1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Kako Izraditi Western Tekst Efekt u Adobe Illustratoru

by
Read Time:12 minsLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U sljedećih nekoliko koraka naučiti ćete kako izraditi jednostavan Western tekst efekt u Adobe Illustratoru.

Za početak ćete naučiti kako izraditi jednostavnu pozadinu i kako dodati osnovni tekst. U potpunosti iskoristivši prednosti Appearance kartice, naučiti ćete kako izraditi svoj Western tekst efekt.

Naučiti ćete kako raditi sa višestrukim ispunama i 'stroke' (potezi kistom), Offset, Rounded Corners i Transform efektima, nekim Photoshop efektima plus tehnike blendanja. Na kraju ćete naučiti kako pohraniti i upotrijebiti jednostavan grafički stil.

Dodatnu inspiraciju za prilagođavanje i unaprjeđenje vašeg dovršenog tekst efekta, možete pronaći mnoge resurse na Graphic River-u.

1. Kako Izraditi Novi Dokument i Dodati Jednostavnu Pozadinu

1. korak

Pritisnite Control-N da izradite novi dokument. Odaberite Pixels u Units padajućem izborniku, unesite 850 u okvire za širinu (width) i visinu (height) i zatim kliknite Advanced gumb. Za Color Mode odaberite RGB, podesite Raster Effects na Screen (72 ppi) i zatim kliknite Create Document.

new documentnew documentnew document

2. korak

Odaberite Rectangle Tool (M) i usredotočite se na alatnu traku. Uklonite boju sa 'stroke' poteza i zatim odaberite ispunu (fill) i podesite joj boju na R=231 G=207 B=180. Idite na 'artboard' radnu površinu i jednostavno kliknite na nju da otvorite Rectangle prozor. Unesite "860" u oba okvira i zatim kliknite OK gumb.

rectanglerectanglerectangle

2. Kako Dodati Tekst

1. korak

Odaberite Type Tool (T) i otvorite Character karticu (Window > Type > Character). Upotrijebite Texas Tango font, podesite veličinu (size) fonta na 120 px, i zatim jednostavno kliknite na 'artboard' radnu površinu. Dodajte "WILD" tekst i podesite boju teksta u bijelu (R=255 G=255 B=255).

type tooltype tooltype tool

2. korak

Svakako ostavite selektirani tekst, idite na Swatches karticu (Window > Swatches), i kliknite [None] swatch (uzorak) da se riješite bijele ispune.

Sada idite na Appearance karticu (Window > Appearance) i kliknite Add New Fill gumb da dodate novu ispunu za svoj tekst. Selektirajte ga i podesite mu boju na R=212 G=92 B=17.

new fillnew fillnew fill

3. Kako Izraditi Stražnju Stranu Tekst Efekta

1. korak

Svakako provjerite da li je tekst još uvijek selektiran (ako nije, selektirajte ga) i ostanite na Appearance kartici. Dodajte drugu ispunu koristeći isti Add New Fill gumb i povucite je ispod već postojeće ispune.

Selektirajte novu ispunu, podesite joj boju na R=53 G=9 B=8, i zatim idite na Effect > Path > Offset Path. Unesite 10 px Offset, kliknite OK gumb i zatim idite na Effect > Stylize > Rounded Corners. Podesite Radius na 10 px, kliknite OK, i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Povucite Move-Vertical slajder na 5 px i zatim kliknite OK.

Add New FillAdd New FillAdd New Fill

2. korak

Pripazite da vam je tekst još uvijek selektiran i ostanite raditi na Appearance kartici. Ponovno selektirajte donju ispunu i idite na Effect > Stylize > Drop Shadow. Unesite atribute prikazane u gornjem lijevom prozoru (na sljedećoj slici), kliknite OK gumb, i zatim dodajte ispod prikazana druga tri Drop Shadow efekta.

Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

3. korak

Pripazite da vam je tekst još uvijek selektiran i ostanite usredotočeni na Appearance karticu. Dodajte treću ispunu i odvucite je između dvije već postojeće ispune.

Selektirajte ovu najnoviju ispunu, podesite joj boju na R=76 G=28 B=15, i zatim idite na Effect > Path > Offset Path. Unesite 5 px Offset, kliknite OK gumb i zatim idite na Effect > Stylize > Rounded Corners. Podesite Radius na 6 px, kliknite OK gumb i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Povucite Move-Vertical slajder na 4 px zatim kliknite OK.

Offset PathOffset PathOffset Path

4. korak

Provjerite je li tekst još uvijek selektiran i ostanite raditi sa Appearance karticom. Dodajte četvrtu ispunu i odvucite je točno ispod gornje ispune.

Selektirajte ovu najnoviju ispunu, podesite joj boju u crnu (R=0 G=0 B=0), i zatim idite na Effect > Path > Offset Path. Unesite 10 px Offset, kliknite OK gumb i zatim idite na Effect > Stylize > Rounded Corners. Podesite Radius na 10 px, kliknite OK gumb i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Povucite Move-Vertical slajder na 5 px, kliknite OK gumb, i zatim idite na Effect > Artistic > Film Grain. Povucite tri slajdera kao što je prikazano na sljedećoj slici i zatim kliknite OK gumb.

Film GrainFilm GrainFilm Grain

5. korak

Pripazite da je tekst još uvijek selektiran i ostanite na Appearance kartici. Re-selektirajte crnu ispunu i smanjite joj Opacity na 15%, te promijenite Blending Mode u Multiply.

MultiplyMultiplyMultiply

6. korak

Provjerite je li vam tekst još uvijek selektiran i dalje ostanite raditi na Appearance kartici. Dodajte petu ispunu i povucite je točno ispod najgornje ispune.

Selektirajte najnoviju ispunu, podesite joj boju u R=76 G=28 B=15, i zatim idite na Effect > Path > Offset Path. Unesite 10 px Offset, kliknite OK gumb i zatim idite na Effect > Stylize > Rounded Corners. Podesite Radius na 10 px, kliknite OK gumb i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Povucite Move-Vertical slajder na 5 px, kliknite OK gumb i zatim idite na Effect > Sketch > Graphic Pen. Podesite Stroke Direction u Vertical, povucite dva slajdera kao što je prikazano na sljedećoj slici i kliknite OK gumb.

Graphic PenGraphic PenGraphic Pen

7. korak

Pripazite da vam je tekst još uvijek selektiran i nastavite raditi na Appearance kartici. Re-selektirajte ispunu dodanu u prethodnom koraku, step, smanjite joj Opacity na 10%, i promijenite Blending Mode u Soft Light.

Soft LightSoft LightSoft Light

8. korak

Provjerite je li vam tekst još uvijek selektiran i ostanite na Appearance kartici. Odaberite gornju ispunu i idite na Effect > Stylize > Rounded Corners. Podesite Radius na 2 px, kliknite OK gumb i zatim dodajte Drop Shadow efekte kao što je prikazano ispod.

Rounded CornersRounded CornersRounded Corners

4. Kako Izraditi Prednju Stranu Tekst Efekta

1. korak

Pripazite da vam je tekst još uvijek selektiran i ostanite raditi na Appearance kartici. Dodajte novu ispunu i odvucite je iznad postojećih.

Selektirajte ovu najnoviju ispunu i zamijenite 'flat' boju sa ispod prikazanim linearnim gradijentom. Imajte na umu da plavi brojevi na Gradient slici označavaju Location postotke.

Sada idite na Effect > Stylize > Rounded Corners. Podesite Radius na 2 px, kliknite OK gumb i zatim idite na Effect > Path > Offset Path. Unesite -2 px Offset, kliknite OK gumb i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Povucite Scale-Vertical slajder na -96%, ne zaboravite označiti gornju srednju referentnu točku i zatim kliknite OK gumb.

Linear GradientLinear GradientLinear Gradient

2. korak

Pripazite da vam tekst još uvijek ostane selektiran i ostanite usredotočeni na rad u Appearance kartici. Selektirajte najgornju ispunu i duplicirajte je koristeći Duplicate Selected Item gumb. Selektirajte najnoviju dodanu ispunu, zamijenite linearni gradijent sa crnom bojom i zatim idite na Effect > Artistic > Film Grain. Povucite tri slajdera kao što je prikazano ispod te kliknite OK gumb.

Film GrainFilm GrainFilm Grain

3. korak

Pripazite da vam je tekst još uvijek selektiran i ostanite usredotočeni na Appearance karticu. Re-selektirajte ispunu dodanu u prethodnom koraku, smanjite joj Opacity na 5%, i promijenite Blending Mode u Multiply.

MultiplyMultiplyMultiply

4. korak

Provjerite je li vam tekst još uvijek selektiran i nastavite raditi na Appearance kartici. Dodajte novu ispunu i odvucite je iznad postojećih.

Selektirajte najnoviju ispunu, podesite joj boju na R=76 G=28 B=15, i zatim idite na Effect > Path > Offset Path. Unesite -1 px Offset, kliknite OK gumb i zatim idite na Effect > Sketch > Graphic Pen. Podesite Stroke Direction u Vertical, povucite dva slajdera kao što je prikazano na sljedećoj slici i zatim kliknite OK.

Graphic PenGraphic PenGraphic Pen

5. korak

Provjerite je li vam tekst još uvijek selektiran i ostanite fokusirani na Appearance karticu. Re-selektirajte ispunu dodanu u prethodnom koraku, smanjite joj Opacity na 15%, i promijenite Blending Mode u Soft Light.

Soft LightSoft LightSoft Light

6. korak

Provjerite je li vam tekst još uvijek selektiran i ostanite fokusirani na Appearance karticu. Dodajte novu ispunu i povucite je iznad postojećih.

Selektirajte ovu najnoviju ispunu, podesite joj boju na R=235 G=190 B=89, promijenite Blending Mode u Soft Light, i idite na Effect > Stylize > Rounded Corners. Podesite Radius na 2 px, kliknite OK gumb i zatim idite na Effect > Stylize > Inner Glow. Unesite sve atribute prikazane ispod i zatim kliknite OK gumb.

Inner GlowInner GlowInner Glow

7. korak

Pripazite da vam je još uvijek selektiran tekst i ostanite usredotočeni na Appearance karticu. Dodajte novu ispunu i odvucite je iznad već postojećih.

Selektirajte najnoviju ispunu, promijenite joj Blending Mode u Overlay, i zamijenite 'flat' boju sa linearnim gradijentom prikazanim ispod. Imajte na umu da žuti brojevi na Gradient slici predstavljaju Opacity postotke.

Zatim idite na Effect > Stylize > Rounded Corners. Podesite Radius na 2 px, kliknite OK gumb i zatim idite na Effect > Path > Offset Path. Unesite 7 px Offset, kliknite OK gumb i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Povucite Scale-Vertical slajder na -96%, ne zaboravite označiti gornju srednju referentnu točku i kliknite OK gumb.

OverlayOverlayOverlay

8. korak

Pripazite da vam je tekst još uvijek selektiran i ostanite fokusirani na Appearance karticu. Re-selektirajte ispunu dodanu u prethodnom koraku i idite na Effect > Blur > Gaussian Blur. Podesite Radius na 3 px i zatim kliknite OK gumb.

Gaussian BlurGaussian BlurGaussian Blur

9. korak

Pripazite da vam je tekst još uvijek selektiran i dalje ostanite usredotočeni na Appearance karticu. Re-selektirajte ispunu dodanu u prethodnom koraku i duplicirajte je koristeći isti Duplicate Selected Item gumb. Selektirajte novu dodanu ispunu, smanjite joj Opacity na 30% i uklonite Gaussian Blur efekt.

Duplicate Selected ItemDuplicate Selected ItemDuplicate Selected Item

10. korak

Provjerite je li tekst još uvijek selektiran i ostanite raditi na Appearance kartici. Dodajte novu ispunu i odvucite je iznad postojećih.

Selektirajte ovu najnoviju ispunu, promijenite joj Blending Mode u Overlay, smanjite Opacity na 20% i zamijenite 'flat' boju sa ispod prikazanim linearnim gradijentom. Prisjetite se da žuti brojevi s Gradient slike predstavljaju Opacity postotke.

Zatim idite na Effect > Stylize > Rounded Corners. Podesite Radius na 2 px, kliknite OK gumb i zatim idite na Effect > Path > Offset Path. Unesite 5 px Offset, kliknite OK gumb i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Povucite Scale-Vertical slajder na -96%, ne zaboravite označiti gornju srednju referentnu točku i kliknite OK gumb.

Linear GradientLinear GradientLinear Gradient

11. korak

Provjerite je li tekst još uvijek selektiran i ostanite raditi na Appearance kartici.

Selektirajte 'stroke' potez, učinite ga crnim, podesite veličinu (size) na 6 px i zatim idite na Effect > Stylize > Rounded Corners. Podesite Radius na 2 px, kliknite OK gumb i zatim idite na Effect > Path > Offset Path. Unesite -2 px Offset i zatim kliknite OK gumb.

Black StrokeBlack StrokeBlack Stroke

12. korak

Provjerite je li tekst još uvijek selektiran i ostanite raditi na Appearance kartici. Re-selektirajte taj 'stroke' potez, smanjite mu Opacity na 25% i promijenite Blending Mode u Soft Light.

ABCDABCDABCD

5. Kako Pohraniti i Upotrijebiti Grafičke Stilove

1. korak

Pripazite da vam je tekst još uvijek selektiran, otvorite Graphic Styles karticu (Window > Graphic Styles), i samo kliknite New Graphic Style gumb.

New Graphic StyleNew Graphic StyleNew Graphic Style

2. korak

I konačno, možete dodati novi tekst i upotrijebiti svoje pohranjene grafičke stilove kao što je prikazano ispod.

Graphic StylesGraphic StylesGraphic Styles

Čestitam! Završili ste!

Evo kako bi trebalo izgledati. Nadam se da ste uživali u tutorialu i da ćete moći primijeniti ove tehnike u svojim budućim projektima.

Možete prilagoditi konačni dizajn i personalizirati ga. Na GraphicRiver-u možete naći neke odlične resurse za inspiraciju, sa zanimljivim rješenjima koja će unaprijediti vaš dizajn.

Final ProductFinal ProductFinal Product
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads