispod:

new filenew filenew file

2. korak

Otvorite sliku Krajolik 1. Odvucite je na bijelu radnu površinu koristeći Move Tool (V) i konvertirajte u Smart Object element.

adding landscpe 1adding landscpe 1adding landscpe 1

3. korak

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i podesite radius na 8 px:

landscape 1 gaussian blurlandscape 1 gaussian blurlandscape 1 gaussian blur

4. korak

Otvorite sliku Krajolik 2. Dodajte je dokumentu na kojem radimo koristeći Move Tool:

adding landscape 2adding landscape 2adding landscape 2

Kliknite drugu ikonu na dnu Layers kartice da ovom sloju dodate masku. Upotrijebite osnovni, meki kist sa crnom bojom (meki crni kist) da obrišete stranice krajolika i otkrijete Krajolik 1 kao što je prikazano ispod:

landscape 2 maskinglandscape 2 maskinglandscape 2 masking

5. korak

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i promijenite radius na 8 px. Ovaj korak je za usklađivanje mekoće Krajolika 2 sa istom Krajolika 1.

landscape 2 gaussian blurlandscape 2 gaussian blurlandscape 2 gaussian blur

6. korak

Upotrijebite sloj za prilagođavanje (Adjustment Layer) i podesite ga kao Clipping Mask da potamnite Krajolik 2. Idite na Layer > New Adjustment Layer > Curves i smanjite svjetlinu:

landscape 2 curveslandscape 2 curveslandscape 2 curves

7.korak

Izradite Color Balance Adjustment Layer sloj (podesite ga kao Clipping Mask) da promijenite boju Krajolika 2. Podesite Cyan vrijednost za Midtones na -17:

landscape 2 color balancelandscape 2 color balancelandscape 2 color balance

2. Dodavanje Stijene

1. korak

Otvorite sliku stijene. Selektirajte samo stijenu koristeći Polygonal Lasso Tool (L):

select rockselect rockselect rock

Smjestite stijenu na prednji dio i prebacite je horizontalno odabirući Edit > Transform > Flip Horizontal. Ne zaboravite konvertirati ovaj sloj u Smart Object.

adding rockadding rockadding rock

2. korak

Kako biste postigli bolji izgled stijene, dodajte ovom sloju masku i upotrijebite tvrdi crni kist da uklonite neke gornje dijelove stijene. Upamtite d morate pratiti strukturu stijene:

rock maskingrock maskingrock masking
rock masking resultrock masking resultrock masking result

3. korak

Na sloju stijene, selektirajte gornji dio stijene. Kliknite ga desnim gumbom miša i odaberite Layer via Copy:

copy rockcopy rockcopy rock

Sada imamo ovaj selektirani dio stijene na novom sloju. Smjestite ovaj sloj ispod onog s velikom stijenom i upotrijebite Free Transform Tool (Control-T) da ga smanjite:

adding small rockadding small rockadding small rock

4. korak

Na sloju s velikom stijenom, idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i promijenite radius u 8 px:

rock gaussian blurrock gaussian blurrock gaussian blur

Na ovom filteru maske, upotrijebite meki crni kist da obrišete sredinu stijene kako biste je vizualno odvojili od ostatka i to će pomoći kreirati dubinu polja. Možete vidjeti rezultat na filter masci i na slici:

rock filter maskrock filter maskrock filter mask
rock gaussian blur resultrock gaussian blur resultrock gaussian blur result

5. korak

Izradite novi sloj i aktivirajte Clone Tool (S). Upotrijebite ovaj alat da uklonite neke nepoželjne dijelove na stijeni:

rock clonerock clonerock clone
rock clone resultrock clone resultrock clone result

6. korak

Selektirajte sve slojeve stijene i klonirajte jedan, zatim pritisnite Control-G da napravite od njih grupu. Promijenite način ove grupe iz Pass Through (zadani način grupe) u Normal 100%. Unutar ove grupe izradite Curves Adjustment Layer sloj da potamnite stijene.

