Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

Kako Izraditi Nadnaravnu, Emocionalnu Scenu u Adobe Photoshopu

by
Read Time:5 minsLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu ću vam pokazati kako izraditi nadnaravnu, emocionalnu scenu na kojoj je prikazana žena koja nosi kavez. Prvo ćemo izgraditi pozadinu koristeći slike neba i trave. Kasnije ćemo dodati model, kavez, drveće i ptice te ih zajedno uklopiti koristeći slojeve za podešavanje, maskiranje i kistove. Kako bismo dovršili konačan efekt, koristiti ćemo nekoliko slojeva za podešavanje. 

Resursi za Tutorijal

Tijekom izrade ovog tutorijala korišteni su sljedeći elementi:

1. Kako Izraditi Pozadinu

1. korak

Izradite novi dokument dimenzija 2000 x 1800 px sa zadanim postavkama.

new filenew filenew file

2. korak

Idite na Layer > New Fill Layer > Solid Color i odaberite boju #e2ecef:

fill layerfill layerfill layer

3. korak

Otvorite sliku neba. Povucite tu sliku na radnu površinu koristeći alat Move Tool (V) i smanjite Opacity ovog sloja na 90%:

add sky add sky add sky

4. korak

Kliknite drugu ikonu na dnu Layers kartice da ovom sloju dodate masku. Upotrijebite meki okrugli kist crne boje (meki crni kist) sa Opacity od oko 20-25% kako biste smanjili prozirnost neba i vidljivost oblaka. Cilj nam je izraditi nježan, maglovit prizor, stoga detalji na nebu ne bi trebali biti previše uočljivi.

sky maskingsky maskingsky masking

5. korak

Kako biste postigli blaži izgled, idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i promijenite Radius na 8 px:

sky gaussian blursky gaussian blursky gaussian blur

6. korak

Izradite Hue/Saturation sloj za podešavanje (adjustment layer) da smanjite zasićenost neba. Promijenite Saturation vrijednost na -73:

sky hue saturationsky hue saturationsky hue saturation

7. korak

Napravite Curves "adjustment layer" sloj i povećajte svjetlinu. Na ovom maskiranom sloju upotrijebite meki crni kist da obrišete dio oko sredine i ostavite vidljiv samo srednji desni dio.

sky curves 1sky curves 1sky curves 1

8. korak

Dodajte još jedan Curves "adjustment layer" sloj i smanjite svjetlinu. Slikajte na sredini i na ostavite efekt vidljiv na nekim rubovima.

sky curves 2sky curves 2sky curves 2

9. korak

Otvorite sliku trave. Smjestite je na dno radne površine i upotrijebite Free Transform Tool (Control-T) sa Warp načinom da malo svinete srednji dio kako biste napravili zanimljiviju perspektivu. 

add grassadd grassadd grass

Dodajte masku na ovaj sloj i upotrijebite meki crni kist da uklonite dio sa nebom.

grass maskinggrass maskinggrass masking

10. korak

Upotrijebite Color Balance "adjustment layer" sloj i podesite ga kao Clipping Mask. Promijenite Midtones postavke:

grass color balancegrass color balancegrass color balance

11. korak

Dodajte Curves "adjustment layer" da potamnite prednjicu. Upotrijebite meki crni kist da slikate na pozadini tako da ostane još zamagljena.

grass curvesgrass curvesgrass curves

2. Kako Dodati Drveće

1. korak

Otvorite sliku drveća i smjestite je na vrh radne površine. Odaberite Edit > Transform > Flip Vertical da je vertikalno prokrenete. Promijenite način ovog sloja u Hard Light 100%.

add treesadd treesadd trees
trees hard light modetrees hard light modetrees hard light mode

Upotrijebite 'layer' masku da uklonite oštre rubove i na nekim mjestima smanjite 'opacity' drveća, osobito na dijelu pored trave, kako bi izgledali kao da nestaju u nebo.

trees maskingtrees maskingtrees masking

2. korak

Sloju s drvećem primijenite Gaussian Blur od 3 px. Na 'filter' masci slikajte na nekim stablima kao što je prikazano na donjoj slici kako biste ih istaknuli od onih zamagljenih i pojačali dubinu polja.

trees gaussian blurtrees gaussian blurtrees gaussian blur

3. korak

Napravite Hue/Saturation "adjustment layer" sloj i smanjite Saturation vrijednost na -82:

trees hue saturationtrees hue saturationtrees hue saturation

4. korak

Dodajte Color Balance "adjustment layer" i promijenite Midtones vrijednosti:

trees color balancetrees color balancetrees color balance

3. Kako Dodati Model

1. korak

Izolirajte model od pozadine i dodajte je na sredinu travnate površine. Upotrijebite 'layer' masku i tvrdi crni kist vrlo male veličine (2-3 px) da skratite donji dio haljine modela da je izblendate sa travnatom površinom.

add modeladd modeladd model

2. korak

Napravite novi sloj, promijenite način u Overlay 100% i ispunite je sa 50% sive:

D B new fileD B new fileD B new file

Aktivirajte Dodge and Burn Tool (O) sa Midtones RangeExposure oko 10-20%, da rafinirate svijetlo i sjenu modela. Možete vidjeli kako sam ja to učinila u Normal načinu i rezultat u Overlay načinu:

D B resultsD B resultsD B results

3. korak

Upotrijebite Hue/Saturation "adjustment layer" sloj i smanjite Saturation vrijednost na -67:

model hue saturationmodel hue saturationmodel hue saturation

4. korak

Dodajte Curves "adjustment layer" sloj i smanjite svjetlinu. Slikajte na vanjskim dijelovima i sredini lica kako ne bi bili pretamni.

model curves1model curves1model curves1

5. korak

Upotrijebite još jedan Curves "adjustment layer" sloj da posvijetlite dijelove izvan i prema pozadini. Slikajte na njoj s prednje strane kako biste spriječili utjecaj "adjustment layer" sloja.

model curves 2model curves 2model curves 2

6. korak

Napravite Curves "adjustment layer" sloj da reducirate kontrast modela i dodate joj suptilan, maglovit efekt (ona stoji usred maglovite scene).

model curves 3model curves 3model curves 3

7. korak

Izradite novi sloj ispod sloja modela. Selektirajte je držeći Control i klikom na sličicu (thumbnail) sloja. Ispunite selektirani dio crnom bojom i prebacite je vertikalno. Upotrijebite Control-T da malo promijenite perspektivu sjene:

add shadowadd shadowadd shadow

Smanjite Opacity ovog sloja na 25% i primijenite Gaussian Blur od 12 px.

shadow gaussian blurshadow gaussian blurshadow gaussian blur

8. korak

Izradite novi sloj iznad sloja modela ("ne-Clipping Mask"). Tvrdim kistom i bojom #897068 naslikajte modelu još kose.

paint model hairpaint model hairpaint model hair

4. Kako Dodati Kavez

1. korak

Izrežite kavez iz bijele pozadine i smjestite ga iznad glave model. Upotrijebite Control-T da ga rotirate malo udesno kako bi ga uskladili sa perspektivom. Upotrijebite 'layer' masku da izblendate donji dio kaveza sa glavom.

add cageadd cageadd cage

2. korak

Izradite Color Balance "adjustment layer" i promijenite Midtones postavke:

cage color balancecage color balancecage color balance

3. korak

Izradite Curves "adjustment layer" sloj da potamnite kavez. Slikajte na vanjskim dijelovima jer iz pozadine dolazi zamagljena svijetlost.

cage curvescage curvescage curves

5. Kako Dodati Ptice

1. korak

Otvorite sliku "Ptice 1" i izolirajte ih od pozadine (ne morate biti previše precizni). Uzmite različite ptice i dodajte ih oko kaveza, pokušajte postići prikaz kao da lete u jatu prema drveću i neke rasporedite oko drveća. Promijenite Opacity slojeva sa pticama od 30 do 80-90% kako biste ih bolje integrirali u maglovitu pozadinu. Dodajte dvije veće ptice na oba donja ruba i primijenite Gaussian Blur od 9 px na svaki od tih slojeva.

add flying birdsadd flying birdsadd flying birds

2. korak

Selektirajte sve slojeve ptica i pritisnite Control-G da za njih napravite grupu. Promijenite način grupe u Normal 100% i upotrijebite Hue/Saturation "adjustment layer" sloj da im malo smanjite zasićenost.

birds hue saturationbirds hue saturationbirds hue saturation

3. korak

Dodajte ptice 2, 3 i 4 iznad, na grane drveća. Smanjite Opacity ovih slojeva na 40%.

add more birdsadd more birdsadd more birds

6. Kako Primijeniti Završna Podešavanja

1. korak

Izradite Gradient Map "adjustment layer" sloj iznad svih slojeva i odaberite boje #e10019 i #004660. Smanjite Opacity ovog sloja na 20%.

whole scene gradient mapwhole scene gradient mapwhole scene gradient map

2. korak

Upotrijebite Color Balance "adjustment layer" sloj i promijenite Midtones postavke:

whole scene color balancewhole scene color balancewhole scene color balance

3. korak

Dodajte Curves "adjustment layer" sloj da potamnite rubove. Slikajte i na sredini također tako da ostane svijetlo.

whole scene curves 1whole scene curves 1whole scene curves 1

4. korak

Upotrijebite još jedan Curves "adjustment layer" i povećajte svjetlinu. Slikajte na rubovima i ostavite svijetlo vidljivo samo u donjem srednjem dijelu.

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2

Čestitam, završili ste!

Nadam se da ste uživali u mojem tutorijalu i naučili nešto novo. Ispod u komentarima možete podijeliti s nama svoje ideje i komentare - voljela bih ih vidjeti. Uživajte u Photoshopiranju!

final resultfinal resultfinal result
Advertisement
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads