7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Affinity Designer

Kako Izraditi Pijetla za Kinesku Novu Godinu u Affinity Designer-u

Read Time: 7 mins

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Prema kineskom kalendaru, ove godine slavimo godinu pijetla. Pošto je pijetao pozitivan simbol, predviđa se da će 2017. biti dobra godina. Unesimo još malo sreće u naše živote crtanjem simpatičnog pijetla u Affinity Designer-u, simbolizirajući kinesku Novu godinu!

Koristiti ćemo mnogo vibrantnih gradijentnih ispuna primjenjujući Blend načine za izradu sjena i odsjaja i modificirajući jednostavne oblike za izradu pijetla.

Do kraja ovog tutoriala moći ćete dizajnirati stiliziranog lika koji se može upotrijebiti kao naljepnica ili element za čestitku, pozivnicu, banner za proslavi Nove godine pijetla.

Ako želite detaljnije pogledati kako se dizajniraju elementi ili želite ovog lika sa drukčijim izrazima lica, svakako pogledajte mojeg pijetla "Rooster Character" na GraphicRiveru.

Rooster CharacterRooster CharacterRooster Character

1. Kako Nacrtati Lik Pijetla

1. korak

Početi ćemo izradom pozadine. Uzmite Rectangle Tool (M) i napravite kvadrat dimenzija 600 x 600 px koji je ujedno i veličina našeg dokumenta. Ispunite ga ljubičastom i dodajmo malo dubine. Upotrijebite Fill Tool (G) da pozadini dodate gradijentnu ispunu. Podesite Type u Elliptical u kontrolnoj alatnoj traci na vrhu i uredite boje klikom na kružiće slajdera za gradijente i primjenom boja i Colour kartici.

apply gradient fill to the backgroundapply gradient fill to the backgroundapply gradient fill to the background

2. korak

Izradimo tijelo našeg pijetla. Uzmite Ellipse Tool (M) i napravite oval dimenzija 250 x 320 px.  Upotrijebite Fill Tool (G) da primijenite gradijent živih boja. Ovaj puta podesite Type u Linear i pirmijenite žutu boju na gornji dio slajdera i narančastu na donji.

Kliknite Convert to Curves u glavnom izborniku na vrhu kako biste zadržali mogućnost editiranja elipse.

Sa Node Tool (A) alatom selektirajte oba čvora sa strane i pomaknite ih dolje pomoću tipke na tipkovnici sa strelicom dolje čime ćete izravnati donji dio tijela.

make rooster body from ellipsemake rooster body from ellipsemake rooster body from ellipse

3. korak

Sada ćemo pijetlu izraditi oko. Upotrijebite Pen Tool (P) i držite Shift da nacrtate kratku liniju. Podesite Stroke boju u tamno smeđu u Colour kartici i prebacite na Stroke karticu da podesite Width na 8 pt čime ćete podebljati liniju. Podesite Cap u Round Cap kako biste zaokružili rubove linije.

Sada možete upotrijebiti Node Tool (A) i povucite drške čvorova gore, smještajući ih vertikalno. Ovaj puta radimo lukovitu liniju oblikujući kapak.

create the eye from strokecreate the eye from strokecreate the eye from stroke

4. korak

Duplicirajte (Command-C > Command-V) liniju i zatim selektirate donju kopiju u Layers kartici. Podesite Weight na 16 pt čime ćete podebljati liniju. Podesite Blend način u Screen na vrhu Layers karticu što će stvoriti svjetliji ton oko oka.

add highlights to the eyelidadd highlights to the eyelidadd highlights to the eyelid

5. korak

Napravimo sada i kljun. Uzmite Diamond Tool i napravite oblik dimenzija 70 x 55 px i ispunite ga vertikalnim gradijentom žutih tonova. Upotrijebite Corner Tool (C) da zaokružite gornji i donji rub oblika. Možete podesiti Radius ruba u glavnoj alatnoj traci na vrhu podešavajući ga na 15 px.

make a beak with diamond toolmake a beak with diamond toolmake a beak with diamond tool

6. korak

Prebacite Ellipse Tool (M) kako bismo oblikovali unutarnji dio kljuna. Napravite 60 x 12 px oval i primijenite narančasto-crvenu vertikalnu linearnu ispunu.

Kliknite Convert to Curves i selektirajte lijevi i desni čvor pomoću Node Tool (A) alata.

