7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Kako Izraditi Galaktički Tekst Efekt u Adobe Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 8 mins
This post is part of a series called Text Effects .
How to Create an 80s-Inspired Silver Text Effect in Adobe Photoshop

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorialu ću vam pokazati kako upotrijebiti nekoliko slojeva za stil (layer style), teksture i postavke kista kako biste izradili tekst efekt inspiriran galaksijama.

Ovaj tekst efekt nadahnut je mnogim Layer Styles stilovima koji su na našoj stranici GraphicRiver.

Resursi za Tutorial

Tijekom izrade ovog tutorial korišteni su sljedeći resursi:

1. Kako Izraditi Pozadinu

1. korak

Izradite novi 960 x 720 px dokument. Kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na dnu Layers kartice, odaberite Solid Color, i upotrijebite Color #0c0e22.

Solid Color LayerSolid Color LayerSolid Color Layer

2. korak

Idite na File > Place Linked da otvorite Cosmos sliku. Po potrebi promijenite veličinu i promijenite naziv sloja u Background Image.

Add the Background ImageAdd the Background ImageAdd the Background Image

3. korak

Promijenite Hue/Saturation sloj za prilagođavanje (adjustment layer) i promijenite mu Blend Mode u Color.

Promijenite Hue vrijednost na 23, i Saturation na -45.

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

2. Kako Izraditi Slojeve Teksta

1. korak

Napišite tekst sa velikim slovima (All Caps) koristeći font Bungee. Podesite Size na 230 pt, i ako ćete koristiti više od jednog reda teksta, promijenite Leading vrijednost na 210.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

2. korak

Promijenite Fill vrijednost sloja sa tekstom u 0.

Fill ValueFill ValueFill Value

3. korak

Dva puta duplicirajte sloj teksta.

Duplicate the Text LayerDuplicate the Text LayerDuplicate the Text Layer

3. Kako Stilizirati Prvi Sloj Teksta

Dvostrukim klikom na originalni sloj teksta primijenite sljedeći 'layer style' (stil sloja):

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 20
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Shadow Mode: Color Dodge
  • Color: #47fcc7
  • Opacity: 70%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Rolling Slope - Descending
 • Označite Anti-aliased kućicu
ContourContourContour

3. korak

Dodajte Stroke sa ovim postavkama:

 • Size: 1
 • Fill Type: Gradient
 • Upotrijebite faucet 30 gradijentnu ispunu
StrokeStrokeStroke

4. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Opacity: 100%
 • Distance: 5
 • Spread: 30
 • Size: 10
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Ovo će stilizirati prvi sloj teksta.

Styled Text Layer 1Styled Text Layer 1Styled Text Layer 1

4. Kako Stilizirati Drugi Sloj Teksta

Dvostrukim klikom na prvu kopiju sloja teksta primijenite sljedeći 'layer style':

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa sljedećim postavkama:

 • Size: 35
 • Use Global Light ostavite neoznačeno
 • Angle: 107
 • Altitude: 37
 • Gloss Contour: Ring - Double
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Highlight Mode:
  • Color: #ef1d58
  • Opacity: 70%
 • Shadow Mode: Color Dodge
  • Color: #a81227
  • Opacity: 70%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Cone - Inverted
 • Označite Anti-aliased kućicu
ContourContourContour

3. korak

Dodajte Inner Shadow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Screen
 • Color: #b2b412
 • Opacity: 50%
 • Use Global Light ostavite neoznačeno
 • Angle: 90
 • Distance: 25
 • Size: 30
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

4. korak

Dodajte Inner Glow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Lighter Color
 • Opacity: 25%
 • Gradient: Izradite gradijentnu ispunu koristeći boje #4c1061 s lijeva, #3e2b6a u sredini, i #504b71 zdesna.
 • Size: 18
Inner GlowInner GlowInner Glow

Ovo će stilizirati drugi sloj teksta.