rock curvesrock curvesrock curves

Na ovoj masci sloja, upotrijebite meki crni kist da obrišete gornji dio stijene i neke detalje pošto smo ovdje planirali dodati svjetlost.

rock curves maskingrock curves maskingrock curves masking

3. Potamnite Scenu

Iznad svih slojeva izradite Curves Adjustment Layer da potamnite cijelu scenu.

darken scene with curvesdarken scene with curvesdarken scene with curves

4. Dodavanje Jelena

1. korak

Otvorite sliku jelena. Izolirajte ga od pozadine i smjestite na stijenu:

adding deeradding deeradding deer

Na ovaj sloj dodajte masku i uklonite dva mala roga na srednjem dijelu jelenove glave:

remove small hornsremove small hornsremove small horns

2. korak

Kako biste primijenili neke promjene na rogovima, idite na Edit > Puppet Warp. Dodajte točke da drže područja glave i tijela, i zatim pomaknite točke na rogovima tako da ih povisite i približite jedan drugome.

deer puppet warpdeer puppet warpdeer puppet warp

3. korak

Izradite novi sloj (podesite kao Clipping Mask), promijenite način u Overlay 100% i ispunite sa 50% sivom:

dodge and burn new layerdodge and burn new layerdodge and burn new layer

Aktivirajte Dodge and Burn Tool (O) sa Midtones Range, Exposure između 10–50% da korigirate svijetlo i sjenu na jelenu. Možete pogledati moj rezultat sa Normal načinom i sa Overlay načinom:

Dodge and burn resultDodge and burn resultDodge and burn result

4. korak

Izradite Color Balance Adjustment Layer (podesite kao Clipping Mask) i promijenite Midtones postavke:

deer color balancedeer color balancedeer color balance
deer color balance resultdeer color balance resultdeer color balance result

5. korak

Dodajte Curves Adjustment Layer da potamnite jelena:

deer curves 1deer curves 1deer curves 1

Na ovoj masci sloja upotrijebite meki crni kist da obrišete sljedeće dijelove jer su već tamni ili će biti osvijetljeni plamenom vatre.

deer curves 1 maskingdeer curves 1 maskingdeer curves 1 masking

6. korak

Izradite još jedan Curves Adjustment Layer sloj da smanjite kontrast jelena, posebno na donjem dijelu tijela.

deer curves 2deer curves 2deer curves 2

Na ovoj masci sloja upotrijebite meki crni kist da obrišete ostatak jelena, naročito rogove:

deer curves 2 maskingdeer curves 2 maskingdeer curves 2 masking

5. Izmjena Boje i Pogleda u Očima

1. korak

Izradite Gradient Map Adjustment Layer sloj da promijenite boju i svjetlinu cijele scene, odaberite boje #061947 i #5fb1f7. Promijenite način ovog sloja u Soft Light 100%:

gradient mapgradient mapgradient map

2. korak

Izradite novi sloj i promijenite Foreground boju u #fd802d. Upotrijebite mali, meki kist sa ovom bojom da slikate unutar očiju jelena kako biste kreirali vatreni pogled.

deer eyesdeer eyesdeer eyes

Dvaput kliknite ovaj sloj, odaberite Outer Glow i izaberite boju #fd802d da očima dodate sjajni efekt.

deer eyes outer glowdeer eyes outer glowdeer eyes outer glow
outer glow resultouter glow resultouter glow result

6. Dodavanje Vatrenog Efekta

1. korak

Otvorite komplet slika vatre. Upotrijebiti ćemo sliku 8 i sliku 30 koje ćemo dodati rogovima. Na slici 30 selektirajte dio s vatrom koristeći Lasso Tool.

select a fire partselect a fire partselect a fire part

Smjestite ovaj dio vatre na jedan od rogova i promijenite način u Screen 100%:

adding the fireadding the fireadding the fire

Ovom sloju dodajte masku i upotrijebite meki crni kist da obrišete bijele oštre rubove:

fire masking fire masking fire masking

2. korak

Uzmite druge dijelove od slike vatre i dodajte ih rogovima koristeći istu metodu. Ako je potrebno, te slojeve možete duplicirati, transformirati i rotirati koristeći Control-T.

adding more fireadding more fireadding more fire

Ne brinite za oštre bijele rubove, njih ćemo popraviti kasnije.

3. korak

Otvorite sliku 3. Upotrijebite iste tehnike da uzmete različite dijelove vatre koje ćete dodati rogovima kako biste podebljali i intenzivirali vatru.

adding another fireadding another fireadding another fire

4. korak

Napravite grupu za sve slojeve vatre i promijenite način grupe u Screen 100%. Iznad svih slojeva vatre izradite novi Levels Adjustment Layer sloj i povisite Shadow vrijednost za Input na 48 da potpuno uklonite bijele rubove.

fire levelsfire levelsfire levels

7. Dodavanje Svjetlosnog Efekta

1. korak

Dodati ćemo malo vatre koja se proširila na jelena i stijenu. Napravite novi sloj ispod grupe s vatrom i upotrijebite meki kist sa bojom #ea6842 da slikate uzduž rogova, tijela i glave jelena, te na stijeni. Promijenite način ovog sloja u Overlay 100%:

lighting effect 1lighting effect 1lighting effect 1
lighting effect 1 resultlighting effect 1 resultlighting effect 1 result

2. korak

Izradite novi sloj i promijenite boju kista u #f6d778. Upotrijebite ga za slikanje na rogovima i tijelu jelena te stijeni da na tim dijelovima dodate malo odsjaja. Promijenite način ovog sloja u Overlay 100%:

lighting effect 2lighting effect 2lighting effect 2
lighting effect 2 resultlighting effect 2 resultlighting effect 2 result

3. korak

Na novom sloju, upotrijebite meki kist sa bojom #fc994b da pojačate osvjetljenje na jelenu i stijeni. Promijenite način ovog sloja u Overlay 100%:

lighting effect 3lighting effect 3lighting effect 3
lighting effect 3 resultlighting effect 3 resultlighting effect 3 result

4. korak

Izradite novi sloj i upotrijebite tvrdi kist sa bojom #fc994b da naslikate malo manjih djelića obasjanog krzna uzduž jelenova tijela, nogu i glave. Također smanjite Opacity kista na 10–15% da naslikate suptilni svjetlosni efekt na zamagljenom kamenju stijene u pozadini:

lighting effect 4lighting effect 4lighting effect 4

5. korak

Izradite novi sloj i upotrijebite meki kist sa bojom #fc994b da naslikate još sjajnog efekta za vatru na glavi. Promijenite način ovog sloja u Hard Light 100%:

fire glowing lightfire glowing lightfire glowing light

6. korak

Izradite novi sloj i promijenite boju kista u #ea6842. Pritisnite F5 da promijenite postavke za ovaj kist:

brush settings 1brush settings 1brush settings 1
brush settings 2brush settings 2brush settings 2
brush settings 3brush settings 3brush settings 3
brush settings 4brush settings 4brush settings 4

Naslikajte neke sjajne, razbacane točke oko područja plamena:

scattering dotsscattering dotsscattering dots

8. Završno Prilagođavanje

1.korak

Iznad svih slojeva izradite novi Vibrance Adjustment Layer sloj. Na ovoj masci sloja upotrijebite meki crni kist da obrišete područje vatre da zadržite njezin plamteći sjaj.

vibrancevibrancevibrance

2. korak

Izradite Hue/Saturation Adjustment Layer sloj i povisite Saturation vrijednost na 52. Na ovoj masci sloja upotrijebite meki crni kist da obrišete gornju polovicu zamagljenog kamenja na stijeni kako biste bili sigurni da na njih ne utječe ovaj sloj za prilagođavanje.

huesaturationhuesaturationhuesaturation

Čestitam, Završili Ste!

Evo rezultata koji biste trebali postići s ovim tutorialom: Ispod u komentarima možete podijeliti svoja mišljenja i kritike - voljela bih ih vidjeti. Uživajte u photoshopiranju!

final resultfinal resultfinal result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads