7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Adobe InDesign

Kako Izraditi Blagdansku Čestitku u Adobe InDesignu

Scroll to top
Read Time: 11 mins

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Bliži se sezona božićnih blagdana i vrijeme je da obitelji i prijateljima počnemo slati čestitke. Zašto se ove godine ne biste dodatno potrudili i sami dizajnirali svoje čestitke? Ove rustikalne čestitke možete brzo izraditi, izgledaju fantastično i možete dodati vlastiti tekst.

U lovu ste na savršeno dizajniranu čestitku? Pogledajte cijeli raspon predložaka (card templates) na Graphic River-u.

Za ovaj tutorijal ćemo koristiti Adobe InDesign da napravimo "predložak" čestitke i Adobe Illustrator da dodamo grafičke elemente. Pošto je pogodan za početnike, ovo je odličan uvodni tutorijal za izradu InDesign umjetničkog rada za tisak. Jeste li spremni širiti božićni duh? Odlično! Krenimo...

1. Što je Potrebno za Izradu Čestitke

Voditi ću vas kroz korake izrade kompletnog dizajna kartice, zajedno sa tipografijom, bojom, grafikom i teksturom. Do kraja tutorijala imati ćete čestitku dimenzija 5 x 7 inča, pripremljenu za tisak, koja odgovara standardu omotnice A7 (5 1/4 by 7 1/4 inča) dostupne u većini knjižara.

Osim pristupa Adobe InDesignu i Adobe Illustratoru morati ćete preuzeti sljedeće grafičke elemente i font kako biste izradili dizajn sa sljedeće slike:

 1. "Fox with Winter Flowers"
 2. "Adorabelle Script" Font
 3. Tekstura "Paper Texture"
 4. Teksture "Handmade Textures"

Pohranite grafike u neki folder koji ćete lako naći i instalirajte font. Sada možemo početi dizajnirati.

2. Kako u InDesignu Podesiti Predložak za Čestitku

1. korak

Otvorite Adobe InDesign i idite na File > New > Document.

Ostavite Intent podešeno na Print i Number of Pages na 1, te uklonite oznaku Facing Pages.

Iz Page Size padajućeg izbornika odaberite US Postcard (ili ručno podesite Width na 177.8 mm i Height na 127 mm).

us postcardus postcardus postcard

Podesite Margins na 12 mm i dodajte Bleed od 3 mm.

create new documentcreate new documentcreate new document

Kliknite OK da izradite novi dokument.

new documentnew documentnew document

2. korak

Otvorite Layers karticu (Window > Layers) i dvaput kliknite na Layer 1 da otvorite Layer Options okvir. Promijenite naziv sloja u Paper i kliknite OK.

paper layerpaper layerpaper layer

Kliknite na Create New Layer gumb na dnu kartice i dvaput kliknite na sloj te mu promijenite naziv u Background.

background layerbackground layerbackground layer

Izradite još tri nova sloja i nazovite ih TypographyGraphics, i na kraju, posljednji na vrhu, Texture.

texture layertexture layertexture layer

Zaključajte sve slojeve osim donjeg sloja Paper. Kliknite na njega da ga aktivirate.

layers paperlayers paperlayers paper

3. korak

Uzmite alat Rectangle Frame Tool (F) i povucite na stranicu produžujući okvir slike do 'bleed' rubova. Idite na File > Place, odaberite Paper Texture sliku, kliknite Open.

Kliknite gumb Fill Frame Proportionally na Controls kartici pri vrhu radne površine kako biste potpuno ispunili okvir slike.

paperpaperpaper

4. korak

Zaključajte Paper sloj i otključajte sloj ispod, Background.

Proširite Swatches karticu (Window > Color > Swatches) i kliknite na gumb New Swatch na dnu kartice. Dvaput kliknite na novi uzorak da otvorite Swatch Options okvir.

Uzorak/swatch nazovite Navy i podesite razine slajdera na C=73 M=60 Y=23 K=48. Kliknite OK.

swatch optionsswatch optionsswatch options

Izradite pravokutnik koristeći Rectangle Tool (M), produžite ga do 'bleed' ruba sa svih strana osim na vrhu - samo ga produžite do 'trim' ruba stranice.

U Swatches kartici podesite Fill pravokutnika u Navy.

swatchesswatchesswatches

5. korak

Selektirajte pravokutnik i idite na Object > Effects > Transparency. Smanjite Opacity na 90% i kliknite OK. To će na sloj ispod dodati teksturu papira.

effectseffectseffects

3. Kako Izraditi Tipografiju za Čestitku

1. korak

Vratite se na Layers karticu i zaključajte sloj Background. Otključajte sljedeći sloj iznad, Typography.

Odaberite Type Tool (T) i povucite po stranici da napravite okvir za tekst. Utipkajte 'Tis'.

Iz Character kartice (Window > Type & Tables > Character) ili iz Character Formatting Controls kartice na vrhu radne površine, označite tekst i podesite Font u Adorabelle.

character panelcharacter panelcharacter panel

Kopirajte/Copy i zalijepite/Paste okvir teksta smještajući ga ispod 'Tis' i podesite tekst u 'the'. Pokušajte slovo 't' od teksta 'the' smjestiti točno ispod slova 's', od teksta 'tis'.

Opet zalijepite/paste okvir teksta, smjestite ga ispod 'the' i uredite tekst u 'Season'. Pokušajte slovo 'S' ubaciti u prazninu s lijeve strane teksta 'the'.

calligraphycalligraphycalligraphy

2. korak

Kada ste zadovoljni rasporedom teksta, selektirajte sva tri tekstualna okvira i zatim idite na Type > Create Outlines.

create outlinescreate outlinescreate outlines
outlined textoutlined textoutlined text

Zatim kliknite desnim gumbom miša (Windows) ili Control-Click (Mac) > Group. Sada možete podesiti veličinu teksta kao zasebnu jedinicu uz veću fleksibilnost. Uvećajte tekst tako da se proteže do margina na rubu i dnu stranice.

groupgroupgroup

3. korak

Vratite se na Swatches karticu i napravite novi CMYK uzorak/swatch. Nazovite ga Ice i podesite razine slajdera na C=12 M=9 Y=4 K=0. Kliknite OK.

ice swatchice swatchice swatch

Promijenite Fill Color teksta u Ice.

final typefinal typefinal type

4. Kako Pripremiti Blagdansku Paletu Boja u InDesignu

1. korak

Vratite se na Swatches karticu i napravite novi CMYK uzorak/swatch. Nazovite ga Red Berry i podesite razine slajdera na C=0 M=86 Y=72 K=0. Kliknite OK.

berry redberry redberry red

2. korak

Izradite drugi novi uzorak/swatch, nazovite ga Mint i podesite C=51 M=0 Y=21 K=0.

mint swatchmint swatchmint swatch

Izradite još dva nova uzorka:

 • Forest Green - C=79 M=43 Y=53 K=8
 • Amber - C=15 M=47 Y=76 K=4
forest greenforest greenforest green
amber swatchamber swatchamber swatch

5. Kako na 'Layout' Dodati Grafiku 

1. korak

Otvorite "Fox with Winter Flowers" EPS datoteku u Adobe Illustratoru.

Kliknite desnim gumbom miša(Windows) ili Control-Kliknite (Mac) > Ungroup da pristupite individualnim vektorskim elementima.

Izolirajte jednostavnu siluetu jednog elementa, kao npr. grančicu (kliknite opet Ungroup na elemente koje trebate izolirati u zasebnu siluetu) i zatim kliknite Edit > Copy.

ungroupungroupungroup

Vratite se na InDesign dokument i zaključajte Typography sloj. Otključajte sljedeći sloj iznad, Graphics.

Kliknite Edit > Paste i zalijepite vektor na "layout" (nacrt) čestitke. Podesite veličinu i rotaciju vektora (držite tipku Shift dok mijenjate veličinu kako biste zadržali proporcije) i smjestite ga na prazan dio kartice. Podesite Fill vektora u Swatches kartici na jedan od novih uzoraka, kao što je Berry Red.

berries branchberries branchberries branch

2. korak

Vratite se na vektor u Illustratoru i nastavite Copy > Paste postupak sa svakom siluetom koju želite upotrijebiti za dizajn. Vratite se nazad na InDesign dokument i za svaki vektor koji želite prenijeti prvo primijenite Edit > Paste i zatim mu podesite boju.

snowflakesnowflakesnowflake

Pokušajte ispuniti praznine na dizajnu podešavajući i smještajući zasebne elemente dok ne ispunite i dovršite cijeli dizajn.

snowflakesnowflakesnowflake

Pokušajte i boje rasporediti ravnomjerno.

leafleafleaf
pasted snowflakepasted snowflakepasted snowflake
swatchesswatchesswatches
final artworkfinal artworkfinal artwork

6. Kako Čestitki Dodati Teksturu

1. korak

Moramo uskladiti boju i teksturu sa mornarsko plavom čestitkom. Kako bismo to učinili možemo jednostavno boje koje smo upotrijebili u InDesign dokumentu spremiti kao Adobe Swatch Exchange (ASE) datoteku i prebaciti je u Illustrator, spremnu za korištenje na teksturi.

Zasad ostajemo raditi u InDesignu, stoga idite na Swatches karticu i selektirajte sve zadane uzorke/swatcheve prema vrhu kartice. Kliknite na ikonu koša za smeće ili odaberite Delete Swatch u padajućem izborniku.

delete swatchdelete swatchdelete swatch

2. korak

Selektirajte sve 'Name' uzorke/swatcheve u kartici i odaberite Save Swatches u izborniku kartice.

save swatchessave swatchessave swatches

ASE datoteku nazovite 'Tis the Season Swatches' i spremite je u isti folder u kojem je pohranjen vaš InDesign dokument.

save as ASEsave as ASEsave as ASE

3. korak

Pohranite/Save i za sada minimalizirajte InDesign dokument; uskoro ćemo se vratiti na njega.

U Adobe Illustratoru otvorite Handmade Texture PNG sliku prikazanu ispod.

texture filetexture filetexture file

Selektirajte sliku i otvorite Image Trace prozor (Window > Image Trace). Podesite Mode u Black and White, i kliknite strelicu pokraj Advanced kako biste mogli vidjeti više opcija. Označite Preview gumb na dnu da generirate verziju slike na koju je primijenjena 'trace' funkcija.

Podesite rezultat koristeći slajdere i svakako označite Ignore White. Također, označite samo Fills Stroke ostavite neoznačeno. Želite postići izgled što je moguće sličniji originalnoj slici stoga pomičite slajdere dok ne postignete zadovoljavajući rezultat.

image traceimage traceimage trace

Izađite iz Image Trace okvira i zatim idite na Object > Image Trace > Expand.

image trace expandimage trace expandimage trace expand

Kliknite desnim gumbom miša > Ungroup (Windows) ili Control-kliknite > Ungroup (Mac) i zatim obrišite svu preostalu pozadinu vektora tako da ostane samo crni dio.

ungroupungroupungroup

4. korak

Proširite Swatches karticu (Window > Swatches) i u padajućem izborniku odaberite > Open Swatch Library > Other Library.

other libraryother libraryother library

Pronađite svoju ‘Tis the Season Swatches’ ASE datoteku i kliknite Open.

Kliknite na jedan crni dio teksture i zatim idite na Select > Same > Fill Color.

fill color selectfill color selectfill color select

Zatim kliknite na Navy uzorak/swatch u ‘Tis the Season Swatches’ okviru da teksturu primijenite kao Fill/ispunu.

swatchesswatchesswatches

Kliknite File > Save As i spremite vektor kao Adobe Illustrator (AI) datoteku.

save as ai filesave as ai filesave as ai file

5. korak

Vratite se na InDesign dokument i zaključajte Graphics sloj. Otključajte gornji sloj, Texture.

Upotrijebite alat Rectangle Frame Tool (F) da izradite novi okvir slike koji se proteže preko cijelog mornarsko plavog dijela čestitke. Kliknite File > Place, odaberite spremljenu AI sliku teksture, i kliknite Open. Dopustite da tekstura ispuni cijeli okvir i dvaput kliknite unutar okvira da je izravno selektirate i podešavajte veličinu dok nećete biti zadovoljni rezultatom.

rectangle frame toolrectangle frame toolrectangle frame tool

Dok je okvir slike selektiran idite na Object > Effects > Transparency i smanjite Opacity na 50%. Kliknite OK.

effectseffectseffects

I evo ga! Prednja strana čestitke je završena i izgleda fantastično - odlično obavljen posao.

final card frontfinal card frontfinal card front

Sada moramo pripremiti čestitku za tisak i savijanje. To znači da moramo podesiti veličinu stranice kako bi čestitka imala završenu prednju i stražnju stranu, i moramo dodati još jednu strani za unutrašnjost čestitke.

7. Kako Produžiti Čestitku u Preklopljeni Dizajn

1. korak

Odaberite alat Page Tool (Shift-P) i kliknite na stranicu da je selektirate.

Želimo udvostručiti visinu čestitke kako bismo je mogli preklopiti po dužini gornjeg ruba. Zato utipkajte 254 mm u Height tekstualni okvir na gornjoj lijevoj strani radne površine.

page toolpage toolpage tool

Otključajte sve slojeve i selektirajte sve na stranici. Pomaknite sve elemente dolje dok se donji rub tamno plave pozadine ne susretne sa donjim 'bleed' rubom.

bottom bleed edgebottom bleed edgebottom bleed edge

2. korak

Svakako učinite ravnalo vidljivim (View > Show Rulers), povucite dolje vodilice gornjeg ravnala na Y točku 127 mm. To bi trebalo doći do vrha tamno plave pozadine.

y point guidey point guidey point guide

Produžite okvir slike papira do gornjeg 'bleed' ruba i promijenite veličinu slike papira da ispuni veći okvir.

paperpaperpaper

Zaključajte sve slojeve osim Background, selektirajte tamno plavu pozadinu i odaberite Edit > Copy. Zatim kliknite Edit > Paste na obojeni pravokutnik i pomaknite ga na vrh stranice da se donji rub sastaje sa gornjim rubom tamno plave pozadine, na polovici čestitke. Podesite Fill u Berry Red.

berry redberry redberry red

To će biti vanjska strana čestitke, sa suprotnom crvenom stranom. Sada još samo trebamo napraviti unutarnju stranu.

3. korak

Idite na Pages karticu (Window > Page) i ikonu Page 1 povucite dolje na gumb Create New Page koji se nalazi na dnu stranice. Ovo stvara duplikat stranice, to je sada Page 2 (2. stranica) vašeg dokumenta. Dvaput kliknite na Page 2 ikonu da se stranica pojavi na zaslonu.

Otključajte slojeve Texture, Graphics i Typography.  Zaključajte sloj Background. Selektirajte sve na stranici i obrišite.

delete alldelete alldelete all

Zatim otključajte Background sloj i obrišite tamno plavi pravokutnik.

delete navy rectangledelete navy rectangledelete navy rectangle

4. korak

Selektirajte crveni pravokutnik i podesite Fill u Ice.

fill to icefill to icefill to ice

Produžite zatim blijedo sivi pravokutnik prema dolje, sve do donjeg 'bleed' ruba.

grey rectanglegrey rectanglegrey rectangle

5. korak

Zumirajte u donji dio stranice. Iz vodilice na sredini stranice možete procijeniti gdje bi čestitka trebala biti presavijena.

Uzmite Type Tool (T) i povucite po sredini donje polovice stranice da napravite mali tekstualni okvir. Utipkajte ‘Merry’ i podesite Font u Adorabelle, Size 43 pt, Font Color u Navy.

Kliknite Edit > Copy, Edit > Paste za tekstualni okvir uređujući sadržaj teksta u riječ ‘Christmas’, i povećajte Font Size na 50 pt.

christmas typechristmas typechristmas type

Kliknite Edit > Paste za druge tekstualne okvire i podesite svaku riječ, ‘&’, ‘Best’, ‘Wishes’, ‘for’ i ‘2017’, u svojem zasebnom tekstualnom okviru. Podesite Font Size (veličinu teksta) i položaj svakog okvira da izradite lijepi kaligrafski efekt.

typography completetypography completetypography complete

6. korak

Idite nazad na vektorsku teksturu koju imate otvorenu u Adobe Illustratoru. Na trenutak minimalizirajte InDesign.

Selektirajte mornarsko plavi dio na slici i zatim idite na Select > Same > Fill Color.

fill color selectfill color selectfill color select

Zatim promijenite Fill Color selektiranog objekta iz Navy u Ice. Kliknite File > Save As i pohranite sliku kao AI datoteku.

ice swatchice swatchice swatch
grey texturegrey texturegrey texture

7. korak

Vratite se na InDesign dokument i otključajte sloj Typography. Otključajte gornji sloj, Texture.

Izradite novi okvir slike koristeći Rectangle Frame Tool (F) koji prekriva donju polovicu strane. Zatim kliknite File > Place, odaberite novu sliku sive teksture i kliknite Open.

texture placedtexture placedtexture placed

Dok je okvir slike selektiran, idite na Object > Effects > Transparency, i smanjite Opacity na oko 85%. Kliknite OK.

effectseffectseffects
final texturefinal texturefinal texture

8. Kako Eksportirati Vaš Rad, Pripremljen za Tisak

Ako čestitku printate samo kod kuće, možete nastaviti na File > Print u InDesignu i isprintajte dizajn. Ne zaboravite isprintati obje strane.

Ako čestitku šaljete u profesionalnu tiskaru, morati ćete prvo eksportirati svoj rad kao 'print-ready' (pripremljen za tisak) PDF dokument . Evo kako...

1. korak

Prvo, kliknite File > Save da pohranite vaš InDesign rad. Zatim idite na File > Export.

Odaberite Adobe PDF (Print) iz Format padajućeg izbornika, dodijelite ime datoteci i kliknite Save.

U Export to Adobe PDF prozoru koji će se otvoriti [Press Quality] iz Adobe PDF Preset izbornika na vrhu.

press qualitypress qualitypress quality

2. korak

Kliknite na Marks and Bleeds u izborniku s lijeve strane prozora.

Označite All Printer’s Marks i Use Document Bleed Settings. Zatim kliknite Export da napravite datoteku pripremljenu za tisak.

marks and bleedmarks and bleedmarks and bleed
pdf exportedpdf exportedpdf exported

Možete je poslati izravno u tiskaru i odabrati želite li čestitku tiskati na mat ili sjajnom papiru. U tiskari će vas o tome moći savjetovati i napraviti vam probni tisak prije nego što donesete konačnu odluku.

Vaša Završena Čestitka

Čestitam! Završili ste božićnu čestitku, a sada je vrijeme da ih pošaljete!

final cardfinal cardfinal card

U ovom tutorijalu smo pokrili opsežan raspon vještina potrebnih za pripremu InDesign dokumenata i editiranje radova kako biste postigli dizajn profesionalnog standarda. Sada možete biti samopouzdaniji sa:

 • Dizajniranjem 'layouta' čestitke u Adobe InDesignu, zajedno sa teksturiranom pozadinom i bojom.
 • Izradom CMYK uzoraka pripremljenih za tisak i njihovim pohranjivanjem kao ASE datotekama za upotrebu u drugim Adobe programima.
 • Formatiranjem tipografije i importiranjem vektorskih grafika za izradu dizajna.
 • Dodavanjem teksture za trendovski, vintage efekt na dizajnu za printanje.
 • Ekspandiranjem 'layout-a' u presavijeni, dvostrani dizajn, pripremljen za tisak.

Nadam se da ćete sve navedeno moći upotrijebiti u drugim projektima ili čak pokušati izraditi vlastitu unikatnu čestitku koristeći ovaj isti proces?

Ukoliko vam je dizajnirana čestitka potrebna upravo sada, zašto ne biste pregledali cijeli raspon predložaka za čestitke koje vam nudi GraphicRiver? Pronaći ćete ogroman izbor različitih stilova za svaku prigodu.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.