1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Kako u Adobe Photoshopu Napraviti Efekt Teksta sa Zračnim Jastučićima

by
Read Time:7 minsLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu ću vam pokazati kako napraviti jednostavan tekst efekt sa zračnim jastučićima koristeći jednostavan uzorak i nekoliko stilova sloja. Počnimo!

Ovaj efekt teksta je inspiriran mnogm Stilovima Slojeva dostupnih na Envato Marketu.

Elementi potrebni za tutorijal

Tijekom izrade ovog tutorijala korišteni su sljedeći elementi.

1. Učitajte Zadane Uzorke

Trebate učitati dva zadana Photoshop uzorka. Kako biste to učinili idite na Edit > Presets > Preset Manager, i odaberite Patterns iz Preset Type padajućeg izbornika. Zatim kliknite na malenu strelicu s desne strane Preset Type padajućeg izbornika i morati ćete dodati Patterns i Nature Patterns setove. Nakon što dodate svakog od njih, kada se pojavi dijaloški okvir, samo kliknite Append.

2. Napravite Uzorak

1. korak

Počnite izradom novog 70 x 41 px dokumenta, podesite Resolution u 240 Pixels/Inch i Background Contents u Transparent.

Zatim odaberite Elliptical Marquee Tool i u sredini dokumenta napravite 32 x 32 px krug.

Create a Circular SelectionCreate a Circular SelectionCreate a Circular Selection

2. korak

Ispunite odabir sa crnom bojom (Black) i idite na Select > Deselect.

Fill with BlackFill with BlackFill with Black

3. korak

Sada odaberite Move Tool i povucite crni krug tako da ga namjestite preko donjeg ruba dokumenta.

Napravite još tri kopije kruga i rasporedite ih oko preostalih rubova dokumenta, i pripazite da im sredina pada točno na svaki rub kao što je prikazano na slici ispod.

Create and Positions All the CirclesCreate and Positions All the CirclesCreate and Positions All the Circles

4. korak

Idite na Edit > Define Pattern, utipkajte Pattern pod Name, i kliknite OK.

Define PatternDefine PatternDefine Pattern

3. Napravite Pozadinu

1. korak

Napravite novi 1204 x 870 px dokument i podesite Resolution u 72 Pixels/Inch.

Smjestite Sorensen Leather - Savanne-royal-30307 teksturu na vrh Background sloja, promijenite joj veličinu onoliko koliko je potrebno, ovisno o veličini uzorka koji želite, i promijenite naziv sloja u Background Texture.

Add the Background TextureAdd the Background TextureAdd the Background Texture

2. korak

Dvaput kliknite na Background Texture sloj kako biste primijenili sljedeći stil sloja:

Dodajte Color Overlay sa ovim postavkama:

 • Color: #e8e8e8
 • Blend Mode: Color Burn
 • Opacity: 50%
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

3. korak

Dodjte Gradient Overlay sa ovim postavkama:

 • Označite kućicu pokraj Dither
 • Blend Mode: Multiply
 • Style: Radial
 • Scale: 150%
 • Kliknite Gradient kućicu kako biste napravili gradijent koristeći boje #d8d8d7 slijeva, i #ffffff zdesna.
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

4. korak

Dodajte još jedan Gradient Overlay sa ovim postavkama:

 • Označite kućicu pokraj Dither
 • Blend Mode: Overlay
 • Opacity: 50%
 • Style: Reflected
 • Angle: 30
 • Scale: 150%
 • Odaberite Chrome Circle ispunu gradijenta.
Gradient Overlay 2Gradient Overlay 2Gradient Overlay 2

5. korak

To će stilizirati teksturu kože i malo je posvijetliti.

Napravite duplikat Background Texture sloja i zatim napravite desni klik mišem na kopiju i odaberite Convert to Smart Object.

Convert to Smart ObjectConvert to Smart ObjectConvert to Smart Object

6. korak

Idite na Filter > Other > High Pass, i podesite Radius u 10.

High PassHigh PassHigh Pass

7. korak

Sloju Background Texture copy promijenite Blend Mode u Overlay. To će malo izoštriti detalje.

Change Blend ModeChange Blend ModeChange Blend Mode

4. Napravite Tekst i Slojeve Poteza Kista

1. korak

Napišite tekst bijelom bojom (white) koristeći font Palamecia Titling kojem podesite Size 250 pt.

Ako radite više od jednog reda, podesite Leading vrijednost na oko 220 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

2. korak

Dvaput kopirajte sloj teksta te promijenite naziv prve kopije u Bubbles i druge u Stroke.

Duplicate the Text LayerDuplicate the Text LayerDuplicate the Text Layer

3. korak

Bubbles sloju promijenite Fill vrijednost u 0.

Bubbles Fill ValueBubbles Fill ValueBubbles Fill Value

4. korak

Napravite desni klik mišem na Stroke sloj, odaberite Convert to Smart Object i zatim također promijenite Fill vrijednost u 0.

Convert Stroke to Smart ObjectConvert Stroke to Smart ObjectConvert Stroke to Smart Object

5. Stilizirajte Sloj Teksta

Dvaput kliknite na originalan sloj teksta kako biste na njega primijenili sljedeći stil:

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 7
 • Označite kućicu pored Anti-aliased
 • Shadow Mode - Opacity: 0%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Texture sa ovim postavkama:

 • Pattern: Laid-horizontal
 • Depth: 90%
TextureTextureTexture

3. korak

Dodajte Outer Glow sa ovim postavkama:

 • Opacity: 67%
 • Noise: 41%
 • Color: #ffffff
 • Size: 3
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

4. korak

Dodajte Drop Shadow sa sljedećim postavkama:

 • Opacity: 75%
 • Distance: 10
 • Size: 10
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

5. korak

Kada je na tekst primijenjen stil, sloju smanjite Opacity vrijednost na 35%, i Fill vrijednost na 10%.

Ako koristite drugačiju pozadinu, možda ćete morati promijeniti te vrijednosti.

Layer SettingsLayer SettingsLayer Settings

6. Napravite Mjehuriće

1. korak

Dvaput kliknite Bubbles sloja da primijenite Pattern Overlay efekt sa sljedećim postavkama:

 • Pattern: Pattern
 • Scale: 50%
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

2. korak

Prebacite Bubbles sloj u Smart Object i promijenite mu Fill vrijednost u 0.

Convert to Smart ObjectConvert to Smart ObjectConvert to Smart Object

3. korak

Duplicirajte Bubbles sloj da napravite kopiju.

Duplicate the Bubbles LayerDuplicate the Bubbles LayerDuplicate the Bubbles Layer

7. Stilizirajte Prvi 'Bubbles' Sloj

Dvaput kliknite na Bubbles sloj kako biste primijenili sljedeći stil sloja:

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 2
 • Highlight Mode - Opacity: 100%
 • Shadow Mode - Color: #6f6f6f
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Texture sa ovim postavkama:

 • Pattern: Texture Pattern
 • Depth: 167%
TextureTextureTexture

3. korak

Dodajte Color Overlay sa ovim postavkama:

 • Color: #ffffff
 • Opacity: 5%
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

4. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Opacity: 15%
 • Distance: 1
 • Size: 3
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To će stilizirati prvi sloj mjehurića.

Styled Bubbles 1Styled Bubbles 1Styled Bubbles 1

8. Stilizirajte Drugi 'Bubbles' Sloj 

Dvaput kliknite na Bubbles copy sloj kako biste primijenili Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 4
 • Uklonite oznaku s kućice Use Global Light
 • Angle: 45
 • Altitude: 74
 • Shadow Mode - Opacity: 20%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

To je sve što se tiče ovog sloja. To samo na prijašnji dodaje više teksture i detalja.

Styled Bubbles 2Styled Bubbles 2Styled Bubbles 2

9. Stilizirajte 'Stroke' Sloj

Dvaput kliknite na Stroke sloj kako biste primijenili sljedeći stil sloja:

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Style: Stroke Emboss
 • Size: 10
 • Uklonite oznaku s kućice Use Global Light
 • Angle: -117
 • Altitude: 42
 • Gloss Contour: Cone
 • Označite kućicu pored Anti-aliased
 • Shadow Mode - Opacity: 0%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Texture sa sljedećim postavkama:

 • Pattern: Cells
 • Depth: 1000%
TextureTextureTexture

3. korak

Dodajte Stroke sa sljedećim postavkama:

 • Size: 5
 • Position: Center
 • Opacity: 30%
 • Color: #828282
StrokeStrokeStroke

To će stilizirati rubove teksta.

Styled StrokeStyled StrokeStyled Stroke

10. Napravite Unutarnji Dio

1. korak

Command-klik na sličicu (thumbnail) originalnog sloja teksta kako biste napravili odabir.

Create a SelectionCreate a SelectionCreate a Selection

2. korak

Idite na Select > Modify > Contract, i utipkajte 5.

Contract SelectionContract SelectionContract Selection

3. korak

Idite na Select > Modify > Feather, i utipkajte 10.

Feather SelectionFeather SelectionFeather Selection

4. korak

Napravite novi sloj na vrhu Bubbles copy sloja, nazovite ga Inner Details i ispunite odabir sa bijelom bojom (White).

Inner Details FillInner Details FillInner Details Fill

5. korak

Command-klik na sličicu sloja s tekstom kako biste opet selektirali tekst.

Select the TextSelect the TextSelect the Text

6. korak

Idite na Select > Inverse, pritisnite Delete tipku kako biste se riješili bilo kakvih dijelova izvan teksta i zatim idite na Select > Deselect.

Delete Outer PartsDelete Outer PartsDelete Outer Parts

11. Stilizirajte Unutarnji Dio

Dvaput kliknite na sloj Inner Details kako biste primijenili stil:

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa sljedećim postavkama:

 • Size: 0
 • Highlight Mode - Opacity: 100%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Texture sa ovim postavkama:

 • Pattern: Leaves
 • Depth: 99%
TextureTextureTexture

3. korak

Sloju Inner Details promijenite Fill vrijednost u 0.

Time ćete tekstu dodati još malo teksture.

Fill ValueFill ValueFill Value

12. Primijenite Filtere

1. korak

Odaberite Stroke sloj i idite na Filter > Distort > Ripple.

Promijenite Amount u 150 i Size u Small.

Ripple FilterRipple FilterRipple Filter

2. korak

Idite na Select > All, zatim Edit > Copy Merged, i Edit > Paste.

Smjestite zalijepljeni (paste) sloj iznad svih slojeva i promijenite mu ime u Lightning te ga prebacite u Smart Object

Copy Paste and Convert into a Smart ObjectCopy Paste and Convert into a Smart ObjectCopy Paste and Convert into a Smart Object

3. korak

Idite na Filter > Render > Lighting Effects, odaberite Spot Light, i promijenite postavke kao što je prikazano ispod:

 • Color: (250, 250, 248)
 • Intensity: 20
 • Hotspot: 60
 • Colorize: (245, 248, 248)
 • Exposure: 2
 • Gloss: 0
 • Metallic: 100
 • Ambience: 20
 • Texture: Green
 • Highlight: 1
Lighting EffectsLighting EffectsLighting Effects

4. korak

Pomičite svijetlo uokolo dok ne postignete rezultat sličan ovome na slici ispod.

Move the LightMove the LightMove the Light

5. korak

I na kraju, na sloju Lightning smanjite Opacity u 50%. Time ćete prilagoditi svjetlinu i pojačati detalje.

Lighting Layer SettingsLighting Layer SettingsLighting Layer Settings

Čestitam! Završili Ste

U ovom tutorijalu smo izradili jednostavan uzorak za dio efekta s mjehurićima i definirali ga kako bismo ga mogli koristiti sa stilovima slojeva. Zatim smo stilizirali teksturu kože za pozadinu i malo je izoštrili.

Nakon toga, izradili smo slojeve za tekst, mjehuriće i poteze te stilizirali svakog od njih da postignemo izgled papira sa zračnim mjehurićima. Na kraju smo, konačno, upotrijebili filtere da dovršimo efekt i prilagodimo svjetlinu.

Ispod možete slobodno ostaviti svoje komentare, sugestije i rezultate.

Final ResultFinal ResultFinal Result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads