Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Photoshop Actions
Design

Kako Napraviti 'Dark' Foto Efekt Akciju za Početnike u Adobe Photoshopu

by
Difficulty:IntermediateLength:MediumLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu ćete naučiti kako od vlastitih fotografija izraditi odličan 'dark fantasy' efekt. Pokušati ću sve vrlo detaljno objasniti kako bi ga svi mogli izraditi, pa čak i oni koji su upravo otvorili Photoshop prvi puta.

Efekt koji ću vam pokazati kako se radi, prikazan je na slici s lijeve strane.

Ako želite brzo i lako izraditi efekt prikazan s desne strane, pogledajte moju Dark Fantasy Photoshop Akciju:

Some of the results that action creates

Što Vam je Potrebno

Da napravite dizajn prikazan ispod, trebati ćete sljedeću fotografiju:

1. Počnimo

Prvo otvorite fotografiju na kojoj želite raditi. Da otvorite fotografiju idite na File > Open, odaberite svoju fotografiju i kliknite Open. Sada, prije nego što počnemo, provjerite nekoliko stvari:

 1. Vaša fotografija treba biti podešena na RGB Color mod, 8 Bits/Channel. Kako biste to provjerili, idite na Image > Mode.
 2. Za najbolje rezultate, vaša fotografija bi trebala biti između 1500-4000px širine/visine (width/height). To ćete provjeriti tako što ćete ići na Image < Image Size.
Checking image size and image mode

2. Odaberite Subjekt

1. korak

Sada trebamo napraviti odabir oko subjekta. To možete učiniti koristeći neki od sljedećih alata:

 • Koristeći Pen Tool (P)
 • Koristeć Lasso Tool (L)
 • Koristeći Quick Selection Tool (W)
 • Koristeći Magic Wand Tool (W)

Mnogo je načina za selektiranje objekata, ali u ovom slučaju ja ću upotrijebiti Magic Wand Tool (W). Ako i vi odlučite upotrijebiti isti alat, samo podesite Tolerance i počnite sa odabirom vašeg subjekta. Upotrijebite Shift-Alt tipke na tipkovnici kako biste dodali ili oduzeli neke odabrane dijelove. Slobodno im promijenite toleranciju.

Ponekad je lakše selektirati s pozadine (kao u ovom slučaju), stoga odaberite pozadinu i idite na Select < Inverse kako biste invertirali odabir i tako ćete dobiti odabrani subjekt.

Selecting a subject

2. korak

Sada idite na Layer > New > Layer Via Copy da napravite novi sloj od vaše fotografije uz pomoć odabira koji ste napravili. Sada imate subjekt na drugom odvojenom sloju. Dvaput kliknite na ime sloja i utipkajte Main Photo.

Copying subject to new layer

3. Izradite Pozadinu

1. korak

Odaberite Bckground sloj i idite na Layer > New Fill Layer> Solid Color da napravite novi sloj sa ispunom u jednoj boji. Nazovite ga Background Color i odaberite OK. Nakon toga ćete vidjeti još jedan padajući izbornik sa upitom za odabir boje. Odaberite crnu (#000000) i kliknite OK.

Creating new solid color fill layer

2. korak

Ponovite ovaj korak da napravite još jedan sloj sa istim postavkama. Ovaj puta upotrijebite ime Middle Light. Sada ćemo Middle Light sloju dodati stil. Kliknite desnim gumbom miša na sloj i u Layers kartici i odaberite Blending Options. Označite Gradient Overlay i odaberite postavke ispod:

Adding layer style

3. korak

Smanjite Opacity ovog sloja na 25%.

Droping opacity of the layer

4. Napravite Izvor Svjetlosti

1. korak

Sada, kako biste napravili izvor svjetlosti idite na Layer > New Fill Layer > Gradient da izradite novi sloj sa gradijent ispunom. Nazovite ga Light Source i kliknite OK. Nakon toga će se pojaviti još jedan padajući izbornik sa postavkama za gradijent ispunu. Odaberite postavke ispod i kliknite OK.

Creating new gradient fill layer

2. korak

Sada moramo provjeriti da svijetlost ne prelazi na dno fotografije. Za to ćemo upotrijebiti zamaskirani sloj. Odaberite zamaskirani sloj (layer mask) trenutnog sloja, pritisnite D i zatim X tipke na tipkovnici da podesite prednju boju (foreground) u crnu i idite na Edit > Fill. Primijenite postavke prikazane ispod i kliknite OK.

Filling the layer mask with black color

3. korak

Dok je odabran ovaj sloj, odaberite Lasso Tool (L), kliknite desnim gumbom miša bilo gdje unutar radne površine i odaberite Free Transform. Podesite Reference Point Location i Vertical Scale kao što je prikazano ispod i kliknite Enter.

Transforming the layer mask

4. korak

Dok je odabran zamaskirani sloj, idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i podesite radijus kao što je prikazano ispod.

Bluring the layer mask

5. korak

Promijenite 'blending mode' ovog sloja u Screen i smanjite Opacity vrijednost na 85%.

Changing the blending mode and opacity

5. Izblendajte Subjekt

1. korak

Odaberite sloj Main Photo i kliknite na njega desnim gumbom miša u Layers kartici. Odaberite Blending Options i označite Gradient Overlay sa postavkama ispod:

Adding layer style

2. korak

Pritisnite Control-kliknite na sličicu trenutnog sloja kako biste napravili selekciju tog sloja i idite na Select > Modify > Contract. Podesite Contract By i na 30px i odaberite OK.

Creating and contracting subject selection

3. korak

Idite na Layer > Layer Mask > Reveal Selection.

Creating the layer mask using selection

4. korak

Idite na Filter > Gaussian Blur i podesite radijus kao što je prikazano ispod:

Bluring the layer mask

6. Istaknite Ključne Dijelove

1. korak

Sada moramo istaknuti ključne dijelove našeg subjekta, uzimajući u obzir smjer izvora svjetlosti. Odaberite sloj Main Photo i idite na Layer > New > Layer Via Copy. Zatim dvaput kliknite na ime novog sloja i promijenite mu ime u Original Photo.

Duplicating main photo layer

2. korak

Tom sloju sada moramo ukloniti masku i stil za sloj. Stoga idite na Layer > Layer Mask > Delete da uklonite masku, i idite na Layer > Layer Style > Clear Layer Style da uklonite stil.

Removing the layer mask

3. korak

Sada će naš cijeli subjekt biti istaknut, što ne želimo, pa moramo napraviti novu masku za ovaj sloj. Idite na Layer > Layer Mask > Hide All i zatim uzmite Brush Tool (B), odaberite meki kist, pritisnite tipku D na tipkovnici da podesite prednju (foreground) boju u bijelu i samo obojite kistom ključne dijelove subjekta uzimajući u obzir smjer izvora svjetlosti.

Creaing the layer mask and brushing into it

4. korak

Dodajmo sada malo kontrasta na istaknute dijelove subjekta. Za to odaberite sličicu sloja Original Photo, pritisnite D na tipkovnici da resetirate uzorke i idite na Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map da napravite novi gradijent sloj za podešavanje. Nazovite ga Original Photo Contrast i odaberite OK.

Kontrast će biti primijenjen na cijelu fotografiju, ali mi želimo da bude samo na istaknutim dijelovima subjekta, stoga idite na Layer > Create Clipping Mask.

Creating new gradient map adjustment layer

5. korak

Promijenite 'blending mode' ovog sloja u Overlay i smanjite Opacity vrijednost na 11%.

Changing the blending mode and opacity

7. Dodajte Čestice

1. korak

Sada ćemo dodati sitne čestice. Idite na Layer > New > Layer da napravite novi sloj. Možete ostaviti zadano ime, jer će ovaj sloj biti uklonjen tijekom sljedećih nekoliko koraka. Pritisnite tipku D na tipkovnici da podesite prednju (foreground) boju u crnu i idite na Edit > Fill > Foreground Color.

Creating new layer and filling it with black color

2. korak

Sada idite na Filter > Pixelate > Mezzotint i podesite tip (type) u Coarse Dots. Sada idite na Select > Color Range i pomoću alata Eyedropper Tool odaberite bijelu boju klikom na neku od bijelih čestica s fotografije, te podesite Fuzziness na 200.

Adding coarse dots and selecting using color range

3. korak

Sada idite na Select > Refine Edge i odaberite postavke ispod: Zatim idite na Layer > New > Layer da napravite novi sloj i nazovite ga Particles_1.

Refining edge and creating new layer

4. korak

Pritisnite tipku D na tipkovnici da podesite prednju (foreground) boju u bijelu, idite na Edit > Fill i primijenite postavke prikazane ispod: Idite na Select > Deselect, odaberite Layer 1, i idite na Layer > Delete > Layer.

Filling selection with white color

5. korak

Promijenite 'blending mode' ovog sloja u Overlay i sada, ovisno o tome koliko čestica želite, možete ponoviti ovaj korak da ih napravite još. Ja sam ga ponovio 2 puta, stoga imam tri sloja sa česticama.

Changing the blending mode and adding more particles

6. korak

Sada odaberite gornji sloj s česticama (u mojem slučaju Particles_1), držite tipku Shift na tipkovnici i odaberite posljednji sloj sa česticama (u mojem slučaju Particles_3). Idite na Layer > New > Group from Layers. Nazovite grupu Particles.

Creating new group from layers

7. korak

Napravite odabir vašeg subjekta istovremeno držeći tipku Control i kliknite na sličicu sloja Main Photo. Pritisnite tipku D na tipkovnici da podesite prednju boju u crnu i idite na Layer > Layer Mask > Reveal Selection. Dok je maska ovog sloja odabrana, idite na Image > Adjustments > Invert kako biste invertirali maskiranu sloj.

Creating layer mask using subject selection

8. korak

Sada dok je zamaskirani sloj još uvijek odabran, idite na Window > Properties. U Properties kartici, podesite Feather na 160 px, i smanjite Opacity na 54%.

Adding feather to layer mask

8. Napravite Obojeni Izgled

1. korak

Sada ćemo napraviti zgodan obojeni izgled. Idite na Layer > New Adjustments Layer > Color Balance da napravite 'color balance' sloj za podešavanje i nazovite ga Color Look.

Creating new color balance adjustment layer

2. korak

Dvaput kliknite na sličicu sloja i odaberite postavke ispod:

Changing color balance adjustment layer settings

9. Primijenite Završna Podešavanja

1. korak

Sada ćemo napraviti neka završna podešavanja fotografije, uz pomoć nekoliko slojeva za podešavanje (adjustment layers). Prvo ćemo dodati zasićenost. Idite na Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation da napravite novi 'hue/saturation' sloj za podešavanje i nazovite ga Overall Saturation.

Creating new huesaturation adjustment layer

2. korak

Dvaput kliknite na sličicu tog sloja i odaberite postavke prikazane ispod:

Changing huesaturation adjustment layer settings

3. korak

Sada ćemo dodati malo kontrasta. Resetrirajte uzorke pritiskom na tipku D na tipkovnici i idite na Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map da napravite novi sloj za podešavanje gradijenta. Nazovite ga Overall Contrast.

Creating new gradient map adjustment layer

4. korak

Promijenite 'blending mode' ovog sloja u Overlay i smanjite Opacity na 31%.

Changing blending mode and dropping opacity

5. korak

Sada ćemo podesiti svjetlinu. Stoga idite na Layer > New Adjustment Layer > Levels da napravite novi 'levels' sloj za podešavanje i nazovite ga Overall Brightness.

Creating new levels adjustment layer

6. korak

Kliknite dvaput na sličicu ovog sloja i odaberite postavke prikazane ispod:

Changing levels adjustment layer settings

7. korak

I na kraju, dodajmo fotografiji oštrinu. Pritisnite tipke Control-Alt-Shift-E na tipkovnici kako biste napravili snimak. Idite na Filter > Other > High Pass i podesite radijus na 2 px.

Adding high pass filter

8. korak

Dvaput kliknite na ime ovog sloja kako biste mu promijenili ime u Overall Sharpening. Promijenite 'bledning mode' u Hard Light i smanjite Opacity na oko 64%.

Changing layer name blending mode and opacity

10. Uspjeli ste!

Čestitam, uspjeli ste! Evo našeg konačnog rezultata:

Final result

11. Prilagodite Rezultat po Vlastitoj Želji

Sada možete po vlastitoj želji prilagoditi konačan efekt; Dati ću vam nekoliko savjeta.

 • Odaberite Light Source sloj, dvaput kliknite na njegovu sličicu i promijenite Angle u Scale (ili mu promijenite veličinu).
 • Odaberite masku sloja Original Photo, uzmite Brush Tool (B), odaberite meki kist, i bojite kistom crno/bijelo na masci da istaknete druge dijelove.
 • Odaberite sloj Background Color, dvaput kliknite na njegovu sličicu i promijenite boju.
 • Odaberite sloj Color Look, dvaput kliknite na njegovu sličicu i u Properties kartici promijenite postavke da postignete drugačiji obojeni izgled.

Evo mojeg rezultata:

Customized final result

Odličan posao!

Ako želite napraviti još napredniji mračni 'fantasy' efekt kao što je ovaj prikazan ispod, sa samo jednim klikom u nekoliko minuta, pogledajte moju akciju Dark Fnatasy Photoshop Action.

Akcija funkcionira tako da samo obojite kistom preko subjekta, pokrenete je pritiskom 'play' gumba i akcija će sve sama za vas učiniti pružajući vam rezultate u slojevima sa mogućnošću prilagođavanja po vlastitoj želji. Akcija će također napraviti 25 unaprijed zadanih boja. Dolazi sa detaljnim video tutorijalom koji demonstrira kako upotrijebiti i prilagoditi izgled akcije kako biste postigli najviše od ovog efekta.

Some of the results that action creates
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.