Kliknite Convert da konvertirate čvorove u Sharp na alatnoj traci na vrhu čime ćemo kutove usana zašiljiti.

make inner part of the beakmake inner part of the beakmake inner part of the beak

7. korak

Izradimo sada još jednu elipsu za jezik. Napravite oblik dimenzija 45 x 10 px ispunjen ružičastim linearnim gradijentom. I sada moramo smjestiti jezik u usta. To ćete učiniti tako da idete na Layers karticu i povučete i pustite oblik jezika preko oblika usta (narančasta elipsa). Vidjeti ćete kratku plavu traku koja vas upozorava da smještate jedan objekt unutar drugog objekta. Oblici su još uvijek zadržali mogućnost editiranja i uklopljeni su u grupu.

make a tongue from the ellipsemake a tongue from the ellipsemake a tongue from the ellipse

8. korak

Duplicirajte (Command-C > Command-V) oblik žutog kljuna i malo smanjite gornju kopiju. Ispunite je linearnim gradijentom od žute na vrhu do crne boje na dnu i podesite Blend način u Screen. Crni dio u Screen načinu postaje proziran i tako čini blagi odsjaj.

create a highlight in screen modecreate a highlight in screen modecreate a highlight in screen mode

9. korak

Izradimo sada sličan odsjaj na tijelu pijetla. Duplicirajte oblik tijela i malo smanjite gornju kopiju. Primijenite vertikalnu linearnu ispunu od žute do crne i prebacite u Screen način.

Dodajte manju elipsu za trbuščić primjenjujući istu ispunu u Screen načinu.

create a highlight on the bodycreate a highlight on the bodycreate a highlight on the body

10. korak

Izradom obrva ćemo nastaviti licu dodavati detalje. Upotrijebite Rounded Rectangle Tool (M) alat da napravite 20 x 10 px oblik sa potpuno oblim rubovima podešavajući Corner vrijednost na 100% u glavnoj alatnoj traci na vrhu.

Rotirajte oblik na oko 15 stupnjeva i duplicirajte ga. Prebacite kopiju horizontalno klikom na Flip Horizontal u Transform kartici na glavnoj alatnoj traci na vrhu i pomaknite drugu obrvu na suprotnu stranu lica.

make the eyebrows with the rounded rectangle toolmake the eyebrows with the rounded rectangle toolmake the eyebrows with the rounded rectangle tool

11. korak

Sada ćemo tijelu dodati krila. Upotrijebite Ellipse Tool (L) da napravite 50 x 100 px oblik i ispunite ga linearnim gradijentom od svijetlo narančaste do tamno narančaste kao što je prikazano ispod.

Duplicirajte i prebacite horizontalno (fukcija Flip Horizontal) dodajući drug krilo na suprotnu stranu tijela. Selektirajte oba krila i kliknite Move to Back (Shift-Command-[), da ih smjestite iza tijela.

make the wings from ellipsesmake the wings from ellipsesmake the wings from ellipses

12. korak

Uzmite Pencil Tool (N) da izradimo krijestu na vrhu pijetlove glave. Nacrtajte oblik i ako je potrebno, editirajmo mu čvorove sa Node Tool (A) alatom.

Primijenite linearnu ispunu od narančaste na vrhu do crvene na dnu da dodate krijesti dimenziju.

make a crest with the pencil toolmake a crest with the pencil toolmake a crest with the pencil tool

2. Kako Nacrtati Napuklu Ljusku Jajeta

1. korak

Upotrijebite Ellipse Tool (M) da nacrtate crveni krug dimenzija 320 x 320 px. Uzmite Pen Tool (P) i napravite cik-cak liniju uzduž jajeta.

make an egg from ellipsemake an egg from ellipsemake an egg from ellipse

2. korak

Kako biste prepolovili krug na dva dijela, selektirajte oba kruga i cik-cak liniju te primijenite Subtract Operation iz glavnog izbornika na vrhu.  Sada možemo obrisati nepotrebni gornji dio kruga. Selektirajte čvorove sa Node Tool (A) alatom i obrišite ih.

Na ljusku jajeta primijenite eliptičnu gradijentnu ispunu tako da je lagano posvijetlite u sredini čime ćete dodati dimenziju.

subtract the shapes to make a cracked eggshellsubtract the shapes to make a cracked eggshellsubtract the shapes to make a cracked eggshell

3. korak

Duplicirajte (Command-C > Command-V) oblik jajeta i malo posvijetlite gornju kopiju.

Ispunite je linearnim gradijentom od crne na vrhu do crvene na dnu i prebacite u Screen način stvarajući tako blagi odsjaj.

add a highlight in screen mode to the eggshelladd a highlight in screen mode to the eggshelladd a highlight in screen mode to the eggshell

4. korak

Dodajmo i malo vibrantnog perja na pijetlov rep. Upotrijebite Pencil Tool (N) da nacrtate oblik repa i ispunite ga linearnim gradijentom živih boja: tirkizne, plave i ljubičaste. Pritisnite tipke Shift-Command-[ da smjestite rep iza pijetla.

draw a tail with the pencil tooldraw a tail with the pencil tooldraw a tail with the pencil tool

5. korak

Dodajmo suptilne sjene kako bismo odvojili elemente jedne od drugih i učinili cjelokupnu ilustraciju realističnijom.

Prije svega duplicirajte (Command-C > Command-V) kljun i selektirajte donju kopiju. Primijenite linearnu ispunu od smeđe na vrhu do bijele na dnu i u Layers kartici podesite Blend Mode u Multiply što će bijeli dio učiniti prozirnim. Malo produžite oblik čime ćete ga učiniti malo većim od kljuna.

add shadow beneath the beakadd shadow beneath the beakadd shadow beneath the beak

6. korak

Sada moramo dodati blagu sjenu na rep iza pijetla. Prije svega Duplicirajte (Command-C > Command-V) tijelo pijetla (zajedno sa krilima) i kliknite Ungroup da odvojite iz grupe elemente kopije ukoliko je potrebno. Sada, dok su još selektirane kopije krila i tijelo, primijenite Add Operation iz glavne alatne trake na vrhu, spajajući elemente u jednu siluetu.

Ispunite kopiju linearnim gradijentom od bijele na vrhu do plave na dnu i prebacite je u Multiply Blend Mode.

merge the shapes with add operationmerge the shapes with add operationmerge the shapes with add operation

7. korak

Smjestite smjenu između tijela i repa pijetla tako da je manualno pomaknete u Layers kartici ili nekoliko put pritisnete Command-[.

Sjenu učinite malo većom od tijela.

I na kraju selektirajte oblik sjene u Layers kartici, povucite je i spustite iznad sloja s oblikom repa. Primijetiti ćete plavu traku koja označava da je jedan oblik smješten unutar drugog, kako biste sakrili nepotrebne dijelove.

place the shadow inside the tail shapeplace the shadow inside the tail shapeplace the shadow inside the tail shape

8. korak

Sada možemo dodati sjenu preko pijetlove krijeste. Napravite još jednu kopiju oblika tijela, prebacite je u polutransparentnu sjenu u Multiply načinu i smjestite unutar sloja sa krijestom.

add a shadow to the crestadd a shadow to the crestadd a shadow to the crest

9. korak

Dodajmo sada još jednu sjenu ispod ljuske jajeta.

Upotrijebite Ellipse Tool (M) da napravite oval i primijenite eliptičnu gradijentnu ispunu u Multiply načinu. Možete podesiti oblik gradijenta kako biste ga dovoljno spljoštili da stane u oval.

add one more shadow beneath the eggshelladd one more shadow beneath the eggshelladd one more shadow beneath the eggshell

10. korak

Ne zaboravite dodati sjenu od ljuske jajeta čime ćete također dodati dubinu slike. Duplicirajte ljusku jajeta i pomaknite čvorove donje kopije pomoću Node Tool (A) alata. Ispunite je linearnim gradijentom te prebacite u Multiply način što će sjenu učiniti poluprozirnom.

add a shadow from the eggshelladd a shadow from the eggshelladd a shadow from the eggshell

Ovako izgleda naš pijetao sa svim primijenjenim sjenama. Preostalo je još samo par minornih detalja!

rooster with all the shadows appliedrooster with all the shadows appliedrooster with all the shadows applied

11. korak

Dodajmo suptilno rumenilo na obraze pijetla. Upotrijebite Ellipse Tool (M) da napravite maleni oval i primijenite eliptičnu gradijentnu ispunu od ružičaste u sredini do bijele na rubovima. Prebacite u Multiply način.

Selektirajte oblik, držite Option-Shift i povucite udesno da napravite kopiju na suprotnom obrazu.

add blush with the ellipse tooladd blush with the ellipse tooladd blush with the ellipse tool

Izgleda odlično! Naš pijetao je već završen! Možete ga ostaviti ovako ili nastaviti dodavati detalje.

rooster character for Chinese new yearrooster character for Chinese new yearrooster character for Chinese new year

Prekrasno! Naš Kineski Novogodišnji Pijetao je Završen!

Odličan posao! Nadam se da ste uživali prateći ovaj tutorial i naučili neke nove savjete i trikove koji će vam pomoći da napravite više likova u Affinity Designer-u, primjenjujući gradijente živih boja i dodajući dubinu pomoću sjena i odsjaja.

Our Chinese New Year Rooster is FinishedOur Chinese New Year Rooster is FinishedOur Chinese New Year Rooster is Finished

Ako želite, možete dodati 'pijetao' kineski simbol: 鸡. Dodajte ga pomoću Artistic Text Tool (T) (trebati će vam instalirani kineski font) ili možete uzeti ovu grafiku "Rooster Character for Chinese New Year" u koju je uključen simbol sa zlatnom gradijentnom ispunom. Osim toga, naći ćete i našeg pijetla u raznim formatima i različitih izraza lica.

Rooster CharacterRooster CharacterRooster Character

Sretna Nova Godina! Ostanite i dalje kreativni!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.