Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Kako Izraditi Casino Tekst Efekt u Adobe Illustratoru

Scroll to top
Read Time: 10 min

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U sljedećim koracima naučiti ćete kako kreirati casino tekst efekt u Adobe Illustratoru. Za početak, naučiti ćete kako podesiti jednostavnu mrežu (grid) i kako kreirati glavne oblike koristeći besplatan font i osnovne tehnike izgradnje oblika.

Upotrebljavajući sve prednosti Appearance kartice, naučiti ćete kako stilizirati oblike i složene putanje. Također ćete naučiti kako spremiti gradijente i grafičke stilove i kako ih na lak način kasnije primijeniti.

Zatim ćete naučiti kako dodati suptilne odsjaje koristeći obične efekte i osnovne tehnike blendanja. Na kraju ćete naučiti kako dodati suptilnu teksturu na cijelu ilustraciju.

Za dodatnu inspiraciju o prilagođavanju ili unapređenju konačnog tekst efekta, možete pronaći mnogo resursa na GraphicRiver-u.

1. Kako Izraditi Novi Dokument i Podesiti Mrežu

Pritisnite Control-N da kreirate New Document (novi dokument). Odaberite Pixels u Units padajućem izborniku, unesite 850 u Width okvir i 610 u Height okvir, zatim kliknite gumb More Settings. Odaberite RGB za Color Mode, podesite Raster Effects na Screen (72 ppi) i zatim kliknite Create Document gumb.

Omogućite Grid (View > Show Grid) i Snap to Grid (View > Snap to Grid). Trebati ćete mrežu svakih 5 px, stoga jednostavno idite na Edit > Preferences > Guides > Grid i unesite 5 u Gridline every okvir i 1 u Subdivisions okvir. Nemojte da vas obeshrabre sve te mreže - olakšati će vam posao i imajte na umu da ih lako možete omogućiti ili onemogućiti koristeći Control-" prečac na tipkovnici.

Više o sistemu mreže u Illustratoru možete naučiti u ovom kratkom tutorialu Andrei Stefana: Razumijevanje Mreža u Adobe Illustratoru.

Također biste trebali otvoriti Info karticu (Window > Info) za pregled uživo sa veličinom i pozicijom vaših oblika. Ne zaboravite ići na Edit > Preferences > Units i podesiti jedinice za mjere u Pixels. Sve te opcije će vam znatno ubrzati tijek rada.

setup gridsetup gridsetup grid

2. Kako Izraditi Pozadinu i Dodati Tekst

1. korak

Uzmite Rectangle Tool (M) i usredotočite se alatnu traku. Za Stroke uklonite boju, zatim odaberite Fill za koji podesite boju u R=42 G=47 B=66. Idite na svoj "artboard" (površina za crtanje) i kreirajte 860 x 620 px pravokutnik - mreža i Snap to Grid bi trebale ovo olakšati.

Pazite da pravokutnik ostane selektiran i otvorite Align karticu (Window > Align). Odaberite Align to Artboard iz padajućeg izbornika te kliknite Horizontal Align Center i Vertical Align Center gumbe da lako centrirate selekciju.

Idite na Layers karticu (Window > Layers), selektirajte postojeći sloj i zaključajte (Lock) svoj oblik kako biste se osigurali da ga slučajno ne selektirate/uklonite.

add a rectangleadd a rectangleadd a rectangle

2. korak

Uzmite Type Tool (T) i otvorite Character karticu (Window > Type > Character). Odaberite BudmoJiggler-Regular font i podesite Size na 150 px i Tracking na 30. Dodajte "CASINO SLOTS" tekst, podesite boju u bijelu i centrirajte ga.

type tool for texttype tool for texttype tool for text

3. Kako Kreirati Glavne Oblike

1. korak

Pripazite da vam tekst ostane selektiran i idite na Type > Create Outlines (Shift-Control-O). Otvorite Pathfinder karticu (Window > Pathfinder), kliknite Divide i zatim primijenite Ungroup da raspustite grupu koristeći Shift-Control-G prečac na tipkovnici.

create the main shapescreate the main shapescreate the main shapes

2. korak

Usredotočite se na Layers karticu, otvorite postojeći sloj i trebali biste pronaći skupinu oblika koji nemaju podešene boje za Fill ili Stroke (praktički nevidljive). Selektirajte jedan od tih oblika iz Layers kartice i zatim idite na Select > Same > Appearance da lako selektirate sve oblike sa identičnim Appearance atributima. Podesite tim oblicima Fill u neku plavu boju.

select similar shapesselect similar shapesselect similar shapes

3. korak

Selektirajte tri oblika označena na prvoj slici i uklonite ih koristeći Delete tipku.

delete three shapesdelete three shapesdelete three shapes

4. korak

Selektirajte sve te plave oblike i grupirajte ih (Control-G). Pripazite da je ta nova grupa selektirana i dodajte kopiju sprijeda Copy in Front (Control-C > Control-F). Selektirajte ovu kopiju grupe zajedno s bijelim oblicima i kliknite Unite gumb u Pathfinder kartici.

"Odgrupirajte" (Shift-Control-G) dobivene bijele oblike. Idite na Layers karticu, selektirajte preostalu grupu plavih oblika, i stavite ih naprijed (Shift-Control-]).

unite the white shapesunite the white shapesunite the white shapes

5. korak

Selektirajte šest bijelih oblika koji čine gornju riječ i pritisnite Control-8 (ili idite na Object > Compound Path > Make) da ih pretvorite u složenu putanju (compound path). Pomaknite donju riječ, selektirajte bijele oblike i pretvorite ih u složene putanje (compound path).

create a compound pathcreate a compound pathcreate a compound path

4. Kako Kreirati i Upotrijebiti Prvi Grafički Stil

1. korak

Pripazite da vam donja složena putanja ostane selektirana i usredotočite se na Appearance karticu (Window > Appearance). Selektirajte Fill i zamijenite boju sa linearnim gradijentom (Linear Gradient) prikazanim ispod.

add a linear gradientadd a linear gradientadd a linear gradient

2. korak

Neka vam donja složena putanja ostane selektirana, ostanite usredotočeni na Appearance karticu i dodajte drugi Fill koristeći Add New Fill gumb.

Odvucite novu ispunu (Fill) ispod postojeće, primijenite ispod prikazani Linear Gradient i zatim idite na Effect > Path > Offset Path. Unesite 2 px Offset, podesite Joins u Round i kliknite OK. Imajte na umu da plavi brojevi u Gradient prozoru predstavljaju Location postotke. Sa selektiranom donjom ispunom, idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Povucite Move-Vertical slajder na 0.2 px, unesite 60 u Copies prozor i kliknite OK gumb.

transform the filltransform the filltransform the fill

3. korak

Neka vam donja složena putanja ostane selektirana, ostanite usredotočeni na Appearance karticu i dodajte treći Fill koristeći Add New Fill gumb.

Povucite novu ispunu ispod postojeće, primijenite Linear Gradient prikazan ispod i zatim idite na Effect > Path > Offset Path. Unesite 2 px Offset, podesite Joins u Round i kliknite OK gumb. Zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Povucite Move-Vertical slajder na 13 px i kliknite OK.

Sa selektiranom donjom ispunom, idite na Swatches karticu (Window > Swatches) i kliknite New Swatch da na brzinu pohranite svoj žuti Linear Gradient.

save gradientsave gradientsave gradient

4. korak

Neka vam donja složena putanja ostane selektirana, ostanite usredotočeni na Appearance karticu i dodajte četvrti Fill.

Povucite novu ispunu ispod postojeće, podesite boju u R=24 G=27 B=36 i zatim idite na Effect > Path > Offset Path. Unesite 2 px Offset, podesite Joins u Round i kliknite OK gumb. Zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Povucite Move-Vertical slajder na 15 px, kliknite OK i zatim idite na Effect > Stylize > Drop Shadow. Unesite ispod prikazane atribute i kliknite OK.

add a drop shadowadd a drop shadowadd a drop shadow

5. korak

Neka vam donja složena putanja ostane selektirana, ostanite usredotočeni na Appearance karticu i dodajte peti Fill.

Povucite ovu novu ispunu ispod postojećih i podesite boju u (R=0 G=0 B=0). Smanjite joj Opacity na 15%, promijenite Blending Mode u Soft Light i zatim idite na Effect > Path > Offset Path. Unesite 7 px Offset, podesite Joins u Round i kliknite OK. Zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Povucite Move-Vertical slajder na 14 px i kliknite OK.

add a black filladd a black filladd a black fill

6. korak

Neka vam donja složena putanja ostane selektirana, ostanite usredotočeni na Appearance karticu i dodajte šesti Fill.

Povucite ovu novu ispunu ispod postojeće i primijenite ispod prikazani linearni gradijent. Smanjite mu Opacity na 75%, promijenite Blending Mode u Soft Light i imajte na umu da žuta nula predstavlja Opacity postotke. Sa još uvijek selektiranom donjom ispunom, idite na Effect > Path > Offset Path. Unesite 2 px Offset, kliknite OK gumb i idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Pomaknite Move-Vertical slajder na 50 px, kliknite OK i zatim idite na Effect > Blur > Gaussian Blur. Unesite 8 px Radius i opet kliknite OK.

add another linear gradientadd another linear gradientadd another linear gradient

7. korak

Pripazite da vam donja složena putanja ostane selektirana, ostanite usredotočeni na Appearance karticu i selektirajte postojeći Stroke. Podesite boju u R=35 G=31 B=32, smanjite Opacity na 70%, promijenite Blending Mode u Soft Light, i kliknite "Stroke" segment teksta da otvorite Stroke padajući izbornik. Podesite Weight na 2 px i zatim kliknite Round Join i Align Stroke to Inside gumbe.

add a black strokeadd a black strokeadd a black stroke

8. korak

Pripazite da vam donja složena putanja ostane selektirana, ostanite usredotočeni na Appearance karticu i dodajte drugi Stroke koristeći Add New Stroke gumb.

Selektirajte tu novu liniju, primijenite svoj žuti Linear Gradient iz Swatches kartice i zatim otvorite Stroke izbornik. Podesite Weight na 1 px i označite Round Join i Align Stroke to Outside gumbe.

stroke with a linear gradient stroke with a linear gradient stroke with a linear gradient

9. korak

Pripazite da vam donja složena putanja ostane selektirana, otvorite Graphic Styles karticu (Window > Graphic Styles) i kliknite New Graphic Style. Idite na gornju složenu putanju, selektirajte je i primijenite grafički stil iz Graphic Styles kartice.

new graphic stylenew graphic stylenew graphic style

5. Kako Kreirati i Upotrijebiti Drugi Grafički Stil

1. korak

Re-selektirajte grupu plavih krugova i zatim "odgrupirajte" grupu klikom na Ungroup (Shift-Control-G). Usredotočite se na jedan od tih plavih krugova, selektirajte ga i zamijenite plavu boju sa Radial Gradient (radijalnim gradijentom) prikazanim na sljedećoj slici. Upotrijebite Gradient Tool (G) da prilagodite veličinu i poziciju gradijenta kao što je prikazano ispod.

add a radial gradientadd a radial gradientadd a radial gradient

2. korak

Pazite da vam žuti krug ostane selektiran i ostanite usredotočeni na Appearance karticu. Selektirajte Fill i duplicirajte je koristeći Duplicate Selected Item gumb.

Selektirajte novu dodanu ispunu i idite na Effect > Stylize > Drop Shadow. Unesite atribute prikazane u lijevom prozoru (na sljedećoj slici), kliknite OK gumb i zatim idite opet na Effect > Stylize > Drop Shadow. Unesite atribute prikazane u drugom prozoru i zatim kliknite OK.

duplicate selected itemduplicate selected itemduplicate selected item

3. korak

Pripazite da žuti krug ostane selektiran i ostanite usredotočeni na Appearance karticu. Selektirajte donju ispunu i idite na Effect > Stylize > Outer Glow. Unesite atribute prikazane na sljedećoj slici i kliknite OK.

add an outer glowadd an outer glowadd an outer glow

4. korak

Pripazite da žuti krug ostane selektiran i ostanite usredotočeni na Appearance karticu.

Selektirajte liniju (stroke), podesite boju u R=35 G=31 B=32, i otvorite Stroke padajući izbornik. Weight vrijednost mora biti podešena na 1 px i morate označiti Align Stroke to Outside gumb. Smanjite Opacity na 50%, promijenite Blending Mode u Soft Light i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Povucite Move-Vertical slajder na 1 px i zatim kliknite OK.

add a strokeadd a strokeadd a stroke

5. korak

Provjerite je li žuti krug još uvijek selektiran, idite na Graphic Styles karticu i pohranite drugi grafički stil. Selektirajte sve plave krugove i primijenite na njih taj stil.

new graphic stylenew graphic stylenew graphic style

6. Kako Dodati Suptilan Odsjaj

1. korak

Koristeći Ellipse Tool (L), kreirajte 10 px krug i ispunite ga bijelom (R=255 G=255 B=255). Smanjite mu Opacity na 80%, promijenite Blending Mode u Overlay i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Pucker & Bloat. Povucite slajder na -80% i zatim kliknite OK gumb. Umnožite ovaj maleni krug (Control-C > Control-F) i rasporedite kopije kao što je prikazano na drugoj slici.

apply pucker bloatapply pucker bloatapply pucker bloat

3. korak

Koristeći Ellipse Tool (L), izradite 80 px krug i smjestite ga otprilike kao što je prikazano na prvoj slici. Podesite mu Fill u ispod prikazani Radial Gradient i usredotočite se na  Appearance karticu. Ne zaboravite da žuta nula na Gradient slici predstavlja Opacity postotke. Selektirajte ispunu (Fill), promijenite joj Blending Mode u Overlay i idite na Effect > Blur > Gaussian Blur. Unesite 18 px Radius te kliknite OK.

apply gaussian blurapply gaussian blurapply gaussian blur

3. korak

Pobrinite se da novi krug ostane selektiran, ostanite fokusirani na Appearance karticu i duplicirajte postojeći Fill. Selektirajte ovu novu ispunu, smanjite joj Opacity na 80%, i kliknite postojeći Gaussian Blur efekt da ga otvorite. Smanjite Radius na 9 px i zatim idite na Effect > Path > Offset Path. Unesite -10 px Offset i zatim kliknite OK.

apply more gaussian blurapply more gaussian blurapply more gaussian blur

4. korak

Pobrinite se da novi krug ostane selektiran, ostanite fokusirani na Appearance karticu i duplicirajte gornji Fill. Selektirajte ovu novu ispunu, smanjite joj Opacity na 60%, i otvorite postojeći Gaussian Blur efekt. Smanjite Radius na 5 px i zatim idite otvorite postojeći Offset Path efekt. Unesite -20 px Offset i zatim kliknite OK.

Duplicirajte ovaj krug i smjestite kopiju kao što je prikazano na sljedećoj slici.

apply gaussian blur to the circleapply gaussian blur to the circleapply gaussian blur to the circle

7. Kako Dodati Sjene i Suptilnu Teksturu

1. korak

Koristeći Rectangle Tool (M), kreirajte novi 860 x 620 px oblik i centrirajte ga. Podesite mu Fill u ispod prikazani Radial Gradient i promijenite Blending Mode u Soft Light. Ne zaboravite da žuta nula na Gradient slici predstavlja Opacity postotke i upotrijebite Gradient Tool (G) da razvučete gradijent otprilike kao što je prikazano na sljedećoj slici.

dark radial gradientdark radial gradientdark radial gradient

2. korak

Neka vam najnoviji pravokutnik ostane selektiran i ostanite usredotočeni na Appearance karticu. Dodajte drugi Fill i selektirajte ga. Podesite boju u crnu, smanjite mu Opacity na 10% i promijenite Blending Mode u Soft Light. Zatim idite na Effect > Artistic > Film Grain. Unesite atribute prikazane na sljedećoj slici i kliknite OK.

film grainfilm grainfilm grain

Čestitam! Završili ste!

Ovako bi to trebalo izgledati. Nadam se da ste uživali u tutorialu i da ćete ove tehnike moći upotrijebiti u budućim projektima.

Konačni dizajn možete dodatno prilagoditi po vlastitoj želji. Neke odlične resurse za inspiraciju možete pronaći na našoj stranici GraphicRiver gdje ćete ujedno pronaći zanimljiva rješenja za unaprjeđenje svojeg dizajna.

Casino Text Effect Adobe Ilustrator TutorialCasino Text Effect Adobe Ilustrator TutorialCasino Text Effect Adobe Ilustrator Tutorial
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.