Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

Kako Izraditi Nadnaravnu Scenu sa Mjesečevim Balonima u Adobe Photoshopu

Read Time: 6 mins

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu ću vam pokazati kako izraditi nadnaravni prizor sa mjesečevim balonima. Prvo ćemo, koristeći slike neba i parka, izraditi temeljni prizor. Nakon toga ćemo dodati dijete i uklopiti ga u pozadinu pomoću slojeva za podešavanje ('adjustment layer'), maskiranja i kistova. Kasnije ćemo izraditi balone u obliku mjeseca i obojiti im vrpce. Na kraju ćemo dodati drvo i upotrijebiti nekoliko slojeva za podešavanje kako bismo u potpunosti dovršili efekt.

Elementi Potrebni za Tutorijal

Tijekom izrade ovog tutorijala korišteni su sljedeći elementi:

1. Kako Izraditi Temeljni Prizor

1. korak

U Photoshopu izradite novi dokument dimenzija 2000 x 1816 px sa sljedećim postavkama:

new filenew filenew file

2. korak

Otvorite sliku neba. Pomoću alata Move Tool (V) povucite sliku na radnu površini.

add skyadd skyadd sky

3. korak

Idite na Layer > New Adjustment Layer > Curves i smanjite svjetlinu pošto izrađujemo noćni prizor.

sky curvessky curvessky curves

4. korak

Otvorite sliku za pozadinu. Smjestite je u sredinu donje polovice radne površine i upotrijebite Free Transform Tool (Control-T) da smanjite visinu slike. Ne zaboravite konvertirati ovaj sloj u Smart Object.

add backgroundadd backgroundadd background

5. korak

Idite na Edit > Transform > Flip Horizontal da rotirate položaj puteva kako bi odgovarali perspektivi djeteta koje hoda po tom puteljku (što ćemo vidjeti na sljedećoj slici).

background flip horizontalbackground flip horizontalbackground flip horizontal

6. korak

Kliknite drugu ikonu na dnu Layers kartice kako biste na ovaj sloj dodali masku. Mekim okruglim vrhom kista crne boje (meki crni kist) obrišite drveće u pozadini.

background maskingbackground maskingbackground masking

7. korak

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i promijenite Radius na 8 px.

background gaussian blurbackground gaussian blurbackground gaussian blur

Na masci upotrijebite meki crni kist da obrišete zamagljeni efekt na putevima (osobito na lijevom) i ostavite ga vidljivim samo na pozadini, prednjem dijelu (foreground) i rubovima.

background gaussian blur maskingbackground gaussian blur maskingbackground gaussian blur masking

8. korak

Ovdje, na pozadini i lijevom putu ima nekih detalja koje ne želimo da budu vidljivi. Izradite novi sloj i podesite ga kao Clipping Mask. Odaberite Clone Tool (S) da uklonite označene detalje prikazane na slici.

background cloningbackground cloningbackground cloning
background cloning resultbackground cloning resultbackground cloning result

9. korak

Dodajte Hue/Saturation sloj za podešavanje ('adjustment layer') i smanjite Saturation vrijednost na -58:

background hue saturationbackground hue saturationbackground hue saturation

10. korak

Upotrijebite Color Balance sloj za podešavanje ('adjustment layer') i promijenite Midtones postavke:

background color balancebackground color balancebackground color balance

11. korak

Napravite Curves sloj za podešavanje ('adjustment layer') i pojačajte svjetlinu. Na ovom maskiranom sloju upotrijebite meki crni kist da obrišete dio lijevog puta gdje će se nalaziti dijete i veliki balon.

background curves 1background curves 1background curves 1

12. korak

Upotrijebite još jedan Curves sloj za podešavanje ('adjustment layer') da pojačate svjetlinu na dijelu gdje se nalazi lijevi put. Slikajte na preostalim dijelovima također kako bi im zadržali ujednačenu svjetlinu.

background curves 2background curves 2background curves 2

2. Kako Dodati Dijete

1. korak

Otvorite sliku djeteta. Izrežite ga iz pozadine i dodajte na početak lijevog puta.

add childadd childadd child

2. korak

Upotrijebite Hue/Saturation sloj za podešavanje ('adjustment layer') i promijenite Saturation na -60:

child hue saturationchild hue saturationchild hue saturation

3. korak

Dodajte Curves sloj za podešavanje da posvijetlite dijete. Želimo dodati veliki balon-mjesec, koji će stvarati svjetlost ispod i pokraj djeteta. Na ovom maskiranom sloju upotrijebite meki crni kist da zadržite istu razinu svjetlosti na sjenovitim dijelovima.

child curveschild curveschild curves

4. korak

Napravite novi sloj, promijenite mod u Overlay 100% i ispunite sa 50% sivom bojom.

DB new layerDB new layerDB new layer

Uključite Dodge and Burn Tool (O) sa Midtones RangeExposure podešenim na oko 30-35% da pojačate svjetlost i potamnite sjene. Možete vidjeti moj primjer sa Normal modom i rezultat sa Overlay modom:

DB resultsDB resultsDB results

5. korak

Sada je vrijeme da djetetu izradimo sjenu. Napravite novi sloj ispod sloja sa djetetom. Držite Control tipku i istovremeno kliknite na minijaturnu sličicu ('thumbnail') sloja sa djetetom da učitate selekciju.

load child selectionload child selectionload child selection

Ispunite ovaj odabir sa crnom i vertikalno preokrenite/prebacite. Upotrijebite Control-T da napravite sjenu, užu i kraću od izvora svjetlosti (mjesečev balon) na vrhu pokraj djeteta.

add shadowadd shadowadd shadow

6. korak

Smanjite Opacity ovog sloja na 60% i primijenite Gaussian Blur od 8 px da ublažite sjenu.

shadow gaussian blurshadow gaussian blurshadow gaussian blur

7. korak

Izradite novi sloj i upotrijebite srednje meki crni kist sa Opacity oko 30% da pojačate sjenu ispod djetetovih stopala.

paint more shadowpaint more shadowpaint more shadow

3. Kako Izraditi Mjesečev Balon

1. korak

Izolirajte mjesec od tamne pozadine i smjestite ga iznad djeteta. Upotrijebite Control-T i Warp funkciju da uredite donji dio mjeseca i prilagodite ga tako da izgleda kao balon.

add moon balloonadd moon balloonadd moon balloon

2. korak

Napravite duplikat ovog sloja i smanjite veličinu mjeseca. Poredajte balone na obje strane i u gornji srednji dio cijelog prizora.

add more balloonsadd more balloonsadd more balloons

3. korak

Primijenite Inner Glow i Outer Glow na svaki sloj balona. Podesite boju sjaja u #fcfcfc (zadanu boju):

balloon inner glowballoon inner glowballoon inner glow
balloon outer glowballoon outer glowballoon outer glow
layer styles resultlayer styles resultlayer styles result

4. korak

Primijenite Gaussian Blur filtere od 3 px onome slijeva, 4 px onome zdesna i 5 px onom u sredini. Pomaže i ako im različito podesite dubinu.

bslloons gaussian blurbslloons gaussian blurbslloons gaussian blur

5. korak

Selektirajte sve slojeve balona i pritisnite Control-C da ih stavite u grupu. Grupi promijenite mod u Normal 100%. Izradite novi sloj i upotrijebite meki kist sa bojom #b6baae te njime slikajte preko velikog balona kako biste mu dodali još sjaja. Sloj podesite mod u Screen 100%.

more glowmore glowmore glow

6. korak

Dodahte Curves sloj za podešavanje ('adjustment layer') da još malo posvijetlite veliki balon. Slikajte na ostalim balonima kako na njih ne bi utjecala ova primijenjena postavka.

balloons curvesballoons curvesballoons curves

4. Kako Izraditi Trake

1. korak

Napravite novi sloj ispod grupe sa balonima. Upotrijebite Pen Tool (P) da nacrtate liniju ispod velikog balona i zatim dodajte rub ('stroke') od 2 px sa tvrdim bijelim kistom:

make big stringmake big stringmake big string

2. korak

Duplicirajte ovaj sloj tri puta. Pomaknite kopije ispod ostalih balona i ne zaboravite im smanjiti veličinu. Primijenite Gaussian Blur od 2 px na svaki od ovih slojeva.

add more stringsadd more stringsadd more strings

5. Kako Dodati Drvo

1. korak

Otvorite sliku drveta i upotrijebite Move Tool da dodate drvo na desnu stranu .

add treeadd treeadd tree

2. korak

Primijenite Gaussian Blur od 12 px na ovaj sloj pošto je u zamagljenom dijelu.

tree gaussian blurtree gaussian blurtree gaussian blur

3. korak

Upotrijebite Hue/Saturation sloj za podešavanje i smanjite Saturation vrijednost na -58.

tree hue saturationtree hue saturationtree hue saturation

4. korak

Dodajte Color Balance sloj za podešavanje ('adjustment layer') kako biste drvetu dodali malo cyan/plavog tona:

tree color balancetree color balancetree color balance

5. korak

Izradite Curves sloj za podešavanje ('adjustment layer') da zatamnite drvo pošto se nalazi u tamnom kutu.

tree curvestree curvestree curves

6. Kako Primijeniti Konačna Podešenja

1. korak

Izradite Gradient Map sloj za podešavanje ('adjustment layer') iznad svih slojeva i odaberite boje #251706 i #a9f3fa. Smanjite Opacity ovog sloja na 50%.

whole scene gradient mapwhole scene gradient mapwhole scene gradient map

2. korak

Napravite Photo Filter sloj za podešavanje ('adjustment layer') i odaberite boju #7a9dd9:

whole scene photo filter whole scene photo filter whole scene photo filter

3. korak

Dodajte Curves sloj za podešavanje ('adjustment layer') da potamnite cjelokupan prizor. Na ovom maskiranom sloju upotrijebite meki crni kist da otkrijete svjetlost oko djeteta i balona te ostavite efekt vidljiv samo na rubovima.

whole scene curves 1whole scene curves 1whole scene curves 1
curves 1 maskingcurves 1 maskingcurves 1 masking
curves 1 resultcurves 1 resultcurves 1 result

4. korak

Upotrijebite još jedan Curves sloj za podešvanje ('adjustment layer') da pojačate sveukupni kontrast. Slikajte na osvijetljenim detaljima djeteta i balona da zadržite svjetlinu.

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2

5. korak

Napravite Color Fill sloj i odaberite boju #130000. Promijenite mod ovog sloja u Exclusion 100%.

whole scene color fillwhole scene color fillwhole scene color fill

6. korak

Upotrijebite Vibrance sloj za podešavanje ('adjustment layer') da pojačate konačni efekt.

whole scene vibrancewhole scene vibrancewhole scene vibrance

Čestitam, Završili Ste!

Nadam se da ste uživali u mojem tutorijalu i naučili nešto novo. Ispod možete podijeliti svoje ideje i komentare - voljela bih ih vidjeti! Uživajte u Photoshopiranju!

final resultfinal resultfinal result
Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads