Scroll to top
Read Time: 3 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu će izraditi prašnjavu 'overlay' teksturu od skeniranog papira i pokazati ću vam kako je primijeniti na sliku.

Na isti način sam izradio set tekstura 'Dusty Textures Pack' koje možete naći u mojem portfelju na stranici GraphicRiver.

Dusty Textures PackDusty Textures PackDusty Textures Pack

Elementi Potrebni za Tutorijal

  • List smeđeg natron 'kraft' papira ili slične strukture
  • Skener sa mogućnošću skeniranja A4 formata
  • Bilo koja fotografija na koju želite primijeniti teksturu Besplatne fotografije možete pronaći na stranicama Unsplash i Pixabay ili možete kupiti fotografije visoke kvalitete na stranici PhotoDune. Ja sam odabrao ovu fotografiju sa stranice Unsplash.

1. Kako Skenirati Papir

1. korak

Pripazite da papir nije previše izgužvan jer bi to moglo stvoriti mutne dijelove na teksturi.

Cheking the paperCheking the paperCheking the paper

2.Korak

Zatim moramo pripremiti staklo skenera kako bismo izbjegli mrlje ili neželjene elemente na teksturi. Možete ga očistiti mokrom maramicom za brisanje stakla.

Cleaning the scanner glassCleaning the scanner glassCleaning the scanner glass

3. korak

Kada je staklo očišćeno, stavite papir u skener.

Placing paper inside the scannerPlacing paper inside the scannerPlacing paper inside the scanner

4. korak

Podesite sljedeće postavke u skeneru: A4 paper size, 300 dpi. Zatim počnite skenirati. Boja našeg skeniranog papira može biti različita od stvarne boje papira, jer nam je mnogo važnije sačuvati njegovu strukturu.

The result of our scanningThe result of our scanningThe result of our scanning

2. Kako Pripremiti Dokument

1. korak

Upotrijebite Control-N da izradite novi dokument i upotrijebite sljedeće postavke: 3000 x 2000 px; 300 dpi.

Creating a documentCreating a documentCreating a document

2. korak

Idite na File > Place i stavite skenirani papir u dokument.

Placing image inside documentPlacing image inside documentPlacing image inside document

3. korak

Podesite veličinu slike do rubova dokumenta i kliknite tipku Enter.

Resizing the image to the bordersResizing the image to the bordersResizing the image to the borders

3. Kako od Skeniranog Papira Izraditi Prašnjavu Teksturu 

1. korak

Kliknite desnim gumbom na sloj sa papirom i odaberite Rasterize Layer.

Rasterization of the layerRasterization of the layerRasterization of the layer

2. korak

Sada moramo invertirati sliku. Selektirajte sloj i pritisnite tipke Control-J.

Inverting the imageInverting the imageInverting the image

3. korak

Upotrijebite tipke Shift-Control-Alt-B i podesite sljedeće postavke: Reds: 40%; Yellows: 60%; Greens: 40%; Cyans: -25%; Blues: -25; Magentas: 80.

Applying black and white effect to the imageApplying black and white effect to the imageApplying black and white effect to the image

4. korak

Nakon toga upotrijebite tipke Shift-Control-Alt-L i odaberite Auto Contrast da dodate automatski kontrast.

Adding auto contrast to the layerAdding auto contrast to the layerAdding auto contrast to the layer

5. korak

Idite na Image > Adjustments > Brightness/Contrast i upotrijebite sljedeće postavke: Brightness: -105; Contrast: 95.

Color correction of the textureColor correction of the textureColor correction of the texture

6. korak

Kliknite desnim gumbom miša na sloj i odaberite Duplicate Layer.

Layer duplicationLayer duplicationLayer duplication

7. korak

Selektirajte kopiju sloja i upotrijebite Control-T i klinite Rotate 180° dok držite tipku Shit.

The rotation of the layerThe rotation of the layerThe rotation of the layer

8. korak

Sloju promijenite Blending Mode u Lighten.

Changing the blending modeChanging the blending modeChanging the blending mode

9. korak

Držite Shift i selektirajte slojeve i zatim kliknite desnim gumbom miša > Merge Layers.

Merging of layersMerging of layersMerging of layers

10. korak

Selektirajte vaš novi sloj, idite na Image > Adjustments > Exposure i podesite sljedeće postavke: Exposure: 0,00; Offset: +0,005; Gamma Correction: 1,00.

Adding offset effectAdding offset effectAdding offset effect

11. korak

Učinimo teksturu malo detaljnijom. Klikom na Duplicate napravite duplikat sloja.

Creation of layers duplicateCreation of layers duplicateCreation of layers duplicate

12. korak

Selektirajte svoj novi sloj i idite na Image > Adjustments > Shadows/Highlights te podesite sljedeće postavke: Shadows Amount: 40%; Highlights Amount: 0%.

Adding details to the textureAdding details to the textureAdding details to the texture

13. korak

Idite na Filter > Other > High Pass i podesite sljedeće postavke: Radius: 15 px.

Adding High Pass FilterAdding High Pass FilterAdding High Pass Filter

14. korak

Sloju promijenite Blending Mode u Overlay i podesite Opacity na 30%.

Changing of the blending mode and the opacityChanging of the blending mode and the opacityChanging of the blending mode and the opacity

15. korak

Klikom na Merge Layers spojite sve slojeve u jedan i kliknite Rename da promijenite naziv sloja u "Dusty Texture".

Merging and renaming the layer to oneMerging and renaming the layer to oneMerging and renaming the layer to one

Ovako će naša tekstura izgledati nakon svih ispod navedenih manipulacija:

Dusty overlay textureDusty overlay textureDusty overlay texture

4. Kako na Fotografiju Dodati Prašnjavu Teksturu 

1. korak

Idite na File > Place i stavite fotografiju ispod sloja s teksturom.

Placing of the photoPlacing of the photoPlacing of the photo

2. korak

Dodajmo sada fotografiji 'vintage' korekciju boja. Učinite sloj s teksturom nevidljiv.

Making the texture layer invisibleMaking the texture layer invisibleMaking the texture layer invisible

3. korak

Selektirajte sloj s fotografijom i idite na Layer > New Adjustment Layer > Curves da izradite novi sloj za korekciju boja.

Adding color correction layerAdding color correction layerAdding color correction layer

4. korak

Dvaput kliknite na ikonu za krivulje i upotrijebite sljedeće postavke:

Changing curves for vintage color correctionChanging curves for vintage color correctionChanging curves for vintage color correction

5. korak

Učinite teksturu vidljivom i promijenite Blending Mode u Screen.

Adding texture to the photoAdding texture to the photoAdding texture to the photo

Odlično odrađen posao, završili ste!

Na ovaj način možemo izraditi prašnajvu teksturu koristeći skener, papir i Adobe Photoshop.

The result of the tutorialThe result of the tutorialThe result of the tutorial

Nadam se da ste uživali u ovom tutorijalu. Ukoliko zatrebate pomoć, slobodno me kontaktirajte. Možete također pogledati moj set tekstura 'Dusty Textures Pack' u mojem portfelju na GraphicRiver-u.

Dusty Textures PackDusty Textures PackDusty Textures Pack
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads