7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Halloween

Napravite Dizajn s Vintage Tapetom i Krvavim Efektom za Tekst u Adobe Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 9 mins

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Ovaj tutorijal će vam objasniti kako u slojevima posložiti nekoliko grunge kistova i kistova vodenih boja, zatim ih upotrijebiti s nekim teksturama da napravite zid s pravim vintage izgledom. Nakon toga ćemo kombinirati tekst i kistove kapljica da dodamo tekstu na zidu. Na kraju ću Vam dati nekoliko savjeta o prilagođavanju svjetla kako biste postigli intenzivni dizajn.

Ovaj efekt je nadahnut promotivnim slikama za novu sezonu serije Američka Horor Priča: Cirkus Nakaza.

Resursi za Tutorial

Tijekom izrade ovog tutorijala korišteni su sljedeći resursi.

1. Modificirajte Uzorak

1. korak

Otvorite 35.jpg sliku iz French Wallpaper Patterns 1 paketa, zatim idite na Image > Adjustments > Levels. Kliknite Sample in image to set white point ikonu zatim kliknite na breskvasto narančasto obojani dio na slici. To će ga postaviti sve svjetlije točke u bijelo.

Modify the wallpaper patternModify the wallpaper patternModify the wallpaper pattern

2. korak

Idite na Image > Adjustments > Hue/Saturation, kliknite Colorize okvir i zatim promijenite Hue u 32, Saturation u 18, i Lightness u 40.

Change the hue saturation and lightnessChange the hue saturation and lightnessChange the hue saturation and lightness

3. korak

Idite na Edit > Define Pattern i upišite naziv za uzorak.

Name the patternName the patternName the pattern

2. Spajanje Teksture Pukotine

1. korak

Napravite novi 1280 x 720 px dokument, zatim smjestite Crack 5 teksturu na Background sloj. Ako je potrebno podesite veličinu ali za rezultat poput ovog u tutorialu svakako ostavite donji i gornji kraj dokumenta otvoren kao što je prikazano ispod na slici.

Kako bismo postigli bolji rezultat moramo se riješiti rupe koja se proteže u desnu stranu slike pa ćemo se sada tome posvetiti.

Crack in a wallCrack in a wallCrack in a wall

2.Korak

Uzmite Stamp Tool i meki okrugli vrh kista veličine 25 px. Pritisnite i držite Option/Alt tipku, zatim kliknite na početak dijela koji želite upotrijebiti kao rub za rupu zdesna.

Click at the edge of the hole with the Stamp ToolClick at the edge of the hole with the Stamp ToolClick at the edge of the hole with the Stamp Tool

3. korak

Otpustite sve zatim kliknite i povucite da upotrijebite dio koji ste odabrali ranije da pokrpate rupu. Također možete poništiti izbor i uzeti novi uzorak nekoliko puta dok ne postignete željeni rezultat. Nemojte još ispuniti cijeli dio, samo se pobrinite da napravite rub.

Patch the edge of the holePatch the edge of the holePatch the edge of the hole

2. korak

Sada uzmite Patch Tool, provjerite je li Patch opcija u Options kartici postavljena na Normal i je li kliknut Source gumb. Ako ne, učinite to. Zatim kliknite i povucite da napravite selekciju oko preostalog dijela rupe.

Create a selection around the remaining part of the holeCreate a selection around the remaining part of the holeCreate a selection around the remaining part of the hole

5. korak

Kliknite unutar selekcije i povucite je dolje dok ne pronađete zid koji želite, zatim otpustite. To će prilično dobro zakrpati taj dio.

Patch the hole completelyPatch the hole completelyPatch the hole completely

6. korak

Možete također upotrijebiti Spot Healing Brush Tool da uklonite sve ostale točke ili dijelove koje ne želite, jednostavno slikajući alatom preko njih.

Paint over spots with the Spot Healing Brush ToolPaint over spots with the Spot Healing Brush ToolPaint over spots with the Spot Healing Brush Tool

7. korak

Kada završite, idite na Filter > Noise > Reduce Noise i promijenite Strength u 10, Preserve Details vrijednost u 37, Reduce Color Noise vrijednost u 84 i Sharpen Details vrijednost u 75 te se pobrinite da Remove JPEG Artifact okvir bude neoznačen.

Reduce Noise settingsReduce Noise settingsReduce Noise settings

8. korak

I konačno, idite na Image > Adjustments > Hue/Saturation te promijenite Hue u -64 i Saturation u -70.

Change Hue and SaturationChange Hue and SaturationChange Hue and Saturation

3. Maskiranje Središnjeg Dijela Pukotine i Dodavanje Teksture Betona

1. korak

Uzmite Magnetic Lasso Tool i kliknite na početak jedne strane pukotine da počnete selektiranje. Vucite polako po rubovima i ako trebate dodati točku, kliknite jednom na željeno mjesto, zatim nastavite vući.

Možete se poigrati postavkama u Options kartici, pa npr. povećati Frequency vrijednost ukoliko je potrebno.

Create a selection around the cracks edgesCreate a selection around the cracks edgesCreate a selection around the cracks edges

2. korak

Kada završite, možete upotrijebiti Polygonal Lasso Tool i kliknuti Add to Selection ikonu u Options kartici da dodate sve izostavljene dijelove na vrhu i dnu slike.

Kada je selekcija završena, idite na Select > Inverse.

Use the Polygonal Lasso Tool to add any left-out partsUse the Polygonal Lasso Tool to add any left-out partsUse the Polygonal Lasso Tool to add any left-out parts

3. korak

Kliknite Add layer mask ikonu na dnu Layers kartice. To će dodati masku za sloj koja će ukloniti sredinu pukotine.

Add a layer maskAdd a layer maskAdd a layer mask

4. korak

Smjestite ConcreteBare0183 sliku točno ispod sloja teksture pukotine i promijenite naziv sloja u Concrete zatim podesite veličinu po potrebi pazeći pritom da ne ostavite prazna područja.

Add a Concrete layerAdd a Concrete layerAdd a Concrete layer

5. korak

Idite na Image > Adjustments > Hue/Saturation i promijenite Hue u -12 i Saturation u -20.

Set hue and saturation for the concreteSet hue and saturation for the concreteSet hue and saturation for the concrete

6. korak

Dvaput kliknite sloj teksture pukotine da primijenite običan Drop Shadow efekt koristeći sljedeće vrijednosti:

 • Opacity: 25%
 • Distance: 10
 • Size: 10
Add a drop shadow to the crackAdd a drop shadow to the crackAdd a drop shadow to the crack

To će dodati prvi sloj sjene na taj dio.

Add the first layer of shadowAdd the first layer of shadowAdd the first layer of shadow

4. Naglašavanje Boje Pukotine, Dodavanje Uzorka i Modificiranje Rubova

1. korak

Napravite novi sloj iznad svih slojeva, nazovite ga Fill Color i promijenite mu Blend Mode u Color. Zatim postavite Foreground boju u #968978 i upotrijebite Paint Bucket Tool da ispunite sloj tom bojom.

Add a Fill Color layerAdd a Fill Color layerAdd a Fill Color layer

2. korak

Napravite još jedan novi sloj, nazovite ga Pattern i promijenite mu Blend Mode u Multiply. Zatim dok je još uvijek aktiviran Paint Bucket Tool upotrijebite Pattern ispunu iz padajućeg izbornika Options kartice i ispunite novi sloj uzorkom koji ste odredili na početku tutorijala.

Fill the new layer with the wallpaper patternFill the new layer with the wallpaper patternFill the new layer with the wallpaper pattern

3. korak

Primijenite Command/Control-Klik na sličicu za masku sloja teksture pukotine kako biste napravili selekciju.

Selektirajte Fill Color sloj i kliknite Add Layer Mask ikonu da na njega primijenite istu masku za sloj. Ponovite isto za Pattern sloj.

Add a layer mask for the Fill Color and Pattern layersAdd a layer mask for the Fill Color and Pattern layersAdd a layer mask for the Fill Color and Pattern layers

4. korak

Smjestite PlasterWhite0080 teksturu iznad svih slojeva, promijenite joj naziv u Edges, kliknite Add layer mask ikonu i ispunite maskirani sloj crnom (Black).

Uzmite Eraser Tool i pazite se da je Foreground boja postavljena na crnu (Black) i da je još uvijek selektirana maska za sloj.

Malim okruglim mekim vrhom kista počnite brisati neke dijelove uzduž rubova da ponovno prikažete maskiranu teksturu za te dijelove.

Erase parts along the edges of the crackErase parts along the edges of the crackErase parts along the edges of the crack

Ne biste trebali obrisati sve rubove. Nekoliko dijelova oko pukotine trebalo bi biti sasvim dovoljno. To će konačni rezultat učiniti zanimljivim i realističnijim.

Dont erase all the edgesDont erase all the edgesDont erase all the edges

5. Dodavanje Oštećenja na Tapetu

1. korak

Napravite novi sloj iznad svih slojeva i nazovite ga Border 1. Promijenite mu Blend Mode u Multiply i Opacity u 70%, podesite Foreground boju u #524741 i zatim upotrijebite bilo koji od Grunge kistova da potamnite rubove dokumenta.

Create a Border 1 layerCreate a Border 1 layerCreate a Border 1 layer

2. korak

Napravite još jedan novi sloj, nazovite ga Border 2, promijenite mu Blend Mode u Linear Burn i upotrijebite meki okrugli kist da dodate još jedan sloj za potamnjivanje na pohabane rubove.

Create a Border 2 layerCreate a Border 2 layerCreate a Border 2 layer

3. korak

Napravite još jedan sloj i nazovite ga Grunge Overlay. Promijenite mu Blend Mode u Multiply i Opacity u 50% zatim rasporedite nasumce neke Grunge brushes kistove preko tapeta (dio na kojem je uzorak).

Create a Grunge Overlay layerCreate a Grunge Overlay layerCreate a Grunge Overlay layer

4. korak

Izradite novi sloj i nazovite ga Highlight. Promijenite mu Blend Mode u Soft Light, podesite Foreground boju u #acacac i upotrijebite meki okrugli vrh kista da naglasite neke dijelove rubova pukotine. Zatim na sloj dodajte istu prethodnu masku za sloj kao što ste ranije učinili za Fill Color i Pattern slojeve.

Create a Highlight layerCreate a Highlight layerCreate a Highlight layer

5. korak

Također možete napraviti još jedan sloj i nazvati ga Shadow, promijeniti mu Blend Mode u Multiply i upotrijebiti istu Foreground boju da potamnite sve dijelove koje treba potamniti uzduž rubova. Ne zaboravite dodati masku za sloj i na ovaj sloj.

Create a Shadow layerCreate a Shadow layerCreate a Shadow layer

6. Intenziviranje Sjena na Rubovima Pukotine i Dodavanje Mrlja u Središnji Dio Betona

1. korak

Izradite novi sloj iznad Concrete sloja i nazovite ga Center Shadow 1. Promijenite mu Blend Mode u Multiply i Opacity u 50%, podesite Foreground boju u crnu (Black), zatim upotrijebite veliki meki okrugli vrh kista da dodate malo sjena na rubove kako biste postigli veću dubinu.

Create a Center Shadow 1 layerCreate a Center Shadow 1 layerCreate a Center Shadow 1 layer

2. korak

Izradite još jedan novi sloj iznad Center Shadow 1 sloja i nazovite ga Center Shadow 2. Promijenite mu Blend Mode u Linear Burn i podesite Foreground boju u #342915.

Prvi dio ovog koraka je da odaberete okrugli vrh kista kojem postavite Hardness vrijednost na 70%, zatim napravite malo tamnih, intenzivnih dijelova sjena ispod par dijelova rubova pukotine. Možete koristiti Erase Tool da olakšate oblikovanje tih sjena kako bi se poklapali s oblikom rubova na koje bi trebale padati.

Drugi dio je da uzmete Eraser Tool i upotrijebite kist 24 iz Watercolours 3 PS 7.0 paketa kako biste obrisali dijelove vanjskih rubova sjene koju ste izradili.

Create the Center Shadow 2 layerCreate the Center Shadow 2 layerCreate the Center Shadow 2 layer

3. korak

Sada počnite raditi nove slojeve između pukotine i Center Shadow 2 sloja i promijenite svakom od tih slojeva Blend Mode načine u Multiply, zatim odaberite nijanse zelene i smeđe boje da dodate mrlje na sredinu betona koristeći Watercolours 3 PS 7.0 kistove. Smjestite te slojeve u grupu i nazovite je Center.

Group layers into a Center groupGroup layers into a Center groupGroup layers into a Center group

4. korak

Kistovi i boje korišteni u ovom tutorijalu od vrha prema dnu su sljedeći:

 • Layer (sloj) - Color (boja) - Brush (kist)
 • 1 - #998675 - 28
 • 2 - #a6a497 - 30
 • 3 - #a6a497 -29
 • 4 - #998675 - 27
 • 5 - #342915 - 29
 • 6 - #a6a497 - 09
 • 7 - #342915 - 22
The wallpaper and crack so farThe wallpaper and crack so farThe wallpaper and crack so far

7. Dodavanje Teksta

1. korak

Napravite tekst koristeći font Nightbird, font Size 99 pt, boju #993133 i postavite Tracking vrijednost u -25.

Add the text The Wall of Bloody HorrorAdd the text The Wall of Bloody HorrorAdd the text The Wall of Bloody Horror

2. korak

Idite na Edit > Transform > Rotate, lagano rotirajte tekst i zatim pritisnite Return/Enter tipke da potvrdite promjene.

Rotate the textRotate the textRotate the text

3. korak

Napravite novi sloj iznad sloja s tekstom, nazovite ga Drips i postavite Foreground boju u #993133. Zatim dodajte neke od Drips 1 Brush Pack for Photoshop or Gimp kistova na par slova koje imate. Također možete kombinirati više od jednog kista za isto slovo.

Add a Drips layerAdd a Drips layerAdd a Drips layer

4. korak

Selektirajte oboje, i tekst i Drips sloj, zatim idite na Layer > Merge Layers, promijenite naziv sjedinjenog sloja u Text i promijenite mu Blend Mode u Multiply.

Merge layers to form a single Text layerMerge layers to form a single Text layerMerge layers to form a single Text layer

5. korak

Ako želite, možete upotrijebiti Watercolours 3 PS 7.0 kistove da obrišete neke dijelove teksta.

Use the Watercolours 3 PS 70 brushes to erase textUse the Watercolours 3 PS 70 brushes to erase textUse the Watercolours 3 PS 70 brushes to erase text

6. korak

Idite na Image > Adjustments > Hue/Saturation i promijenite Saturation u 10.

Adjust hue and saturationAdjust hue and saturationAdjust hue and saturation

7. korak

Napravite novi sloj iznad Center Shadow 2 sloja, nazovite ga Stain, promijenite mu Blend Mode u Linear Burn, podesite Foreground boju u #b3897c i iza teksta dodajte kist 28 iz Watercolours 3 PS 7.0 paketa. Možete modificirati neke postavke ako želite, kao što je prikazano u sljedećem koraku.

Create a new Stain layerCreate a new Stain layerCreate a new Stain layer

8. korak

Otvorite Brush karticu (Window > Brush), promijenite Size u 400 i označite Flip Y okvir, zatim dodajte kist.

The Brush panel settingsThe Brush panel settingsThe Brush panel settings

8. Osvjetljivanje i Završni Detalji

1. korak

Kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na dnu Layers kartice i izaberite Levels. Pobrinite se da smjestite taj sloj iznad svih slojeva, zatim promijenite Highlights vrijednost u 245.

2. korak

Kliknite opet Create new fill or adjustment layer ikonu ali ovaj put izaberite Brightness/Contrast i promijenite Contrast vrijednost u 10.

Change contrast to 10Change contrast to 10Change contrast to 10

3. korak

Dvaput kliknite Fill Color sloj da primijenite Gradient Overlay efekt koristeći sljedeće vrijednosti.

 • Blend Mode: Overlay
 • Opacity: 35%
 • Style: Radial
 • Scale: 150%
 • Označite Reverse okvir
 • Upotrijebite Black to White gradient ispunu.
Apply a Gradient Overlay effectApply a Gradient Overlay effectApply a Gradient Overlay effect

To će efekt učiniti življim.

The effect is almost completeThe effect is almost completeThe effect is almost complete

4. korak

Uzmite Dodge Tool, odaberite meki okrugli vrh kista i podesite Range u Midtones i Exposure u 50% u Options kartici. Selektirajte sloj teksture pukotine, zatim na njemu počnite malo osvjetljivati rubove.

Use the Dodge Tool to brighten up the edges of the crackUse the Dodge Tool to brighten up the edges of the crackUse the Dodge Tool to brighten up the edges of the crack

Čestitam! Završili ste

U ovom tutorijalu smo spajali, modificirali i maskirali teksturu pukotine da napravimo bazu tapete sa uzorkom.

Zatim smo dodali ispunu bojom i uzorak na teksturu pukotine, kao i nekoliko kistova kako bismo postigli vintage, pohabani izgled. Koristili smo druge kistove da dodamo osvjetljenja i sjene kreirajući dubinu i dimenziju.

Nakon toga smo napravili tekst, dodali neke kapljice koje se slijevaju niz zid te sjedinili i izblendali oba sloja s dizajnom.

Na kraju smo naglasili osvjetljenje i dodali završne detalje da oživimo dizajn.

Ispod možete ostaviti svoje komentare, prijedloge i rezultate.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.