Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

Kako Izraditi Foto Manipulaciju Apokaliptične Scene Anđela u Adobe Photoshopu

by
Read Time:8 minsLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu ću vam pokazati kako izraditi apokaliptičnu scenu sa mračnim anđelom. Naučiti ćete kako izraditi prizor propadanja/uništenja kombiniranjem nekoliko 'stock' fotografija, izradom krila i mača, podešavanjem boja, pojačanjem svijetla/sjene, itd.

Elementi Potrebni za Tutorijal

Tijekom izrade ovog tutorijala korišteni su sljedeći elementi:

Neke od slika su iz 3D rendera s Envato Elements-a i morati ćete preuzeti određene anđele:

Specific 3D anglesSpecific 3D anglesSpecific 3D angles

1. Kako Izgraditi Pozadinu

1. korak

Izradite novi dokument dimenzija 1500 x 1333 px u Photoshopu sa sljedećim zadanim postavkama:

new filenew filenew file

2. korak

Otvorite sliku neba. Povucite tu sliku na bijelu radnu površinu koristeći Move Tool (V) i smjestite je na gornju polovicu.

add skyadd skyadd sky

3. korak

Idite na Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation i smanjite Saturation vrijednost na -62:

sky hue saturationsky hue saturationsky hue saturation

4. korak

Izradite Curves sloj za podešavanje (adjustment layer) i pojačajte svjetlinu:

sky curvessky curvessky curves

5. korak

Otvorite sliku pozadine. Izolirajte pejzaž sa uvenulim drvećem koristeći samo Magic Wand Tool (W) i smjestite ga na donji dio radne površine.

add backgroundadd backgroundadd background

6. korak

Izradite Hue/Saturation sloj za podešavanje (adjustment layer) i smanjite Saturation vrijednost na -95.

background hue saturationbackground hue saturationbackground hue saturation

7. korak

Drveće izgleda preočito/prenaglašeno, stoga duplicirajte sloj sa nebom i pomaknite ga iznad svih slojeva. Smanjite Opacity ovog sloja na 50% i pomaknite ga malo dolje.

create mist using skycreate mist using skycreate mist using sky

Kliknite drugu ikonu na dnu Layers kartice da tom sloju dodate masku. Upotrijebite meki okrugli kist sa crnom bojom (meki crni kist) da obrišete vrh te ostavite efekt magle vidljiv na donjoj polovici prekrivajući drveće zdesna.

mist maskingmist maskingmist masking

2. Kako Izraditi Razoreno Tlo

1. korak

Izrežite sliku 'scrap 1' iz pozadine i dodajte je na donju polovicu slike.

add scrap 1add scrap 1add scrap 1

2. korak

Duplicirajte ovaj sloj i pomaknite ga malo udesno.

duplicate scrap 1duplicate scrap 1duplicate scrap 1

Tom sloju dodajte masku i tvrdim crnim kistom obrišite donji dio te ostavite vidljiv samo gornji središnji dio. Cilj nam je u sljedećim fazama izraditi dobru lokaciju na kojoj će stajati anđeo.

duplication maskingduplication maskingduplication masking

3. korak

Kako bismo napravili sjenu za jedan od željeznih štapova na tlu, izradite novi sloj iznad slojeva sa otpadom. Upotrijebite Polygonal Lasso Tool (L) da selektirate taj štap i ispunite ga crnom bojom (ne trebate biti previše precizni).

select iron stickselect iron stickselect iron stick

Upotrijebite Free Transform Tool (Control-T) da ga okrenete u desnu stranu ( kako bi se poklapao sa izvorom svjetlosti - svijetli dio na naebu) i smanjite mu Opacity na 40%.

stick shadowstick shadowstick shadow

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i podesite Radius na 2 px da ublažite sjenu.

stick shadow gaussian blurstick shadow gaussian blurstick shadow gaussian blur

4. korak

Selektirajte sve slojeve sa otpadom i pritisnite Control-G da ih stavite u jednu grupu. Promijenite način grupe u Normal 100%. Upotrijebite Hue/Saturation sloj za podešavanje (adjustment layer) i smanjite Saturation vrijednost na -86.

scrap 1 hue saturationscrap 1 hue saturationscrap 1 hue saturation

5. korak

Izradite Curves sloj za podešavanje (adjustment layer) da potamnite donji dio tla. Na ovom maskiranom sloju upotrijebite kist da obrišete gornji dio tamo gdje bi trebao biti svjetliji.

scrap1 curvesscrap1 curvesscrap1 curves

6. korak

Otvorite drugu sliku otpada 'scrap 2'. Upotrijebite Lasso Tool da selektirate samo otpad i smjestite ga preko tla. Upotrijebite masku za sloj da ga 'izblendate' sa već postojećim dijelom otpada.

add scrap 2add scrap 2add scrap 2
scrap 2 maskingscrap 2 maskingscrap 2 masking

7. korak

Izradite Hue/Saturation sloj za podešavanje (adjustment layer) i smanjite Saturation vrijednost na -87:

scrap 2 hue saturationscrap 2 hue saturationscrap 2 hue saturation

8. korak

Upotrijebite Curves sloj za podešavanje (adjustment layer) i smanjite svjetlinu. Sada izgleda potpuno izblendano sa postojećim tlom.

scrap 2 curvesscrap 2 curvesscrap 2 curves

9. korak

Otvorite sliku 'rubble 1' i sliku 'rubble 2'. Povucite dijelove krša na dio na kojem se nalazi tlo koristeći Move Tool. Smjestite jedan na lijevu i drugi na desnu stranu i ne zaboravite njihovu svijetlu stranu okrenuti prema izvoru svjetlosti.

add rubblesadd rubblesadd rubbles

Svakom od ovih slojeva dodajte masku i upotrijebite neki crni kist da im ublažite rubove.

rubbles maskingrubbles maskingrubbles masking

10. korak

Napravite grupu z slojeve sa kršom i upotrijebite Hue/Saturation sloj za podešavanje (adjustment layer) da im smanjite zasićenost. 

rubbles hue saturationrubbles hue saturationrubbles hue saturation

11. korak

Izradite Curves sloj za podešavanje (adjustment layer) da potamnite krš. Na ovom maskiranom sloju upotrijebite meki crni kist sa Opacity od oko 30-35% da smanjite efekt na lijevom dijelu krša pošto se nalazi na višoj poziciji i prema svijetlu.

rubbles curvesrubbles curvesrubbles curves

3. Kako Izraditi Uništene Građevine

1. korak

Otvorite sliku građevina. Upotrijebite Move Tool da smjestite sliku građevine 'building 1' na lijevu stranu tla i sliku 'building 2' na desnu. Upotrijebite tipke Control-T da ih nakrivite.

add buildingsadd buildingsadd buildings

Upotrijebite masku za sloj da izblendate građevine sa uništenim tlom.

buildings maskingbuildings maskingbuildings masking

2. korak

Napravite grupu za slojeve sa građevinama i dodajte Hue/Saturation sloj za podešavanje (adjustment layer). Promijenite Saturation vrijednost na -69:

buildings hue saturationbuildings hue saturationbuildings hue saturation

3. korak

Izolirajte sliku 'scrap 3' od pozadine i dodajte je desnoj građevini.

add scrap 3add scrap 3add scrap 3

Upotrijebite 'layer' masku da uklonite dio izvan građevine ostavite je vidljivom uglavnom na gornjem dijelu.

scrap 3 maskingscrap 3 maskingscrap 3 masking

4. korak

Napravite duplikat ovog sloja i pomaknite ga ulijevo. Idite na Edit > Transform > Flip Horizontal da ga horizontalno preokrenete i upotrijebite tipke Control-T da ga smanjite.

duplicate scrap 3duplicate scrap 3duplicate scrap 3

Upotrijebite 'layer' masku da izblendate otpad sa građevinom.

scrap 3 duplication maskingscrap 3 duplication maskingscrap 3 duplication masking

5. korak

Napravite grupu za slojeve sa otpadom i dodajte Hue/Saturation sloj za podešavanje (adjustment layer).

scrap 3 hue saturationscrap 3 hue saturationscrap 3 hue saturation

6. korak

Upotrijebite Curves sloj za podešavanje (adjustment layer) da uskladite svjetlinu otpada sa građevinama.

scrap 3 curvesscrap 3 curvesscrap 3 curves

4. Kako Dodati Model

1. korak

Izrežite model iz pozadine i smjestite je na gornji središnji dio tla.

add modeladd modeladd model

2. korak

Donji dio modela baš i ne odgovara tlu. Kako biste to popravili idite na Edit > Puppet Warp i dodajte točke na dno da povučete stopalo i 'šlep' na haljini malo prema gore.

model puppet warpmodel puppet warpmodel puppet warp

3. korak

Napravite sjenu modela na isti način kao što ste je dodali željeznom štapu.

model shadowmodel shadowmodel shadow

4. korak

Izradite novi sloj i upotrijebite tvrdi kist sa bojom #be9b6a, veličine oko 2-3 px da modelu naslikate još kose.

paint model hairpaint model hairpaint model hair

5. korak

Napravite grupu za sloj s modelom i kosom. Dodajte Hue/Saturation sloj za podešavanje (adjustment layer) i smanjite Saturation vrijednost na -78:

model hue saturationmodel hue saturationmodel hue saturation

6. korak

Izradite Curves sloj za podešavanje (adjustment layer) i pojačajte svjetlinu. Na ovom maskiranom sloju upotrijebite meki crni kist da obrišete svijetlu stranu (desnu) modela. Ovaj korak je za posvjetljenje lijeve strane i smanjenje kontrasta na obje strane.

model curvesmodel curvesmodel curves

5. Kako Uvesti Krila

1. korak

Izrežite desno krilo sa slike orla i smjestite ga na desnu stranu modela. Upotrijebite Control-T sa Warp načinom da savijete krilo, posebno povlačeći dolje donje perje kako bismo postigli mračni dojam. Smjestite ovaj sloj ispod grupe s modelom.

add right wingadd right wingadd right wing

2. korak

Napravite duplikat ovog sloja i pomaknite ga u lijevo nakon što ga horizontalno prebacite. Upotrijebite Control-T da ih skratite i povisite kako bi odgovarala prespektivi modela.

add left wing add left wing add left wing

3.  korak

Napravite grupu za slojeve sa krilima i upotrijebite Hue/Saturation sloj za podešavanje (adjustment layer). Smanjite Saturation vrijednost na -83:

wings hue saturationwings hue saturationwings hue saturation

4. korak

Izradite Curves sloj za podešavanje i pojačajte kontrast krila. Slikajte na gornjim dijelovima da ostanu svjetliji od donjih.

wings curveswings curveswings curves

5. korak

Upotrijebite još jedan Curves sloj za podešavanje (adjustment layer) da posvijetlite gornji dio kako bi odgovarao izvoru svjetlosti. Slikajte na donjem dijelu kako na njega ne bi uticao ovaj sloj za podešavanje.

wings curves 2wings curves 2wings curves 2

6. Kako Napraviti Mač

1. korak

Izrežite mač sa zakrivljenom oštricom i dodajte ga tamnijoj ruci modela. Tipkama Control-T malo popravite perspektivu. Upotrijebite 'layer' masku da obrišete dio drške kako bi izgledao kao da je u ruci modela.

add swordadd swordadd sword
sword maskingsword maskingsword masking

2. korak

Napravite Hue/Saturation sloj za podešavanje (adjustment layer) i promijenite Saturation vrijednosti:

sword hue saturationsword hue saturationsword hue saturation

3. korak

Izradite Curves sloj za podešavanje (adjustment layer) i smanjite svjetlinu. 

sword curvessword curvessword curves

4. korak

Izradite novi sloj i elektirajte mač pritiskom Control tipke i klikom na sličicu (thumbnail) njegovog sloja. Ispunite selektirani dio bojom #fd83df.

sword fill 1sword fill 1sword fill 1

Upotrijebite masku za sloj kako biste ublažili rubove i promijenite način sloja u Overlay 100%.

sword fill 1 maskingsword fill 1 maskingsword fill 1 masking

5. korak

Dvaput kliknite ovaj sloj i odaberite Outer Glow. Za sjaj odaberite boju #fd83df. Nazovite ovaj sloj "light 1".

sword fill 1 outer glowsword fill 1 outer glowsword fill 1 outer glow
fill 1 outer glow resultfill 1 outer glow resultfill 1 outer glow result

6. korak

Napravite novi sloj ispod sloja "light 1". Učitajte opet selekciju mača i idite na Select > Modify > Expand da ekspandirate odabir. Podesite Expand By na 1 i zatim ispunite odabir bojom #c2f1f2. Aktivirajte Control-T sa Warp načinom kako biste malo svinuli mač. Upotrijebite 'layer' masku da učinite efekt vrlo suptilno vidljivim na donjem dijelu oštrice.

expand sword selection expand sword selection expand sword selection
sword fill 2sword fill 2sword fill 2
fill 2 bendingfill 2 bendingfill 2 bending
fill 2 maskingfill 2 maskingfill 2 masking

7. korak

Primijenite Outer Glow efekt i podesite boju sjaja na #f5bbe3.

fill 2 outer glowfill 2 outer glowfill 2 outer glow
fill 2 outer glow resultfill 2 outer glow resultfill 2 outer glow result

8. korak

Izradite novi sloj ispod ova dva sloja. Mekim kistom sa bojom #fd83df  i Opacity i Flow podešenima na 10% naslikajte suptilan ružičasti sjaj oko sredine mača. Možete upotrijebiti 'layer' masku ako imate nekih previše obrađenih dijelova.

glowing light 1glowing light 1glowing light 1

9. korak

Izradite novi sloj i promijenite način u Soft Light 100%. Upotrijebite meki kist sa bojom #c2f1f2 da naslikate sjajniji efekt na maču.

glowing light 2glowing light 2glowing light 2

7. Kako Napraviti Završna Podešavanja

1. korak

Izradite Gradient Map sloj za podešavanje (adjustment layer) iznad svih slojeva i odaberite boje #e10019 i #00601b. Smanjite Opacity ovog sloja na 20%.

whole scene gradient mapwhole scene gradient mapwhole scene gradient map

2. korak

Dodajte Color Balance sloj za podešavanje (adjustment layer) i promijenite Midtones i Highlights postavke:

whole scene color balance 1 midtoneswhole scene color balance 1 midtoneswhole scene color balance 1 midtones
whole scene color balance 1 highlightswhole scene color balance 1 highlightswhole scene color balance 1 highlights

3. korak

Napravite Photo Filter sloj za podešavanje (adjustment layer) i odaberite boju #009cec.

whole scene photo filter 1whole scene photo filter 1whole scene photo filter 1

4. korak

Izradite Curves sloj za podešavanje (adjustment layer) i malo smanjite svjetlinu.  Na ovom maskiranom sloju upotrijebite meki crni kist da obrišete tlo, lijevu građevinu i dugo perje na krilima.

whole scene curves 1whole scene curves 1whole scene curves 1

5. korak

Upotrijebite još jedan Curves 'adjustment layer' da eventualno smanjite svjetlinu.  Slikajte na svijetlim dijelovima neba i prednji dio nekih detalja na vrhu tla i građevinama kako biste na tim mjestima napravili neke odraze svjetlosti.

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2

6. korak

U ovom koraku ćemo dodati svijetlo na dio oko mača. Napravite novi sloj i upotrijebite srednje tvrdi kist sa bojom #d6bcd6 da slikate na donjem dijelu modela, lijevom krilu i prednjem dijelu nekih štapova i drugih detalja, Promijenite način sloja u Overlay 100%.

reflected light 1reflected light 1reflected light 1

7. korak

Na novom sloju upotrijebite svjetliji kist (#ffeaff) da naslikate odsjaj za detalje koje sam navela u prijašnjem koraku. Ako ste neke dijelove previše obradili, upotrijebite 'layer' masku.

reflected light 2reflected light 2reflected light 2

8. korak

Izradite Selective Color sloj 'adjustment layer' i promijenite Cyan i Magenta vrijednosti:

whole scene selective color cyanswhole scene selective color cyanswhole scene selective color cyans
whole scene selective color magentaswhole scene selective color magentaswhole scene selective color magentas

9. korak

Izradite Photo Filter sloj za podešavanje (adjustment layer) i odaberite boju #000bec.

whole scene photo filter 2whole scene photo filter 2whole scene photo filter 2

10. korak

Dodajte Color Balance 'adjustment layer' i promijenite Midtones postavke. Na ovom maskiranom sloju, slikajte oko mača kako ne bi postao previše plav.

whole scene color balance 2whole scene color balance 2whole scene color balance 2

11. korak

Upotrijebite Vibrance sloj za podešavanje (adjustment layer) da pojačate konačni efekt.

whole scene vibrancewhole scene vibrancewhole scene vibrance

Čestitam, Završili Ste!

Nadam se da ste uživali u mojem tutorijalu i naučili nešto novo. Dolje u komentarima možete podijeliti svoje ideje i komentare - voljela bih ih vidjeti. Uživajte u Photoshopiranju!

final resultfinal resultfinal result
Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads