1. Design & Illustration
  2. Appearance Panel

Kako Izraditi Realističan Efekt u Stilu Keksa sa Samo Jednim Oblikom u Adobe Illustratoru

Scroll to top
Read Time: 12 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Pratite ovaj tutorijal i naučite kako nacrtati stil keksa koristeći samo jednu putanju, oblik svakog slova i ništa drugo.

Ako niste upoznati sa ovim konceptom, evo još jednog mojeg tutorijala u kojem sam napravila avokado pomoću samo jednog oblika. Ovaj puta ću napraviti korak dalje i izraditi tekst efekt, pa ćemo umjesto jedne putanje imati sedam njih kao individualna slova, ali koncept ostaje isti. Prikazi su u jednoj 'appearance' kartici i nećete morati koristiti druge oblike osim sedam slova, stoga se pripremite na mnogo rada u 'Appearance' kartici. Ako ste zainteresirani i volite dobar izazov, krenimo!

Ukoliko tražite još neke vektore ili tekst efekte, svakako pogledajte Envato Market za inspiraciju. Sigurno ćete pronaći ono što tražite.

Elementi Potrebni za Tutorijal

Kako biste završili ovaj tutorijal, potrebni su vam sljedeći elementi:

1. Počnite Novi Projekt

Otvorite llustrator i idite na File > New da otvorite prazan dokument. Upišite ime dokumenta, podesite dimenzije i zatim odaberite Pixels kao Units RGB kao Color Mode. Svakako uklonite oznaku Align New Objects to Pixel Grid.

Zatim idite na Edit > Preferences > General i podesite Keyboard Increment na 1 px, i dok ste već ovdje idite na Units i provjerite jesu li vam postavke podešene kao na sljedećoj slici. Ja obično radim sa tim postavkama i vama će također pomoći tijekom procesa crtanja.

open new illustrator documentopen new illustrator documentopen new illustrator document

2. Pripremite Slova

1. korak

Uzmite Type Tool (P) i na radnu površinu napišite "biscuit" koristeći Geist Knt Font veličine 140 pt. Također, za odabrana slova podesite Tracking na 200 kako biste između njih imali više prostora.

Dok je tekst još uvijek selektiran, odaberite Expand u Object izborniku Ungroup (Shift-Control-G). Sada selektirajte sva individualna slova i pogledajte Appearance karticu. Jesu li vaša slova putanje (path) ili složene putanje (compound path)? Ako je odgovor složene putanje ('compund paths') idite na Object > Compound Path > Release.

type the biscuit texttype the biscuit texttype the biscuit text

2. korak

Usredotočite se na slovo "B". Uzmite Pen Tool (P) i nacrtajte trokut koristeći tri točke istaknute kao na primjeru (1). Pomaknite trokut s desne strane slova "C". Pomaknite kopiju ovog trokuta slova "U" i zatim zarotirajte i poravnajte sa vrhom (2).

Selektirajte slovo "C" zajedno sa trokutom i kliknite Minus Front u Pathfinder kartici. Ponovite isto za slovo "U".

modify the biscuit textmodify the biscuit textmodify the biscuit text

3. Izradite Uzorak Keksa

1. korak

Upotrijebite Ellipse Tool (L) i Rectangle Tool (M) da nacrtate krug i iznad njega pravokutnik. Upotrijebite prikazane dimenzije jer će krajnji rezultat savršeno odgovarati veličini slova (1).

Sada selektirajte oba oblika i kliknite Intersect u Pathfinder kartici. Ispunite dobiveni oblik sa bojom po vašem izboru (2). I napokon, nacrtajte pravokutnik između dvije točke sidrišta na bazi (3).

Dok su oba oblika selektirana, kliknite Group (Control-G) da ih stavite u jednu grupu koju nazovite "big corner".

create the big corners of biscuitcreate the big corners of biscuitcreate the big corners of biscuit

2. korak

Zatim nacrtajte krug dimenzija 16 x 16 px pomoću alata Ellipse Tool (L). Upotrijebite Direct Selection Tool (A) da selektirate samo točku sidrišta na dnu i pritisnite Delete tipku na tipkovnici (1).

