Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Kako Izraditi Geometrijski Kolaž Tekst Efekt u Adobe Photoshopu

by
Read Time:4 minsLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu ćete vidjeti kako upotrijebiti alate za selektiranje i pomicanje kako biste podijelili tekst u segmente koje ćete ispuniti dijelovima slike, stvarajući geometrijski kolaž tekst efekt. Krenimo!

Ovaj tekst efekt inspiriran je mnogim 'Layer' Stilovima koji su dostupni na GraphicRiver-u.

Elementi za Tutorijal

Tijekom izrade ovog tutorijala korišteni su sljedeći elementi:

1. Kako Promijeniti Veličinu Slike i Izraditi Tekst

1. korak

Otvorite fotografiju Mountain Image i idite na Image > Image Size, upišite 1500 za Width vrijednost i kliknite OK.

Image SizeImage SizeImage Size

2. korak

Izradite tekst Velikim Slovima koristeći font Peace Sans. Podesite Color na Black (crnu boju), Size na 250 pt, i Leading vrijednost na 210 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

2. Kako Napraviti Segmente

1. korak

Podesite Foreground Color u White (bijelu boju), odaberite Line Tool i podesite Weight vrijednost u Options okviru na 1.

Kliknite-povucite da napravite liniju koja razdvaja jedan dio prvog slova.

Create a Line ShapeCreate a Line ShapeCreate a Line Shape

2. korak

Nastavite izrađivati linije da podijelite tekst u nekoliko segmenata po jednom slovu. Na konačni izgled će utjecati broj i veličina segmenata koje stvarate.

Create the SegmentsCreate the SegmentsCreate the Segments

3. korak

Grupirajte sve slojeve linija koje imate i zatim napravite duplikat grupe i učinite ga nevidljivim klikom na ikonu oka pokraj imena grupe.

Group the LinesGroup the LinesGroup the Lines

4. korak

Kliknite desnim gumbom miša na kopiju grupe, odaberite Merge Group i promijenite naziv spojene grupe u Lines.

Merge the GroupMerge the GroupMerge the Group

3. Kako Upotrijebiti Postavke Selekcije

1. korak

Pritisnite Command-kliknite na sličicu (thumbnail) pokraj sloja s tekstom da napravite selekciju.

Create a SelectionCreate a SelectionCreate a Selection

2. korak

Pritisnite Shift-Command-Option-kliknite na sličicu/thumbnail Lines sloja kako biste selektirani tekst ispresijekli sa linijama.

Intersect the SelectionIntersect the SelectionIntersect the Selection

3. korak

Idite na Select > Inverse, pritisnite Delete tipku i pritisnite Command-D da uklonite selekciju.

Inverse the SelectionInverse the SelectionInverse the Selection

4. Kako Izraditi Oblik Vanjske Linije

1. korak

Napravite duplikat sloja sa originalnim tekstom i promijenite naziv kopije u Stroke 1.

Duplicate the Text LayerDuplicate the Text LayerDuplicate the Text Layer

2. korak

Kliknite desnim gumbom miša na Stroke 1 sloj i odaberite Convert to Shape.

Odaberite Direct Selection Tool (A), i zatim u Options kartici promijenite Fill u None, Stroke Color u White (bijelu boju), te Size na 1.

Stroke SettingsStroke SettingsStroke Settings

3. korak

Selektirjte Stroke 1 i Lines slojeve i pritisnite Command-E da ih spojite.

Merge LayersMerge LayersMerge Layers

4. korak

Učinite sloj sa tekstom nevidljivim.

Hide the Text LayerHide the Text LayerHide the Text Layer

5. Kako Izraditi Kolaž

1. korak

Odaberite Magic Wand Tool (W) i označite Contiguous kućicu u Options prozoru.

Kliknite jednom da selektirate prvi segment na prvom slovu.

Select a SegmentSelect a SegmentSelect a Segment

2. korak

Dok je Magic Wand Tool još aktiviran, kliknite-povucite da pomaknete selekciju preko bilo kojeg dijela slike koju imate.

Move the SelectionMove the SelectionMove the Selection

3. korak

Selektirajte Background sloj i pritisnite Command-J tipke da duplicirate odabrani dio na novi sloj.

Duplicate the Selected AreaDuplicate the Selected AreaDuplicate the Selected Area

4. korak

Odaberite Move Tool (V),i kliknite-povucite da smjestite duplicirani dio u segment.

Move the SegmentMove the SegmentMove the Segment

5. korak

Ponovite iste korake da ispunite segmente prvog slova, i zatim smjestite slojeve segmenata u grupu koju nazovite tim slovom.

Fill the Letter SegmentsFill the Letter SegmentsFill the Letter Segments

6. korak

Ispunite sva preostala slova i stavite sve grupe slova u Collage grupu.

Collage GroupCollage GroupCollage Group

6. Kako Izraditi Vanjsku Liniju i Sjenu

1. korak

Napravite duplikat originalnog sloja sa tekstom, učinite kopiju vidljivom, promijenite joj naziv u Shadow  i konvertirajte u oblik.

Shadow Shape LayerShadow Shape LayerShadow Shape Layer

2. korak

Duplicirajte Shadow sloji promijenite naziv kopiranog sloja u Stroke.

Odaberite Direct Selection Tool (A), i zatim u Options kartici promijenite Fill u None, Stroke Color u White (bijelu boju), i Size u 2.

Stroke SettingsStroke SettingsStroke Settings

3. korak

Povucite Shadow sloj ispod Collage grupe i zatim promijenite Stroke Color u Black (crnu boju) i Size na 2.

Shadow SettingsShadow SettingsShadow Settings

4. korak

Upotrijebite Move Tool i 'Arrow' tipke (tipke sa strelicama) da sjenu malo odvojite od teksta.

Nudge the ShadowNudge the ShadowNudge the Shadow

5. korak

Shadow sloju promijenite Opacity na 30%.

Shaow OpacityShaow OpacityShaow Opacity

7. Kako Podesiti Boje Pomoću 'Curves Adjustment Layer' Funkcije

1. korak

Kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na dnu Layers kartice i odaberite Curves.

Add a Curves Adjustment LayerAdd a Curves Adjustment LayerAdd a Curves Adjustment Layer

2. korak

Za svaki kanal boje koji imate, učinite sljedeće: selektirajte ga iz padajućeg izbornika na vrhu Properties kartice i lagano mu promijenite vrijednosti da postignete željeni rezultat.

Change the Channel ValuesChange the Channel ValuesChange the Channel Values

Čestitam! Završili ste

U ovom smo tutorijalu izradili tekst i podijelili ga u nekoliko segmenata.

Zatim smo upotrijebili alate za selektiranje i pomicanje kako bismo ispunili segmente različitim dijelovima slike i izradili geometrijski kolaž efekt.

Na kraju smo upotrijebili 'curves' sloj za podešavanje kako bismo podesili boje konačnog rezultata.

Ispod možete ostaviti svoje komentare, prijedloge i rezultate.

Final ResultFinal ResultFinal Result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads