7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Illustration

Kako Kreirati Ilustraciju "Butige" u Adobe Illustratoru

Read Time: 7 mins

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorialu ćemo izraditi kompletnu malenu trgovinu sa svim detaljima, upotpunjenu grmovima i uličnim svjetiljkama, a koristiti ćemo najosnovnije oblike i alate Adobe Illustratora.

Pronađite još inspiracije za svoje vektorske ilustracije na GraphicRiver-u.

1. Kako Izraditi Novi Dokument

Pritisnite Control-N da napravite novi dokument (New Document). Podesite Units u Pixels, i upišite 800 x 600 za širinu (width) i visinu (height) dokumenta. Zatim, u Advanced postavkama odaberite RGB, Screen (72 ppi) i svakako označite Align New Objects to Pixel Grid okvir prije nego što kliknete OK.

Idite na Preferences (Control-K) i unesite 1 px za Keyboard increment. Pritisnite OK.

Možete aktivirati Info karticu (Window > Info) kako biste imali pregled veličine i pozicije oblika. Ne zaboravite ići na Edit > Preferences > Units i mjerne jedinice podesiti na Pixels. To će značajno utjecati na brzinu rada.

New Document and Set Keyboard incrementNew Document and Set Keyboard incrementNew Document and Set Keyboard increment

2. Kako Izraditi Cestu

Početi ćemo sa cestom i pločnikom ispred trgovine.

Počnite izradom pravokutnika dimenzije 800 x 120 px koristeći Rectangle Tool (M). Za boju ispune (Fill color) upotrijebite #706B79 boju.

Sada izradite pločnik od jednog pravokutnika veličine 704 x 10 px (#A8A5AA) i jednog pravokutnika veličine 704 x 6 px (#706B79).

Creating the road streetCreating the road streetCreating the road street

3. Kako Izraditi Trgovinu

Sada idemo na najdugotrajniji korak, kreiranje trgovine.

1. korak

Počnite izradom poda trgovine. Izradite 314 x 7 px pravokutnik (#9D9588) koristeći Rectangle Tool (M).

Zatim izradite stup koristeći 36 x 256 px pravokutnik (#E9E7DC) i dodajte detalje pomoću dva 22 x 53 px pravokutnika  #F9F6E6) i jednog 22 x 125 px pravokutnika (#F9F6E6). U Transform kartici podesite Inverted Round rubove sa radijusom od 5 px.

Adding a columnAdding a columnAdding a column

2. korak

Sada dva puta duplicirajte unutarnje oblike stupa (Control-C i zatim Control-F) i koristeći na tipkovnici tipku sa strelicom dolje, pomaknite ih 2 px ispod. Na svaku kopiju primijenite Minus Front iz Pathfinder kartice.

Promijenite boju ispune (fill color) u #D6D4C3. Grupirajte zajedno elemente stupa (Control-G) i duplicirajte (Control-C > Control-F) na drugi kraj.

Adding details on the columnAdding details on the columnAdding details on the column

3. korak

Izradimo vrata koristeći 90 x 180 px pravokutnik (#EAAB61). Zatim dodajte drugi 62 x 34 px pravokutnik (#DB9747) i izradite sjenu duplicirajući ga dva puta (Control-C I zatim Control-F). Posljednju kopiju pomaknite 4 px dolje i 4 px u desno.

Podesite Minus Front u Pathfinder kartici.

Creating the door of the storeCreating the door of the storeCreating the door of the store

4. korak

Izradite prozor za vrata koristeći 62 x 112 px pravokutnik (#78C4ED). Sada dodajte 5 x 112 px pravokutnik (#64ABD5) koji će predstavljati sjenu.

Sada napravite jedan par pravokutnika (#FFFFFF) i rotirajte ih 45º koristeći Rotate Tool (R) alat. Podesite 30% Opacity u gornjoj traci i upotrijebite Shape Builder Tool (Shift-M) da uklonite preostale oblike.

Adding details in the window of the doorAdding details in the window of the doorAdding details in the window of the door

5. korak

Sada kreirajte znak pomoću 30 x 20 px pravokutnika (#FFFFFF). Dodajte dva 2 x 18 px pravokutnika (#EAAB61), rotirajte ih u kut od 45º koristeći Rotate Tool (R) i smjestite ih ispod reklamnog znaka (desni klik > Arrange > Send Backward).

Zatim izradite 6 x 6 px elipsu (#FFFFFF) koristeći Ellipse Tool (L). Na znaku nacrtajte dva pravokutnika (#F7DDC0).

Grupirajte znak (Control-G) i duplicirajte ga (Control-C > Control-F). Za kopiju upotrijebite #64ABD5 za boju ispune (fill color), pomaknite je 2 px dolje i udesno, a zatim pošaljite straga, iza znaka (Control-[).

Adding a signAdding a signAdding a sign

6. korak

Sada izradite ručku koristeći 7 x 7 px elipsu (#BB7B33).

Dodajte 224 x 27 px pravokutnik (#EAAB61) za zid trgovine i 224 x 153 px pravokutnik (#78C4ED) za prozor.

Dva puta duplicirajte pravokutnik koji predstavlja zid (Control-C i zatim Control-F), te pomaknite drugu kopiju 3 px dolje i 3 px u desno. Podesite Minus Front u Pathfinder kartici. Promijenite boju ispune (fill color) u #DB9747.

Creating the wall and windows of the storeCreating the wall and windows of the storeCreating the wall and windows of the store

7. korak

Izradite male izbočene zidiće na zidu pomoću 3 x 16 px pravokutnika i 61 x 3 px pravokutnika (#DB9747), grupirajući ih zajedno (Control-G) tako da oblikuju obrnuto slovo L. Zatim ih dva puta duplicirajte (Control-C > Control-F).

Adding setoffs in the wallAdding setoffs in the wallAdding setoffs in the wall

8. korak

Kreirati ćemo neke detalje u izlogu (prozoru). Uzmite Pen Tool (P) i nacrtajte gornji dio pulta/šanka koristeći boju ispune #6BAFE2.

Zatim nacrtajte sjene naslonjača sjedala i pokoju čašu na stolu koristeći boju ispune #5789C3. Zaoblite rubove od naslona sjedala koristeći Live Corners sa Direct Selection Tool (A) alatom.

Creating the details in the windowCreating the details in the windowCreating the details in the window

9. korak

Sada izradite svjetiljke koristeći jedan 2 x 44 px pravokutnik (#5789C3) i jedan 22 x 12 px pravokutnik (#5789C3). Gornja čvorišta posljednjeg pravokutnika pomaknite 4 px unutra koristeći Direct Selection Tool (A).

Dodajte 8 x 8 px elipsu (#5789C3) ispod sjenila svjetiljke i grupirajte ih zajedno (Control-G). Duplicirajte ga (Control-C > Control-F) i smjestite svjetiljke udaljene jednu od druge.

Adding the lamps in the storeAdding the lamps in the storeAdding the lamps in the store

10. korak

Dodajte refleksije na prozoru, crtajući tri pravokutnika pomoću Rectangle Tool (M) alata. Upotrijebite #FFFFFF kao boju ispune (fill color) i u alatnoj traci na vrhu podesite 30% Opacity.

Rotirajte pravokutnike 45° i upotrijebite Shape Builder Tool (Shift-M) da uklonite ostatak oblika s prozora.

Adding highlights on the windowAdding highlights on the windowAdding highlights on the window

11. korak

Sada dodajte prozorske okvire koristeći jedan 7 x 180 px pravokutnik, jedan 217 x 7 px pravokutnik i jedan 7 x 146 px pravokutnik. Za boju ispune upotrijebite #F9F6E6.

Zatim dodajte dva 4 x 146 px pravokutnika (#64ABD5) i smjestite ih ispod refleksija (Control-[) kao što je prikazano ispod na slici.

Windows divisionsWindows divisionsWindows divisions

12. korak

U sljedećem koraku ćemo izraditi ceradu, stoga kreirajte 24.15 x 74 px pravokutnik  #EAAB61) i zaoblite mu donje rubove. Duplicirajte pravokutnik (Control-C > Control-F) tri puta i izmijenite boju ispune #EDEEF0.

Adding the blind on the storeAdding the blind on the storeAdding the blind on the store

13. korak

Sada nacrtajte pravokutnik (#EAAB61) udaljen jednu trećinu od donjeg dijela cerade i uklonite preostali oblik koristeći Shape Builder Tool (Shift-M). Podesite Blending Mode u Multiply i Opacity na 35% pomoću Appearance kartice.

Dodajte 314 x 4 px pravokutnik (#FFFDEF) na pregibu cerade i u Appearance kartici podesite Blending Mode u Soft Light i Opacity na 50%. Grupirajte sve zajedno (Control-G) i duplicirajte (Control-C > Control-F).

Creating details on the blindCreating details on the blindCreating details on the blind

14. korak

Pošaljite kopiju cerade straga (Control-[) i primijenite boju ispune #000000. U alatnoj traci na vrhu ekrana podesite Opacity na 10%.

Pomaknite kopiju prema dolje samo jednom, pritiskom na tipku Shift.

More details and shadowsMore details and shadowsMore details and shadows

15. korak

Dodajte gornji dio prozora koristeći 314 x 34 px pravokutnik (#E9E1C4). Zatim izradite 296 x 168 px pravokutnik (#D6D0B5) i u Transform kartici podesite Inverted Round rubove sa radijusom od 4 px.

Nakon toga ga dva puta duplicirajte (Control-C > Control-F) i pomaknite posljednju kopiju 2 px dolje. Zatim primijenite Minus Front sa prethodnom kopijom koristeći Pathfinder karticu. Za boju ispune upotrijebite #C2BCA4.

Adding a lintel on the blindAdding a lintel on the blindAdding a lintel on the blind

16. korak

Preko gornjeg dijela prozora izradite 314 x 35 px pravokutnik(#D6D0B5). Zatim kreirajte 4 x 28 px pravokutnik (#C2BCA4) i zaoblite mu donje kutove.

Duplicirajte ga i smjestite na drugi dio gornjeg dijela prozora. Selektirajte oba pravokutnika i idite na Object > Blend > Make da ih sjedinite. Zatim odredite razmak od 40 koraka u Object > Blend > Blend Options.

Another lintel and details on itAnother lintel and details on itAnother lintel and details on it

17. korak

Izradite malo sjena na stupu koristeći dva 36 x 4 px pravokutnika  #D6D4C3). Zatim dodajte 314 x 7 px pravokutnik (#C2BCA4) iznad gornjeg dijela prozora i podesite Blending Mode u Multiply sa 40% Opacity koristeći Appearance karticu.

Adding some shadows on the lintel and columnsAdding some shadows on the lintel and columnsAdding some shadows on the lintel and columns

18. korak

Dovršimo krov, koristeći 405 x 27 px pravokutnik (#F9F6E6). Zatim, dodajte jedan 351 x 14 px pravokutnik (#D6D0B5) i jedan 351 x 4 px pravokutnik (#C2BCA4). Konačno, dodajte 360 x 7 px pravokutnik (#F9F6E6).

Adding the ceiling Adding the ceiling Adding the ceiling

19. korak

Izradite neke kistove sa dvije 54 x 54 px elipse i za boje ispune upotrijebite #7FBB86 i #68A96A. Zatim duplicirajte kistove (Control-C > Control-F) i smjestite kopiju na drugi kraj.

Svakako ih smjestite iza trgovine (Shift-Control-[).

Adding some bushesAdding some bushesAdding some bushes

4. Kako Izraditi Uličnu Svjetiljku

1. korak

U ovom koraku ćemo izraditi ulične svjetiljke. Za njih, upotrijebite 18 x 18 px pravokutnik (#7C7C7C) i pomaknite gornje čvorove 2 px unutra koristeći Direct Selection Tool (A).

Zatim dodajte 7 x 194 px pravokutnik (#6B6B6B) i pomaknite gornje čvorove 2 px unutra. Nakon toga, nacrtajte pravokutnik na vrhu i obrišite ostatak pomoću alata Shape Builder Tool (Shift-M).

Creating the base for the lamppostsCreating the base for the lamppostsCreating the base for the lampposts

2. korak

Sada,  izradite 26 x 3 px pravokutnik (#6B6B6B) preko stupa i jedan 36 x 3 px pravokutnik (#6B6B6B) iznad prethodnog pravokutnika. Izradite novi 3 x 26 px pravokutnik i smjestite ga u sredinu, pa napravite kopiju (#424242) kojoj promijenite visinu u 4 px, u Transform kartici.

Zatim uzmite Pen Tool (P) i nacrtajte trapezoid za lampu koristeći boju #F2F2F2. Smjestite ga ispod pravokutnika (Control-[).

Adding the post and the base of the lampAdding the post and the base of the lampAdding the post and the base of the lamp

3. korak

Izradite 36 x 3 px pravokutnik (#6B6B6B)  i smjestite ga u sredinu svjetiljke. Upotrijebite Shape Builder Tool (Shift-M) da uklonite krajeve sa oblikom svjetiljke.

Sada kreirajte 26 x 26 px elipsu (#7C7C7C) i uklonite donji čvor. Smjestite ga na vrh svjetiljke. Sve elemente svjetiljke grupirajte zajedno (Control-G), duplicirajte svjetiljku (Control-C > Control-F), i smjestite na drugi kraj trgovine.

Creating details on the lampCreating details on the lampCreating details on the lamp

4. korak

Kako bismo dovršili ilustraciju, izraditi ćemo nebo. Napravite 800 x 600 px pravokutnik (#80C3EA) i pošaljite ga straga (Object > Arrange > Send to Back).

Duplicating the lamppostsDuplicating the lamppostsDuplicating the lampposts

Savršeno, završili ste!

Rezultat je odličan! Čestitam. Nadam se da ste uživali koliko i ja i da ste iz ovog tutoriala mnogo naučili. Pratiti ću vaše komentare!

Final resultFinal resultFinal result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.