7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Typography

Kako kombinacijom Fotografije i Teksta Postići Dramatični Efekt u Adobe...

Scroll to top
Read Time: 9 mins
This post is part of a series called Learn Adobe InDesign.
How to Make a Magazine: From a Creative InDesign Template
How to Create a New Year’s Resolution Poster in Adobe InDesign and Photoshop

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom ćemo tutorijalu pogledati kako uklopiti tipografiju u fotografije kako bismo postigli impresivan 3D efekt. Ovu vrstu efekata viđate na reklamama i posterima, ali uopće ga nije tako teško postići kako se čini na prvi pogled.

Pokazati ću vam kako od samog početka napraviti efekt za ovaj Melbourne plakat, počevši sa Adobe Photoshopom i završavajući plakat u Adobe InDesign-u.

final text effectfinal text effectfinal text effect

Želite napraviti vlastiti unikatni dizajn? Pronađite savršenu panoramu grada i odličan font u velikom izboru na Envato Marektu.

Spremni? Odlično, krenimo!

1. Evo što će vam biti potrebno za ovaj tutorijal

Kako biste izradili spojeni tekst/foto efekt, morate pažljivo odabrati fotografiju i font. Efekt je postignut razdvajanjem dijelova slike od pozadine, ali pomaže ako fotografija ima nekoliko dijelova perspektive. Gradska panorama je odličan izbor za ovu vrstu projekta pošto će neke zgrade fotografu biti bliže, a neke pak progresivno udaljene.

Za ovaj tutorijal ćemo upotrijebiti:

Preuzmite fotografiju, te preuzmite i instalirajte font. Također ćete trebati Adobe Photoshop i Adobe InDesign.

final posterfinal posterfinal poster

2. Napravite Mapu Vašeg Dizajna

Prvi korak izrade 3D efekta je izrađivanje mape dizajna koristeći isto formatiranje teksta i izmjenu veličine koju ćete koristiti u konačnom dizajnu. Tako ćete moći točno vidjeti gdje ćete morati izrezati dijelove fotografije kako bi bila smještena ispred slova.

1. korak

Otvorite fotografiju Melbourne-a u Adobe Photoshopu.

image in photoshopimage in photoshopimage in photoshop

2. korak

U Layers panelu duplicirajte Background sloj i preimenujte ga u Original Cityscape.

duplicate layerduplicate layerduplicate layer

3. korak

Idite na Image > Image Rotation i odaberite 90° CW.

image rotationimage rotationimage rotation
rotated imagerotated imagerotated image

4. korak

Odaberite Type Tool (T) i odvucite na radnu površinu kako biste napravili tekstualni okvir. Utipkajte 'MEL'. Otvorite Character panel (Window > Character) i podesite Font u Bebas Neue, Bold, Size 535 pt i povećajte vrijednost Tracking na 40. Podesite Color u White.

Pozicionirajte tekstualni okvir što je bliže moguće kao što sam i ja učinio na primjeru.

text MELtext MELtext MEL

5. korak

Klikom na Copy i Paste prenesite tekstualni okvir smještajući ga ispod na prikazanom mjestu i podesite sadržaj teksta u 'BOU'.

text BOUtext BOUtext BOU

6. korak

Kliknite ponovno Paste i podesite sadržaj teksta u 'RNE'. Smjestite ga ispod, kao što je prikazano na slici.

text RNEtext RNEtext RNE

7. korak

Napravite novi folder u Layers panelu, nazovite ga Typography i odvucite u njega sve slojeve s tekstom.

new foldernew foldernew folder
layerslayerslayers

Zatim zaključajte folder.

locked folderlocked folderlocked folder

8. korak

Kliknite File > Print kako biste kopirali sliku na kompjuter. Ne morate isprintati cijelu fotografiju, samo dio koji sadrži tekst.

text and phototext and phototext and photo

9. korak

Zatim uzmite olovku ili kemijsku olovku i počnite sjenčati unutar teksta na djelovma gdje možete primijetiti da zgrade prelaze iza teksta. Cilj je postići da zgrade vire preko lijevog ruba slova, stvarajući time slojeviti 3D efekt.

Potražite dijelove slike na kojima ćete moći napraviti luk slovima oko većih zgrada, kao što sam ja ovdje učinio sa slovima 'O' i 'U'.

print-out of effectprint-out of effectprint-out of effect

To će vam poslužiti kao okvirna mapa slike. Možda primijetite da ste se malo udaljili od ovog kada počnete editirati na kompjuteru, ali vrlo je korisno imati pri ruci. Držite mapu pred sobom dok radite i koristite je kao referencu.

3. Napravite Izrezani Efekt u Photoshopu

1. korak

Idite nazad u Photoshop dokument. Povećajte na 'MEL' dio slike kako biste bolje vidjeli sve detalje.

zoomed inzoomed inzoomed in

Pogledajte slovo 'M' i ono što ste zabilježili na svojoj mapi. Dobro pogledajte koje dijelove fotografije želite smjestiti ispred slova i zatim isključite vidljivost Typography foldera u Layers panelu.

2. korak

Pomoću alata Polygonal Lasso Tool (L) obilježite rubove zgrade koje želite izrezati i pritom pripazite da ste što bliže rubu. Lasom spojite krajnju točku sa početnom i kliknite na gumb Refine Edge koji se nalazi na vrhu alatne trake u Controls panelu.

lasso toollasso toollasso tool

3. korak

Kliknite na Smart Radius i suptilno podesite rubove označene lasom što je moguće bliže rubu zgrade. Želite postići da rub bude što bliže silueti zgrade. Ukoliko je potrebno pomaknite Shift Edge klizač i vrlo malo pomaknite vrijednosti Smooth (otprilike 1) te Feather (otprilike 0.2).

refine edgerefine edgerefine edge

Također možete upotrijebiti Erase Refinements i Refine Edge Tools alate kako biste što preciznije podesili laso.

refine edgerefine edgerefine edge

4. korak

Kada ste zadovoljni rezultatom, kliknite OK. Kliknite Control-C (Windows) ili Command-C (Mac) kako biste kopirali odabir i zatim kliknite Control-V (Windows) ili Command-V (Mac) da ga zalijepite na novi sloj.

pasted buildingpasted buildingpasted building

Pomicanjem sloja iznad Typography foldera i njegovim oktkrivanjem, možete primijetiti kako je to povuklo zgradu prema naprijed i smještena je preko vrha slova 'M'.

typography foldertypography foldertypography folder

5. korak

Sada ponovite proces sa sljedećom zgradom na označenoj na vašoj mapi. Isključite vidljivost Typography foldera i kliknite na Original Cityscape sloj kako biste ga aktivirali.

original cityscape layeroriginal cityscape layeroriginal cityscape layer

Uppotrijebite Lasso Tool (L) kako biste odabrali sljedeći dio zgrade i zatim opet kliknite Refine Edge. Ovisno o razini kontrasta na različitim dijelovima fotografije, možda ćete trebati primijeniti malo drugačije postavljene vrijednosti Smooth, Feather i Shift Edge kako biste odabrali stvarnu siluetu zgrade.

refine edgerefine edgerefine edge

6. korak

Napravite Copy i Paste odabira na novi sloj i pomaknite sloj iznad foldera Typography. Ovdje možete vidjeti kako sam napravio malo preveliki odabir...

typography foldertypography foldertypography folder
lasso toollasso toollasso tool

stoga sam jednostavno uzeo alat Lasso Tool (L), nacrtao put oko odabira kojeg želim ukloniti i klinuo Delete.

lasso toollasso toollasso tool

7. korak

Kako biste uredili izrezane slojeve koji izgledaju neuredno, prvo kliknite na relevantni sloj u Layers panelu i zatim alatom Lasso Tool (L) izolirajte dijelove smještene izvan ruba zgrade te kliknite Delete.

lasso toollasso toollasso tool

8. korak

Ako postoje dijelovi izrezanih zgrada koje nije lako selektirati i izgledaju kao da su pomalo izvan fokusa, možete upotrijebiti Color Range funkciju (Select > Color Range) i odabrati ih klikom na određene tonove poput lagano roskastog tona oko ruba ove zgrade.

color rangecolor rangecolor range
color rangecolor rangecolor range

Ugodite odabir u Color Range okviru koji će se otvoriti, zatim kliknite OK te na kraju kliknite Delete kako biste se riješili odabira. Također možete kliknuti Refine Edge gumb kao i ranije, kako biste uredili put.

refine edgerefine edgerefine edge
building cut outbuilding cut outbuilding cut out

9. korak

Kako bi efekt zaista izgledao trodimenzionalno moramo dodati laganu sjenu svakom izrezanom odabiru. To ćete postići klikom na sloj koji sadrži zalijepljene zgrade ii zatim dvaput kliknite na sloj kako biste otvorili prozor Layer Style.

layer stylelayer stylelayer style

Kliknite Drop Shadow na dnu menija s lije strane. Smanjite Opacity na oko 45% i podesite kut tako da je sjena smještena više preko bijelog slova ispod.

Podesite Distance, Spread i Size kako biste sjenu učinili što suptilnijom. Zatim kliknite OK.

drop shadowdrop shadowdrop shadow

Ponovite na ostalim zalijepljenim slojevima dodajuću suptilnu Drop Shadow sjenu.

Uklonite odabir s Use Global Light kako biste imali fleksibilniju kontrolu smjera u kojem pada sjena.

drop shadowdrop shadowdrop shadow

Možete primijetiti kako efekt počinje poprimati svoj oblik.

effect so fareffect so fareffect so far

10. korak

Nastavite raditi na slici povlačeći dijelove zgrade pomoću Lasso Tool (L) alata i Refine Edge funkcije.

refine edgerefine edgerefine edge

11. korak

Kliknite Paste da zalijepite na nove slojeve i zatim kliknite Delete da obrišete neželjene dijelove zalijepljenog odabira.

deleted sectiondeleted sectiondeleted section
lasso toollasso toollasso tool
lasso toollasso toollasso tool

12. korak

Svakom odabiru također dodajte i Drop Shadow.

drop shadowdrop shadowdrop shadow
lasso toollasso toollasso tool
effect so fareffect so fareffect so far

13. korak

Na isti način istaknite dijelove zgrada s više detalja, poput tornjeva i slično.

refine edgerefine edgerefine edge
drop shadowdrop shadowdrop shadow
text effect so fartext effect so fartext effect so far

Upotrijebite svoj vodič da vam pomogne kod izrezivanja većih dijelova zgrada kako biste 'O' i 'U' omotali okolo.

lasso toollasso toollasso tool
text effecttext effecttext effect
lasso toollasso toollasso tool
lasso toollasso toollasso tool
effect so fareffect so fareffect so far

14. korak

Nastavite dalje sa slikom na 'RNE'.

Upotrijebite istu metodu—odaberite, izrežite, zalijepite, obrišite neželjene dijelove i zatim dodajte padajuću sjenu.

lasso toollasso toollasso tool
layerslayerslayers
lasso toollasso toollasso tool
lasso toollasso toollasso tool
layer stylelayer stylelayer style
text effect finishedtext effect finishedtext effect finished

Kada završite cijelu sliku i zadovoljni ste rezultatom, idite na File > Save As. Spremite sliku kao PSD datoteku.

4. Uredite Dizajn Plakata u InDesign-u

Kada izradite svoju 3D sliku možete je upotrijebiti u raznim projektima. Ovdje ćemo pogledati kako možete prebaciti sliku u InDesign i izraditi dizajn turističkog plakata.

1. korak

Spustite Photoshop na alatnu traku i otvorite Adobe InDesign.

Idite na File > New > Document. Zadržite Intent podešeno na Print i Number of Pages na 1. Uklonite oznaku s Facing Pages.

Odaberite A3 veličinu za Page Size i podesite Margins na 15 mm sa svih strana. Također dodajte Bleed od 5 mm. Kliknite OK.

new documentnew documentnew document
new documentnew documentnew document

2. korak

Proširite Layers panel (Window > Layers) i dvaput kliknite na Layer 1 kako biste mu promijenili naziv u Graphics. Napravite drugi sloj i nazovite ga Border.

layer optionslayer optionslayer options

3. korak

Zaključajte Border sloj i kliknite na Graphics sloj.

layers lockedlayers lockedlayers locked

Odaberite Rectangle Frame Tool (F) i odvucite na stranicu kako biste izradili sliku okvira koja se proteže do bleed ruba sa svih strana. 

Kliknite File > Place, odaberite vašu snimljenu PSD datoteku i kliknite Open. Dopustite da slika ispuni okvir sa otprilike centriranim tekstom.

image placedimage placedimage placed

4. korak

Uzmite Type Tool (T) i odvucite na stranicu kako biste izradili mali tekstualni okvir iznad slova 'EL', prema gornjoj lijevoj strani.

 Utipkajte 'VISIT' i, ili iz Character panela (Window > Type & Tables > Character) ili iz gornjeg Controls panela, podesite Font u Bebas Neue Regular, Size 45 pt, Tracking 100 i Font Color u [Paper].

character panelcharacter panelcharacter panel

5. korak

Proširite Swatches panel (Window > Color > Swatches) i kliknite na New Swatch gumb na dnu panela. Podesite paletu (swatch) na C=20 M=54 Y=80 K=9 i kliknite OK.

new swatchnew swatchnew swatch

6. korak

Kopirajte (Copy) i zalijepite (Paste) 'VISIT' tekstualni okvir smještajući ga ispod 'RN'. Podesite tekst u 'THIS SUMMER', malo smanjite veličinu teksta (Font Size postavke) i podesite boju teksta (Font Color) u vaš novi narančasti uzorak (swatch).

this summerthis summerthis summer

7. korak

Pomoću alata Line Tool (\) dodajte ravne horizontalne linije s desne strane teksta 'VISIT' i lijevo od teksta 'THIS SUMMER', produžujući ih preko ruba stranice. Podesite gornju liniju sa [Paper] Stroke Color i donju liniju u novu narančastu boju.

white strokewhite strokewhite stroke
orange strokeorange strokeorange stroke
result so farresult so farresult so far

8. korak

Vratite se na Layers panel i zaključajte Graphics sloj. Otključajte Border sloj.

layers panellayers panellayers panel

9. korak

Uzmite Rectangle Tool (M) i napravite oblik na stranici koja je smještena vrlo blizu nasuprot linije margine. Podesite Stroke Color u [Paper].

Zatim idite do Object > Corner Options i dodajte okrugli rub kojem Size svakog ruba podesite na 2 mm.

corner optionscorner optionscorner options

10. korak

Zatim idite na Object > Effects > Transparency i smanjite Opacity oblika na 55%.

transparencytransparencytransparency

11. korak

Upotrijebite Scissors Tool (C) da odrežete pravokutnik i obrišete dijelove tako da ostanu samo gornji lijevi i donji desni dio ruba.

scissors toolscissors toolscissors tool
cut framecut framecut frame
scissors toolscissors toolscissors tool

I završili ste! Vaš plakat je gotov i izgleda fantastično! Odličan posao!

final posterfinal posterfinal poster

Sve što je još preostalo za učiniti jest izvesti dokument pripremljen za tisak.

12. korak

Idite na File > Export. Odaberite Adobe PDF (Print) iz Format padajućeg izbornika.

U Adobe PDF Preset meniju na vrhu prozora koji će se otvoriti, odaberite [Press Quality].

press qualitypress qualitypress quality

Kliknite na Marks and Bleeds postavke u meniju s lijeve strane, kliknite i odaberite All Printer’s Marks i Use Document’s Bleed Settings.

marks and bleedsmarks and bleedsmarks and bleeds

Kliknite OK kako biste izradili dokument spreman za tisak. Sada možete poslati dokument ravno u tiskaru!

exported pdfexported pdfexported pdf

Zaključak: Vaš Završeni 3D Plakat

Odličan posao—izradili ste ovaj dramatični 3D efekt kombinirajući tekst sa fotografijom gradske panorame i izgleda odlično.

final posterfinal posterfinal poster

Ovo je vrlo efektivna tehnika za dodavanje drame i izazivanje interesa za reklamu, plakate i ostale vizualne materijale. Prođimo još jednom osnovne korake integriranja teksta s fotografijama:

  • Odvojite dovoljno vremena za odabir odgovarajuće fotografije i fonta—slojevite fotografije sa detaljima obično su najbolje, stoga su panorame savršen izbor. Font bi trebao biti dovoljno vidljiv da se ističe naspram fotografije, i jednostavni uski oblici najčešće funkcioniraju najbolje i omogućuju vam da napravite rubove u luku oko građevina.
  • Napravite mapu dizajna prije nego što počnete uređivati rad—izložite dizajn u Photoshopu i napravite print dokument. Pomoću olovke označite dijelove koje ćete morati izrezati.
  • Izrežite dijelove fotografije jedan po jedan dio, kopirajući svaki odabir na novi sloj.
  • Uredite dizajn sređivanjem neurednih rubova i dodavanjem suptilnih padajućih sjena za postizanje autentičnog 3D efekta.
  • Spremite svoju sliku i izvezite je u InDesign kako biste rad prilagodili dizajnu plakata.

Želite li pronaći još panorama za vaše 3D projekte? Pretražite veliku ponudu slika na Envato Marketu i pronađite svoj sljedeći najdraži font za dizajn plakata.

Želite li svoj dizajn podići na novu razinu ali ne znate kako? Potražite dodatnu pomoć od tima na stranici Envato Studio.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.