Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Kako Izraditi Lagani Tekst Efekt Leda u Adobe Photoshopu

by
Difficulty:BeginnerLength:MediumLanguages:
This post is part of a series called Text Effects .
How to Create a Furry, White Rabbit Inspired Text Effect in Adobe Photoshop
How to Create a Quick Repetitive Text Effect Illusion in Adobe Illustrator

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu ću vam pokazati kako upotrijebiti stilove za slojeve sa jednostavnim oblicima i teksturama da izradite lagani tekst efekt leda.

Ovaj tekst efekt nadahnut je mnogim Layer Style (stilovima za slojeve) koji su dostupni na GraphicRiver-u, kao ovaj "3D Ice Cool, Freeze and Snow Effects Styles" set. 

3D Ice Cool Freeze and Snow Effects Styles

Počnimo!

Resursi za Tutorijal

Tijekom izrade ovog tutorijala korišteni su sljedeći resursi:

1. Izradite Oblik Pozadine

1. korak

Izradite novi 1000 x 650 px dokument.

Create a New Document

2. korak

Odaberite Rectangle Tool i izradite pravokutnik koji prekriva donji dio dokumenta. Promijenite naziv sloja s pravokutnikom u Ground.

Create the Ground Rectangle

3. korak

Napravite novi pravokutnik koji prekriva gornji dio i promijenite naziv sloja u Back.

Create the Back Rectangle

2. Kako Stilizirati 'Ground' Oblik

Dvaput kliknite Ground sloj da primijenite sljedeći stil za sloj:

1. korak

Dodajte Inner Shadow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color: #9cb0be
 • Opacity: 15%
 • Distance: 0
 • Size: 250
Inner Shadow

2. korak

Dodajte Gradient Overlay sa ovim postavkama:

 • Označite Dither kućicu
 • Blend Mode: Linear Burn
 • Opacity: 20%
 • Style: Radial
 • Scale: 150%
 • Izradite Transparent to Fill Color gradijentnu ispunu koristeći crnu (Black) s obje strane.
Gradient Overlay

3. korak

Kliknite + ikonu pokraj Gradient Overlay kartice da dodate još jedan Gradient Overlay efekt sa ovim postavkama:

 • Označite Dither kućicu
 • Označite Reverse kućicu
 • Upotrijebite prikazanu Gradient ispunu iz CSP True Sky Gradients datoteke.
Gradient Overlay - 2

4. korak

Kliknite opet prvu Gradient Overlay karticu i zatim kliknite-povucite unutar dokumenta da pomaknete gradijent tako da svijetlo bude pokraj gornjeg dijela pravokutnika.

Move the Gradient

Ovako bi trebao izgledati prvi pravokutnik.

Styled Ground

3. Kako Kopirati i Zalijepiti 'Layer' Stilove

1. korak

Kliknite desnim gumbom miša Ground sloj, odaberite Copy Layer Style, i zatim kliknite desnim gumbom miša Back sloj te odaberite Paste Layer Style.

Dvaput kliknite Back sloj da uklonite oznaku s Reverse kućice na drugom Gradient Overlay efektu.

Copy and Paste the Layer Style

2. korak

To će stilizirati stražnji pravokutnik. Ako je potrebno pomaknite gradijentne ispune kao i prije.

Move the Gradient

4. Kako Prilagoditi Pozadinu

1. korak

Kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na dnu Layers kartice i odaberite Hue/Saturation.

Add a HueSaturation Adjustment Layer

2. korak

Promijenite Hue na -3, Saturation na -25 i Lightness na -20.

HueSaturation Settings

3. korak

Dodajte Gradient sloj ispune. Izradite Transparent to Fill Color gradijentnu ispunu koristeći crnu (Black) boju s obje strane.

Zatim promijenite Style u Radial i Scale u 200 te označite Dither kućicu.

The Gradient Fill Settings

4. korak

Gradient sloju promijenite Blend Mode u Soft Light.

Change the Blend Mode

5. korak

Smjestite Textures - Golds, Whites, And Greys sliku iznad svih slojeva i promijenite naziv sloja u BG Texture, te promijenite veličinu ukoliko je potrebno.

Add the Background Texture

6. korak

Idite na Image > Adjustments > Desaturate, i zatim sloju BG Texture promijenite Blend Mode u Soft Light.

BG Texture Layer Settings

5. Kako Izraditi Slojeve Teksta

1. korak

Izradite tekst velikim slovima koristeći font Kornik.

Zatim podesite Color na #367497, Size na 250 pt, Tracking vrijednost na 25.

Create the Text

2. korak

Duplicirajte sloj sa tekstom, kopiji promijenite Fill vrijednost na 0 i zatim duplicirajte sloj sa kopijom.

Duplicate the Text Layers

6. Kako Stilizirati Originalni Sloj Teksta

Dvaput kliknite originalni sloj teksta da primijenite sljedeći stil sloja:

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Style: Emboss
 • Technique: Chisel Soft
 • Depth: 200
 • Size: 10
 • Uklonite oznaku s kućice Use Global Light
 • Angle: 60
 • Altitude: 50
 • Gloss Contour: Sawtooth 1
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Highlight Mode:
  • Opacity: 20%
 • Shadow Mode: Screen
  • Color: #ffffff
  • Opacity: 80%
Bevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour s ovim postavkama:

 • Contour: Rolling Slope - Ascending
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Range: 100%
Contour

3. korak

Dodajte Inner Glow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 50%
 • Color: #edf1f4
 • Technique: Precise
 • Source: Center
 • Size: 90
 • Contour: Gaussian
 • Označite Anti-aliased kućicu
Inner Glow

4. korak

Dodajte Satin sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Screen
 • Color: #afcbea
 • Opacity: 50%
 • Angle: 30
 • Distance: 38
 • Size: 50
 • Contour: Cone - Inverted
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Označite Invert kućicu
Satin

5. korak

Dodaajte Gradient Overlay sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Multiply
 • Opacity: 70%
 • Izradite Fill Color to Transparent gradijentnu ispunu koristeći boje #275c8d s lijeva i #274a71 zdesna.
Gradient Overlay

6. korak

Dodajte Outer Glow sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Opacity: 50%
 • Color: #b9dfff
 • Spread: 20
 • Size: 10
 • Contour: Cove - Deep
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Range: 80%
Outer Glow

7. korak

Sloju teksta promijenite Fill vrijednost na 20%.

Change the Fill Value

7. Kako Stilizirati Prvu Kopiju Sloja S Tekstom

Dvaput kliknite prvu kopiju sloja s tekstom da primijenite sljedeći sloj stila:

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Technique: Chisel Hard
 • Size: 50
 • Gloss Contour: Ring
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Highlight Mode: Soft Light
  • Opacity: 50%
 • Shadow Mode: Soft Light
  • Color: #f4ffff
  • Opacity: 70%
Bevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Cove - Deep
 • Označite Anti-aliased kućicu
Contour

3. korak

Dodajte Inner Shadow s ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color: #8699a6
 • Opacity: 100%
 • Distance: 0
 • Size: 35

Ovo će stilizirati drugi sloj teksta.

Styled Text Layer 2

8. Kako Stilizirati Drugu Kopiju Sloja Teksta

Dvaput kliknite drugu kopiju sloja teksta da primijenite sljedeći stil sloja:

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Technique: Chisel Hard
 • Size: 50
 • Uklonite oznaku s kućice Use Global Light
 • Angle: -158
 • Altitude: 64
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Highlight Mode: Linear Light
  • Opacity: 50%
 • Shadow Mode: Linear Burn
  • Color: #90abc8
  • Opacity: 100%
Bevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Cove - Deep
 • Označite Anti-aliased kućicu
Contour

3. korak

Dodajte Texture sa ovim postavkama:

 • Pattern: Molecular
 • Depth: 5%
Texture

4. korak

Dodajte Pattern Overlay sa ovim postavkama:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Pattern: Satin
Pattern Overlay

5. korak

Dodajte Outer Glow sa ovim postavkama:

 • Opacity: 35%
 • Color: #7ab6ef
 • Spread: 20
 • Size: 30
Outer Glow

Ovo će dovršiti efekt leda.

Styled Text Layer 3

9. Kako Napraviti Reflektivni Odraz

1. korak

Duplicirajte sva tri sloja teksta koje imate, idite na Layer > Merge Layers, i promijenite naziv spojenog sloja u Reflection.

Create the Reflection Layer

2. korak

Pritisnite Command-T da uđete u Free Transform Mode, zatim kliknite desnim gumbom miša na granični okvir i odaberite Flip Vertical.

Flip Vertical

3. korak

Pomaknite reflektirani tekst odmah ispod originalnog teksta i pritisnite Return tipku da prihvatite promjene.

Move the Reflection

4. korak

Kliknite desnim gumbom Reflection sloj, odaberite Convert to Smart Object, i zatim mu promijenite Blend Mode u Soft Light te ga smjestite ispod originalnog sloja teksta.

Convert to Smart Object

5. korak

Idite na Filter > Blur > Motion Blur, promijenite Angle na 90 i Distance na 10.

Motion Blur

6. korak

Kliknite Add layer mask ikonu na dnu Layers kartice kako biste dodali masku.

Add a Layer Mask

7. korak

Odaberite Gradient Tool, podesite Foreground i Background Colors nazad na crnu (Black) i bijelu (White), te selektirajte sličicu (thumbnail) zamaskiranog sloja Reflection.

Odaberite Foreground to Transparent ispunu u Options kartici i provjerite je li vam aktivna Linear Gradient ikona. Ako nije, uključite je.

Sada držite Shift tipku i povucite od otprilike izvan vrha originalnog teksta spuštajući se dolje udesno izvan dna dokumenta kako biste ispunili masku i sakrili donji dio odraza.

Možda ćete morati nekoliko puta ponoviti ovaj korak kako bi postigli željeni rezultat.

Mask the Reflection

10. Kako Izraditi Jednostavnu Sjenu

1. korak

Duplicirajte originalni sloj teksta, povucite kopiju ispod njega i promijenite joj naziv u Shadow.

Create the Shadow Layer

2. korak

Kliknite desnim gumbom sloj Shadow i odaberite Rasterize Type.

Pritisnite Command-T i promijenite veličinu teksta prema dolje vertikalno da dobijete osnovnu oblik sjene.

Rasterize Type

3. korak

Upotrijebite Move Tool da pomaknete Shadow ispod teksta.

Reposition the Shadow

4. korak

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur, i podesite Radius na 10.

Gaussian Blur

5. korak

Shadow sloju promijenite Blend Mode u Multiply i Opacity na 70%.

Shadow Layer Settings

11. Kako Dodati 'Overlay' sa Teksturom Snijega

1. korak

Smjestite Heavy Snow Texture sliku iznad svih slojeva, promijenite naziv sloja u Snow Texture, promijenite Blend Mode u Screen i podesite veličinu teksture po potrebi.

Add the Snow Texture

2. korak

Odaberite Spot Healing Brush Tool, obavezno uklonite oznaku sa Sample All Layers kućice  u Options kartici.

Upotrijebite meki okrugli vrh kista da slikate preko neželjenih točaka i riješite ih se.

Remove Unwanted Areas

Čestitam! Završili ste

U ovom tutorijalu smo izradili jednostavnu pozadinu koristeći oblike, stilove slojeva i slojeve za podešavanje. Zatim smo izradili tri sloja teksta i sve ih stilizirali kako bismo postigli efekt leda.

Nakon toga smo izradili reflektivni odraz i sjenu za ledeni tekst. I na kraju smo dodali teksturu snijega da dovršimo efekt.

Svoje komentare, prijedloge i rezultate možete ostaviti ispod u komentarima.

Final Result
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.