Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photoshop Actions

Izradite izometričke akcije i primijenite ih na ikonu u Adobe Photoshopu

by
Difficulty:IntermediateLength:MediumLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Jedna od najjednostavnijih 3D prezentacija koje možete napraviti je izometrička perspektiva, sa 120° izmežu svake osovine. Ova je perspektiva često korištena u tehničkim i strojarskim crtežima. U ovom tutorijalu, pokazat ću vam lakši način izrade izometričke ikone koristeći Photoshop akcije.

1. Izradite izometričku rešetku

Prvo, moramo napraviti izometričku rešetku koja će nam pomoći smjestiti predmet precizno.

Korak 1

Počnite izradom nove datoteke (Control-N) u Photoshopu. Namjestite veličinu slike na 600px × 600 px.

New file dialog box

Korak 2

Prvo ćemo napraviti izometričku rešetku izrađenu od linijskih vektora. Aktivirajte Line Tool sa podešenom postavkom Weight: 1 px. Držite Shift i zatim povucite kako bi nacrtali vertikalnu liniju.

Draw a line using Line Tool

Korak 3

Odaberite liniju koristeći Path Selection Tool. Držite Control i povucite liniju kako bi se duplicirala.

Duplicate the line

Korak 4

Ponavljajte ovaj proces nekoliko puta dok ne dobijete dovoljno vertikalnih linija na slici. Još uvijek koristeći Path Selection Tool, odaberite sve vertikalne linije i zatim kliknite Distribute Widths u Option Bar.

Distribute the lines

Sada bi razmak između svake linije trebao biti jednako raspoređen.

Distributed lines

Korak 5

Dok su linije još odabrane, kliknite Control-J da ih duplicirate.

Duplicate the lines

Korak 6

Kliknite Control-T da transformirate odabrane linije. Rotirajte ih za 60°.

Rotate the lines

Korak 7

Još jednom, duplicirajte vertikalne linije i zatim ih rotirajte, ali ovaj puta -60°.

Rotate the lines

Korak 8

Pomičite linije sve dok nisu savršeno poravnate i čine perfektan trokutasti uzorak.

Align the lines

Korak 9

Stavite sve slojeve u jedan grupni sloj (layer) za bolje snalaženje.

Layer management into group layer

2. Kreirajte izometričku akciju

Kako bi pretvorili ravnu jednodimenzionalnu sliku u izometričku perspektivu, trebati ćete primijeniti neke transformacije. Za brži rad, snimit ćemo ih kao Photoshop akcije (actions).

Korak 1

Krenimo na pripremanje akcije za izometričku transformaciju.  Za ovu potrebu, koristiti ćemo tekst kako bismo lakše vidjeli točne rezultate transformacije. Počnite izradom jednostavnog teksta

Add text on stage

Korak 2

Otvorite karticu Actions. Kliknite Create new set ikonu.

Add new action set

Korak 3

Izradite novu akciju klikom na Create new action u Actions panelu. Dati ćemo mu naziv right, zato što će ova akcija poravnati objekt uzduž osovine y na izometričkoj perspektivi. Kliknite Record.

Create new action

Korak 4

Počevši od sada, sve što radite biti će snimljeno u akciji. Zato, pobrinite se da sve što radite bude što je moguće čišće i efektivno. Prvo, kliknite na Control-T da obavite transformaciju. Namjestite Width (W) postotak u 86.6025%. Kliknite Control-Enter za primjenu transformacije.

Transform object

Korak 5

Napravite još jednu transformaciju (Contorl-T) i nakosite  odabrani tekst vertikalno -30°. Kliknite Control-Enter za primjenu.

Skew object

Korak 6

Kliknite ikonu Stop u panelu Actions kako biste zaustavili snimanje. Naravno, promijenite tekst u desno (right). Ovo je rezultat, prije i poslije primijenjene akcije.

Stop the recording

Korak 7

Dodajmo još jednu akciju, ovaj puta da bismo poravnali tekst uz osovinu x na izometričkoj perspektivi. Kao i u prošloj, koristiti ćemo tekst za transfomaciju objekta. Kliknite Create new action ikonu i nadjenite joj ime left.

Create another action

Korak 8

Započnite primjenom transformacije (Control-T). Promjenite širinu u 86.6025%. Odaberite Control-Enter za postizanje željenog rezultata.

Resize objects width

Korak 9

Primijenite još jednu transformaciju (Control-T), ovaj puta nakrivljujući je vertikalno 30°. Zaustavite snimanje.

Skew object

Ovo je rezultat sa izometričkom rešetkom u pozadini.

The result

Korak 10

Trebamo još jednu akciju ovaj puta kako bismo polegnuli objekt na pod. Kliknite Create new action ikonu u panelu Actions.

Create new action

Korak 11

Sada kliknite Control-T i promjenite širinu u 86.6025%.

Resize objects width

Korak 12

Primijenite još jednu nakrivljenu transformaciju. Nakrivite vertikalno 30°. 

Skew object

Korak 13

Dodajte još jednu transformaciju Rotirajte objekt za 120°. Zaustavite snimanje.

Rotate the object

Korak 14

Sada trebamo još jednu akciju da bismo transformirali objekt kako bi bio položen paralelno na osovinu z Napravite novu akciju.

Create new action

Korak 15

Kliknite Control-T i zatim promijenite širinu objekta u 86.6025%.

Resize objects width

Korak 16

Primijenite još jednu transformaciju, ovaj puta nakrivljujući vertikalno -30°.

Skew the object

Korak 17

Dodajte još jednu transformaciju. Ovaj puta rotirajte za 60°. Zaustavite snimanje klikom na Stop ikonu u Actions panelu.

Rotate the object

Korak 18

Završili smo sa izradom svih potrebnih akcija za transformiranje objekta u izometričku perspektivu. Preporučam da sačuvate tekst za korisnu referencu kod izgradnje ikone. Ponekad je teško procijeniti koja je akcija potrebna. Ovi dijelovi teksta pomoći će vam da odaberete ispravnu akciju.

Handy reference for actions

Korak 19

Ako želite brže primjenjivati akcije, možete dodati prečace. Duplim klikom na naziv akcije i zatim dodaj Function KeyAction Options dijaloškom okviru.

Adding function key to action

3. Nacrtajte osnovni oblik izometričke ikone.

Naša je izometrička ikona izrađena od prednjeg prikaza svakog elementa i zatim transformirana u izometričku perspektivu pomoću akcija. Sada ćemo proći prvu fazu.

Korak 1

Možemo započeti sa izradom osnovnog oblika izometričke ikone. U panelu Layers, izradite novu grupu slojeva (layera) na našu laptop ikonu. Započet ćemo crtanjem glavnog tijela, tipkovnice i dodirne pločice.

Preparing group layers

Korak 2

Nacrtati ćemo svaki element iz prednjeg prikaza - sve od ekrana do dodirne pločice, čak i debljinu zaslona. Odaberite Rectangle Tool,i zatim kliknite i povucite kako biste nacrtali pravokutnik.

Draw rectangular shape for the screen

Korak 3

Nacrtajte još jedan pravokutnik manji od prošlog. Veličina bi mu trebala biti proporcionalna sa prvim pravokutnikom.

Draw smaller rectangular shape

Korak 4

Također trebamo nacrtati još jedan pravokutnik jednake visine kao što je i zaslon.  To će biti njegova debljina.

Draw screen thickness

Korak 5

Naš je sljedeći korak crtanje tijela laptopa. Nacrtajte još jedan oblik pravokutnika. Mora imati istu veličinu kao i zaslon.

Draw another rectangular shape

Korak 6

Ne zaboravite mu nacrtati debljinu.

Draw main body thickness

Korak 7

Nacrtajte izgled tipkovnice, od jednostavnog pravokutnog vektorskog oblika.

Draw the keyboard layout

Korak 8

Na obliku, nacrtajte manje pravokutnike za tipke. Namjestite crnu boju.

Draw smaller rectangles for the keyboard buttons
Keyboard buttons

Korak 9

Nacrtajmo sada polovicu CD-a koji će biti u laptopu. Počnite crtanjem jednostavnog kruga. Držite Shift i kliknite pa povucite kako bi nacrtali krug.

Draw a circle for CD

Korak 10

Dodajte pravokutni put koji pokriva pola napravljenog kruga. U kartici Option Bar, odaberite Subtract Front Shape.

Subtract with a rectangular shape

Korak 11

Dodajte još jedan krug. Pazite da mu je centar na istom mjestu kao i prethodnom krugu. Namjestite Subtract Front Shape.

Subtract with smaller circle

Korak 12

Odaberite sve putove i zatim kliknite na Merge Shape Components. Nakon ovog koraka, svi su putevi sada spojeni unutar jednog puta.

Merge all paths
Result of merging paths

Korak 13

Koristite iste korake kao i ranije za crtanje manjeg kruga kao pola krafne za unutarnji dio CD-a.

Draw smaller half donut

Korak 14

Stavite CD na desnu stranu tipkovnice. Zasada, evo što imamo.

Put CD next to the keyboard

4. Transformiranje jednostavnih oblika u izometričku perspektivu

Završili smo crtanjem jednostavnih oblika. Sada je vrijeme da ih transformiramo u izometričku perspektivu koristeći akcije.

Korak 1

Počet ćemo sa transformacijom u izometrički pregled uz korištenje akcija. Odaberite vektor zaslona koristeći Path Section Tool.

Select screen vector shape

Korak 2

Dok nam je odabran vektorski oblik, odaberite right akciju i zatim kliknite ikonu Play.

Play right action

Korak 3

Evo rezultata. Zaslon je sada transformiran u paralelu uzduž osovine x.

Result from action

Možda ćete se zbuniti kod odabira odgovarajuće akcije. Ako se to desi, sjetite se pogledati one korisne reference koje smo napravili ranije. Ako greškom opet odaberete krivu akciju, kliknite Control-Z nekoliko puta sve dok se objekt ne vrati u početno stanje.

Hit Ctrl-Z to undo

Korak 4

Odaberite tipkovnicu i CD vektorske oblike U panelu Actions, pokrenite top-right akciju koju smo ranije napravili.

Play top-right action

Korak 5

Oba objekta, CD i tipkovnica, transformirati će se i položiti na osovinu y Ali postoji mali problem: okrenuti su naopačke. Moramo ih popraviti.

Fixing keyboard orientation

Korak 6

Dok su odabrani, kliknite Control-T. Rotirajte ih za 180°.

Rotate keyboard 180 degree

Korak 7

Aktivirajte Path Selection Tool i pažljivo pomaknite CD i tipkovnicu sve dok ne budu spojeni sa zaslonom.

Fixing keyboard position
Fixing keyboard position

Korak 8

Odaberite debljinu tipkovnice i pokrenite akciju right. Ako niste sigurni koja je bi akcija ovdje odgovarala, ravnajte se prema referenci.

Transform keyboard thickness
Transform keyboard thickness

Korak 9

Pomaknite dok se ne spoji na tipkovnicu sa strane.

Move keyboard thickness

Korak 10

Ponovite postupak za drugu debljinu.

Transforming keyboard thickness
Transforming keyboard thickness
Transforming keyboard thickness

Korak 11

Evo što smo napravili do sada.

Result so far

Korak 12

Poradimo na ovom detalju Odaberite CD sloj (layer) i pomaknite dolje za 1 px. Ovaj jednostavan postupak stvorit će privid iluzije da je CD unutar tijela laptopa.

Icon details

Korak 13

Povećajte koristeći Zoom Tool. Aktivirajte Direct Selection Tool. Odaberite točku vektorskog oblika i pomaknite dok se ne spoji na rešetku piksela. Ovaj proces omogućiti će oštrinu detalja i spriječiti zamagljenje na rubu vektora.

Fix each vector point to pixel grid
Fix each vector point to pixel grid

Korak 14

Držite Control i zatim kliknite na tipkovnicu u pregledniku slojeva. Imati ćemo novi odabir temeljen na njegovom obliku.

Adding shadow

Korak 15

Dodajte novi sloj i smjestite ga ispod tipkovnice. Ispunite odabir crnom bojom. Uklonite odabir pritiskom na Control-D i zatim primijenite Gaussian Blur kako biste omekšali sjenu, dakle Filter > Blur > Gaussian Blur.

Adding shadow

Korak 16

Activirajte Eraser Tool i izbrišite nepoželjene sjene ispod laptopa.

Adding shadow

Korak 17

Naravno, također moramo dodati sjenu ispod CD-a. Dodajte novi sloj ispod CD-a i zatim kliknite Control-click i sloj CDda napravite novi odabir na temelju njegovog oblika. Ispunite odabir crnom bojom.

Adding shadow

Korak 18

Uklonite odabir pritiskom na Control-D. Zamaglite sjenu primjenom Gaussian Blur, koristeći postupak Filter > Blur > Gaussian Blur. Smanjite Opacity na sloju sjene kako bi izgledala mekše. Mora biti manja od sjene tipkovnice pošto joj je položaj je na višoj razini, a ne direktno na površini.

Adding shadow

Korak 19

Aktivirajte Brush Tool i zatim nacrtajte sjenu zaslona na površini.

Adding shadow

Korak 20

Sada odaberite vektorski oblik zaslona i zatim odaberite Inner Shadow iz Add Layer Styles ikone.

Add Layer Styles

Koristite sljedeće postavke za Inner Shadow.

Inner Shadow settings

Dodajte Gradient Overlay sa sljedećim postavkama.

Gradient Overlay settings
Result

Korak 21

Primjećujete da je CD potpuno ravan, jednodimenzionalan. Možemo dodati dobru stupnjevitu ispunu sličnu kao što smo dodali zaslonu.

CD appears flat

CD-u dodajte Inner Shadow i Gradient Overlay koristeći sljedeće postavke.

Adding Layer Styles
Inner Shadow settings
Gradient Overlay settings

Odlično obavljeno, gotovi ste

I konačno, ovo smo dobili na kraju. Ja također dodam zgodan detalj teksta na podu, i otkrijem izometričku rešetku uz nizak Opacity u pozadini. Nadam se da ste uživali u izradi izometričke ikone koristeći akcije i da ste spremni napraviti vlastitu ikonu. U komentarima mi pokažite svoj rezultat koji ste postigli prateći ovaj tutorijal. Volio bih ga vidjeti. Hvala!

Final Result
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.