Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Kako napraviti šareni, ljetni 3D tekstni efekt u programu Adobe Photoshop

by
Read Time:12 minsLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Miroslava Ilić (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Ljeto je stiglo! Vrijeme je za šarene, svježe i zabavne tutorijale posvećene izradi tekstnih efekata. Ovaj će vam tutorijal pokazati kako napraviti šareni 3D efekt teksta kojemu ćete primjenom dodatnih kistova i slika pridodati zanimljiv ljetni tekstni efekt. Započnimo!

Resursi tutorijala:

U izradi ovog tutorijala korišteni su sljedeći elementi:

1. Izrada tekstnih oblika

1. korak

Napravite novi dokument veličine 1500 x 1500 px, upišite prvo slovo, postavite font Insaniburger i boju po svom izboru (možete koristiti boje iz palete boja, datoteka Colors - Brush - Style).

Veličina, Size nije važna jer tekst možete skalirati kad ga budete pretvarali u 3D mrežu.

Nakon toga odaberite Type > Convert to Shape (ili nakon desnog klika na tekstni sloj odaberite Convert to Shape).

Create the Text ShapeCreate the Text ShapeCreate the Text Shape

2. korak

Duplirajte ovaj letter's shape sloj, preimenujte kopiju upisom Stroke uz naziv slova i odaberite Direct Selection Tool.

U traci Options postavite Fill na None, Stroke Color u istoj boji kao tekst i Size na 25 pt. Zatim klikom na Stroke Options promijenite Align u Outside.

Create the StrokeCreate the StrokeCreate the Stroke

3. korak

Ponovite iste korake za izradu preostalih slova i njihovih obruba.

Sada rasporedite slova i obrube kako želite da izgledaju kad budu pretvoreni u 3D mreže. Bolje je da ih postavite vertikalno kako je prikazano na donjoj slici.

Rearrange the LettersRearrange the LettersRearrange the Letters

2. Postavljanje 3D scene

1. korak

Selektirajte svaki sloj s oblikom slova i odaberite 3D > New 3D Extrusion from Selected Path.

Convert to 3D LayersConvert to 3D LayersConvert to 3D Layers

2. korak

Selektirajte sve 3D slojeve koje imate, odaberite 3D > Merge 3D Layers i preimenujte ovaj sloj u 3D Scene. To će sve mreže postaviti na istu scenu.

Merge 3D LayersMerge 3D LayersMerge 3D Layers

3. korak

Za pristup postavkama 3D mreže morate otvoriti dva panela: panel 3D i panel Properties (oba iz izbornika Windows).

Panel 3D ima sve komponente 3D scene i kada klikom odaberete određenu komponentu moći ćete pristupiti njenim postavkama u panelu Properties. Uvijek provjerite jeste li odabrali karticu (tab) elementa koji želite modificirati u panelu 3D prije promjene njegovih postavki u panelu Properties.

3D and Properties Panels3D and Properties Panels3D and Properties Panels

4. korak

Kada odaberete Move Tool prikazat će se njegov set modova, 3D Modes, na desnoj strani trake Options. Odaberete li jedan od njih, klikom i povlačenjem možete napraviti promjene (na selektiranom elementu u panelu 3D).

Move Tool 3D ModesMove Tool 3D ModesMove Tool 3D Modes

3. Modificiranje 3D mreža

1. korak

Selektirajte sve kartice mreže originalnih slova u  panelu 3D i postavite Extrusion Depth u panelu Properties na 250 px.

Letter Meshes Extrusion DepthLetter Meshes Extrusion DepthLetter Meshes Extrusion Depth

2. korak

Klikom odaberite ikonu Cap pri vrhu panela Properties i postavite Sides na Front and Back, Bevel Width na 5, Contour na Half Round i Inflate Strength na 5.

Letter Meshes Cap SettingsLetter Meshes Cap SettingsLetter Meshes Cap Settings

3. korak

Selektirajte sve kartice mreže obruba, stroke u panelu 3D i postavite Extrusion Depth u panelu Properties na 50 px.