Styled Text Layer 2Styled Text Layer 2Styled Text Layer 2

5. Kako Stilizirati Treći Sloj Teksta

Dvostrukim klikom na drugu kopiju sloja teksta primijenite sljedeći 'layer style' (stil sloja):

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa sljedećim postavkama:

 • Size: 55
 • Use Global Light ostavite neoznačeno 
 • Angle: -39
 • Altitude: 58
 • Gloss Contour: Ring
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Highlight Mode: Overlay
  • Color: #e3dc26
 • Shadow Mode: Color Dodge
  • Color: #0eb483
  • Opacity: 70%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Rolling Slope - Descending
 • Označite Anti-aliased kućicu
ContourContourContour

3. korak

Dodajte Inner Shadow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Color Dodge
 • Color: #ab60f1
 • Opacity: 35%
 • Distance: 10
 • Size: 20
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

4. korak

Dodajte Inner Glow sa ovim postavkama:

 • Opacity: 35%
 • Color: #ff1d48
 • Source: Center
 • Size: 65
 • Contour: Cone - Inverted
Inner GlowInner GlowInner Glow

5. korak

Dodajte Satin efekt sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Color Dodge
 • Color: #ae8010
 • Opacity: 10%
 • Angle: 90
 • Distance: 143
 • Size: 95
 • Contour: Ring - Double
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Označite Invert kućicu
SatinSatinSatin

6. korak

Dodajte Outer Glow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Dodge (Add)
 • Opacity: 25%
 • Color: #53abde
 • Size: 25
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

Ovo će stilizirati posljednji sloj teksta.

Styles Text Layer 3Styles Text Layer 3Styles Text Layer 3

6. Kako Primijeniti Potez Kistom na Radnu Putanju

1. korak

Kliknite desnim gumbom miša na bilo koji sloj teksta i odaberite Create Work Path.

Odaberite Brush Tool i otvorite Brush karticu (Window > Brush). Važno je da sav posao obavite unutar Brush kartice, posebno odabir vrhova kista.

Create Work PathCreate Work PathCreate Work Path

2. korak

Odaberite obli vrh kista i upotrijebite ove postavke u Brush Tip Shape i Shape Dynamics karticama:

Brush SettingsBrush SettingsBrush Settings

3. korak

Izradite novi sloj iznad svih slojeva, nazovite ga Fade Stroke, i podesite Foreground Color na #29ecee.

Jednom pritisnite Return tipku da primijenite 'stroke' na radnu putanju. Ako želite drugačiji rezultat, možete promijeniti Size (veličinu) vrha kista, ili Fade vrijednost u Shape Dynamics kartici.

Stroke the Work PathStroke the Work PathStroke the Work Path

4. korak

Fade Stroke sloju promijenite Blend Mode u Overlay.

Change the Blend ModeChange the Blend ModeChange the Blend Mode

7. Kako Izraditi 'Stroke' (Potez Kistom) Sloj sa Teksturom i Vrh Kista

1. korak

Smjestite Stars teksturu iznad svih slojeva, promijenite joj veličinu po potrebi, promijenite joj naziv sloja u Texture Stroke, i tom sloju promijenite Blend Mode u Linear Dodge (Add).

Add the TextureAdd the TextureAdd the Texture

2. korak

Kliknite Options i zatim Add layer mask ikonu na dnu Layers kartice kako biste dodali invertiranu masku koja skriva sadržaj sloja.

Add an Inverted Layer MaskAdd an Inverted Layer MaskAdd an Inverted Layer Mask

3. korak

Dok je aktiviran Brush Tool odaberite Flat Angle 32px vrh kista i upotrijebite ove postavke za Brush Tip Shape i Shape Dynamics kartice:

Brush SettingsBrush SettingsBrush Settings

8. Kako Primijeniti Potez Kistom (Stroke) na Radnu Putanju na Maskiranom Sloju

1. korak

Selektirajte sličicu (thumbnail) Texture Stroke sloja, podesite Foreground Color u White (bijelu), i odaberite Direct Selection Tool (A).

Kliknite desnim gumbom na radnu putanju i odaberite Stroke Path. Podesite Tool na Brush, označite Simulate Pressure okvir i kliknite OK.

Stroke the Work PathStroke the Work PathStroke the Work Path

Ponoviti ćemo ovaj korak da primijenimo 'stroke' (potez kistom) na ostatak tekstura u ovom tutorialu, ali sada sa neoznačenim Simulate Pressure.

Stroked MaskStroked MaskStroked Mask

2. korak

Pritisnite Command-kliknite na sličicu (thumbnail) bilo kojeg sloja teksta da napravite selekciju.

Create a SelectionCreate a SelectionCreate a Selection

3. korak

Pripazite da vam je sličica (thumbnail) Texture Stroke sloja još uvijek selektirana i da je Background Color podešen na Black (crnu boju), i pritisnite Command-Backspace da ispunite selekciju sa Black (crnom bojom).

Pritisnite Command-D da uklonite selekciju.

Fill the Layer Mask SelectionFill the Layer Mask SelectionFill the Layer Mask Selection

9. Kako Izraditi Grupu za Poteze Kista sa Teksturom

1. korak

Smjestite Galaxy sliku ispod originalnog sloja teksta, promijenite joj veličinu po potrebi, i promijenite joj naziv sloja u BG Stroke 1.

Add the Stroke TextureAdd the Stroke TextureAdd the Stroke Texture

2. korak

BG Stroke 1 sloju dodajte invertiranu masku, zatim smjestite sloj u grupu i nazovite je BG Stroke.

BG Stroke GroupBG Stroke GroupBG Stroke Group

3. korak

Duplicirajte BG Stroke 1 sloj tri puta. i promijenite nazive kopija u brojeve 2, 3, i 4.

Duplicate the BG Stroke LayerDuplicate the BG Stroke LayerDuplicate the BG Stroke Layer

10. Kako Izraditi Vrhove Kista za Velike Čestice

1. korak

Odaberite Brush Tool, zatim izaberite Erodible Point 9px vrh kista i upotrijebite ove postavke:

Brush Tip Shape

Brush Tip ShapeBrush Tip ShapeBrush Tip Shape

Shape Dynamics

Shape DynamicsShape DynamicsShape Dynamics

Scattering

ScatteringScatteringScattering

2. korak

Selektirajte sličicu (thumbnail) maske BG Stroke 2 sloja i primijenite 'stroke' na putanju koristeći Direct Selection Tool.

Pripazite da uklonite oznaku u Simulate Pressure kućici za sve BG Stroke slojeve.

Stroke the BG Stroke 1 Layer MaskStroke the BG Stroke 1 Layer MaskStroke the BG Stroke 1 Layer Mask

3. korak

Promijenite postavke istog vrha kista da postignete drugaćiji rezultat tako što ćete 'odznačiti' Shape Dynamics karticu i upotrijebiti ove postavke za Brush Tip Shapes i Scattering:

Brush SettingsBrush SettingsBrush Settings

4. korak

Upotrijebite modificirani vrh kista da primijenite 'stroke' na putanju na BG Stroke 2 maskiranom sloju, i upotrijebite Blend Mode sloja u Lighter Color.

Stroke the BG Stroke 2 Layer MaskStroke the BG Stroke 2 Layer MaskStroke the BG Stroke 2 Layer Mask

11. Kako Izraditi Vrhove Kista za Prašinu

1. korak

Odaberite Airbrush vrh kista prikazan ispod, i upotrijebite ove Brush Tip Shape i Scattering postavke:

Brush SettingsBrush SettingsBrush Settings

2. korak

Kliknite Create new brush ikonu u donjem desnom kutu Brush kartice, podesite Name u Dust Brush, i kliknite OK.

Save the Brush TipSave the Brush TipSave the Brush Tip

3. korak

Selektirajte sličicu (thumbnail) maske BG Stroke 3 sloja, primijenite 'stroke' na radnu putanju sa Dust Brush vrhom kista i sloju promijenite Blend Mode u Color Dodge.

Stroke the BG Stroke 3 Layer MaskStroke the BG Stroke 3 Layer MaskStroke the BG Stroke 3 Layer Mask

4. korak

Promijenite Brush Tip Shape i Scattering postavke istog vrha kista kao što je prikazano na sljedećoj slici:

Brush SettingsBrush SettingsBrush Settings

5. korak

Primijenite 'stroke' na radnu putanju na sličicu (thumbnail) sloja BG Stroke 4 i promijenite sloju Blend Mode u Color Dodge.

Sa aktiviranim Direct Selection Tool alatom, pritisnite Return tipku da se riješite radne putanje.

Stroke the BG Stroke 4 Layer MaskStroke the BG Stroke 4 Layer MaskStroke the BG Stroke 4 Layer Mask

12. Kako Dodati Svjetlosne Pruge

1. korak

Smjestite jednu od P-Series.Black-BG - C4D Set slika na Texture Stroke sloj, po potrebi joj promijenite veličinu i sloju promijenite Blend Mode u Screen.

Add a Light ImageAdd a Light ImageAdd a Light Image

2. korak

Pritisnite Command-T da uđete u Free Transform Mode način, i kliknite Warp ikonu u Options kartici.

Kliknite-povucite točke i/ili dijelove da iskrivite svijetlo u oblik koji želite. Kada završite kliknite Return tipku da primijenite promjene.

Dok ste još u Free Transform Mode načinu, možete također promijeniti veličinu, rotirati i podesiti sliku.

Warp the LightWarp the LightWarp the Light

3. korak

Možete dodati masku sloja (layer mask) i upotrijebiti meki obli vrh kista, sa Foreground Color podešenom na crnu boju kako biste slikali preko neželjenih dijelova i sakrili ih.

Hide Unwanted AreasHide Unwanted AreasHide Unwanted Areas

4. korak

Dodajte još slika i iskrivite ih sa funkcijom 'warp'.

Ako je pozadina svijetla vidljiva, možete ići na Image > Adjustments > Levels, zatim kliknite Sample in image to set black point ikonu i kliknite područje pozadine koje želite zacrniti.

Adjust the Lights BackgroundAdjust the Lights BackgroundAdjust the Lights Background

5. korak

Dodajte kliko god slika je potrebno i smjestite ih gdje god želite.

Add More Light ImagesAdd More Light ImagesAdd More Light Images

13. Kako Prilagoditi Pozadinu i Globalno Obojenje

1. korak

Dodajte masku sloja (layer mask) na Background Image sloj, odaberite Brush Tool, pa odaberite Dust Brush koji ste pohranili ranije i kliknite-povucite lagano u sredini dokumenta da obrišete dio sredine slike.

Mask Out the Background Image CenterMask Out the Background Image CenterMask Out the Background Image Center

2. korak

Iznad svih slojeva dodajte Gradient Map, označite Dither, i izradite gradijentnu ispunu sa bojama #5c3d69 s lijeva, #94516a u sredini i #e8977a zdesna.

Gradient Map sloju promijenite Blend Mode u Soft Light, i Opacity na 30%.

Gradient MapGradient MapGradient Map

3. korak

Dodajte Color Lookup sloj za prilagođavanje (adjustment layer) iznad svih slojeva i upotrijebite FoggyNight.3DL karticu s 3DLUT File izbornika.

Color LookupColor LookupColor Lookup

4. korak

Pritisnite Command-A kako biste sve selektirali i idite na Edit > Copy Merged, te Edit > Paste Special > Paste in Place.

Promijenite naziv zalijepljenog sloja u Overlay i sakrijte Color Lookup sloj.

Create the Overlay LayerCreate the Overlay LayerCreate the Overlay Layer

5. korak

Overlay sloju smanjite Opacity na vrijednost koju želite.

Decrease the OpacityDecrease the OpacityDecrease the Opacity

Čestitam! Završili ste

U ovom tutorialu smo upotrijebili jednostavne teksture za pozadinu, i izradili nekoliko slojeva teksta. Zatim smo stilizirali slojeve teksta kako bismo kreirali glavni efekt.

Nakon toga smo upotrijebili teksture i ostavke kista da izradimo nekoliko 'stroke' slojeva. Na kraju smo upotrijebili slojeve za prilagođavanje kako bismo unaprijedili konačan rezultat.

Molim vas, ispod ostavite svoje komentare, prijedloge i rezultate.

Final ResultFinal ResultFinal Result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.