Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Illustration

Kreirajte Jednostavne Cvjetove sa Gradijent Mrežama u Adobe Illustratoru

Scroll to top
Read Time: 9 min

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Pratite ovaj tutorial i naučite kako kreirati prekrasne cvjetove pomoću Gradient Mesh funkcije u Adobe Illustratoru. Početi ćemo sa oblikom latice i zatim ćemo koristeći Gradient Mesh (gradijent mrežu) dodati točke mreže i obojiti je. Nakon toga, kompletirati ćemo cvijet sa prašnicima u sredini. Za njih ćemo upotrijebiti Scatter Brush kist zajedno sa Transform efektom i naravno, Gradient Mesh mrežom. Nastaviti ćemo dodavati detalje na laticama pomoću Blend Tool alata, Pucker & Bloat i Transform efektima. Dovršiti ćemo dodavanjem sjena i isprobavanjem različitih verzija boja. Počnimo!


1. Započnite Novi Projekt

Pokrenite Illustrator i zatim idite na File > New da otvorite novi prazan dokument. Upišite ime dokumenta i podesite dimenzije, zatim odaberite Pixels kao Units i RGB kao Color Mode. Sada idite na Edit > Preferences > General i podesite Keyboard Increment na 1px. Dok ste još ovdje, idite na Units & Display Performance te podesite Units kao što je prikazano na sljedećoj slici. Ja obično radim sa ovim postavkama, stoga će i vama pomoći tijekom procesa crtanja.

diana_tut_meshflower_1diana_tut_meshflower_1diana_tut_meshflower_1

2. Kreirajte Oblik Latice

1. korak

Prvo, uzmite Ellipse Tool (L) i nacrtajte elipsu veličine 18 x 75px sa običnom linijom. Sada, koristeći Direct Selection Tool (A) selektirajte samo točku sidrišta na dnu i pomaknite je dolje i malo u lijevo. Možete vidjeti razliku između njih, crvena putanja je originalna i plava putanja je nova.

diana_tut_meshflower_2diana_tut_meshflower_2diana_tut_meshflower_2

2. korak

Počevši od oblika dobivenog u prethodnom koraku, možete kreirati različite latice. Zato, prije nego što nastavite, izradite kopiju i sačuvajte je za sljedeću laticu.

Sada, koristeći Direct Selection Tool (A) selektirajte samo točku sidrišta s lijeva i pomaknite je malo u lijevo. Također pomaknite ručke kao što je označeno na sljedećoj slici. Možete je dodatno prilagoditi, ali latica je uglavnom završena. Ovaj oblik ću nazvati "petal 1".

diana_tut_meshflower_3diana_tut_meshflower_3diana_tut_meshflower_3

3. korak

Uzmite kopiju koju sam ranije spomenula i modificirajte je da izradite drugu laticu. Sa Direct Selection Tool (A) alatom pomaknite lijevu i desnu točku sidrišta malo dalje jednu od druge i zatim pomaknite ručke gornje točke kao što je prikazano. Novi oblik (crveni) ću nazvati "petal 2".

Možete izraditi samo jednu laticu ali ja sam se zbog mnogih razloga odlučila za dvije.

diana_tut_meshflower_4diana_tut_meshflower_4diana_tut_meshflower_4

3. Kreirajte Mrežu i Boju Latica

1. korak

Sada imate dvije latice. Selektirajte "petal 2", zatim idite na Object > Create Gradient Mesh, odaberite 3 Rows i 3 Columns i kliknite OK. U ovoj fazi vaša latica bi trebala izgledati kao što je prikazano ispod.

diana_tut_meshflower_5diana_tut_meshflower_5diana_tut_meshflower_5

2. korak

Koristeći Direct Selection Tool (A) možete selektirati svaku točku mreže i obojiti je. Mi u ovom slučaju koristimo ružičaste nijanse. Pratite kodove boja i zamijenite sivu ispunu svake točke sa navedenom bojom. Na kraju latice trebalo bi izgledati kao na sljedećoj slici.

diana_tut_meshflower_6diana_tut_meshflower_6diana_tut_meshflower_6

3. korak

Zatim, selektirajte "petal 1", pa idite na Object > Create Gradient Mesh, odaberite 4 Rows i 3 Columns i kliknite OK. Prateći prvi primjer možete obojiti laticu opet koristeći ružičaste nijanse.

diana_tut_meshflower_7diana_tut_meshflower_7diana_tut_meshflower_7

4. korak

"Petal 1" i "petal 2" su gotove. Ako imate problema sa bojenjem, sve boje koje sam ja koristila možete pronaći u Swatches kartici ako preuzmete referentnu datoteku.

diana_tut_meshflower_8diana_tut_meshflower_8diana_tut_meshflower_8

5. korak

Umnožite "petal 1" i "petal 2", zatim ih rotirajte i aranžirajte kao što je prikazano da kreirate cvijet. Na početku izradite prvi sloj zatim posložite još latica iznad i na kraju za treći sloj, samo ispunite preostala prazna mjesta.

diana_tut_meshflower_9diana_tut_meshflower_9diana_tut_meshflower_9

4. Izradite Sredinu Cvijeta

1. korak

Uzmite Ellipse Tool (L) i nacrtajte 25 x 25px krug te odaberite smeđu boju za ispunu. Sa još uvijek selektiranim krugom, idite na Effect > Stylize i primijenite Outer Glow efekt koristeći ispod prikazane postavke. To će sve poprimiti svoj oblik nakon što završimo prašnik.

diana_tut_meshflower_10diana_tut_meshflower_10diana_tut_meshflower_10

2.korak

Sa Ellipse Tool (L) nacrtajte maleni krug i dodajte mu crnu ispunu. Povucite ovaj krug u Brushes karticu i odaberite New Scatter Brush. Ostavite postavke kao što jesu i kliknite OK.

diana_tut_meshflower_11diana_tut_meshflower_11diana_tut_meshflower_11

3. korak

Nacrtajte novi krug sa naglašenim dimenzijama i podesite mu Stroke na 1 pt debljine. Također, na krug primijenite Stroke sa Scatter Brush kistom pohranjenim u prethodnom koraku.

diana_tut_meshflower_12diana_tut_meshflower_12diana_tut_meshflower_12

4. korak

Dok je krug još selektiran, idite na Effect > Distort & Transform > Transform i primijenite ispod prikazane postavke. Ne možete lako vidjeti rezultat, ali bližimo se tome.

diana_tut_meshflower_13diana_tut_meshflower_13diana_tut_meshflower_13

5. korak

S još uvijek selektiranim krugom, idite na Object izbornik i odaberite Expand Appearance kako biste ekspandirali potez kista i primijenjeni efekt. Ispunite dobivenu grupu sa prikazanim radijalnim gradijentom.

diana_tut_meshflower_14diana_tut_meshflower_14diana_tut_meshflower_14

6. korak

Sada, pogledajte pobliže grupu. Idite na Layers karticu, locirajte grupu i otvorite je. Vidjeti ćete da se sastoji od mnogo drugih grupa krugova poredanih redoslijedom, izvana prema sredini (vrlo mali krugovi).

diana_tut_meshflower_15diana_tut_meshflower_15diana_tut_meshflower_15

7. korak

Zatim ćemo promijeniti raspored svih ovih grupa. Prva grupa krugova (izvana) ostaje kako jest. Selektirajte drugu grupu iz Layers kartice i zatim idite na Object > Transform > Rotate, podesite Angle u 10 stupnjeva i kliknite OK. Nemojte još raspustiti grupu i idite na Object > Arrange > Bring to Front (Shift-Control-]).

diana_tut_meshflower_16diana_tut_meshflower_16diana_tut_meshflower_16

8. korak

Sada, selektirajte treću grupu krugova iz Layers kartice i idite na Object > Arrange > Bring to Front (Shift-Control-]). Ovaj puta nećemo rotirati grupu.

diana_tut_meshflower_17diana_tut_meshflower_17diana_tut_meshflower_17

9. korak

Selektirajte četvrtu grupu krugova, zatim je Rotirajte 10 stupnjeva i odabirom Bring to Front je smjestite sprijeda kao što ste učinili s drugom grupom. Petu grupu samo trebate smjestiti sprijeda (Bring to Front). Shvatili ste! Poanta je staviti svaku grupu ispred prethodne (obrnuti postojeći redoslijed) i također rotirati svaku drugu grupu kako biste dobili specifičan izgled. Nastavite sa preostalim grupama i sredina vašeg cvijeta trebala bi izgledati poput ove na sljedećoj slici.

diana_tut_meshflower_18diana_tut_meshflower_18diana_tut_meshflower_18

10. korak

Pomaknite cijelu grupu u sredinu cvijeta i skalirajte je otprilike na veličinu smeđeg kruga.

diana_tut_meshflower_19diana_tut_meshflower_19diana_tut_meshflower_19

11. korak

Upotrijebite Ellipse Tool (L) da nacrtate krug iznad prašnika. Moj je bio oko 25 x 25px. Odaberite crnu za boju ispune i zatim idite na Object > Create Gradient Mesh, odaberite 2 Rows i 2 Columns te kliknite OK. Koristeći Direct Selection Tool (A) selektirajte samo točku mreže iz sredine i zamijenite crnu boju ispune u bijelu. Podesite ovaj krug u Blending Mode Overlay i 40-50% Opacity.

diana_tut_meshflower_20diana_tut_meshflower_20diana_tut_meshflower_20

5. Dodajte Detalje na Cvijetu

1. korak

Nacrtajte dva kruga sa Ellipse Tool (L) sljedećih dimenzija: 45 x 45px i 9 x 9px. Oba kruga ispunite crnom bojom ali većem krugu podesite 0% Opacity. Dok su oba selektirana, idite na Object > Blend > Blend Options i odaberite 20 Specified Steps, zatim kliknite OK. Vratite se nazad na Object > Blend > Make (Alt-Control-B). Pomaknite dobivenu grupu iza prašnika ali ispred latica.

diana_tut_meshflower_21diana_tut_meshflower_21diana_tut_meshflower_21

2. korak

Selektirajte istu blend grupu, zatim idite na Effect > Distort & Transform i primijenite Pucker & Bloat efekt. Nemojte još raspustiti grupu i idite nazad na Effect > Distort & Transform da primijenite ovaj put Transform efekt. Na kraju, smanjite Opacity blend grupe na 10-20%.

diana_tut_meshflower_22diana_tut_meshflower_22diana_tut_meshflower_22

Ovo su postavke koje sam koristila za Pucker & Bloat i Transform efekte:

diana_tut_meshflower_23diana_tut_meshflower_23diana_tut_meshflower_23

3. korak

Ovdje možete vidjeti prikaz prije i poslije, ali još nismo završili.

diana_tut_meshflower_24diana_tut_meshflower_24diana_tut_meshflower_24

4. korak

Nacrtajte druga dva kruga sa dimenzijama 45 x 45px i 9 x 9px. Oba kruga ispunite crnom. Selektirajte veći krug i idite na Object > Path > Add Anchor Points kako biste dodali četiri dodatne točke na putanji (više točaka znači više bodlji u sljedećem koraku). Također, većem krugu podesite 0% Opacity. Izblendajte ih koristeći opet 20 Specified Steps, zatim pomaknite dobivenu grupu iza prašnika.

diana_tut_meshflower_25diana_tut_meshflower_25diana_tut_meshflower_25

5. korak

Dok je selektirana blend grupa iz prethodnog koraka, primijenite prvo Pucker & Bloat efekt, zatim i Transform efekt. Podesite grupu u Blending Mode Overlay i 40-50% Opacity.

diana_tut_meshflower_26diana_tut_meshflower_26diana_tut_meshflower_26

Ovo su postavke koje sam ja koristila za ova dva efekta:

diana_tut_meshflower_27diana_tut_meshflower_27diana_tut_meshflower_27

6. korak

Evo primjera prije i poslije.

diana_tut_meshflower_28diana_tut_meshflower_28diana_tut_meshflower_28

6. Dodajte Sjenu Iza Cvijeta

1. korak

Selektirajte sve latice, zatim idite na Object > Path > Offset Path i primijenite 0px Offset. Kao rezultat ćete dobiti oblike latica ali bez točaka mreže i linija.

diana_tut_meshflower_29diana_tut_meshflower_29diana_tut_meshflower_29

2. korak

Selektirajte sve oblike latica koje ste dobili u prethodnom koraku i pritisnite Add u Pathfinder kartici. Dobiti ćete složenu putanju ali idite na Object > Compound Path > Release i obrišite malene oblike u sredini. Treba vam samo kontura i nazvati ću je "flower-shape".

diana_tut_meshflower_30diana_tut_meshflower_30diana_tut_meshflower_30

3. korak

Prije nego što nastavite dalje, izradite kopiju "flower-shape" oblika jer ćete ga trebati kasnije za masku.  Sada, sa selektiranim originalnim oblikom idite na Object > Transform > Scale, upišite 109% u Scale polje i kliknite OK. Zatim, sa Ellipse Tool (L) nacrtajte krug, otprilike veličine prašnika. Ispunite oba oblika sa ispod navedenom bojom ali podesite  "flower-shape" na 3% Opacity.

diana_tut_meshflower_31diana_tut_meshflower_31diana_tut_meshflower_31

4. korak

Selektirajte "flower-shape" i krug, zatim idite na Object > Blend > Blend Options, odaberite 30 Specified Steps i kliknite OK. Idite nazad na Object > Blend > Make (Alt-Control-B). Idite na Object > Arrange > Send to Back (Shift-Control-[) da pošaljete dobivenu blend grupu iza svega. U ovoj fazi smatram da je sjena malo preoštra, pa sam također primijenila 2px Gaussian Blur (Effect > Blur > Gaussian Blur) ali to je opcionalno.

diana_tut_meshflower_32diana_tut_meshflower_32diana_tut_meshflower_32

7. Dodajte Sjene Između Latica

1. korak

Ne trebate dodati sjene svim laticama već samo onima na vrhu (treći sloj iz koraka 3.5 ). Selektirajte svaku laticu, zatim idite na Effect > Stylize i primijenite Drop Shadow efekt. Postavke variraju za svaku laticu i na slici ispod možete vidjeti dva primjera. Morate samo podesiti X Offset i Y Offset vrijednosti prema poziciji latica, a Mode, Opacity i Blur vrijednosti ostaju iste.

diana_tut_meshflower_33diana_tut_meshflower_33diana_tut_meshflower_33

2. korak

Želimo sjene samo između latica gdje se preklapaju, a ne izvan, jer tamo imamo sjenu cvijeta. Kako bismo to popravili, upotrijebiti ćemo masku. Uzmite kopiju "flower-shape" oblika koji sam spomenula ranije i pomaknite je ispred latica pomoću Layers kartice. Sada, selektirajte ovaj oblik (bez ispune, bez linije) i grupu latica te idite na Object > Clipping Mask > Make (Control-7).

diana_tut_meshflower_34diana_tut_meshflower_34diana_tut_meshflower_34

3. korak

U ovoj fazi ružičasti cvijet je završen i trebao bi izgledati poput ovog na sljedećoj slici:

diana_tut_meshflower_35diana_tut_meshflower_35diana_tut_meshflower_35

8. Isprobajte Različite Boje

1. korak

Zamislite da zamijenite sve nijanse ružičaste koje ste koristili za točke mreže latica. Ludo, zar ne? Pa, možete lako izraditi druge verzije boja istog cvijeta pomoću Recolor Artwork funkcije. Prvo, izradite kopiju ružičastog cvijeta, zatim idite na Layer karticu i selektirajte samo grupu latica bez maske. Sada, idite na Edit > Edit Colors > Recolor Artwork, kliknite Edit tabular, kliknite Link harmony colors opciju i odaberite RGB način. Upišite kod za nijansu ljubičaste istaknutu na sljedećoj slici i kliknite OK. Kao rezultat, vaše ružičaste latice će se pretvoriti u ljubičaste latice.

diana_tut_meshflower_36diana_tut_meshflower_36diana_tut_meshflower_36

2. korak

Izradite drugu kopiju ružičastog cvijeta, zatim selektirajte samo grupu latica i idite na Edit > Edit Colors > Recolor Artwork. Ovaj puta upotrijebite boju označenu na sljedećoj slici i dobiti ćete cvijet koraljne boje.

diana_tut_meshflower_37diana_tut_meshflower_37diana_tut_meshflower_37

3.korak

Ista stvar vrijedi i za narančasti cvijet.

diana_tut_meshflower_38diana_tut_meshflower_38diana_tut_meshflower_38

Odličan Posao, Sada Ste Završili!

Nadam se da ste uživali u ovom tutorialu kao i u upotrebi Gradient Mesh funkcije. Možete izraditi cvjetove različitih boja i u tom slučaju vas molimo da nam ih pokažete. Voljela bih ih vidjeti.

diana_tut_meshflower_38diana_tut_meshflower_38diana_tut_meshflower_38
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.