Stroke Meshes Extrusion DepthStroke Meshes Extrusion DepthStroke Meshes Extrusion Depth

4. korak

Klikom odaberite ikonu Cap u panelu Properties. Postavite Sides na Front and BackBevel Width na 10, Contour na Half RoundInflate Strength na 15.

Stroke Meshes Cap SettingsStroke Meshes Cap SettingsStroke Meshes Cap Settings

5. korak

Selektirajte sve kartice mreže koje imate i odaberite 3D > Move Object to Ground Plane.

Move Meshes to Ground PlaneMove Meshes to Ground PlaneMove Meshes to Ground Plane

6. korak

Odaberite Move Tool i primijenite 3D Axis da pomaknete obrub u centar ekstrudiranog dijela slova.

Strelice na krajevima osi pomiču mrežu, dio ispod njih služi za rotaciju, a kocke za skaliranje. Kocka u središtu služi za jednoliko skaliranje objekta. Sve što trebate je nakon klika povući dio koji želite.

Using the 3D AxisUsing the 3D AxisUsing the 3D Axis

4. Izrada materijala: Osnovne postavke

1. korak

Selektirajte sve kartice materijala za slova, letter Material (tabs). Postavite vrijednost Shine na 90%, Reflection na 50% i Refraction na 1.3.

Basic Letter Meshes Material SettingsBasic Letter Meshes Material SettingsBasic Letter Meshes Material Settings

2. korak

Zatim selektirajte karticu stroke Material i promijenite Shine na 90%, Reflection na 50% i Refraction na 1.2.

Basic Stroke Meshes Material SettingsBasic Stroke Meshes Material SettingsBasic Stroke Meshes Material Settings

5. Izrada materijala: Dodavanje Bump teksture

1. korak

Za izradu teksture prvog slova, selektirajte karticu Front Inflation Material, klikom odaberite ikonu mape Bump, pa New Texture.

New Bump TextureNew Bump TextureNew Bump Texture

2. korak

Postavite veličinu nove teksture, Width 1500 i Height 950, i potvrdite s OK.

New Texture DimensionsNew Texture DimensionsNew Texture Dimensions

3. korak

Klikom odaberite ikonu Bump Texture, pa Edit Texture.

Edit Bump TextureEdit Bump TextureEdit Bump Texture

4. korak

Time ćete otvoriti datoteku teksture. Postavite boju prednjeg plana, Foreground, i pozadine, Background na Black i White, zatim odaberite Filter > Render > Clouds. Spremite i zatvorite datoteku i vratite se originalnoj 3D sceni.

Clouds TextureClouds TextureClouds Texture

5. korak

Povećajte vrijednost Bump na 50%.

Bump ValueBump ValueBump Value

6. korak

Selektirajte preostale kartice Front i Back Inflation Material za mreže slova i klikom označite ikonu mape Bump, odaberite Bump Texture koja je već primijenjena i u popisu  tekstura prvog slova.

Apply the Bump Texture to the Remaining Letter MaterialsApply the Bump Texture to the Remaining Letter MaterialsApply the Bump Texture to the Remaining Letter Materials

7. korak

Provjerite jeste li i vrijednost za Bump postavili na 50%.

Bump ValueBump ValueBump Value

8. korak

Selektirajte kartice Front i Back Inflation Material za mreže obruba, stroke, primijenite istu teksturu i postavite Bump na 80%.

Apply Bump Texture to the Stroke MaterialsApply Bump Texture to the Stroke MaterialsApply Bump Texture to the Stroke Materials

6. Dodavanje boja za ekstrudiranje

1. korak

Odaberite za prvo slovo karticu Extrusion Material, klikom odaberite ikonu teksture Diffuse, zatim odaberite Edit Texture.

Edit Diffuse TextureEdit Diffuse TextureEdit Diffuse Texture

2. korak

Kad se otvore datoteke ispunite ih bojom slova, spremite i zatvorite.

Change Extrusion ColorChange Extrusion ColorChange Extrusion Color

3. korak

Ponovite isto za preostale materijale slova i obruba, odnosno letter i stroke Extrusion Materials, dodajte ispunu svakoj Diffuse teksturi bojom slova/obruba dok svi ekstrudirani dijelovi ne budu obojeni.

Coloring the Remaining ExtrusionsColoring the Remaining ExtrusionsColoring the Remaining Extrusions

7. Prilagodba Osvjetljenja

1. korak

Klikom odaberite karticu Environment i postavite Softness na 20%.

Environment Shadow SoftnessEnvironment Shadow SoftnessEnvironment Shadow Softness

2. korak

Klikom odaberite karticu Infinite Light 1, postavite Intensity na 70% i Shadow Softness na 30%.

Infinite Light SettingsInfinite Light SettingsInfinite Light Settings

3. korak

Provjerite sviđa li vam se osvjetljenje. Nije li tako, promijenite vrijednosti Intensity, ili prerasporedite svjetla.

Adjusting the LightingAdjusting the LightingAdjusting the Lighting

4. korak

Kad budete zadovoljni rezultatom renderirajte scenu (3D > Render). To može potrajati, no možete renderiranje zaustaviti u svakom trenutku pritiskom na tipku Esc.

Po završetku renderiranja selektirajte sloj 3D Scene i odaberite Filter > Convert for Smart Filters da provjerite niste li slučajno ostali bez renderirane scene.

Convert to a Smart ObjectConvert to a Smart ObjectConvert to a Smart Object

8. Dotjerivanje pozadine

1. korak

Duplirajte sloj Background i nakon dvoklika na kopiju primijenite Gradient Overlay sa sljedećim postavkama:

 • Potvrdite Dither klikom u kvadratić.
 • Style: Radial
 • Scale: 150%
 • Klikom u kvadratić uz stil Gradient postavite gradijent bojom #daf4f5 lijevo i bojom #1d7585 desno. Možete i klikom i povlačenjem postaviti gradijent u dokument kako vam odgovara.
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

2. korak

Pretvorite sloj Background copy u Smart Object.

Convert to a Smart ObjectConvert to a Smart ObjectConvert to a Smart Object

3. korak

Odaberite Filter > Noise > Add Noise. Postavite Amount na 0.75, Distribution na Gaussian i klikom u kvadratić potvrdite Monochromatic.

Add NoiseAdd NoiseAdd Noise

4. korak

Ponovo duplirajte sloj Background, povucite drugu kopiju iznad prve i postavite joj Fill na 0.

Second Copy Background LayerSecond Copy Background LayerSecond Copy Background Layer

5. korak

Dvoklikom na drugu kopiju sloja, second copy, primijenite Gradient Overlay sa sljedećim postavkama:

 • Potvrdite Dither klikom u kvadratić.
 • Blend Mode: Color Burn
 • Opacity: 70%
 • Style: Radial
 • Scale: 150%
 • Klikom u kvadratić uz stil Gradient postavite boju ispune do transparentnog gradijenta bojom #dfddda lijevo i bojom #c7b299 desno.

To će malo pojačati kolorit.

Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

9. Dodavanje bilja

1. korak

Postavite sliku Shrub 02 PNG.. ispod sloja 3D Scene, iza 3D teksta, duplirajte sliku i kopiju, copy, postavite iznad sloja 3D Scene.

Klikom na ikonu Add layer mask na dnu panela Layers dodajte masku sloja i ispunu crnom bojom, Black.

Add the ShrubAdd the ShrubAdd the Shrub

2. korak

Odaberite Eraser Tool, postavite boju prednjeg plana, Foreground na Black i odaberite tvrdi okrugli kist.

Sada bismo trebali kistom otkriti dijelove bilja kako bi prekrili pojedine rubove slova.

Uvijek možete postaviti boju prednjeg plana, Foreground na White i prijeći kistom preko dijelova koje ponovo želite maskirati (sakriti).

To bi moglo potrajati, no imajte na umu da možete koristiti kistove različite veličine i tvrdoće, odnosno, Size i Hardness kako biste bili što precizniji.

Paint the Shrub LeavesPaint the Shrub LeavesPaint the Shrub Leaves

10. Dodavanje pijeska

1. korak

Otvorite sliku Pile of sand, odaberite Magnetic Lasso Tool i/ili neki drugi alat za selekciju slike, zatim ju kopirajte i zalijepite ispod originalnog sloja s biljem, odnosno sloja original Shrub.

Rasporedite pijesak tako da prekriva manji dio najnižeg slova.

Add the Sand PileAdd the Sand PileAdd the Sand Pile

2. korak

Duplirajte sloj Sand i kopiju, copy, postavite ispod sloja Shrub copy. Dodajte ovom sloju masku sloja.

Sand Layer Copy and MaskSand Layer Copy and MaskSand Layer Copy and Mask

3. korak

Nakon dvoklika na sloj Sand copy primijenite Inner Shadow sa sljedećim postavkama:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Uklonite klikom kvačicu u kvadratiću uz Use Global Light.
 • Angle: -45
 • Distance: 4
 • Size: 5
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

To će diskretno posvijetliti rubove.

Brightened Sand EdgesBrightened Sand EdgesBrightened Sand Edges

4. korak

Odaberite Eraser Tool, postavite boju za Foreground na White, zatim odaberite Eraser Brush iz datoteke Colors - Brush - Style i izbrišite gornji dio hrpe tako da pijesak prekriva samo rubove slova na njenom vrhu.

Erase the Sand TopErase the Sand TopErase the Sand Top

11. Izrada vlažnih rubova

1. korak

Odaberite Lasso Tool da napravite valovitu selekciju uz rubove pijeska oponašajući oblik pijeska navlaženog vodom.

Selekciju ispunite bojom #b7b7b7 i odaberite Deselect.

Create Wet EdgesCreate Wet EdgesCreate Wet Edges

2. korak

Ovaj sloj pretvorite u Smart Object, postavite Blend Mode na Multiply i Opacity na 35%.

Convert to Smart Object and Change SettingsConvert to Smart Object and Change SettingsConvert to Smart Object and Change Settings

3. korak

Odaberite Filter > Blur > Gaussian Blur i postavite Radius na 1.5.

Gaussian BlurGaussian BlurGaussian Blur

12. Umetanje suncobrana, ležaljke i lopte

1. korak

Otvorite sliku Beach umbrella, chair and ball. Odaberite alat za selekciju po želji kako biste pojedinačno selektirali svaki element, kopirajte ih i zalijepite u originalni dokument.

Smjestite ove elemente u dokument i provjerite jeste li slojeve elemenata postavili iznad sloja Shrub copy.

Add Beach ItemsAdd Beach ItemsAdd Beach Items

2. korak

Nakon dvoklika na jedan od ovih zalijepljenih elemenata primijenite Color Overlay sa sljedećim postavkama:

 • Color: #828383
 • Blend Mode: Color Burn
 • Opacity: 50%
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

3. korak

Kopirajte i zalijepite ovaj stil sloja na preostala dva elementa koje ste zalijepili. To će naglasiti kolorit i učiniti ga živahnijim.

Zatim možete koristiti Burn ili Dodge Tool da posvijetlite ili potamnite pojedine dijelove.

Darken andor Brighten Some AreasDarken andor Brighten Some AreasDarken andor Brighten Some Areas

13. Dodavanje sjena

1. korak

Duplirajte svaki sloj s elementima plaže i selektirajte sloj Umbrella copy.

Duplicate Beach Item LayersDuplicate Beach Item LayersDuplicate Beach Item Layers

2. korak

Odaberite Image > Adjustments > Hue/Saturation i postavite Lightness na -100.

Lightness ValueLightness ValueLightness Value

3. korak

Duplirajte sloj Umbrella copy i postavite vrijednost Lightness za slojeve Chair i Ball copy također na -100.

Lightness ValueLightness ValueLightness Value

4. korak

Za kreiranje sjene lopti i ležaljci selektirajte kopiju sloja, copy, svakog elementa, odaberite Edit > Transform i primijenite različite modove, Modes za transformaciju sjene prateći postojeće kutove sjene na slici.

Modovi Skew, Distort i Perspective pomoći će vam u izradi osnovnog oblika, a Scale i Rotate u skaliranju i zakretanju sjena.

Create the ShadowsCreate the ShadowsCreate the Shadows

5. korak

Svedite na jedan sloj slojeve sjene lopte i ležaljke (merge). Novonastali sloj možete preimenovati u Ball and Chair Shadow i pretvoriti ga u Smart Object.

Postavite ovom Smart Object sloju Blend Mode na Linear Burn i Opacity na 23%.

Napravite selekciju kombinacijom Command-klik na sloj Sand copy. Selektirajte sloj Ball and Chair Shadow i klikom odaberite ikonu Add layer mask da "zamaskirate" sjene na hrpi pijeska.

Mask ShadowsMask ShadowsMask Shadows

6. korak

Primijenite Gaussian Blur i 2.5 Radius na Smart Object sloj Ball and Chair Shadow.

Gaussian BlurGaussian BlurGaussian Blur

7. korak

Suncobran, Umbrella, treba imati dvije sjene: jednu preko slova ispod njega, a drugu preko slova iza njega.

Izbrišite višak sjena, pretvorite njihove slojeve u Smart Objects i primijenite 1.5 Radius Gaussian Blur.

Sloju donje sjene promijenite Blend Mode u Linear Burn, a Opacity postavite na 23%. Zatim sloju sjene u pozadini promijenite Blend Mode u Multiply, a Opacity postavite na 10%.

Umbrella Shadow LayersUmbrella Shadow LayersUmbrella Shadow Layers

14. Još malo pijeska i sjena...

1. korak

Duplirajte sloj original Sand, postavite ga iznad slojeva s elementima za plažu, dodajte mu masku sloja i masku ispunite bojom Black.

Odaberite Eraser Tool, postavite boju za Foreground na Black i primijenite Eraser Brush da dodate nešto pijeska pri dnu lopte i ležaljke. Možete koristiti manji promjer kista ako je potrebno.

Add Top SandAdd Top SandAdd Top Sand

2. korak

Napravite novi sloj iznad sloja Shrub copy, promijenite mu Blend Mode na Linear Burn i postavite Opacity na 25%.

Odaberite Brush Tool, postavite boju za Foreground na #c7b199 i primijenite meki okrugli kist da potamnite donji dio najnižeg slova.

Darken Bottom Parts of the Lowest LetterDarken Bottom Parts of the Lowest LetterDarken Bottom Parts of the Lowest Letter

3. korak

Napravite novi sloj ispod sloja original Shrub, promijenite mu Blend Mode na Linear Burn.

Primijenite meki okrugli kist s bojom #c2c2c2 da napravite sjenu oko hrpe pijeska.

Možete i napraviti eliptičnu selekciju, dotjerati selekciju opcijom Feather i dodati ispunu istom bojom.

Create the Sand ShadowCreate the Sand ShadowCreate the Sand Shadow

15. Umetanje cvjetnih elemenata

1. korak

Otvorite sliku cliviapack - STOCK, pa selektirajte, kopirajte i zalijepite cvjetne elemente u originalni dokument.

Rasporedite ih između slova i njihove slojeve stavite u jednu grupu.

Add the FlowersAdd the FlowersAdd the Flowers

2. korak

Nakon dvoklika na grupu Flowers primijenite sljedeće stilove sloja:

Dodajte Color Overlay sa sljedećim postavkama:

 • Color: #cbd0d6
 • Blend Mode: Color Burn
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

3. korak

Dodajte Drop Shadow sa sljedećim postavkama:

 • Opacity: 35%
 • Distance: 7
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To će boju cvijeća dodatno istaknuti.

Enhanced Flowers ColorEnhanced Flowers ColorEnhanced Flowers Color

16. Dodavanje vodenih elemenata

1. korak

Napravite novi sloj ispod sloja original Sand.

Za svaki ćete sloj vodenog "splash" elementa napraviti sljedeće, provjeriti jeste li koristili Water Splash Style iz datoteke Colors - Brush - Style).

Dodajte jedan od kistova Abstract water iza teksta.

Background Water Splash 1Background Water Splash 1Background Water Splash 1

2. korak

Možete napraviti još jedan novi sloj i primijeniti, ako želite, iza teksta drugi kist iz seta Abstract water.

Background Water Splash 2Background Water Splash 2Background Water Splash 2

3. korak

Dodajte još koji novi sloj iznad grupe Flowers i primijenite kistove Water Splash Brushes (by Serkenil) da dodate još "splash" slojeva iznad teksta.

Svak kist treba dodati kao poseban sloj kako bi zadržao svoj oblik i detalje.

Front Water SplashFront Water SplashFront Water Splash

4. korak

Postavite sliku Png Water Splashes ispod sloja Sand copy, namjestite ju iza pijeska i promijenite njenom sloju Blend Mode u Pin Light.

Možete ovom sloju dodati masku sloja i u masci izbrisati dijelove koje treba ukloniti.

Sand Water Splash 1Sand Water Splash 1Sand Water Splash 1

5. korak

Napravite dvoklik na sloj Png Water Splashes da primijenite Color Overlay sa sljedećim postavkama:

 • Color: #28a690
 • Blend Mode: Hue
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

To će prilagoditi kolorit vodenih elemenata.

Adjusted Coloring of the Sand Water SplashAdjusted Coloring of the Sand Water SplashAdjusted Coloring of the Sand Water Splash

6. korak

Na kraju napravite još nekoliko novih slojeva ispod sloja Shrub copy i primijenite neke od kistova Water Splash Brushes (by Aura_ID) da dodate još efekata prskanja uz rubove pješčane hrpe.

Imajte na umu da uvijek možete izbrisati nepotrebne dijelove i transformirati i pomjerati kistove koje dodate.

Sand Water Splash 2Sand Water Splash 2Sand Water Splash 2

17. Primjena High Pass Filtera

1. korak

Odaberite Select > All, pa Edit > Copy Merged.

Copy MergedCopy MergedCopy Merged

2. korak

Odaberite Edit > Paste Special > Paste in Place i provjerite je li zalijepljeni sloj iznad ostalih slojeva.

Ovaj sloj pretvorite u Smart Object, dajte mu ime High Pass, promijenite Blend Mode u Soft Light i postavite Opacity na 50%.

High Pass Smart ObjectHigh Pass Smart ObjectHigh Pass Smart Object

3. korak

Odaberite Filter > Other > High Pass i postavite Radius na 7.

High Pass FilterHigh Pass FilterHigh Pass Filter

To će istaknuti detalje i prilagoditi kolorit željenom rezultatu.

Final ResultFinal ResultFinal Result

Čestitam! Uspjeli ste!

U ovom smo tutorijalu kreirali šarena slova, pretvorili ih u oblike i napravili obrub za svaki oblik.

Zatim smo pretvorili slojeve s oblicima u 3D mreže i postavili ih na zajedničku scenu. Nakon toga smo modificirali postavke mreže, rasporedili ih i izradili različite materijale. Prilagodili smo i osvjetljenje i renderirali 3D scenu.

Nakon što smo završili renderiranje dodali smo različite elemente našim 3D slovima, poput bilja, hrpe pijeska, cvjetnih elemenata i elemenata za plažu. Prilagodili smo kolorit, dodali sjene i lijepo sve to povezali.

Na kraju smo preko slova dodali elemente prskanja vode  i primijenili filter High Pass kako bismo sve još malo naglasili.

Slobodno ostavite svoje komentare, prijedloge i radove na kraju stranice.

Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads