1. Design & Illustration
  2. Drawing/Illustration
  3. Illustration

Dizajnirajte Vjenčano Prstenje Koristeći Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 9 min

() translation by (you can also view the original English article)

U ovom tutorialu ćemo napraviti dva vjenčana prstena koristeći 3D modeliranje u Illustratoru. Naučiti ćemo nekoliko tehnika s gradijentnom mrežom. Trebate li izraditi pozivnicu za vjenčanje ovo će Vam poslužiti kao odličan dio ilustracije za ovakvu vrstu dizajna.


3D Modeliranje

1. korak

Uzmite Ellipse Tool (I) i napravite krug bez ruba, ispunjen nekom bojom.

Sada uzmite Rectangle Tool (M) i napravite kvadrat poput ovog prikazanog na slici ispod.

Selektirajte oba oblika i poravnajte ih prema horizontali koja prolazi kroz sredine ovih oblika koristeći Align paletu.


2. korak

Ostavite oblike selektirane, pritisnite Intersect gumb iz Pathfinder palete.

Sada napravite još jedan kvadrat i smjestite ga kao što je prikazano na primjeru ispod.

Selektirajte oba oblika i pritisnite Minus Front gumb iz Pathfinder palete.

Sada smo napravili oblik vertikalnog dijela vjenčanog prstena.


3. korak

Uzmite Pen Tool (P)i napravite vertikalnu liniju na određenoj distanci desno od središnjeg oblika.

Sada selektirajte i grupirajte ta dva objekta (Command + G). Ostavite grupu selektiranu i idite na Effect > 3D > Revolve...

Ostavite parametre efekta kako su postavljeni, treba podesiti samo Offset s od Right Edge. Rezultat ovih radnji biti će kreirani oblik prstena.


4. korak

U ovom koraku možemo urediti oblik prstena pomičući dio prstena horizontalno i editiranjem samog oblika, ako je potrebno. Kako biste to učinili, upotrijebite 


5. korak

Recimo da smo radili muški vjenčani prsten. Pa idemo sada napraviti ženski prsten. Duplicirajte muški prsten (pomaknite ga koristeći Selection Tool (V) dok držite Opt/Alt tipku). Sada mu smanjite veličinu proporcionalno držeći Shift tipku.


6. korak

Nastavimo dalje na kompoziciju dizajna vjenčanog prstenja. Kako biste omogućili pristup 3D parametrima prstenja, morate selektirati odgovarajući prsten i otvoriti Appearance paletu (Shift + F6) i kliknuti na 3D efekt.

U ovom koraku možete eksperimentirati kreirajući vlastiti dizajn.

Po mojem mišljenju kompozicija bi trebala nositi neku ideju. Zato sam smjestio prstenje tako da mogu oblikovati srce, osim toga prsteni bi se trebali presijecati poput karika na lancu. Kasnije ćete u tutorialu naučiti kako napraviti ovakvo ispreplitanje. Parametri 3D efekta prstenja prikazani su na slikama ispod.

Prije nego što transformirate 3D efekt u objekte, privremeno ispunite prsten različitim bojama. Podesite No Shading vrijednost za Surface parametar u 3D Revolve Options dijaloškom okviru.


7. korak

Selektirajte oba prstena i idite na Object > Expand Appearance.

U sredini prstenja su elementi za razvoj cilindričnog oblika. Pronađite i selektirajte ove elemente u Layers paleti, zatim ih obrišite pritiskom Delete gumba.

U Layers paleti možemo vidjeti mnogo objekata koji pripadaju prednjem prstenu. Svakako dvaput provjerite jeste li uklonili sve nepotrebne objekte i ostavili samo one koji čine njegov oblik. Nakon što očistite paletu slojeva ostala su samo četiri objekta.


8. korak

Prednja površina prstena sastoji se od dva objekta (ti objekti su ispunjeni plavom i svijetlo smeđom bojom na slici ispod). U međuvremenu bojite objekte različitim bojama pa će biti zgodnije i zabavnije raditi s njima. Selektirajte te objekte i pritisnite Unite gumb u Pathfinder paleti.


9. korak

Učinite isto s drugim prstenom.


Izrada Sjecišta Prstena

10. korak

Selektirajte plosnati kraj i unutarnju površinu prednjeg prstena, kopirajte ga i zalijepite sprijeda (Command + C, Command + F). Ostavite objekte selektirane, ujedinite ih  u jedan oblik pritiskom na Unite gumb iz Pathfinder palete.


11. korak

Primijenite isti niz operacija s naličjem i prednjom površinom najudaljenijeg prstena.


12. korak

Selektirajte oblike kreirane u 10. i 11. koraku zatim pritisnite Intersect gumb iz Pathfinder palete.

Uklonite nepotrebne oblike koji su formirani kao rezultat presijecanja.

Presijecanje prstena ima oblik lončića za kavu, uredite ga tako da mu uklonite nos.

Kako biste to učinili uklonite dodatne točke koristeći Delete Anchor Point Tool i uredite oblik koristeći Direct Selection Tool (A), tako da dobijete prikaz kao što je prikazano na primjeru ispod.


13. korak

Nastavite transformaciju oblika presijecanja prstena. Kopirajte i zalijepite sprijeda prednjicu bližeg prstena. Ostavite ovaj oblik selektiran i idite na  Kao rezultat, imamo dvije elipse.

Uklonite veći od njih. Sada uzmite Scissors Tool (C) i odrežite dobiveni oblik na točkama A i B.

Obrišite veći dio elipse ostavljajući samo AB luk.


14. korak

Selektirajte luk i oblik presijecanja prstena te pritisnite Divide iz Pathfinder palete.

Sada uklonite donji kut oblika presijecanja.


15. korak

Promijenite ispunu oblika u crnu boju. Selektirajte ovaj oblik, unutarnju površinu i plosnati krah bližeg prstena. Sada kliknite na Make Opacity Mask iz izbornika u Transparency paleti.

Isključite Clip u Transparency paleti.

Na rubovima maske pojavili su se neki spojevi.

Kako biste ih uklonili, neophodno je malo korigirati oblik maske. Selektirajte podsloj s prozirnom maskom u Layers paleti i prebacite u način za podešavanje (adjustment mode) maske u Transparency paleti.

Sada uredite oblik bočnih strana maske koristeći Direct Selection Tool (A).


16. korak

Isključite prozirnu masku ali uključite je kada su prsteni potpuno gotovi.

Zaključajte podsloj s oblikom maske i učinite ga nevidljivim.


Rad s Gradijentnim Mrežama

17. korak

Opisivanje svih boja koje sam upotrijebio za izradu prstenja je pomalo zamorno, pa ću opisati principe njihove izrade. Upotrijebio sam tri osnovne boje: smeđu, žutu i bijelu. Ima jedna učinkovita tehnika za postizanje nijansi koju često koristim.

Ova tehnika može biti samo primijenjena na CMYK način boja. Stoga otvorite Collor paletu, možemo vidjeti po kombinaciji boja formiranje osnovnih boja. Kako biste dobili tamne tonove osnovne boje, prebacite bilo koji slajder u desno držeći Shift tipku. Kako biste odbili svijetle tonove osnovne boje, prebacite bilo koji slajder u lijevo dok držite Shift tipku.

Za stvaranje blagih prijelaza između boja upotrijebite boje izravno s Mesh objekta koristeći Eyedropper Tool (I). I ne zaboravite da možete upotrijebiti Color Guide paletu (Shift + F3) kako biste dobili nijanse osnovne boje. Naučite kako uskladiti boje jer uspjeh vašeg dizajna ovisi o tome.


18. korak

Ispunite vanjski dio bližeg prstena sa tamno žutom bojom.

Ostavite objekt selektiran i idite na Object > Create > Gradient Mesh… te podesite broj za Rows i Columns.

Ne zaboravite da uvijek možete urediti položaj linija mreže. Za uklanjanje linija mreže uzmite Gradient Mesh Tool (U), pomaknite se do linije ali ne do točke sidrišta i kliknite dok držite Alt tipku.


19. korak

Kako biste ovdje napravili novu liniju možete upotrijebiti Gradient Mesh Tool (U), nije potrebno držati Alt tipku.

Ako je potrebno, uredite linije mreže koristeći Direct Selection Tool (A). to upotrijebite ovu tehniku kako biste smanjili mrežu kao što je prikazano na slici ispod.

Obojite točke sidrišta mreže kako biste dodali volumen prstenu.

Kada bojite točke sidrišta na mreži, koje se nalaze na rubovima oblika, lako se mogu zamijeniti s točkama sidrišta oblika. Razlika je u tome što točke sidrišta mreže imaju osnovnu boju kada se selektiraju - tamno žutu, a točke sidrišta oblika su bijele.


20. korak

Nastavite raditi na refleksiji u prstenu. Uzmite Pen Tool (P) i napravite oblik prikazan na slici ispod.

Ovaj oblik bi trebao biti obrezan uzduž gornjeg ruba prstena. Obrezivanje se obično radi pomoću alata u Pathfinder paleti ili koristeći Shape Builder Tool (Adobe Illustrator CS5). U našem slučaju, ne možemo primijeniti ove alate jer je jedan odo oblika Mesh objekt.

Za obrezivanje napravite novi objekt istog oblika kao Mesh objekt. Kako biste to učinili, selektirajte Mesh objekt koristeći Selection Tool (V) i idite na Object > Path > Offset Path…, podesite vrijednosti za Offset na 0px.

Sada je moguće izvršiti operaciju. Selektirajte novi objekt i objekt koji bi trebao biti obrezan u paleti slojeva i kliknite na Intersect gumb u Pathfinder paleti.

Ispunite objekt tamno smeđom bojom.


21. korak

Koristeći tehniku objašnjenu u koracima 17. i 18., napravite gradijentnu mrežu kao što je prikazano ispod.


22. korak

Napravite još jednu refleksiju. Uzmite Pen Tool (P) i napravite obli sličan onome prikazanom na slici ispod.

Zahvaljujući magiji linija, vaš rad može biti ekspresivan. Uvijek pokušajte dati sve od sebe kada radite na obliku. Ispunite oblik linearnim gradijentom iz bijele u bijelu sa Opacity podešenom na 0%.


23. korak

Koristeći tehnike objašnjene iznad da napravite vanjštinu najudaljenijeg prstena.


24. korak

Nastavite na plosnati kraj prstena. Selektirajte plosnati kraj bližeg prstena i ispunite ga linearnim gradijentom kao što je prikazano ispod.

Sada napravite igru sjene na plosnatom kraju prstena. Ostavite plosnati kraj selektiran i idite na Object > Path > Offset Path…. podesite Offset vrijednost na -2 x.

Ispunite dobiveni oblik linearnim gradijentom. Gradijenti ne bi trebali biti isti iako možete upotrijebiti iste boje pa će rezultat biti igra svjetlosti na rubovima plosnatih krajeva.

Učinite isto s plosnatim krajem drugog prstena.


25. korak

Nastavite na unutarnje površine prstenja. Uopće se ne razlikuje od rada na vanjskim površinama prstenja. Slike ispod prikazuju korake za izradu gradijentne mreže na unutarnjoj površini bližeg prstena.


26. korak

Upotrijebite Pen Tool (P) da napravite oblik refleksije na unutarnjoj površini.

Sada napravite gradijentnu mrežu na način opisan u 17. i 18. koraku, obojite točke mreže kao što je prikazano na primjeru ispod.


27. korak

Upotrijebite drugi oblik da ga napravite. Ja sam upotrijebio krug koji sam izrezao u prstenu koristeći tehniku opisanu u 19. koraku.

Ispunite dobiveni oblik radijalnim gradijentom (elliptical gradient) koji prelazi iz bijele u bijelu s 0% Opacity.


28. korak

Sada ću vam reći još jednu zanimljivu tehniku za rad s gradijentnim mrežama. Nazvao sam je Gradient Mesh + Opacity Mask. Znači, koristeći Pen Tool (P) napravite oblik druge refleksije i napravite jednostavnu gradijentnu mrežu za ovaj objekt.

Kopirajte i zalijepite sprijeda Mesh objekt i promijenite mu ispunu u crnu boju.

Sada prebojite središnju točku mreže gradijenta u bijelu.

Selektirajte gornje i donje oblika u Layers paleti, kliknite na Make Opacity Mask iz Transparency palete.


29. korak

Za ovaj rad nisam koristio sliku kao referencu. Sve refleksije su napravljene intuitivno. Možda se nećete složiti sa mnom. Zato pokazujem njihovu lokaciju i tehniku njihove izrade, pogledajte ispod.


30. korak

Idite nazad na 16. korak. Uključite vidljivost podsloja da formirate crnu masku.

Sada koristeći Selection Tool (V) selektirajte sve objekte prednjeg prstena i grupirajte ih (Command + G), locirajte ovu grupu ispod oblika maske u Layers paleti.

Selektirajte oblik maske i vašu grupu, kliknite na Make Opacity Mask iz Transparency palete.


31. korak

Moramo samo napraviti sjenu ispod prstenja. Upotrijebite Ellipse Tool (L) da napravite tri elipse u podslojevima ispod prstenja.

Manja elipsa ima svijetlo žutu ispunu - to je refleksija zlatnog na bijeloj pozadini. Elipsa srednje veličine ima svijetlo sivu ispunu. Veća elipsa također ima sivu ispunu, ali s Opacity od 0%. Selektirajte sve tri elipse i idite na Object > Blend > Make.


32. korak

Ako je objekt osvijetljen s dva izvora svjetlosti, biti će još jedna sjena. Tehnika njezine izrade je ista kao i za originalnu.


Konačni Izgled Slike

Konačni izgled slike nalazi se ispod.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads