Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Digital Painting

Iskoristite Elemente: Naslikajte Zemlju u Svim Njezinim Oblicima

by
Difficulty:IntermediateLength:LongLanguages:
This post is part of a series called Harness the Elements.
Harness the Elements: Paint Fire in All Its Forms
Harness the Elements: Paint Air in All Its Forms

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Zemlja i kamenje su vrlo važan dio kompleksnih scena. Čine se veoma lagani, ali istovremeno ih je teško renderirati na uvjerljiv način. Tekstura sama po sebi neće biti dovoljna - potreban je odgovarajući tretman. U ovom velikom tutorialu ću vam pokazati koje Adobe Photoshop alate možete upotrijebiti da dobijete tlo prirodnog izgleda, kamenje, planine, pustinje, i kamene grebene.

Resursi za Tutorial

1. Izradite Generički Dio Tla

Kada slikamo jednostavne scene, tlo je neophodno zlo. Znamo da će ga svi ignorirati i usredotočiti se na glavni objekt/lik, ali ako ga preskočimo, neće proći neprimijećeno.  Pokazati ću vam na koji način možete izraditi jednostavan, prilagodljiv dio tla, savršen za pozadine ili bazu nečeg detaljnijeg.

1. korak

Počnite sa scenom koju želite prekriti tlom. Ako su objekti na odvojenom sloju, zadržite tlo ispod njih; ako ne, nacrtajte okolo bazu i upotrijebite je kao priključenu masku, odnosno 'Clipping Mask' (Control-Alt-G) za sve slojeve. Ispunite (Fill) bazu osnovnom bojom za vaše tlo.

photoshop paint ground clipping mask

2. korak

Izradite New Layer. Ispunite (Fill) ga bilo kojom bojom i idite na Filter > Noise > Add Noise.

photoshop paint ground noise dirt
photoshop paint ground noise dirt effect

3. korak

Upotrijebite Free Transform Tool (Control-T) da spljoštite teksturu.

photoshop paint ground noise dirt perspective

4. korak

Upotrijebite još jednom Free Transform Tool. Pritisnite Control-kliknite na kutove da ih zasebno povučete i prilagodite teksturu perspektivi.

photoshop paint ground noise dirt perspective transform
photoshop paint ground noise dirt perspective transform effect

5. korak

Primijenite dvostruki klik na sloj. Idite na Blend If stavku i poigrajte se slajderima u drugom redu kako biste tamne dijelove učinili djelomično transparentnima (Alt-klik na marker da ga razdvojite).

photoshop paint ground dirt transparency
photoshop paint ground dirt transparency effect

6. korak

Uđite u Quick Mask Mode (Q) način. Upotrijebite Soft Round kist da odaberete udaljeni dio tla.

photoshop paint ground brighten quick mask

7. korak

Još jednom pritisnite Q da iziđete iz načina i invertirajte selekciju (Control-Shift-I). Otvorite Adjustments prozor (Window > Adjustments) i odaberite Brightness/Contrast. Podesite najniži mogući Contrast i najviši Brightness. To će kreirati atmosfersku (ptičju) perspektivu.

photoshop paint ground brighten adjustment
photoshop paint ground brighten adjustment effect

8. korak

Pronačite teksturu koju želite upotrijebiti za tlo. Ne bi trebala imati previše detalja - što kaotičnije, to bolje. Ja sam upotrijebile teksturu zemlje. Upotrijebite Free Transform Tool da prilagodite perspektivu, kao što smo učinili sa šumom teksture.

Ako tekstura sadrži elemente koji ne bi trebali biti previše razvučeni, ne idite skroz do horizonta - to ćemo popraviti kasnije.

photoshop paint ground photo texture

9. korak

Upotrijebite Layer Mask (ili samo Eraser Tool) da izblendate rub teksture.

photoshop paint ground photo texture blend

10. korak

Resteriajte Saturation sa Control-U. Boja teksture ne bi trebala utjecati na boju koju smo izabrali za tlo.

photoshop paint ground photo texture desaturate
photoshop paint ground destaurated texture black and white

11. korak

Upotrijebite Levels postavke (Control-L) da popravite kontrast između svijetlih i tamnih elemenata.

photoshop paint ground texture fix contrast
photoshop paint ground texture contrast fixed

12. korak

Promijenite Blend Mode u Overlay.

photoshop paint ground texture blend mode

13. korak

Sada možete duplicirati (Control-J) teksturu i prilagoditi je dijelu pozadine koji nedostaje.

photoshop paint ground texture distance

14. korak

Uđite u Quick Mask Mode (Q) način. Selektirajte dio osvijetljen izvorom svjetlosti.

photoshop paint ground texture shading

Prebacite masku u selekciju kao prije. Povećajte malo Brightness vrijednost.

photoshop paint ground brighten adjustment
photoshop paint ground brigthened texture effect

15. korak

Pritisnite Control-kliknite na masku pokraj prethodno prilagođenog sloja (Adjustment Layer) da ponovno napravite selekciju. Dodajte Color Balance prilagođavanje o pomaknite boju osvijetljenog tla na boju izvora svjetlosti.

photoshop paint ground texture color change
photoshop paint ground texture color change effect

16. korak

Sjene su se pojavile same, ali mi ih možemo još malo naglasiti. Selektirajte ih koristeći Quick Mask.

photoshop paint ground texture shadows

Zatim upotrijebite Brightness/Contrast prilagođavanje da potamnite sjene i smanjite im kontrast.

photoshop paint ground texture shadows effect

Ako želite pojačati efekt, samo duplicirajte sloj za prilagođavanje (Adjustment Layer).

photoshop paint ground shadow stronger

17. korak

Izradite New Layer (novi sloj). Dvaput ga kliknite da otvorite Style postavku.

  • Označite Color Overlay i odaberite osnovnu boju baze za kamenje.
photoshop paint ground little stones layer style
  • Označite Bevel & Emboss.
  • Prilagodite Angle (kut) prema izvoru svjetlosti.
  • Promijenite Gloss Contour u nešto grubo.
  • Promijenite Highlight boju u boju osvijetljenog tla na vašoj sceni.
  • Točne vrijednosti moraju odgovarati vašoj rezoluciji, stoga ih nemojte kopirati odavde i umjesto toga pokušajte kopirati rezultat.
photoshop paint ground little stones layer style 2

Kada je stil gotov, tu i tamo nacrtajte kamenje prema perspektivi vaše scene. Nemojte ga nacrtati preveliko!

photoshop paint ground little stones effect

18. korak

Duplicirajte kamenje. Kliknite sloj desnim gumbom miša i zatim Rasterize Layer Style. Sada upotrijebite Control-U da svjetlinu povučete dolje.

photoshop paint ground little stones shadow

19. korak

Idite na Filter > Blur > Motion Blur da razmažete (zamrljate) kamenje. Upotrijebite isti Angle kao i za izvor svjetlosti.

photoshop paint ground little stones shadow effect
photoshop paint ground little stones shadow effect

20. korak

Smjestite zamućeni sloj ispod kamenja. Uzmite Move Tool (V) i upotrijebite tipke sa strelicama na tipkovnici da msjestite sjene "iza" kamenja.

photoshop paint ground little stones shadow move

21. korak

Idite na Merge (Control-E) da sjedinite oba sloja i izblendajte kamenje koristeći Layer Mask ili Eraser Tool.

photoshop paint ground little stones blend

22. korak

Ako želite da su sjene više plavkaste nego crne, izradite New Layer i ispunite ih (Fill) bojom neba. Zatim ga dvaput kliknite i poigrajte se sa Blend If slajderima da dodate transparentnost na dijelove preko svijetlih dijelova.

photoshop paint ground blue shadows
photoshop paint ground blue shadows effect

Zatim promijenite Blend Mode u Color i smanjite Opacity prema vašim potrebama.

photoshop paint ground blue shadows blend mode

23. korak

Ako vam se ne sviđa ovaj efekt i možete mu posvetiti malo više vremena, postoji i drugačija metoda. Naročito je dobra ako postoje udaljeni dijelovi, poput individualnog kamenja na vašoj teksturi.

Selektirajte te udaljene dijelove sa Lasso Tool (L) alatom. Upotrijebite Control-Shift-C da kopirate sve što je ispod i zatim zalijepite (primijenite copy-paste metodu).

photoshop paint ground little stones texture

Dvaput kliknite novi sloj. Sa Color Overlay podešenim na Overlay način možete malo posvijetliti površinu.

photoshop paint ground little stones texture layer style 1

Dodajući vertikalnu sjenu možete simulirati volumen kamenja.

photoshop paint ground little stones texture layer style 2
photoshop paint ground little stones style made

Tom kamenju možete dodati sjenu baš kao i prije (upotrijebite 'Motion Blur' značajku, itd.).

photoshop paint ground little stones style shadows

2. Naslikajte Obli Kamen

1. korak

Naslikajte osnovni oblik za kamen.

photoshop paint stone base

2. korak

Pronađite teksturu za kamen, poput Kamen 1. Zalijepite je preko baze i zakvačite (Control-Alt-G) teksturu.

photoshop paint stone flat texture

3. korak

Moramo samo prilagoditi oblik teksture obliku kamena. Idite na Filter > Distort > Spherize. Na kratko otpustite prikvačenu (Control-Alt-G) teksturu da vidite efekt.

photoshop paint stone spherize texture

4. korak

Smanjite Opacity i upotrijebite Free Transform Tool da promijenite veličinu teksture.

photoshop paint stone resize texture
photoshop paint stone tetxure resized

5. korak

Osjenčajmo kamen na jednostavan način. Izradite New Layer i ispunite ga bilo kojom bojom. Kliknite ga dvaput i označite Gradient Overlay. Upotrijebite radijalni crno-bijeli gradijent, sa bijelom bojom u sredini.

photoshop paint stone shading layer style

Kliknite sloj desnim gumbom miša i zatim Rasterize Layer Style. Sada upotrijebite Free Transform Tool da prilagodite sjene.

photoshop paint stone shadin effect

6. korak

Pritisnite Control-B da tonirate sjenu sa bojom okruženja.

photoshop paint stone color shadow
photoshop paint stone color shadow effect

7. korak

Odvucite sloj sa sjenčanjem ispod teksture. Dvaput kliknite teksturu i poigrajte se sa Blend If postavkama. Crna oznaka definira zamućenje teksture točno iznad crnih dijelova sloja koji se nalazi ispod. Ako marker pomaknete udesno, zamućenje će se pojačati. Pritisnite Alt-kliknite na marker da ga razdvojite i postignete više prijelazni efekt.

photoshop paint stone texture shading style blend if
photoshop paint stone tetxure shading effect

8. korak

Duplicirajte (Control-J) sloj sjenčanja i smjestite ga preko teksture. Promijenite Blend Mode u Overlay način i poigrajte se sa Blend If slajderima da tamne dijelove učinite transparentnima.

photoshop paint stone texture light style
photoshop paint stone texture light effect

9. korak

Duplicirajte sloj teksture i smjestite je na vrh. Kliknite je desnim gumbom miša i idite na Clear Layer Style. Zatim upotrijebite Control-U da resetirate Saturation.

photoshop paint stone texture reflected light saturation
photoshop paint stone reflected light black and white texture

10. korak

Upotrijebite Layer Mask ili Eraser Tool da uklonite ovu teksturu gotovo u potpunosti, ostavljajući suptilan dio reflektiranog svjetla na sjeni.

photoshop paint stone reflected light gray

11. korak

Ako želite kreirati efekt stražnjeg osvjetljenja, napravite radijalni gradijent sa crnom u sredini i smjestite ga ovako:

photoshop paint stone baklight

12. korak

Promijenite Blend Mode u Screen. Zatim se poigrajte sa Blend If slajderima kako biste svjetlo učinili prirodnijim.

photoshop paint stone soft backlight opacity blend if
photoshop paint stone soft backlight opacity blend if effect

3. Naslikajte Stjenovitu Planinu

1. korak

Počnite sa grubom konturom planine.

photoshop rock mountain paint outline

2. korak

Podijelite planinu horizontalno u velike dijelove.

photoshop rock mountain paint sketch slices horizontal

3. korak

Dodajte vertikalne dijelove.

photoshop rock mountain paint sketch slices vertical

4. korak

Smanjite Opacity skice i izradite New Layer. Koristeći smjernice ispod, nacrtajte velike kamene ploče.

photoshop rock mountain paint plates perspective

5. korak

Ponovite horizontalnu podjelu.

photoshop rock mountain paint more horizontal splitting

6. korak

Izradite New Layer ispod linija i naslikajte jednobojnu bazu za planinu. Od sada pa nadalje, na nju prikvačite (Control-Alt-G) sve nove slojeve (uključujući linijski crtež).

photoshop rock mountain paint base

7. korak

Izradite New Layer iznad linija. Naslikajte sjene u pukotinama.

photoshop rock mountain paint shade crevices

8. korak

Naslikajte svijetlo u osvijetljenim dijelovima.

photoshop rock mountain paint light

9. korak

Smanjite Opacity linijskog crteža na skoro 0. Nacrtajte nepravilne horizontalne napukline.

photoshop rock mountain paint horizontal cracks

10. korak

Dodajte nepravilne vertikalne napukline.

photoshop rock mountain paint vertical cracks

11. korak

Osjenčajte napukline.

photoshop rock mountain paint cracks shading
photoshop rock mountain paint cracks shading detailed

12. korak

Kontrast planine možete prilagoditi dodajući Levels sloj za prilagođavanje odnosno Adjustment Layer (Window > Adjustments) i pomičući oba vanjska markera prema sredini.

photoshop rock mountain paint contrast fix levels
photoshop rock mountain paint contrast fixed

13. korak

Pronađite teksturu za površinu planine, poput Kamen 2.

photoshop rock mountain paint flat texture

14. korak

Dvaput kliknite na teksturu. Izmjenom Blend If postavki moći ćete otkriti pukotine bez da mijenjate ostatak teksture.

photoshop rock mountain paint texture overlay style
photoshop rock mountain paint texture applied

15. korak

Idite na Edit > Puppet Warp. Dodajte "pribadače" preko cijele planine.

photoshop rock mountain paint adjust texture shape

Zatim promijenite oblik teksture kako bi pristajala 3D obliku planine.

photoshop rock mountain paint adjust texture shape detailed

Promijenite Blend Mode u Hard Light.

photoshop rock mountain paint texture blend mode

16. korak

Ako želite dodati teksturu i dijelovima pokraj sjena, duplicirajte (Control-J) teksturu i promijenite joj Blend Mode u Soft Light. Zatim prilagodite Blend If postavke kako biste svijetle dijelove učinili transparentnima.

photoshop rock mountain paint textured shadows opacity
photoshop rock mountain paint textured shadows

17. korak

Dovršite planinu urezivanjem nekih pukotina na rubu. Možete također prilagoditi Contrast koji će pristajati vašem stilu.

photoshop rock mountain paint textured moutain

4. Izradite Padinu Planine

1. korak

Pronađite zgodnu, ujednačenu teksturu, poput Kamen 3.

photoshop paint mountainside texture

2. korak

Idite na Edit > Puppet Warp. Ovaj alat je doslovno stvoren za ovakve transformacije! Prvo, "nacrtajte" nagibe sa pribadačama.

photoshop paint mountainside texture adjust shape puppet warp

Povucite pribadače na nagibima kako biste povećali teksturu i razvukli je na tim dijelovima.

photoshop paint mountainside texture adjust make crevices

Povucite još pribadača između nagiba, kako biste na tim dijelovima teksturu smanjili i stisnuli.

photoshop paint mountainside texture adjust shape detailed

Upotrijebite Layer Mask ili Eraser Tool da odrežete vanjski rub planine. Gotovo je! Možda je potrebno malo prakse da postignete zadovoljavajući rezultat, ali jednom  kada shvatite, tehnika je nevjerojatno brza!

photoshop paint mountainside layer mask cut texture

3. korak

Hajde da osjenčamo nagibe. Izradite New Layers i prikvačite ga (Control-Alt-G) na teksturu. Podesite Blend Mode sloja u Multiply i naslikajte sjene - prvo sa sivom bojom, zatim prijeđite na sve tamnije.

photoshop paint mountainside texture shadows

4. korak

Zatim učinite isto za osvjetljenja, ovaj puta koristeći Soft Light za Blend Mode.

photoshop paint mountainside texture lights

5. korak

Ako želite nagibima smanjiti svjetlinu/sjaj, dvaput kliknite na sloj osvjetljenja i poigrajte se sa Blend If postavkama.

photoshop paint mountainside texture variable opacity
photoshop paint mountainside texture light detailed

5. Naslikajte Ivicu Planine

1. korak

Napravite zasebnu datoteku (od one na kojoj želite naslikati ivicu planine). Nacrtajte elipsu sa Ellipse Tool alatom i modificirajte oblik ili je naslikajte tvrdim kistom. To će biti glavna površina ivice.

photoshop paint mountain ledge brush

2. korak

Idite na Edit > Define Brush Preset. Na tipkovnici pritisnite tipku F5 i promijenite postavke kao što su prikazane na donjoj slici.

photoshop paint mountain ledge brush settings

3. korak

Nacrtajte stijenu. Ako su individualne "ploče" predaleko ili preblizu jedna drugoj, poigrajte se sa Spacing vrijednostima u Brush Tip Shape postavkama.

photoshop paint mountain ledge paint layered rock with brush
photoshop paint mountain ledge double layered rock
photoshop paint mountain ledge top surface

4. korak

Izradite New Layer preko svakog dijela ivice i podesite im Blend Mode u Multiply. Upotrijebite ovaj sloj da naslikate sjene.

photoshop paint mountain ledge shading

5. korak

Sjedinite sve dijelove i njihove sjene i slikajte preko ivice kako biste je učinili prirodnijom.

photoshop paint mountain ledge lights
photoshop paint mountain ledge crevices
photoshop paint mountain ledge details

6. korak

Ako primijetite da je kontrast preslab, upotrijebite Levels karticu (Control-L) da ga popravite.

photoshop paint mountain ledge fix contrast

7. korak

Ako želite staviti fokus na gornju stranu ivice, izradite dva nova sloja (New Layer), jedan u Soft Light načinu i drugi u Multiply načinu te naslikajte na njima svijetlo i sjenu.

photoshop paint mountain ledge change light focus

8. korak

Pronađite teksturu (kao Kamen 4) i podesite je u Overlay način. Upotrijebite Free Transform Tool (Control-T) da prilagodite perspektivu ivici. Držite tipku Control i povucite kutove za ovaj efekt.

photoshop paint mountain ledge texture perspective

9. korak

Upotrijebite Layer Mask ili Eraser Tool da odrežete suvišne dijelove.

photoshop paint mountain ledge texture clean

10. korak

Uzmite istu teksturu i spljoštite je vertikalno/razvucite horizontalno sa Free Transform Tool alatom da dobijete teksturirane linije. Duplicirajte je (Control-J) da izradite dvije kopije.

photoshop paint mountain ledge texture side long

11. korak

Upotrijebite Edit > Puppet Warp da teksturi dodate prikladan oblik.

photoshop paint mountain ledge texture rounded puppet warp

Upotrijebite Layer Mask ili Eraser Tool da odrežete dijelove izvan ivice.

photoshop paint mountain ledge texture rounded clean

Učinite isto sa drugim dijelom.

photoshop paint mountain ledge texture rounded repeat

6. Naslikajte Pješčanu Pustinju

1. korak

Nacrtajte trokut kao na slici ispod, kojim god načinom želite. Možete izraditi polovice sa Pen Tool (P) alatom ili ga nacrtati cijelog i kasnije obojiti polovice.

photoshop paint desert brush dune triangle

Izradite New Layer, prikvačite ga (Control-Alt-G), i lagano osjenčajte trokut.

photoshop paint desert brush dune shade

Pomoću značajke Merge (Control-E) sjedinite oba sloja i izblendajte rub između polovica. Za to možete sigurno upotrijebiti Smudge Tool ili Blur Tool alate.

photoshop paint desert brush dune blur

Idite na Filter > Noise > Add Noise i površini trokuta dodajte malo zrnatosti.

photoshop paint desert brush dune noise grain

2. korak

Uzmite Mixer Brush Tool i podesite mu postavke kao što je prikazano ispod. Promijenite veličinu kista kako bi pristajao cijeloj unutrašnjosti trokuta i zatim držite Alt i snažno pritisnite.

photoshop paint desert brush dune mixer brush
photoshop paint desert brush dune mixer brush use

Naslikajte potez. Efekt bi trebao biti sličan ovom3.

photoshop paint desert brush dune mixer brush stroke

Šiljasto nazubljeni rub uzrokuje previše razmaka (Spacing) ili premala veličina radne površine. Ipak, što je glađa linija, to je teže vašem računalu obraditi je. Kompromis je neophodan.

photoshop paint desert brush dune mixer brush jagged fix

3. korak

Naslikajte pješčane dine. Obratite pozornost na smjer i način na koji se preklapaju.

photoshop paint desert mixer brush dunes

4. korak

Upotrijebite Free Transform Tool (Control-T) da prilagodite perspektivu. Držite Control-povucite kutove da ih individualno pomaknete.

photoshop paint desert brush dunes perspective
photoshop paint desert brush dune perspective done

5. korak

Da popravite šiljasto nazubljene rubove, upotrijebite na njima svoj najdraži alat za zamagljenje. Ja preporučam Mixer Brush Tool u svojem zadanom načinu (Reset Tool ga vraća natrag u zadani početni način). Što je važnija pozadina, više pažnje biste trebali posvetiti popravljanju tih rubova.

photoshop paint desert brush jagged edges fix blur

6. korak

Uđite u Quick Mask Mode (Q) način i naslikajte udaljeni dio sa Soft Round kistom.

photoshop paint desert brush dune aerial perspective

7. korak

Iziđite iz Quick Mask Mode načina i selekciji dodajte Color Balance sloj za prilagođavanje (Adjustment layer). Napravite taj najbliži dio u boji toplijeg tona.

photoshop paint desert brush dune aerial perspective color
photoshop paint desert brush dune aerial perspective color done

Još nismo završili!

To je mnogo za naučiti, zar ne? Ako vam se svidio ovaj tutorial, svakako pogledajte i ostale iz ove serije. I ako želite iskoristiti sve elemente, nastavite nas pratiti za posljednji tutorial - zrak. Biti će mnogo zanimljiviji nego što mislite!

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.