Još uvijek koristeći Direct Selection Tool (A), napravite selekciju preko obje završne točke i idite Object > Path > Join (Control-J)(2). Kao rezultat ćete dobiti polukrug (3). Nacrtajte novi pravokutnik dimenzija 16 x 7 px na bazi (4) i nakon toga selektirajte oba oblika i kliknite Unite u Pathfinder kartici.

Ispunite dobiveni oblik bojom po vašem izboru (5).

create biscuit edge patterncreate biscuit edge patterncreate biscuit edge pattern

3. korak

Povucite oblik iz prijašnjeg koraka u Brushes karticu i odaberite New Pattern Brush. U Pattern Brush Options okviru upišite ime svojeg novog kista, ostavite ostale postavke kako jesu i kliknite OK.

save biscuit edge pattern brushsave biscuit edge pattern brushsave biscuit edge pattern brush

4. korak

Vratite se natrag slovima. Selektirajte "big corner" grupu i prvo napravite nekoliko kopija. Rotirajte i poredajte po jednu u svaki kut slova "I" kao što je prikazano na uvećanom prikazu u primjeru. Prateći ovaj primjer, učinite isto i sa ostalim slovima. Smjestite "big corner" na vanjske rubove slova, ali ne baš u sve njih jer bi ipak bilo previše.

arrange the big corners of biscuitarrange the big corners of biscuitarrange the big corners of biscuit

5. korak

Usredotočite se na slovo "I". Uzmite Pen Tool (P) ili Line Segment Tool (\) i nacrtajte ravnu putanju između svakog “big corner”, prateći rub slova. Na sve četiri putanje primijenite 'stroke' (linju/potez) kista Biscuit edge Pattern Brush kojeg ste ranije spremili. Ostavite Stroke Weight na 1 pt.

Ako je kist preokrenut (valovi unutra, ne izvana), dok je putanja selektirana, dvaput kliknite na 'brush stroke' u Appearance kartici kako bi otvorili Stroke Options prozor i označili Flip Across.

apply the biscuit edge pattern brushapply the biscuit edge pattern brushapply the biscuit edge pattern brush

6. korak

Usredotočite se na slovo "B". Nacrtajte tri ravne putanje između "big corner-a" s lijeve strane na vrhu i dnu. Dodijelite im 1 pt Stroke sa Biscuit edge Pattern Brush kistom i preokrenite kist ako je potrebno.

U manjim dijelovima nacrtajte kraće putanje između "big corner-a" i upotrijebite isti kist. Pratite oblik slova i nacrtajte još nekoliko kratkih putanji da dovršite rub keksa sa svih strana.

create biscuit edge for Bcreate biscuit edge for Bcreate biscuit edge for B

7. korak

Pratite sekvence slika i napravite rub keksa za ostala slova. Sve putanje imaju 1 pt Stroke podešeno na kist Biscuit edge Pattern Brush i ne zaboravite ga preokrenuti ako je potrebno.

create biscuit edge for the letterscreate biscuit edge for the letterscreate biscuit edge for the letters

8. korak

Prije nego što nastavite, zumirajte svako slovo i označite ako ima praznih dijelova između rubova kao što je prikazano na primjerima izbliza. Ako ih ima, uzmite Direct Selection Tool (A) i pomaknite točke sidrišta bliže jedne drugima da prekrijete prazan dio.

make adjustments to biscuit edgemake adjustments to biscuit edgemake adjustments to biscuit edge

9. korak

Selektirajte jednu od putanja na koju ste primijenili 'stroke' i idite na Select > Same > Stroke Weight. Tako ćete postići da Illustrator za vas selektira sve putanje. Odaberite Expand Appearance iz Object izbornika kako biste linije pretvorili u oblike.

expand biscuit edge pattern brushexpand biscuit edge pattern brushexpand biscuit edge pattern brush

10. korak

Selektirajte sve oblike koji čine slovo "B" i kliknite Unite u Pathfinder kartici da sve pretvorite u jedan oblik. Ponovite istu stvar za ostala slova.

Prije nego što nastavite, u Layers kartici provjerite jesu li sva nova slova putanje (path), a ne složene putanje (compound path). Ako jesu, idite na Object > Compound Path > Release.

create the biscuit letterscreate the biscuit letterscreate the biscuit letters

4. Izradite Grafički Stil sa Keksom

1. korak

Vrijeme je da izradimo keks stil, i 'appearance' prikazi će biti "svi u jednoj" kartici. Osim sedam slova nećete trebati nikakve druge oblike.

Ispunite sva slova sa bojom koja je prikazana i nakon toga idite na Effect > Stylize > Inner Glow. Primijenite prikazane postavke i kliknite OK.

apply inner glow to lettersapply inner glow to lettersapply inner glow to letters

2. korak

Dok su sva slova selektirana, idite na Appearance karticu i kliknite Add New Fill kako biste dodali novi 'Fill' atribut iznad prvog. Upotrijebite istu boju, zatim idite na Effect > Texture > Texturizer i primijenite postavke prikazane ispod. Podesite ovu ispunu (Fill) na Blending Mode Multiply i 25% Opacity.

create the biscuit texturecreate the biscuit texturecreate the biscuit texture

3. korak

Sa još uvijek selektiranim slovima dodajte New Fill (novu ispunu) i povucite je na dno Appearance kartice. Upotrijebite boju koja je prikazana i idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Primijenite 2 px Vertical Move i kliknite OK.

create the biscuit thicknesscreate the biscuit thicknesscreate the biscuit thickness

4. korak

Dok su sva slova selektirana, dodajte New Fill (novu ispunu) na dnu Appearance kartice i upotrijebite boju koja je prikazana. Zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform i primijenite 4 px Vertical Move.

make the biscuit thickermake the biscuit thickermake the biscuit thicker

5. korak

Sada odaberite Stroke bijele boje, debljine 0.5 pt (ja sam u primjeru koristila crvenu boju), i upotrijebite kist Ink Splats Scatter Brush koji možete pronaći u Brush Libraries Menu > Artistic > Artistic_Ink. Dvaput kliknite na potez kista u Appearance kartici da otvorite Stroke Options okvir i promijenite postavke kao što je prikazano ispod.

Kao što možete vidjeti na slici, mrlje idu preko ruba slova, a to nikako nije ono što mi želimo. To ćemo sada popraviti.

add white splats for texture on biscuitadd white splats for texture on biscuitadd white splats for texture on biscuit

6. korak

Selektirajte slovo "B" i također selektirajte 'Stroke' atribut u Appearance kartici. Sada idite na Effect > Convert to Shape > Rectangle i podesite Width na 85 px i Height na 110 px. Praktički forsiramo slovo "B" (samo rub/liniju, ne cijeli oblik) da se transformira u pravokutnik koji je manji od slova, i samim time će potez kista biti manji i više koncentriran u sredinu slova umjesto pokraj rubova.

Primijenite ovaj efekt i na ostala slova, ali veličina pravokutnika ovisiti će o obliku svakog slova. Iste dimenzije 85 x 110 px, vrijede za slova "C" i "U", ali za slovo "I" vam treba manji pravokutnik, oko 15 x 110 px. Upotrijebite 70 x 110 px za slovo "S" i 50 x 110 px za slovo "T".

Sada mrlje kista ne bi trebale ići preko ruba slova, ali ako još uvijek idu, otvorite Rectangle efekt ponovo i odaberite malo manje dimenzije.

convert brush stroke to rectangleconvert brush stroke to rectangleconvert brush stroke to rectangle

7. korak

Smanjite Opacity na 15% za ovaj 'Stroke' atribut, i sada bi efekt keksa trebao izgledati kao na sljedećoj slici.

create texture on biscuitcreate texture on biscuitcreate texture on biscuit

8. korak

Dodajte New Stroke u Appearance kartici, iznad prijašnjeg. Upotrijebite crnu boju, podesite Weight na 0.5 pt, i upotrijebite opet kist Ink Splats Scatter Brush. Otvorite Stroke Options okvir i promijenite postavke za svako slovo kao što je prikazano ispod.

add black splats for texture on biscuitadd black splats for texture on biscuitadd black splats for texture on biscuit

9. korak

Sada ćemo prisiliti crne mrlje da ostanu unutar slova kao što smo učinili ranije.

Selektirajte jedno po jedno slovo, i također 'Stroke' atribut crne boje u Appearance kartici, zatim idite na Effect > Convert to Shape > Rectangle. Za dimenzije pravokutnika upotrijebite iste vrijednosti kao i za bijele poteze kista jer će, ako su funkcionirali tamo, također funkcionirati i ovdje. Nakon što završite, podesite Blending Mode u Overlay i smanjite Opacity na 20%.

Sada ste uglavnom gotovi sa teksturom i sve što još trebate su male rupice na površini keksa.

convert black stroke to rectangleconvert black stroke to rectangleconvert black stroke to rectangle

10. korak

Broja rupica ovisi o obliku i veličini svakog slova. Počnimo sa slovom "I" jer je to najmanje i biti će najlakše za početak.

Dok je slovo "I" selektirano, dodajte New Fill (novu ispunu) i povucite je na vrh Appearance kartice. Upotrijebite gradijent od crne do smeđe boje; zatim idite na Effect > Convert to Shape > Ellipse i primijenite ispod prikazane postavke. To će doslovno 'Fill' atribut transformirati u malenu 4 x 3 px elipsu u sredini slova.

create the first hole on biscuitcreate the first hole on biscuitcreate the first hole on biscuit

11. korak

Sa selektiranim slovom "I" i posljednjim 'Fill' atributom, idite na Effect > Distort & Transform > Transform i primijenite 10 px Horizontal Move. To će pomaknuti elipsu malo udesno.

move the first hole on biscuitmove the first hole on biscuitmove the first hole on biscuit

12. korak

Sa selektiranim slovom "I" i posljednjim 'Fill' atributom, idite na Effect > Stylize > Drop Shadow i dvaput primijenite ovaj efekt koristeći postavke prikazane ispod.

apply effects to biscuit holeapply effects to biscuit holeapply effects to biscuit hole

13. korak

Dok je posljednji atribut još uvijek selektiran, odaberite Duplicate Item iz gornjeg desnog izbornika u Appearance kartici. To će izraditi drugu rupicu, ali u trenutku kada se preklope. Proširite novi 'Fill' atribut na vrhu, otvorite Transform Effect okvir i promijenite Move Horizontal postavku od 10 px u -10 px.

create the second hole on biscuitcreate the second hole on biscuitcreate the second hole on biscuit

14. korak

Sada selektirajte dva 'Fill' atributa (dvije male rupice) i odaberite opet Duplicate Item. Rezultat će biti dva nova 'Fill' atributa na vrhu (dvije nove rupice), ali u onom trenutku kada se preklope, stoga morate promijeniti postavke u Transform efekt.

Proširite nove 'Fill' atribute, otvorite Transform Effect okvir i upišite -22 px Move Vertical polje. Ostavite Horizontal vrijednost istu jer želite samo pomaknuti dvije nove rupice za 22 px gore.

create the second row of holes on biscuitcreate the second row of holes on biscuitcreate the second row of holes on biscuit

15. korak

Selektirajte posljednja dva 'Fill' atributa i odaberite opet Duplicate Item da dobijete dvije nove rupice. Otvorite Transform Effect okvir i promijenite  Move Vertical postavku iz 22 px u -45 px za obje.

create the third row of holes on biscuitcreate the third row of holes on biscuitcreate the third row of holes on biscuit

16. korak

Sada odaberite prva dva 'Fill' atributa (prve dvije rupice) i duplicirajte ih. Proširite dva nova atributa ispod, otvorite Transform Effect prozor i utipkajte 25 px u Move Vertical polje za oba.

create the forth row of holes on biscuitcreate the forth row of holes on biscuitcreate the forth row of holes on biscuit

17. korak

Odaberite posljednja dva 'Fill' atributa i duplicirajte ih da dobijete dvije nove rupice. Proširite dva nova 'Fill' atributa ispod, otvorite Transform Effect prozor i promijenite Move Vertical postavku iz 25 px u 50 px za oba. Ovo će biti posljednje dvije rupice i sada je slovo "I" gotovo. Sjenu ćemo dodati kasnije.

create the last row of holes on biscuitcreate the last row of holes on biscuitcreate the last row of holes on biscuit

18. korak

Isto vrijedi i za slovo "B" ali morate dodati više rupica jer je površina veća od slova "I".

Dok je slovo "B" selektirano, dodajte New Fill iznad postojećeg i upotrijebite isti gradijent iz crne u smeđu boju. Za EllipseTransform Drop Shadow efekte upotrijebite iste postavke prikazane ranije za prvu rupicu na slovu "I".

create the first biscuit hole for Bcreate the first biscuit hole for Bcreate the first biscuit hole for B

19. korak

Napravite duplikat ovog 'Fill' atributa (prve rupice) i zatim otvorite Transform efekt i promijenite Move Horizontal postavku kao što je prikazano. Rezultat su još dvije dobivene rupice s lijeve strane.

create the first row of holes on Bcreate the first row of holes on Bcreate the first row of holes on B

20. korak

Selektirajte prva tri Fill atributa (tri rupice) i odaberite opet Duplicate Item. Proširite novi 'Fill' atribut na vrhu, otvorite Transform efekt i promijenite Move Vertical postavku od 0 px u -22 px za sve tri. To će pomaknuti tri nove rupice za 22 px gore.

create the second row of holes on Bcreate the second row of holes on Bcreate the second row of holes on B

21. korak

Selektirajte opet prva tri Fill atributa i odaberite Duplicate Item. Ovaj put promijenite Move Vertical postavku s 0 px na -45 px kako bi pomaknuli novi red rupica.na vrhu.

Ponovite istu stvar da postignete druga dva reda rupica na dnu, i uvijek upotrijebite prva tri 'Fill' atributa (prve tri rupe u sredini) da napravite duplikate.

create the other biscuit holes on Bcreate the other biscuit holes on Bcreate the other biscuit holes on B

22. korak

Istom tehnikom dodajte posljednje dvije rupe s desne strane slova, i sada bi Appearance kartica trebala izgledati kao na slici ispod. Čarobno, zar ne? Sve je na istoj putanji i glavni dio Appearance kartice se sastoji od rupica i keksa.

Veselim se vremenu kada će mi Illustrator dozvoliti da upišem ime za svaki 'appearance' baš kao i za slojeve u Photoshopu kako se ne bih zapetljala u vlastitom radu. Teško je reći koja je koja rupa, ali uvijek možete upotrijebiti ikonu oka za vidljivost da ih pronađete.

create the last two biscuit holes on Bcreate the last two biscuit holes on Bcreate the last two biscuit holes on B

23. korak

Pratite tehniku koja je objašnjena iznad i dodajte rupice za druga slova.

create the biscuit holes on other letterscreate the biscuit holes on other letterscreate the biscuit holes on other letters

24. korak

Posljednja stvar koju trebamo učiniti jest dodati sjenu. Selektirajte prvo slovo i pogledajte Appearance karticu. Dodajte New Fill na dnu i upotrijebite crnu boju. Dok je ovaj 'Fill' atribut selektiran, idite na Effect > Distort & Transform > Transform i u Move Vertical polje upišite 4 px. Zatim idite na Effect > Stylize > Drop Shadow i primijenite efekt tri puta.

Kada završite, ponovite isto za ostala slova.

add shadow to lettersadd shadow to lettersadd shadow to letters

Evo postavki za tri Drop Shadow efekta:

drop shadow settingsdrop shadow settingsdrop shadow settings

25. korak

Tekst sa keksom je sada gotov. Ako idete na View > Outline možete vidjeti samo oblik slova i da nema nijednog drugog oblika. Svi 'appearance' prikazi su na jednoj putanji.

final biscuit stylefinal biscuit stylefinal biscuit style

5. Spremite Grafički Stil sa Keksom

Ovaj grafički stil sa keksom možete pohraniti za buduću upotrebu. Selektirajte jedno od slova i kliknite New Graphic Styles u Graphic Styles kartci. Upišite ime za svoj novi stil i kliknite OK.

Ovaj stil sa keksom možete primijeniti na druge oblike, ali morate napraviti nekoliko promjena da drugačije rasporedite poziciju rupica, jer je svaki oblik drugačiji. Kako biste to učinili, idite na Transform efekt ispod svakog 'Fill' atributa i promijenite Horizontal i Vertical postavke da pomaknete rupice na ispravno mjesto. To je to.

save and apply the biscuit stylesave and apply the biscuit stylesave and apply the biscuit style

Odličan posao, završili ste!

'Appearance' kartica može biti čarobna, ako znate iskoristiti cijeli njezin potencijal. Nadam se da ste uživali u ovom tutorijalu kao i ja. Uvijek sam spremna za izazov.

Ne zaboravite mi pokazati svoje radove ovog tekst efekta sa keksom, jer bih ih zaista voljela vidjeti.

final biscuit text effectfinal biscuit text effectfinal biscuit text effect
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads