Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Kreirajte Sjajni, Zlatno-Bijeli 3D Tekst Efekt u Adobe Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 6 min

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Photoshop 3D okruženje ima višestruke alate i postavke za izradu odličnih 3D efekata. Ovaj tutorial će vam pokazati kako upotrijebiti te alate i poigrati se sa postavkama da kreirate sjajni, elegantni, zlatno-bijeli, 3D tekst efekt. Počnimo!

Resursi za tutorial

Tijekom izrade ovog tutoriala korišteni su sljedeći resursi.

1. Izradite Tekst i Slojeve Oblika

1. korak

Izradite novi 1500 x 1500 px dokument, i kreirajte tekst velikim slovima koristeći font Panton Black Caps. Podesite Size u 550 pt i Tracking vrijednost u 100.

Što više slova kreirate, teža će biti scena. Stoga je bolje upotrijebiti dva ili tri slova.

Promijenite naziv sloja teksta u Text.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

2. korak

Kliknite desnim gumbom sloj teksta i odaberite Convert to Shape. Dvaput duplicirajte sloj teksta i smjestite drugu kopiju ispod originalnog sloja teksta.

Promijenite naziv kopije na vrhu u Inner Stroke, i kopije na dnu u Outer Stroke.

Stroke Shape LayersStroke Shape LayersStroke Shape Layers

2. Modificirajte Postavke Poteza Kista

1. korak

Selektirajte Outer Stroke sloj i odaberite Direct Selection Tool. U Options kartici promijenite Fill u None, Stroke Color u Crnu boju i Size u 25 pt. Zatim kliknite ikonu Set shape stroke type icon i podesite Align u Center.

Outer Stroke SettingsOuter Stroke SettingsOuter Stroke Settings

2. korak

Selektirajte Inner Stroke sloj, promijenite Fill u None, Stroke Color u Bijelu boju, Size u 5pt i podesite Align u Inside.

Inner Stroke SettingsInner Stroke SettingsInner Stroke Settings

3. Izradite Elipse

1. korak

Uzmite Ellipse Tool, kliknite Settings ikonu u Options kartici, podesite Fixed Size dimenzije u 30 i označite From Center okvir.

Kliknite i blago povucite da kreirate krug negdje u sredini prvog slova.

Create the First CircleCreate the First CircleCreate the First Circle

2. korak

Kliknite Combine Shapes ikonu i nastavite raditi krugove uzduž slova. Nemojte dodati previše elipsi i pazite da ostavite malo razmaka između njih.

Promijenite im naziv sloja Ellipses.

Add more CirclesAdd more CirclesAdd more Circles

3. korak

Duplicirajte Ellipses sloj, ponovno ga selektirajte i promijenite Fill u None, Stroke Color u Crnu boju, Size u 5 pt i Align u Outside.

Ellipses StrokeEllipses StrokeEllipses Stroke

4. Izradite 3D Slojeve

1. korak

Za svaki sloj koji imate učinite sljedeće: selektirajte ga i zatim idite na 3D > New 3D Extrusion from Selected Path.

Create the 3D LayersCreate the 3D LayersCreate the 3D Layers

2. korak

Selektirajte svaki sloj koji imate i idite na 3D > Merge 3D Layers. To će ih smjestiti sve u jednu scenu. Promijenite naziv sloja u 3D Scene.

3D Scene Layer3D Scene Layer3D Scene Layer

5. Radite sa 3D Scenom

1. korak

Kako biste pristupili postavkama i svojstvima 3D mreže, morate otvoriti dvije kartice: 3D karticu i Properties karticu (obje ćete pronaći u Window izborniku).

3D kartica ima sve komponente 3D scene i kada kliknete ime bilo koje od njih, moći ćete pristupiti njezinim postavkama u Properties kartici. Stoga, pripazite da uvijek odaberete karticu elementa kojeg želite modificirati u 3D panelu prije nego što promijenite postavke u Properties kartici.

3D and Properties Panels3D and Properties Panels3D and Properties Panels

2. korak

Ako selektirate Move Tool, pronaći ćete za njega cijeli set 3D Mode načina s desne strane Options kartice.

Kada odaberete jednog od njih, možete kliknuti i povući da napravite promjene (na selektiranom elementu u 3D kartici). Taj rad također možete upotrijebiti da radite s 3D mrežama (3D Mesh) koje imate.

Move Tool 3D ModesMove Tool 3D ModesMove Tool 3D Modes

6. Modificirajte Postavke Mreže

1. korak

Selektirajte Outer Stroke, Text Inner Stroke tabulare mreža u 3D kartici i promijenite Extrusion Depth u Properties kartici na 100.

Extrusion Depth 1Extrusion Depth 1Extrusion Depth 1

2. korak

Selektirajte Ellipses tabular mreže i promijenite Extrusion Depth u 25.

Extrusion Depth 2Extrusion Depth 2Extrusion Depth 2

7. Modificirajte "Cap" Postavke

1. korak

Selektirajte Outer Stroke tabular mreže i kliknite Cap ikonu na vrhu Properties kartice.

Promijenite Bevel Width u 10, Contour u Cove - Deep Inflate Strength u 7.

Outer Stroke Cap SettingsOuter Stroke Cap SettingsOuter Stroke Cap Settings

2. korak

Za Text mrežu, promijenite Bevel Width u 10 Contour u Half Round.

Text Cap SettingsText Cap SettingsText Cap Settings

3. korak

Za Outer Stroke mrežu, promijenite Bevel Width u 28, i Contour u Cove - Deep.

Inner Stroke Cap SettingsInner Stroke Cap SettingsInner Stroke Cap Settings

4. korak

Za Ellipses mrežu, promijenite Bevel Width u 10, Contour u Ring - DoubleInflate Strength u 10.

Ellipses Cap SettingsEllipses Cap SettingsEllipses Cap Settings

8. Izradite Kugle

Selektirajte Ellipses copy tabular mreže i idite na 3D > Split Extrusion. To će razdvojiti elipse.

Selektirajte sve odvojene kartice mreže elipsi i kliknite Deform ikonu na dnu Properties kartice.

Promijenite Extrusion Depth u 0Horizontal Angle (X) u 180.

Creating the SpheresCreating the SpheresCreating the Spheres

9. Izradite Materijale

1. korak

Selektirajte sve Outer Stroke i Ellipses mreže kartice, kliknite Diffuse ikonu teksture i odaberite Remove Texture.

Remove Diffuse TextureRemove Diffuse TextureRemove Diffuse Texture

2. korak

De-selektirajte Outer Stroke Extrusion Material tabular i promijenite postavke materijala kao što je prikazano ispod. Boje u RGB su:

 • Diffuse (54, 41, 7)
 • Specular (229, 187, 48)
 • Illumination (191, 191, 191)
 • Ambient (0, 0, 0)
Gold Material 1Gold Material 1Gold Material 1

3. korak

Selektirajte Outer Stroke Extrusion Material tabular i Text materijal tabular, uklonite Diffuse teksturu te promijenite postavke materijala kao što je prikazano ispod:

 • Diffuse (209, 215, 216)
 • Specular (134, 143, 144)
 • Illumination (0, 0, 0)
 • Ambient (0, 0, 0)
White MaterialWhite MaterialWhite Material

4. korak

Selektirajte Inner Stroke tabular, uklonite Diffuse teksturu te promijenite postavke materijala kao što je prikazano ispod:

 • Diffuse (54, 41, 7)
 • Specular (175, 141, 27)
 • Illumination (191, 191, 191)
 • Ambient (0, 0, 0)
Gold Material 2Gold Material 2Gold Material 2

5. korak

Selektirajte sve Ellipses copy materijal tabulare, uklonite Diffuse teksturu te promijenite postavke materijala kao što je prikazano ispod:

 • Diffuse (55, 61, 61)
 • Specular (134, 143, 144)
 • Illumination (0, 0, 0)
 • Ambient (0, 0, 0)
Ellipses Stroke MaterialEllipses Stroke MaterialEllipses Stroke Material

10. Pomaknite 3D Mreže

1. korak

Uzmite Move Tool i upotrijebite 3D Axis da pomaknete mreže.

Strelice na krajevima osi (axis) pomiču mrežu, dio ispod njih koristi se za rotaciju, i kocke se upotrebljavaju za skaliranje. Kocke u sredini se koriste za uniformirano skaliranje. Sve što trebate učiniti jest kliknuti i povući dio koji želite. Sve što trebate učiniti jest kliknuti i povući željeni dio.

Using the 3D AxisUsing the 3D AxisUsing the 3D Axis

2. korak

Pomičite mreže dok ne postignete rezultat sličan na sljedećoj slici.

Možete također pomicati i kameru da vidite različite kutove i olakšate proces.

Move the MeshesMove the MeshesMove the Meshes

11. Rad na Svjetlini

1. korak

Selektirajte Infinite Light 1 tabular, i promijenite Intensity u 20% i Shadow Softness u 30%.

Infinite Light 1 SettingsInfinite Light 1 SettingsInfinite Light 1 Settings

2. korak

Kliknite Environment tabular i zatim kliknite IBL ikonu teksture i promijenite Replace Texture te otvorite place 08 sliku.

Replace Environment TextureReplace Environment TextureReplace Environment Texture

3. korak

Promijenite Intensity u 65%.

Environment Light IntensityEnvironment Light IntensityEnvironment Light Intensity

4. korak

Kliknite Add new Light to Scene ikonu na dnu 3D kartice i odaberite New Point Light.

Add Point LightAdd Point LightAdd Point Light

5. korak

Promijenite Color u (250, 244, 227) i Shadow Softness u 30%, označite Light Falloff okvir i podesite Inner i Outer vrijednosti u 109 i 1685.

Point Light 1 SettingsPoint Light 1 SettingsPoint Light 1 Settings

6. korak

Ono što sljedeće trebate učiniti jest upotrijebiti Move Tool da pomaknete svjetla dok ne postignete rezultat koji vam se sviđa.

Ako vam se scena čini preteška, moglo bi vam pomoći da idete na Image > Image Size i upišete nove željene dimenzije, kako biste smanjili dokument. Za ovaj tutorial, dokument veličine 1000 x 1000 px funkcionira sasvim u redu.

Move the LightsMove the LightsMove the Lights

12. Renderirajte Scenu i Prilagodite Svjetlinu

1. korak

Idite na 3D > Render. Renderiranje bi moglo malo duže potrajati, ali uvijek ga možete zaustaviti pritiskom na Esc tipku.

Kada renderiranje završi, kliknite desnim gumbom na 3D Scene sloj i odaberite Convert to Smart Object.

Ispunite Background sa bojom #dbd7d2.

Change Background ColorChange Background ColorChange Background Color

2. korak

Kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na dnu Layers kartice i odaberite Gradient Map.

Add a Gradient Map Adjustment LayerAdd a Gradient Map Adjustment LayerAdd a Gradient Map Adjustment Layer

3. korak

Upotrijebite ispod prikazanu gradijentnu ispunu i označite Dither kućicu. Zatim, sloju za prilagođavanje (Adjustment layer) promijenite Blend Mode u Color Burn i Opacity u 30%.

Adjustment Layer SettingsAdjustment Layer SettingsAdjustment Layer Settings

To će pojačati intenzitet boje konačnog rezultata.

Final ResultFinal ResultFinal Result

Čestitam! Završili smo

U ovom tutorialu smo kreirali jednostavan tekst, konvertirali ga u oblik i zatim modificirali nekoliko drugih slojeva poteza kista i oblika.

Nakon toga smo konvertirali slojeve oblika u 3D slojeve i poradili na njihovim postavkama mreže i materijala.

Zatim smo prilagodili svjetlinu scene i renderirali je.

Na kraju smo dodali gradijent mapu da pojačamo intenzitet boja konačnog rezultata.

Ispod možete ostaviti svoje komentare, prijedloge i rezultate.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads