Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Winter

Kako Izraditi Zimsku Ruralnu Foto Manipulaciju u Adobe Photoshopu

Read Time: 7 mins

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu ću vam pokazati kako izraditi zimsku ruralnu scenu.

Prvo ćemo izgraditi bazu scene koristeći sliku neba i dvije slike pejzaža. Nakon toga ćemo dodati drveće, ogradu i drvena kola te ih uklopiti zajedno koristeći slojeve za podešavanje, maskiranje i kistove.

Kasnije ćemo naslikati snijeg i maglu te dodati vrane. Upotrijebiti ćemo nekoliko slojeva za podešavanje i pojačati dubinu cijele scene koristeći Gaussian Blur filter da dovršimo konačni efekt. 

Resursi Potrebni za Tutorijal

Tijekom izrade ovog tutorijala korišteni su sljedeći resursi:

1. Kako Izgraditi Bazu Scene

1. korak

U Photoshopu izradite novi dokument dimenzija 2000 x 1333 px sa zadanim postavkama:

new filenew filenew file

2. korak

Otvorite sliku neba. Odvucite ovu sliku na radnu površinu koristeći Move Tool (V).

add skyadd skyadd sky

Idite na Edit > Transform > Flip Horizontal da preokrenete nebo kako bi odgovaralo izvoru svjetlosti. Cilj nam je dodati svjetlost zdesna u lijevo (kao što ćete vidjeti u sljedećih nekoliko koraka).

flip skyflip skyflip sky

3. korak

Idite na Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation i smanjite Saturation vrijednost na -16:

sky hue saturationsky hue saturationsky hue saturation

4. korak

Izradite Curves sloj za podešvanje (adjustment layer) da malo potamnite nebo. Na Curves maskiranom sloju odaberite meki okrugli kist crne boje (meki crni kist) da obrišete efekt na desnom rubu.

sky curvessky curvessky curves
sky curves maskingsky curves maskingsky curves masking

5. korak

Otvorite sliku 'pejzaž 1'. Smjestite je preko radne površine i prebacite horizontalno da odgovara izvoru svjetlosti.

add landscape 1add landscape 1add landscape 1

Kliknite drugu ikonu na dnu Layers kartice kako biste tom sloju dodali masku. Upotrijebite meki crni kist da uklonite drveće na horizontu i otkrijte nebo.

landscape 1 masking landscape 1 masking landscape 1 masking

6. korak

Izradite Hue/Saturation 'adjustment layer' sloj i podesite ga kao Clipping Mask. Smanjite Saturation vrijednost na -52:

landscape 1 hue saturationlandscape 1 hue saturationlandscape 1 hue saturation

7. korak

Dodajte Color Balance 'adjustment layer' sloj i promijenite Midtones postavke.

landscape 1 color balancelandscape 1 color balancelandscape 1 color balance

8. korak

Upotrijebite Curves 'adjustment layer' sloj da povećate svjetlinu i posvijetlite malo jaku sjenu na tlu.

landscape 1 curves landscape 1 curves landscape 1 curves

9. korak

Importirajte sliku 'pejzaž 2' u naš glavni dokument. Upotrijebite Free Transform Tool (Control-T) da rotirate pejzaž kako biste uskladili perspektivu horizonta sa onom postojećom.

add landscape 2add landscape 2add landscape 2

10. korak

Upotrijebite masku za sloj da uklonite nebo i uklopite pejzaž u već postojeći.  Kako biste zadržali detalje slike 'pejzaž 2', smanjite 'opacity' kista kada prelazite njime preko tla.

landscape 2 maskinglandscape 2 maskinglandscape 2 masking
landscape 2 masking resultlandscape 2 masking resultlandscape 2 masking result

11. korak

Drugi pejzaž ima neke nepoželjne detalje poput tragova i drveća. Napravite novi sloj (podesite ga kao Clipping Mask) i aktivirajte Clone Tool (S). Upotrijebite ovaj alat da uklonite označene detalje.

clone areasclone areasclone areas
cloning resultcloning resultcloning result

12. korak

Napravite Color Balance 'adjustment layer' sloj da uskladite boju slike 'pejzaž 2' sa prvom. Uredite Midtones postavke.

landscape 2 color balancelandscape 2 color balancelandscape 2 color balance

13. korak

Napravite Curves 'adjustment layer' sloj da pojačate svjetlinu slike 'pejzaž 2'. Slikajte uzduž horizonta kako ne bi bilo presvijetlo. 

landscape 2 curveslandscape 2 curveslandscape 2 curves
landscape 2 curves resultlandscape 2 curves resultlandscape 2 curves result

2. Kako Dodati Drveće

1. korak

Otvorite slike drveća. Upotrijebite Lasso Tool (L) da selektirate drveće i planine te ih smjestite na horizont. Smjestite ovaj sloj ispod pejzaža.

add treesadd treesadd trees

Upotrijebite 'layer' masku da uklopite i uskladite ovaj dio sa postojećom pozadinom. Možete smanjiti 'opacity' kista dok slikate preko drveća i planina kako bi stvorili privid da nestaju u daljini.

trees maskingtrees maskingtrees masking

2. korak

Napravite Hue/Saturation 'adjustment layer' sloj da malo smanjite zasićenost planina. Smanjite Saturation na -15:

trees hue saturationtrees hue saturationtrees hue saturation

3. korak

Izradite Curves 'adjustment layer' sloj da posvijetlite ovaj dio. Upotrijebite meki crni kist da slikate preko gornjeg i lijevog dijela kako bi se bolje vizualno stopili sa nebom.

trees curvestrees curvestrees curves
trees curves maskingtrees curves maskingtrees curves masking

3. Kako Dodati Ograde

1. korak

Otvorite sliku ograde. Izrežite ogradu koristeći Polygonal Lasso Tool i smjestite je na lijevu stranu pejzaža. Kod uklanjanja cijele pozadine morate biti izuzetno strpljivi, ali to će vam biti od velike pomoći u sljedećih nekoliko koraka. Upotrijebite Control-T kako biste promijenili perspektivu ograde u položaj koji odgovara pejzažu i stvorili dubinu polja.

add left fenceadd left fenceadd left fence

2. korak

Duplicirajte ovaj sloj i prebacite ga horizontalno. Promijenite mu perspektivu koristeći tipke Control-T.

add right fenceadd right fenceadd right fence

3. korak

Kako biste napravili sjenu desne ograde, držite Control tipku i kliknite sličicu (thumbnail) sloja sa ogradom da je selektirate.

right fence selectionright fence selectionright fence selection

Ispunite selekciju bojom sličnoj boji sjene na tlu (#8096b7). Odabrani dio prebacite vertikalno i upotrijebite Control-T da mu promijenite formu.

fill shadowfill shadowfill shadow

Smanjite Opacity na 60% i primijenite Gaussian Blur od 1.5 px (Filter > Blur > Gaussian Blur).

right fence shadow gaussian blurright fence shadow gaussian blurright fence shadow gaussian blur

4. korak

Sjena  se zapravo baš i ne poklapa s ogradom, naročito letvice. Idite na Edit > Puppet Warp i dodajte točke za donje letvice kako biste to popravili. Povucite točke da se uklope sa dnom letvica.

right fence shadow puppet warpright fence shadow puppet warpright fence shadow puppet warp
puppet warp resultpuppet warp resultpuppet warp result

5. korak

Napravite sjenu za lijevu ogradu koristeći istu tehniku, ali odaberite tamniju boju jer će se nalaziti na tamnijem području (#6980a4), pa će biti vidljivija.

left fence shadowleft fence shadowleft fence shadow

6. korak

Selektirajte slojeve s ogradom i pritisnite tipke Control-G kako biste za njih napravili grupu. Promijenite način ove grupe u Normal 100%. Upotrijebite Curves 'adjustment layer' sloj da potamnite ograde. Na ovom zamaskiranom sloju upotrijebite meki crni kist da obrišete desni dio lijeve ograde i lijevi dio desne ograde, dijelove koji su izloženi pod svjetlom.

fences curves fences curves fences curves
fences curves 1 maskingfences curves 1 maskingfences curves 1 masking
fences curves 1 masking resultfences curves 1 masking resultfences curves 1 masking result

7. korak

Napravite novi sloj iznad sloja sa desnom ogradom, promijenite način u Overlay 100% i ispunite ga sa 50% sivom.

DB new layerDB new layerDB new layer

Selektirajte Dodge and Burn Tool (O) sa Midtone Range i Exposure oko 20-25% da posvijetlite lijevi i potamnite desnu stranu desne ograde. Možete vidjeti moj rezultat sa Normal načinom i rezultat sa Overlay načinom.

DB normal modeDB normal modeDB normal mode
DB overlay modeDB overlay modeDB overlay mode

4. Kako Importirati Kola

1. kkorak

Izolirajte kola od pozadine i smjestite ih u središnji dio između ograda.

add wagonadd wagonadd wagon

2. korak

Upotrijebite Hue/Saturation 'adjustment layer' sloj i smanjite Saturation vrijednost na -82:

wagon hue saturationwagon hue saturationwagon hue saturation

3. korak

Dodajte Color Balance 'adjustment layer' sloj i promijenite Midtones postavke:

wagon color balancewagon color balancewagon color balance

4. korak

Kola izgledaju pretamno, stoga napravite Curves 'adjustment layer' sloj da ih posvijetlite. Na ovom zamaskiranom sloju upotrijebite meki crni kist da obrišete detalje skrivene od svjetlosti i dodajte par neophodnih sjena na kolima.

wagon curveswagon curveswagon curves
wagon curves maskingwagon curves maskingwagon curves masking

5. korak

Izradite novi sloj, promijenite način u Overlay 100% i ispunite ga sa 50% sive. Upotrijebite Dodge and Burn Tool da pojačate svjetlinu kola i stvari koje se na njima nalaze.

wagon DBwagon DBwagon DB

6. korak

Napravite sjenu za kola kao što smo učinili sa ogradama.

wagon shadow 1wagon shadow 1wagon shadow 1

7. korak

Izradite novi sloj i upotrijebite srednje meki kist sa bojom #8096b7 da naslikate sjenu padajućoj poluzi na kolima i pojačajte sjenu ispod tijela kola. Promijenite način ovog sloja u Multiply 60%.

wagon shadow 2wagon shadow 2wagon shadow 2

5. Kako Naslikati Snijeg

1. korak

Izradite novi sloj na vrhu slojeva i aktivirajte kistove sa snijegom. Promijenite 'foreground' u boju #e8edf7 i odaberite onaj čiji naziv je 2000 da napravite točkice na slici koje će prikzivati snijeg.

paint snow using brushpaint snow using brushpaint snow using brush

Upotrijebite 'layer' masku da smanjite intenzitet snijega.

snow maskingsnow maskingsnow masking
snow masking resultsnow masking resultsnow masking result

2. korak

Izradite novi sloj i odaberite mali tvrdi kist iste boje. Upotrijebite ovaj kist da naslikate nasumično raspoređene točke preko slike kako biste stvorili dovoljno velikih pahulja. Primijenite maskiranje na nekim pahuljama kako biste postigli izgled kao da nestaju u pozadinu - to pomaže pojačati realizam i dubinu polja.

paint more snowpaint more snowpaint more snow

6. Kako Dodati Vrane

1. korak

Izolirajte vranu 1 i dodajte je iznad jedne rešetke desne ograde prema kolima.

add crow 1add crow 1add crow 1

2. korak

Napravite njezinu sjenu na tlu na siti način kao što smo učinili sa drugim elementima.

crow 1 shadowcrow 1 shadowcrow 1 shadow

3. korak

Upotrijebite Color Balance 'adjustment layer' sloj i promijenite Midtones postavke:

crow 1 color balancecrow 1 color balancecrow 1 color balance

4. korak

Dodajte Curves 'adjustment layer' sloj i pojačajte svjetlinu. Na ovom zamaskiranom sloju upotrijebite meki crni kist da obrišete donji lijevi dio vrane, koji ne bi trebao biti previše svijetao.

crow 1 curvescrow 1 curvescrow 1 curves

5. korak

Importirajte druge vrane na nebo. Kako bi se bolje uklopile u pozadinu, lijevoj vrani smanjite opacity na 40%, desnoj na 30% i onoj u sredini na 20%.

add more crowsadd more crowsadd more crows

7. Kako Primijeniti Konačna Podešavanja

1. korak

Izradite novi sloj i upotrijebite meki kist sa bojom #c7d0de te Opacity od oko 20-25% da naslikate maglu na drveću i grmovima. Ako je potrebno popraviti neke dijelove koje ste previše obradili, upotrijebite 'layer' masku. Dolje možete vidjeti scenu prije i poslije dodavanja magle.

paint mistpaint mistpaint mist
mist resultmist resultmist result

2. korak

Izradite Hue/Saturation 'adjustment layer' sloj i smanjite Saturation vrijednost na -36:

whole scene hue saturationwhole scene hue saturationwhole scene hue saturation

3. korak

Dodajte Color Fill sloj i odaberite boju #3b1001. Promijenite način ovog sloja u Exclusion 100%.

color fill layercolor fill layercolor fill layer

4. korak

Upotrijebite Curves 'adjustment layer' sloj da potamnite scenu, posebno s lijeve strane. Slikajte zdesna kako biste na tom dijelu otkrili svjetlost.

whole scene curves 1whole scene curves 1whole scene curves 1

5. korak

Napravite još jedan Curves 'adjustment layer' sloj da pojačate kontrast scene. Primijenite maskiranje na sljedećim dijelovima:

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2

6. korak

Upotrijebite Vibrance 'adjustment layer' sloj da povećate Vibrance vrijednost na 38:

vibrance layervibrance layervibrance layer

7. korak

Ovaj korak je opcionalan: Pritisnite tipke Control-Shift-Alt-E da spojite trenutne slojeve u jedan novi sloj i konvertirajte ga u Smart Object. Na ovaj sloj primijenite Gaussian Blur od 4 px

whole scene gaussian blurwhole scene gaussian blurwhole scene gaussian blur

Na ovom filteru maske upotrijebite meki crni kist da obrišete zamagljeni efekt na srednjem dijelu tla gdje su smještena kola. Efekt ostavite vidljiv na prednjici i pozadini kako bi se središnji dio više istaknuo.

whole scene gaussian blur maskingwhole scene gaussian blur maskingwhole scene gaussian blur masking

Čestitam, završili ste!

Nadam se da ste uživali u mojem tutorijalu i pritom naučili nešto novo. Dolje u komentarima možete ostaviti svoje ideje i komentare - voljela bih ih vidjeti. Uživajte u Photoshopiranju!

final resultfinal resultfinal result
Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads