7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Patterns

Kako Izraditi Uzorak sa Kartaškim Simbolima u Adobe Illustratoru

Scroll to top
Read Time: 6 mins

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U sljedećim koracima naučiti ćete kako izraditi, pohraniti i upotrijebiti uzorak kartaških simbola u Adobe Illustratoru.

Za početak, naučiti ćete kako podesiti mrežu (grid) i kako kreirati četiri kartaška simbola pomoću tehnike u kojoj koristimo jednostavne vektorske oblike. Nadalje, naučiti ćete kako kreirati i pohraniti uzorak. Na kraju ćete naučiti kako primijeniti uzorak i kako ga prilagoditi pomoću Transform efekta.

Dodatnu inspiraciju za prilagođavanje i unaprjeđenje vašeg konačnog uzorka pronaći ćete u mnogim resursima na stranici GraphicRiver.

1. Kako Izraditi Novi Dokument i Podesiti Mrežu

Pritisnite Control-N da izradite novi dokument. Odaberite Pixels u Units padajućem izborniku, unesite 850 u "width" i "height" okvire i kliknite Advanced gumb. Odaberite RGB za Color Mode, podesite Raster Effects na Screen (72 ppi) i kliknite Create Document.

Omogućite Grid (View > Show Grid) i Snap to Grid (View > Snap to Grid). Trebati ćete mrežu svakih 5 px, stoga jednostavno idite na Edit > Preferences > Guides > Grid i unesite 5 u Gridline every okvir i 1 u Subdivisions okvir. Nemojte da vas obeshrabre sve te mreže - olakšati će vam posao i imajte na umu da ih lako možete omogućiti ili onemogućiti koristeći Control-" prečac na tipkovnici.

Više o sistemu mreže u Illustratoru možete naučiti u ovom kratkom tutorialu Andrei Stefana: Razumijevanje Mreža u Adobe Illustratoru.

Također biste trebali otvoriti Info karticu (Window > Info) za pregled uživo sa veličinom i pozicijom vaših oblika. Ne zaboravite ići na Edit > Preferences > Units i podesiti jedinice za mjere u Pixels. Sve te opcije će vam znatno ubrzati tijek rada.

setup gridsetup gridsetup grid

2. Kako Kreirati Tref Simbol

1. korak

Uzmite Rectangle Tool (M) i usredotočite se na svoju alatnu traku (Toolbar). Uklonite boju linije (Stroke) i ispunu (Fill) podesite u crnu boju (R=137 G=147 B=150). Na radnoj površini za crtanje (artboard) izradite 20 x 20 px pravokutnik - Grid i Snap to Grid bi ovdje trebale biti od pomoći.

Vratite se na alatnu traku i zamijenite postojeću ispunu nekom žutom bojom. Prebacite na Ellipse Tool (L), izradite dva 20 px kruga i smjestite ih točno kao što je prikazano na drugoj slici.

rectangle toolrectangle toolrectangle tool

2. korak

Koristeći Move Tool (V) alat, selektirajte sve dosad izrađene oblike, otvorite Pathfinder karticu (Window > Pathfinder) i kliknite Minus Front gumb. Selektirajte dobiveni oblik i kliknite Control-C da ga kopirate.

pathfinderpathfinderpathfinder

3. korak

Vratite se na alatnu traku i podesite boju ispune u crnu. Uzmite Ellipse Tool (L), izradite tri 20 px kruga i smjestite ih točno kao što je prikazano na prvoj slici. Prebacite na Rectangle Tool (M), izradite 10 px kvadrat i smjestite ga kao što je prikazano na drugoj slici.

Selektirajte sve dosad kreirane oblike, kliknite Unite gumb u Pathfinder kartici i zatim pritisnite Control-8 tipke da oblike koje ste dobili pretvorite u složene putanje (Compound Path). To će biti tref simbol.

clubs symbolclubs symbolclubs symbol

3. Kako Izraditi Pik Simbol

1. korak

Koristeći Ellipse Tool (L), kreirajte 40 x 50 px oblik i podesite mu crnu boju. Prebacite na Rectangle Tool (M), izradite 40 x 25 px oblik, ispunite ga nekom žutom bojom i smjestite kao što je prikazano na drugoj slici. Selektirajte oba oblika i kliknite Minus Front gumb u Pathfinder kartici.

Usredotočite se na dobiveni oblik i odaberite Anchor Point Tool (Shift-C). Kliknite na gornju točku sidrišta i povucite ručke kao što je prikazano na trećoj slici.

anchor point toolanchor point toolanchor point tool

2. korak

Ostanite usredotočeni na oblik koji ste izradili u prethodnom koraku. Uzmite Direct Selection Tool (A), odaberite donju točku sidrišta i povucite ručke kao što je prikazano na prvoj slici.

Idite na gornju točku sidrišta, držite tipku Alt i povucite ručke kao što je prikazano na drugoj slici.

direct selection tooldirect selection tooldirect selection tool

3. korak

Koristeći Ellipse Tool (L) izradite dva 20 px kruga i smjestite ih točno kao što je prikazano na prvoj slici. Pazite da su oba oblika selektirana i pretvorite ih u složenu putanju (Control-8).

Prebacite na Rectangle Tool (M) i izradite 40 x 10 px oblik te ga smjestite kao što je prikazano na drugoj slici. Selektirajte taj pravokutnik zajedno sa upravo kreiranom složenom putanjom i kliknite Minus Front u Pathfinder kartici.

minus frontminus frontminus front

4. korak

Selektirajte dva oblika označena na prvoj slici i kliknite Unite gumb u Pathfinder kartici. Jednostavno pritisnite Control-V da zalijepite oblik kopiran prije nekoliko koraka. Smjestite ovaj novi oblik kao što je prikazano na drugoj slici.

Re-selektirajte preokrenuti oblik srca (označen na trećoj slici) i kopirajte ga (Control-C). Selektirajte dva oblika koji čine pik simbol i pretvorite ih u složenu putanju (Control-8). 

pastepastepaste

4. Kako Izraditi Herc Simbol

1. korak

Zalijepite obrnuti oblik srca (Control-V) i rotirajte ga za 180 stupnjeva.

rotaterotaterotate

2. korak

Ostanite usredotočeni na oblik srca i uzmite Direct Selection Tool (A). Selektirajte donju točku sidrišta i povucite je 5 px dolje. Zatim selektirajte dvije ručke i povucite ih kao što je prikazano na trećoj slici. Oblik koji ste dobili biti će herc simbol.

heart shapeheart shapeheart shape

5. Kako Kreirati Karo Simbol

Uzmite Rectangle Tool (M), izradite 40 px kvadrat, ispunite ga crnom i idite na Object > Path > Add Anchor Points. Ostanite usredotočeni na ovaj oblik i prebacite na Delete Anchor Point Tool (-). Samo kliknite četiri kuta kvadrata da ih uklonite. Oblik koji ste dobili biti će karo simbol.

add anchor pointadd anchor pointadd anchor point

6. Kako Kreirati i Pohraniti Uzorak

1. korak

Koristeći Rectangle Tool (M) izradite 200 x 100 px oblik, ispunite ga nekom crvenom bojom i smanjite mu Opacity na oko 30%.

appearance panelappearance panelappearance panel

2. korak

Smjestite svoje simbole sprijeda (Shift-Control-]) i pozicionirajte ih kao što je prikazano na sljedećim slikama.

place symbolsplace symbolsplace symbols

3. korak

Selektirajte karo i herc oblike te im zamijenite postojeću boju ispune (Fill) u R=220 G=40 B=20.

redredred

4. korak

Re-selektirajte taj crveni pravokutnik i uklonite boju ispune. Selektirajte ovaj pravokutnik zajedno sa četiri simbola i samo ih povucite u Swatches karticu (Window > Swatches) kako biste ih pohranili kao uzorak.

save patternsave patternsave pattern

7. Kako Primijeniti i Prilagoditi Uzorak

1. korak

Koristeći Rectangle Tool (M) alat, izradite 610 px kvadrat i ispunite ga bojom R=240 G=240 B=240.

squaresquaresquare

2. korak

Pripazite da vam je veliki kvadrat još uvijek selektirani dodajte drugu ispunu koristeći Add New Fill gumb. Selektirajte tu novu ispunu i jednostavno primijenite svoj uzorak iz Swatches kartice.

add new filladd new filladd new fill

3. korak

I na kraju, evo jednostavne tehnike koju možete upotrijebiti da prilagodite svoj uzorak. Pripazite da vam je selektiran veliki kvadrat i ostanite usredotočeni na Appearance karticu. Selektirajte tu ispunu s uzorkom i idite na Effect > Distort & Transform > Transform.

Odvucite oba Scale slajdera na 50%, podesite Angle na 25 stupnja, i pobrinite da je označen samo Transform Patterns okvir prije nego što kliknete OK gumb. Ovo je "live" efekt, što znači da se uvijek možete vratiti na Appearance karticu, kliknuti ovaj efekt i prilagoditi atribute po vlastitoj želji.

transform effecttransform effecttransform effect

Čestitam! Završili Ste!

Ovako bi to trebalo izgledati. Nadam se da ste uživali u tutorialu i da ćete ove tehnike moći upotrijebiti u svojim budućim projektima.

Konačni dizajn možete dodatno prilagoditi po vlastitoj želji. Neke odlične resurse za inspiraciju možete pronaći na našoj stranici GraphicRiver, sa zanimljivim rješenjima za unaprjeđenje vašeg dizajna.

final productfinal productfinal product
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.