7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Izradite "Cool" Tipografiju Koristeći Putanje u Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 6 mins

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

U ovom tutorialu ćemo demonstrirati kako kreirati "cool"  tipografiju. Počnimo!


Resursi za Tutorial

Tijekom izrade ovog tutoriala korišteni su sljedeći elementi.


Rad s Putanjama

Upotrijebiti ćemo kružne putanje i njezine dijelove te na njih primijeniti potez kista. Uzmite Ellipse Tool (U) i odaberite Path opciju na kartici svojstva (Properties kartica). Na taj način ćete izraditi putanju kruga, a ne oblik. Držite tipku Shift i izradite savršeno pravilan krug.

Uzmite Brush tool (B). Upotrijebite veliki, tvrdi vrh kista. Pritisnite F5 da otvorite Properties karticu. Podesite Spacing na 10% i uklonite oznaku Shape Dynamics.

Izradite novi sloj i sa odabranim Brush tool alatom pritisnite Alt + Enter. To će primijeniti potez kista na putanju sa vašim svojstvima kista.

Odaberite Direct Selection Tool (A). Pripazite da nije selektirana nijedna točka sidrišta, kliknite na putanju između dvije točke sidrišta i kliknite Delete. Izradite novi sloj, uzmite Brush Tool (B), odaberite tamniju boju i pritisnite Alt + Enter da primijenite potez kista na putanju koju ste upravo kreirali.

Uzmite Pen Tool (P) da dodate točke sidrišta na putanju kao što je prikazano ispod.

Sa Direct Selection Tool (A) alatom, selektirajte i obrišite vanjske točke sidrišta putanje.

Uzmite Brush Tool (B), odaberite tamniju boju, izradite novi sloj i pritisnite Alt + Enter da primijenite potez kista na putanju.

Kao što vidite, samo režemo dijelove originalne putanje kruga brišući točke sidrišta. To nam omogućuje postići lijepe čiste oblike i kreirati zanimljiv efekt. Ovo je osnovna tehnika tutoriala. Pazite da uvijek izradite novi oblik na novom sloju. Još jedna napomena: Nakon što obrišete jednu točku sidrišta, sve druge točke će automatski biti selektirane, stoga biste, za odabir još jedne točke sidrišta, trebali kliknuti one izvan putanje da uklonite selekciju svih točaka, i kada selektirate jednu točku sa


1. korak

Izradite novi dokument 1600 px širine i 1200 px visine u rezoluciji od 72 dpi. Ispunite "Background" sloj sa crno-ljubičastim gradijentom. Upotrijebite boje #392354 - #593b70.

Uzmite Ellipse Tool (U) i odaberite Path opciju na Properties kartici. Držite Shift i napravite krug. Idite na Paths karticu, duplicirajte Work Path, nazovite kopiju "Base" i još jednom je duplicirajte. Zadržite "Base" oblik i radite sa kopijom.

Sada ćemo izraditi slovo "C". Koristeći Pen Tool (C) dodajte dvije točke sidrišta i zatim obrišite točku sidrišta između njih.

Odaberite Brush Tool (B) kojem podesite veličinu od 80 px. Izradite novi sloj i pritisnite Alt + Enter da na putanju primijenite potez kista. Pazite da ne obrišete ovu putanju, kasnije ćemo je trebati.

Idite na Paths karticu, selektirajte "Base" putanju, duplicirajte je i pomaknite kopiju putanje u desno. To će biti slovo "O". Kako biste pomaknuli putanju, upotrijebite Path Selection Tool (A).

Brush (B) > New Layer > Alt + Enter.

Duplicirajte "O".

Sada izradite "L". Smjestite ravnala tako da označe visinu "Base" putanje. Uzmite Pen Tool (P), držeći Shift izradite putanju.

Brush (B) > new layer > Alt + Enter.

Učinite isto da izradite drugi dio slova "L".

Sada poravnajte slojeve kao što je prikazano ispod, svako slovo u zasebnoj mapi.


2. korak

Sada imamo sva slova i početi ćemo raditi slojevite oblike unutar svakog slova. Upotrijebite "Clipping mask" za svaki novi sloj. Odaberite "C" putanju iz Paths kartice, duplicirajte je i počnite rezati i primjenjivati potez kista. Za sada upotrijebite nijanse sive, boje ćemo dodati kasnije.

Dodajmo malo boje! Odaberite "C" sloj i dodajte Gradient Overlay Layer Style. U Blending postavkama uklonite oznaku Blend Clipped Layers as Group i označite Blend Interior Effects as Group. Gradijent #ff0096 - #c20049.

Za svaki oblik primijenite Gradient Overlay kao što je prikazano ispod. Obratite pažnju na kutove gradijenata.

1. #ffd200 - #e900ba

2. #4a6d00 - #b1d603

3. #4a6d00 - #eaf900

4. #00dbef - #c8db00

Uzmite veliki meki kist i podesite mu Opacity na 50%. Ispod svakog oblika dodajte novi sloj i crnom bojom nacrtajte sjene.

Opet selektirajte "C" putanju i smanjite je (Path Selection tool (A) i zatim Command/Ctrl +T za transformaciju). Na novom sloju primijenite potez kista veličine 40. Dodajte gradijent (#fb3a7e - #442b5d) i smjestite ga ispod gornjeg oblika.

Ponovite radnju da kreirate još jedan maleni oblik. Gradijent #e80079 - #ff6481.

Također, pomaknite prvi maleni oblik ispod drugog velikog oblika, i dodajte Drop Shadow stil sloja za oba malena oblika koja smo upravo izradili.

Za sada smo završili sa slovom "C2, još su samo 3 slova do kraja!


3. korak

Sada ponovite slične korake za sva ostala slova, možete eksperimentirati sa putanjama i kreirati različite oblike. Upotrijebite iste gradijente koje primjenjujemo na "C" oblike kako bismo zadržali ujednačenu kompoziciju boja. Naravno, možete također pratiti moje korake.

Nakon što sam završila oblike slova "O", shvatila sam da mi se ne sviđa oblik na dnu i obrisala sam ga.

Drugi "O". Ponovite proces.

Slovo "L". Sada je vrlo lako.


4. korak

Sada imamo sva 4 slova, hajdemo ih smjestiti u jednu lijepu zaobljenu kompoziciju. Upotrijebite Free Transform Tool (Command/Ctrl + T) da rotirate i smjestite svako slovo.

Dodajmo slovima malo odsjaja. Izradite malenu putanju, primijenite na nju potez kista sa tvrdim vrhom veličine 15 px i naslikajte bijelu točku sa jednim klikom kista.

Dodajte bijeli sjaj svim slovima kao što je prikazano ispod, nekim oblicima podesite stil sloja (Layer style) u Overlay način i promijenite im Opacity vrijednost.


5. korak

Kreirajte neke elemente oko slova. Obojite ih raznim gradijentima koje smo upotrijebili za slova. Lak način na koji možete ovo učiniti: Kliknite desnim gumbom na sloj > Copy Layer Style, zatim selektirajte sloj novog oblika, opet desni klik > Paste Layer Style.


6. korak

Uzmite Polygon Tool (U), svakako se pobrinite da je podešen na oblik, a ne na putanju. Podesite Sides u 3 i u Polygon Options označite Smooth Corners.

Podesite Foreground boju u #754a9a i oko slova izradite nekoliko trokuta različitih veličina.

Uzmite Ellipse Tool (U), podesite Foreground boju u bijelu i izradite raznolike krugove oko slova.

Obojite raznim gradijentima koje smo upotrijebili za slova. Nekim krugovima podesite stilove slojeva kao što je prikazano ispod: Gradient stroke i podesite ispunu sloja na 0% kako biste vidjeli samo konturu kruga. Selektirajte nekoliko drugih krugova, idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i podesite radius oko 2.6 px.


7. korak

Pobrinimo se za pozadinu. Koristeći veliki meki kist crtajte na novom sloju iznad sloja pozadine sa bojom #ff02ea.

Podesite stil sloja (Layer style) u Soft Light.

S manjim mekim kistom nacrtajte nešto sjena s crnom.

Podesite stil sloja (Layer style) u Soft Light.


8. korak

Izradite novi sloj iznad svih drugih slojeva, pritisnite D da podesite Foreground i Background boje u crnu i bijelu. Idite na

Idite na Filter > Noise > Add Noise. Označite Uniform i Monochromatic i podesite Amount oko 26%.

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur. Podesite Radius u 0.5 px.

Podesite stil sloja (Layer style) u Color Burn i Opacity u 20%.


9. korak

Odaberite Rectangle Tool (U) i držeći Shift kreirajte crni kvadrat. Rotirajte ga za 45 stupnjeva. Odaberite Path Selection Tool (A), držite Alt + Shift te pomaknite kvadrat i izraditi ćete kopiju oblika. Ovako duplicirajte oblik još nekoliko puta, dok ne dobijete uzorak preko cijele radne površine.


10. korak

Sada dodajte malo cvijeća. Ja sam ove cvjetove pronašla na stranici DeviantArt i to su transparentne slike u png formatu, stoga ih samo trebate odvući i smjestiti na svoju radnu površinu. Svakom cvijetu dodajte Drop Shadow stil sloja. Također, na jedan od cvjetova sam primijenila zamućenje.


11. korak

Završni detalj. Izradite novi sloj iznad svih slojeva. Podesite Foreground boju u crnu. Uzmite Gradient Tool (G). Odaberite Foreground to Transparent gradijent. Na kartici gradijent svojstava odaberite Radial gradijent i označite Reverse. Povucite gradijent od sredine radne površine do ruba. Podesite stil sloja (Layer style) u Soft Light.

Podesite stil sloja (Layer style) u Soft Light.


Konačna Slika

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.