7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Kako u Photoshopu Izraditi Tekst Efekt Nadahnut Filmom "Hellraiser"

Read Time: 9 mins
This post is part of a series called Horror Movie Week.
How to Create a Friday the 13th Themed Icon Pack in Adobe Illustrator
How to Create a Poltergeist TV Silhouette Scene in Adobe Illustrator

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu ćete vidjeti kako izraditi tekst efekt inspiriran Pinhead-om, likom iz Hellraiser filma, pomoću tekstura, oblika, slojeva i nekoliko drugih alata i trikova. Počnimo!

Ovaj tekst efekt inspiriran je mnogim stilovima za slojeve (Layer Styles) koji su dostupni na stranici Graphic River.

Elementi Potrebni za Tutorijal

Tijekom izrade ovog tutorijala korišteni su sljedeći elementi:

1. Kako Izraditi Pozadinu sa Teksturom

1. korak

Izradite novi dokument dimenzija 1250 x 600 px i zatim smjestite sliku texture stock blue 000 na Background sloj.

Promijenite veličinu i pozicionirajte sliku po potrebi, i promijenite naziv sloja u BG Fill.

Background Fill LayerBackground Fill LayerBackground Fill Layer

2. korak

Idite na Image > Adjustments > Levels, i zatim promijenite Gamma vrijednost u 1.10Highlights vrijednost u 230.

Levels ValuesLevels ValuesLevels Values

3. korak

Smjestite sliku Texture 90 na BG Fill sloj i promijenite naziv sloja teksture koju ste upravo dodali u BG Texture, te promijenite Blend Mode u Divide.

Promijenite veličinu i poziciju teksture po vlastitoj želji.

Add the Background TextureAdd the Background TextureAdd the Background Texture

4. korak

Kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na dnu Layers kartice i odaberite Hue/Saturation.

HueSaturation Adjustment LayerHueSaturation Adjustment LayerHueSaturation Adjustment Layer

5. korak

Sloju Hue/Saturation promijenite Blend Mode u Color, označite kućicu Colorize. Promijenite Hue vrijednost u 215, Saturation na 50, i Lightness na 5.

HueSaturation ValuesHueSaturation ValuesHueSaturation Values

6. korak

Dodajte sliku Arterial Spray na BG Texture sloj i promijenite naziv sloja sa sikom u Blood Texture, te idite na Edit > Transform > Rotate 90° Clockwise.

Blood Texture sloju promijenite Blend Mode u Multiply, Opacity 35%, i zatim mu promijenite veličinu i smjestite ga kako želite.

Blood TextureBlood TextureBlood Texture

2. Kako Izraditi Slojeve Teksta

1. korak

Napišite tekst za koji upotrijebite font Kingthings Organica. Size podesite na 300 pt i boju na #e6eff4.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

2. korak

Napravite duplikat sloja sa tekstom i kopiji promijenite Fill vrijednost u 0.

Duplicate the Text LayerDuplicate the Text LayerDuplicate the Text Layer

3. Kako Stilizirati Originalni Sloj Teksta

Dvaput kliknite na originalni sloj sa tekstom da primijenite sljedeći stil za sloj:

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 10
 • Highlight Mode: Screen
 • Boja: #7ec6ed
 • Opacity: 100%
 • Shadow Mode: Multiply
 • Boja: #021c33
 • Opacity: 85%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Half Round
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Range: 100%
ContourContourContour

3. korak

Dodajte Texture sa ovim postavkama:

 • Pattern: Green Dust & Scratches
 • Označite Invert kućicu
TextureTextureTexture

4. korak

Dodajte Inner Glow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Opacity: 50%
 • Boja: #e6dfd0
 • Technique: Precise
 • Source: Center
 • Size: 117
 • Contour: Cove - Deep
Inner GlowInner GlowInner Glow

5. korak

Dodajte Gradient Overlay sa ovim postavkama:

 • Označite Dither kućicu
 • Blend Mode: Linear Burn
 • Opacity: 50%
 • Angle: -106
 • Scale: 150%
 • Napravite gradijentnu ispunu koristeći boje #6389a8 slijeva i #f9f3f8 zdesna.

Zatim možete kliknuti-povući unutar teksta da pomaknete gradijent kako želite.

Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

6. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Boja: #00182a
 • Opacity: 15%
 • Distance: 10
 • Spread: 10
 • Size: 30
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Ovo će stilizirati teksturirani dio teksta.

Styled Text 1Styled Text 1Styled Text 1

4. Kako Stilizirati 3D Dio Teksta

Dvaput kliknite kopiju sloja sa tekstom da primijenite sljedeći stil za sloj:

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 27
 • Soften: 16
 • Uklonite oznaku s kućice Use Global Light
 • Angle: -122
 • Altitude: 42
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Highlight Mode: Screen
 • Boja: #d7e9f3
 • Opacity: 65%
 • Shadow Mode: Multiply
 • Boja: #021c33
 • Opacity: 55%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Range: 100%
ContourContourContour

3. korak

Dodajte Inner Shadow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Color Burn
 • Boja: #0a3652
 • Opacity: 63%
 • Size: 43
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

To će tekstu dodati 3D izgled.

Styled Text 2Styled Text 2Styled Text 2

5. Kako Izraditi Rešetku

1. korak

Sada ćemo na dijelu teksta izraditi rešetku. Stoga izradite novi sloj iznad svih slojeva i nazovite ga Lines.

Zatim podesite Foreground Color u #000000 (crnu) boju, uzmite Brush Tool, odaberite 3 px tvrdi okrugli vrh.

Ovisno o širini svakog dijela koji ćete izraditi, kliknite iznad teksta da napravite prvu vertikalnu liniju.

Add the First LineAdd the First LineAdd the First Line

2. korak

Držite tipku Shift, i zatim kliknite ispod teksta da nacrtate liniju.

Finish the First LineFinish the First LineFinish the First Line

3. korak

Ponovite proces da odvojite ostatak teksta.

Add the Vertical LinesAdd the Vertical LinesAdd the Vertical Lines

4. korak

Kada završite sa vertikalnim linijama, izradite i horizontalne.

Create the Horizontal LinesCreate the Horizontal LinesCreate the Horizontal Lines

6. Kako Izraditi 'Work Path' Utemeljen na Selekciji

1. korak

Pritisnite Command-kliknite mišem na minijaturnu sličicu (thumbnail) sloja Lines kako biste napravili selekciju.

Create a SelectionCreate a SelectionCreate a Selection

2. korak

Pritisnite-držite tipke Command-Option-Shift i kliknite minijaturnu sličicu (thumbnail) sloja sa tekstom da se riješite vanjskih selektiranih dijelova.

Intersect the Selection with the TextIntersect the Selection with the TextIntersect the Selection with the Text

3. korak

Kliknite desnim gumbom miša bilo gdje pokraj selekcije i odaberite Make Work Path.

Make Work PathMake Work PathMake Work Path

4. korak

Podesite Tolerance na 1 i kliknite OK.

Tolerance ValueTolerance ValueTolerance Value

5. korak

Učinite Lines sloj nevidljivim tako što ćete kliknuti na ikonu oka pokraj sloja i zatim napravite novi sloj iznad njega koji nazovite Edges.

Create the Edges LayerCreate the Edges LayerCreate the Edges Layer

7. Kako na 'Work Path' Dodati 'Stroke'

1. korak

Uzmite Brush Tool i otvorite Brush karticu (Window > Brush).

Ispod okvira Brush Tip Shape odaberite Chalk 11 pixels vrh kista, i promijenite mu Size u 5 px.

Ispod okvira Shape Dynamics podesite Size i Angle Jitter oboje na 100%.

Brush SettingsBrush SettingsBrush Settings

2. korak

Pritisnite jednom tipku Return da dodijelite 'stroke' (linju/rub) putanji sa modificiranim vrhom kista.

Stroke the PathStroke the PathStroke the Path

3. korak

Kliknite desnim gumbom miša na sloj sa tekstom i odaberite Create Work Path.

Create Work PathCreate Work PathCreate Work Path

4. korak

Uzmite Eraser Tool, odaberite okrugli vrh kista debljine 5 px sa Hardness vrijednošću od 80%, i pritisnite tipku Return da obrišete vanjski dio ruba ('stroke').

Kada to učinite, odaberite Direct Selection Tool (A), i još jednom pritisnite tipku Return da uklonite 'work path'.

Erase the Outer PartsErase the Outer PartsErase the Outer Parts

8. Kako Stilizirati Linije

Dvaput kliknite na sloj Edges da primijenite sljedeći stil za sloj:

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 5
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Highlight Mode: Screen
 • Boja: #7ec6ed
 • Opacity: 100%
 • Shadow Mode: Multiply
 • Boja: #021c33
 • Opacity: 100%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Cone
 • Označite Anti-aliased kućicu
ContourContourContour

3. korak

Dodajte Color Overlay sa ovim postavkama:

 • Boja: #06304c
 • Blend Mode: Linear Burn
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

4. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Color Burn
 • Boja: #ee1516
 • Opacity: 100%
 • Distance: 0
 • Size: 5
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

5. korak

Sloju Edges promijenite Fill vrijednost u 0.

Change the Fill ValueChange the Fill ValueChange the Fill Value

9. Kako Izraditi Čavle

1. korak

Uzmite Line Tool i podesite Width vrijednost u Options kartici na 3.

Foreground Color podesite u boju #d1d1d1 i zatim izradite liniju preko jedne točke sjecišta na rešetci.

Add a Line ShapeAdd a Line ShapeAdd a Line Shape

2. korak

Kliknite Combine Shapes ikonu iz Path operations izbornika u Options kartici kako biste dodali još oblika istom sloju.

Zatim počnite dodavati još linija preko ostalih točaka sjecišta na rešetci.

Kako bi postigli realističniji 3D izgled, napravite linije tako da na vrhu budu malo nakrivljene prema gore, skoro u samoj sredini, i nakrivljene malo prema dolje na dnu.

Add More Line ShapesAdd More Line ShapesAdd More Line Shapes

3. korak

Poigrajte se veličinama i kutovima linija koje smo izradili da napravimo efekt što je moguće realističniji.

Change the Sizes and AnglesChange the Sizes and AnglesChange the Sizes and Angles

4. korak

Kada završite sa izradom čavala, napravite novi sloj ispod sloja Nails, nazovite ga Nails Shadow, i podesite mu Blend Mode u Color Burn.

Promijenite Foreground Color u boju #acacac, i odaberite Brush Tool, te upotrijebite meki kist debljine 10 px da dodate točke na bazi svakog čavla.

Add Dot ShadowsAdd Dot ShadowsAdd Dot Shadows

5. korak

Napravite novi sloj iznad svih slojeva i nazovite ga Nail Tips.

Nail Tips LayerNail Tips LayerNail Tips Layer

10. Kako Stilizirati Čavle

Dvaput kliknite na sloj Nails da primijenite sljedeći stil za sloj:

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 5
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Highlight Mode: Screen
 • Boja: #7ec6ed
 • Opacity: 50%
 • Shadow Mode: Multiply
 • Boja: #021c33
 • Opacity: 75%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Cone - Inverted
 • Označite Anti-aliased kućicu
ContourContourContour

3. korak

Kliknite desnim gumbom miša na sloj Nails i odaberite Copy Layer Style.

Copy Layer StyleCopy Layer StyleCopy Layer Style

4. korak

Kliknite desnim gumbom miša na sloj Nail Tips i odaberite Paste Layer Style.

Paste Layer StylePaste Layer StylePaste Layer Style

5. korak

Podesite Foreground Color u #d1d1d1, odaberite tvrdi okrugli vrh kista debljine 5 px, i počnite klikovima dodavati vrhove svakom čavlu kojeg imate.

Add the Nail TipsAdd the Nail TipsAdd the Nail Tips

11. Kako Izraditi Gradijentne Sjene

1. korak

Odaberite Ellipse Tool i napravite elipsu dimenzija 57 x 16 px iznad svih slojeva.

Create an EllipseCreate an EllipseCreate an Ellipse

2. korak

Dvaput kliknite na sloj sa elipsom da primijenite Gradient Overlay efekt sa ovim postavkama:

 • Style: Radial
 • Angle: 0
 • Kliknite 'fill color to transparent' gradijentnu ispunu koristeći boje #888888 slijeva i #ffffff zdesna.
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

3. korak

Pomaknite gradijentnu ispunu tako da počinje s lijeve strane elipse i postepeno nestaje u prozirnost desne strane.

Move the Gradient FillMove the Gradient FillMove the Gradient Fill

4. korak

Napravite duplikat sloja sa elipsom i učinite ga nevidljivim.

Kliknite desnim gumbom miša i zatim kopirajte sloj sa elipsom i odaberite Rasterize Layer Style.

Rasterize Layer StyleRasterize Layer StyleRasterize Layer Style

5. korak

Rasteriziranom sloju promijenite Blend Mode u Linear Burn i Opacity u 50%.

Change the Layer SettingsChange the Layer SettingsChange the Layer Settings

12. Kako Transformirati Sjene

1. korak

Pritisnite tipke Command-T da uđete u Free Transform Mode.

Ako je potrebno smanjite veličinu sjene sve dok ne postignete veličinu kojom ste zadovoljni.

Scale the ShadowScale the ShadowScale the Shadow

2. korak

Dok je Free Transform Mode još uvijek aktivan, možete kliknuti desnim gumbom miša da pristupite mnogobrojnim drugim opcijama transformacija kada ih trebate.

Transform Menu OptionsTransform Menu OptionsTransform Menu Options

3. korak

Pomaknite sloj sa sjenom ispod Nails Shadow sloja i zatim mu promijenite Blend Mode u Linear Burn i Opacity na 50%.

Nails Shadow Layer SettingsNails Shadow Layer SettingsNails Shadow Layer Settings

4. korak

Bolje je da upotrijebite te gradijentne sjene samo na čavlima u sredini, jer oni blizu rubova ne bi trebali imati duge sjene preko samog teksta.

Stoga napravite duplikat modificiranog sloja sa sjenama i transformirajte svaku kopiju prema čavlu ispod kojeg je smještate.

Kada završite, grupirajte sve slojeve sa gradijentnim sjenama i grupu nazovite Gradient Shadows.

Add the Gradient ShadowsAdd the Gradient ShadowsAdd the Gradient Shadows

13. Kako Tekstu Dodati Teksturu

1. korak

Smjestite novu kopiju teksture Arterial Spray iznad oba sloja sa tekstom i promijenite joj veličinu u veličinu teksta. Zatim teksturu pomaknite dolje tako da je tekst prekriven gornjim dijelom teksture.

Promijenite naziv sloja sa teksturom u Text Texture, i zatim mu promijenite Blend Mode u Color Burn te Opacity podesite na 50%.

Add the Text TextureAdd the Text TextureAdd the Text Texture

2. korak

Pritisnite Command-U da otvorite Hue/Saturation okvir i zatim promijenite Saturation vrijednost na -100 i Lightness na 55.

HueSaturation ValuesHueSaturation ValuesHueSaturation Values

3. korak

Pritisnite Command-kliknite mišem na minijaturnu sličicu (thumbnail) sloja sa tekstom kako biste ga selektirali.

Create a SelectionCreate a SelectionCreate a Selection

4. korak

Kliknite ikonu Add layer mask na dnu Layers kartice da zamaskirate sloj Text Texture.

Add a Layer MaskAdd a Layer MaskAdd a Layer Mask

14. Kako Izraditi Vinjetu

1. korak

Upotrijebite Elliptical Marquee Tool da napravite elipsu oko teksta.

Create an EllipseCreate an EllipseCreate an Ellipse

2. korak

Idite na Select > Modify > Feather, i zatim promijenite Feather Radius na 35.

Feather the SelectionFeather the SelectionFeather the Selection

3. korak

Idite na Select > Inverse da napravite obrnuti odabir.

Zatim izradite novi sloj ispod Blood Texture sloja, nazovite ga Vignette, i ispunite ga bojom #959595.

Fill the SelectionFill the SelectionFill the Selection

4. korak

Sloju Vignette promijenite Blend Mode u Linear Burn, i Opacity podesite na 35%.

Vignette Layer SettingsVignette Layer SettingsVignette Layer Settings

15. Kako Dodati Završnu Teksturnu Oblogu

1. korak

Napravite duplikat BG Texture sloja, promijenite naziv kopije u Texture Overlay i smjestite ga iznad svih slojeva.

Sloju Texture Overlay promijenite Opacity vrijednost na 20%.

Add the Texture OverlayAdd the Texture OverlayAdd the Texture Overlay

2. korak

Želimo ograničiti efekt teksture samo na tamnije dijelove teksta.

Kako bismo to učinili, dvaput kliknite na Texture Overlay sloj i locirajte Blend If odjeljak pri dnu Layer Style okvira.

Pritisnite-držite tipku Option i povucite Underlying Layer Highlights slajder da mu razdvojite krajeve i izblijedite efekt.

Nakon toga, kliknite-povucite kraj svakog slajdera da postignete rezultat koji vam se sviđa.

Blend If SlidersBlend If SlidersBlend If Sliders

To će zaštititi osvijetljene dijelove na slici kako na njih ne bi utjecala obloga teksture.

Final EffectFinal EffectFinal Effect

Čestitam! Završili ste

U ovom tutorijalu smo izradili pozadinu koristeći nekoliko tekstura i blend modova. Zatim smo izradili slojeve teksta i stilizirali ih kako bi postigli osnovni efekt teksta.

Nakon toga smo upotrijebili kist alat da napravimo jednostavnu rešetku, od koje smo napravili selekciju, kao i "work path". Modificirali smo vrh kista koji smo upotrijebili na putanji i zatim stilizirali linije.

Također smo upotrijebili nekoliko oblika i još nekoliko stilova za slojeve da izradimo čavle i njihove sjene. I na kraju smo dodali jednostavnu vinjetu i upotrijebili teksturu da dovršimo efekt.

Ispod možete slobodno ostaviti svoje prijedloge, komentare i podijeliti s nama postignute rezultate.

Final ResultFinal ResultFinal Result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.