1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Kako u Adobe Photoshopu Napraviti Tekst sa Efektom Inspiriranim Disco Kuglom

by
Read Time:9 minsLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu ćete vidjeti kako napraviti jednostavnu ispupčenu teksturu i koristiti Photoshop 3D alate i postavke sa nekoliko tekstura i slojeva za podešavanje, da biste izradili efekt teksta inspiriran disco kuglom.

Ovaj tutorijal su inspirirali mnogi Stilovi Slojeva koje možete naći na Envato Marketu

Počnimo!

Sve što vam je potrebno:

Tijekom izrade ovog tutorijala korišteni su sljedeći elementi:

1. Napravite Ispupčeni Uzorak

1. korak

Napravite novi dokument 35 x 35px, sa bijelom pozadinom.

Odaberite Rectangular Marquee Tool, i kliknite ikonu Add to selection na Options kartici.

Sada trebate napraviti odabir širine 1 px na rubovima dokumenata. Možete povećati da si olakšate.

Create a Frame SelectionCreate a Frame SelectionCreate a Frame Selection

2. korak

Ispunite selektirani rub bojom #020202, i pritisnite Command-D kako rub ne bi ostao i dalje selektiran.

Fill and DeselectFill and DeselectFill and Deselect

3. korak

Sada ponovite taj proces kako biste napravili još tri selekcije, prateći redoslijed prema unutra, i ispunite ih bojama #373737#bababa, i #f7f7f7, da dobijete rezultat prikazan ispod.

Create the Inner SelectionsCreate the Inner SelectionsCreate the Inner Selections

4. korak

Kada završite, idite na Edit > Define Pattern, utipkajte Bump, i kliknite OK.

Define PatternDefine PatternDefine Pattern

5. korak

Napravite novi 980 x 980 px dokument, odaberite Paint Bucket Tool, izaberite Pattern ispunu u Options kartici, kliknite Bump uzorak i ispunite njime dokument.

Kliknite Save da spremite dokument pod imenom Bump Texture i zatvorite ga.

Create the Bump TextureCreate the Bump TextureCreate the Bump Texture

2. Napravite Pozadinu

1. korak

Napravite novi 1000 x 1000 px dokument i duplicirajte Background sloj.

Create the DocumentCreate the DocumentCreate the Document

2. korak

Dvaput kliknite na Background copy sloj da primijenite Gradient Overlay efekt sa zadanim postavkama.

Upotrijebite boje #03010c s lijeve strane, i #240333 s desne strane kako biste napravili gradijent.

Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Time ćete na pozadinu primijeniti jednostavan linearni gradijent.

Background GradientBackground GradientBackground Gradient

3. Napravite Oblik Teksta

1. korak

Izradite tekst koristeći Doughnut Monster G font. Za boju (Color) unesite #ececec, i Size podesite na 150 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

2. korak

Idite na Type > Convert to Shape.

Convert to ShapeConvert to ShapeConvert to Shape

4. Napravite 3D Sloj

1. korak

Idite na 3D > New 3D Extrusion from Selected Path.

Convert to a 3D LayerConvert to a 3D LayerConvert to a 3D Layer

2. korak

Za pristup postavkama i svojstvima 3D mreže, morate otvoriti dva panela: 3D panel, i Properties panel (oba ćete naći ispod Window menija).

3D panel ima sve komponente 3D prikaza, i kada kliknete na ime bilo kojeg od njih moći ćete pristupiti njihovim postavkama u Properties panelu. Stoga pripazite da uvijek odaberete alatnu traku elementa kojeg želite izmijeniti u 3D panelu prije nego što mu promijenite postavke u Properties panelu.

The 3D PanelsThe 3D PanelsThe 3D Panels

3. korak

Ako odaberete Move Tool, pronaći ćete set 3D Modova, s desne strane Options kartice.

Kada odaberete jednog od njih, tada možete kliknuti i povući da napravite izmjene (na selektiranom elementu u 3D panelu).

Upotrijebite te modove da promijenite Current View u kut koji želite.

Move Tool ModesMove Tool ModesMove Tool Modes

5. Uredite Mesh i Cap postavke

1. korak

Odaberite traku 3d mreže u 3D panelu, i zatim, u panelu Properties promijenite Texture Mapping u Tile, i Extrusion Depth u 50.

Mesh SettingsMesh SettingsMesh Settings

2. korak

Kliknite ikonu Cap na vrhu Properties panela, i zatim promijenite Bevel Width u 2%, Contour u Half Round i Inflate Strength u 10%.

Cap SettingsCap SettingsCap Settings

6. Modificirajte Material postavke

1. korak

Selektirajte sve kartice u 3D panelu i promijenite njihove vrijednosti u Properties panelu kao što slijedi:

  • Specular: 135, 135, 135
  • Shine: 100
  • Reflection: 100
  • Roughness: 10
  • Bump: 20
  • Refraction: 1.3
Material SettingsMaterial SettingsMaterial Settings

2. korak

Odaberite karticu Front Inflation Material, i zatim kliknite Bump folder ikonu i odaberite Load Texture, pa učitajte Bump Texture koji ste napravili u 1. koraku.

Load the Bump TextureLoad the Bump TextureLoad the Bump Texture

3. korak

Kliknite Bump ikonu teksture i odaberite Edit UV Properties.

Edit UV PropertiesEdit UV PropertiesEdit UV Properties

4. korak

Podesite Tile vrijednosti tako da tekstura izgleda veličinom savršeno prilagođena tekstu.

Tile SettingsTile SettingsTile Settings

Trebali biste dobiti nešto slično ovome.

Edited Bump TextureEdited Bump TextureEdited Bump Texture

5. korak

Selektirajte ostatak kartica materijala, kliknite Bumpb folder ikonu i na listi odaberite Bump Texture.

Apply the Bump Texture to the Rest of the MaterialsApply the Bump Texture to the Rest of the MaterialsApply the Bump Texture to the Rest of the Materials

6. korak

Nakon što primijenite teksturu, možda ćete morati prilagoditi UV Properties za Extrusion Material.

Extrusion UV PropertiesExtrusion UV PropertiesExtrusion UV Properties

7. Modificirajte Svjetlinu

1. korak

Odaberite Infinite Light 1 karticu, i promijenite Intensity u 20% te Shadow Softness u 30%.

Infinite Light SettingsInfinite Light SettingsInfinite Light Settings

2. korak

Odaberite Environment karticu, kliknite IBL ikonu teksture, i odaberite Replace Texture.

Environment IBL TextureEnvironment IBL TextureEnvironment IBL Texture

3. korak

Učitajte Cheering crowd at concert sliku, i promijenite Intensity u 30%.

Environment Light SettingsEnvironment Light SettingsEnvironment Light Settings

4. korak

Možete upotrijebiti Move Tool i pomičite Environment teksturu svijetla uokolo dok ne postignete rezultat koji vam se sviđa.

Move the Environment Light TextureMove the Environment Light TextureMove the Environment Light Texture

8. Dodajte Pozadinu

1. korak

Smjestite 10637-NMQKXB.jpg sliku u abstract disco lights background Free Vector folder, na vrhu Background copy sloja, i po želji promijenite veličinu tako pristaje unutar dokumenta.

Sloju promijenite Blend ModeLinear Dodge (Add), i Opacity u 50%.

Add the Background TextureAdd the Background TextureAdd the Background Texture

2. korak

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur, i promijenite Radius to 2.7.

Gaussian BlurGaussian BlurGaussian Blur

9. Renderirajte Prikaz

1. korak

Kako biste renderirali prikaz, idite na 3D > Render. Renderiranje bi moglo potrajati, ali ga pritiskom na Esc tipku u svakom trenutku možete zaustaviti.

Render the SceneRender the SceneRender the Scene

2. korak

Kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na dnu Layers panela i odaberite Levels.

Levels Adjustment LayerLevels Adjustment LayerLevels Adjustment Layer

3. korak

Kliknite ikonu Clip to layer i promijenite Shadows vrijednost u 45 te Highlights vrijednost u 225.

Možete upotrijebiti bilo koje druge vrijednosti za koje smatrate da vam daju najbolji rezultat.

Levels ValuesLevels ValuesLevels Values

10. Dodajte Blještavi Odsjaj

1. korak

Uzmite Brush Tool, odaberite jedan vrh kista iz seta Stars and Flares Brush Set, promijenite mu Size u negdje oko 100 px, i zatim otvorite Brush panel (Window > Brush).

U kartici Shape Dynamics, promijenite Size Jitter u 50%, i Angle Jitter u 100%.

To će vam pomoći da postignete različite veličine i kutove odbljesaka, svaki put kada kliknete da dodate jedan.

Brush Tip SettingsBrush Tip SettingsBrush Tip Settings

2. korak

Napravite novi sloj na iznad svih slojeva, nazovite ga Flares, i promijenite mu Blend Mode u Vivid Light.

Promijenite Foreground Color u #eaeaea, i počnite klikati po svijetlim dijelovima teksta, čime ćete stvoriti blještavi odsjaj.

Add the FlaresAdd the FlaresAdd the Flares

11. Podesite Svjetlost i Odrežite Konačan Rezultat

1. korak

Kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu, i odaberite Gradient Map.

Gradient Map Adjustment LayerGradient Map Adjustment LayerGradient Map Adjustment Layer

2. korak

Odaberite ispunu gradijenta kao što je prikazano ispod, označite Dither prozorčić, i sloju promijenite Blend Mode u Color, te Opacity u 5%.

Ovime postižemo vrlo suptilnu razliku, ali možete mijenjati gradijent i/ili Opacity vrijednost kako biste dobili različite ishode.

Gradient Map SettingsGradient Map SettingsGradient Map Settings

3. korak

Konačno, snimite završni rezultat kao sliku, i zatim otvorite sliku i upotrijebite Crop Tool da postignete veličinu koju želite.

Crop the Final ImageCrop the Final ImageCrop the Final Image

Čestitam! Završili ste

U ovom tutorijalu napravili smo jednostavan kockasti uzorak i iskoristili ga kao teksturu. Zatim smo napravili tekst i konvertirali ga u 3D sloj.

Nakon toga, modificirali smo 3D mrežu, materijal, i postavke svjetlosti, dodali pozadinu, i renderirali prikaz. Na kraju smo dodali bljeskove i nekoliko postavki slojeva kako bismo završili sa konačnim rezultatom.

Ispod možete ostaviti svoje komentare, sugestije i rezultate.

Final ResultFinal ResultFinal Result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads