Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects
Design

Kreirajte Izvanredan Tekst Efekt Britanskih Peciva u Adobe Photoshopu

by
Difficulty:AdvancedLength:MediumLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Upotreba različitih kistova, tekstura i stilova slojeva može biti odličan način za izgradnju detaljnog tekst efekta. Ovaj tutorial će vam pokazati kako upotrijebiti ta tri elementa, zajedno s nekim drugim alatima i postavkama da kreiramo tekst efekt inspiriran ukusnim britanskim pecivima (engl. scones). Počnimo!

Resursi za Tutorial

Tijekom izrade ovog tutoriala korišteni su sljedeći elementi:

1. Izrada Pozadine

1. korak

Izradite 838 x 530px dokument. Smjestite Texture: Wood Floor sliku na Background sloj i promijenite veličinu po potrebi.

Background Wood Texture

2. korak

Dodajte Hue/Saturation sloj za prilagođavanje (Adjustment Layer) i promijenite Saturation vrijednost na -83.

Hue Saturation

3. korak

Dodajte Levels sloj za prilagođavanje (Adjustment Layer) i promijenite Gamma vrijednost u 1.17 i Highlights vrijednost u 238.

Levels

4. korak

Smjestite MARBLE TEXTURE sliku iznad svih slojeva, promijenite veličinu po potrebi i zatim sloju promijenite Blend Mode u Color Burn i Opacity na 30%.

Noise Texture

2. Izrada Teksta i Radne Putanje

1. korak

Izradite tekst velikim slovima koristeći Rockin Record G font kojem podesite Size 235 pt, i boju #f2ece6. Podesite Tracking vrijednost na 100.

Create the Text

2. korak

Kliknite desnim gumbom na tekst i odaberite Create Work Path nakon čega učinite tekst nevidljivim.

Create Work Path

3. Primjena Poteza Kista Na Radnu Putanju s Kistovima 1 i 2

1. korak

Podesite Foreground boju u #f1ece6, izradite novi sloj iznad svih slojeva i nazovite ga 1. Zatim primijenite potez s kistom 1 na Scones Text Effect Brushes Set.

Stroke 1

2. korak

Iznad sloja 1 izradite novi sloj, nazovite ga 2 i primijenite potez kista sa kistom 2.

Duplicirajte sloj 2 i kopiji promijenite Fill vrijednost na 0.

Stroke 2

3. korak

Duplicirajte sloj 2 copy, pritisnite Command-kliknite na sličicu (thumbnail) sloja sa tekstom da napravite selekciju i zatim obrišite selektirani dio s poteza kista na 2 copy 2 sloju. 

Delete Selection

4. Primjena Poteza Kista na Unutarnju Radnu Putanju

1. korak

Komprimirajte selekciju za 10 piksela.

Contract Selection

2. korak

Konvertirajte selekciju u radnu putanju klikom na Make work path from selection ikonu na dnu Paths kartice.

Convert Selection into a Work Path

3. korak

Izradite novi sloj iznad svih slojeva, nazovite ga 3, primijenite potez kista na putanju sa kistom 3, duplicirajte sloj 3 i promijenite mu Fill vrijednost u 0.

Stroke 3

4. korak

Još jednom napravite selekciju od originalnog teksta i komprimirajte selekciju za 15 piksela.

Iznad svih slojeva izradite novi sloj, nazovite ga 4 i ispunite selekciju sa Foreground bojom.

Fill Selection

5. korak

Konvertirajte selekciju u radnu putanju i primijenite potez kista sa kistom 3.

Stroke 4

5. Stiliziranje Sloja 1

1. korak

Otvorite Seamless Bread Texture sliku, promijenite joj veličinu na 295 x 275 px. Zatim idite na Edit > Define Pattern, i kao Name (ime) upišite Bread Texture.

Define Pattern

Dvostrukim klikom na sloj 1 primijenite sljedeći stil sloja (Layer Style):

2. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Depth: 275
 • Gloss Contour: Gaussian
 • Označite Anti-aliased kućicu za označavanje
 • Highlight Mode - Color: #4f3e34
 • Shadow Mode: Linear Burn
 • Color: #e6d6bf
Bevel and Emboss

3. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Half Round
 • Označite Anti-aliased kućicu za označavanje
Contour

4. korak

Dodajte Texture sa ovim postavkama:

 • Pattern: Bread Texture
 • Depth: 50%
 • Označite Invert okvir za označavanje
Texture

5. korak

Dodajte Pattern Overlay sa ovim postavkama:

 • Pattern: Bread Texture
Pattern Overlay

6. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Opacity: 12%
 • Uklonite oznaku s Use Global Light kućice za označavanja
 • Angle: 99
 • Distance: 18
 • Size: 6
Drop Shadow

To će stilizirati rubove.

Styled Edges 1

6. Stiliziranje Slojeva 2 i 2 copy

1. korak

Sloju 2 promijenite Blend Mode u Multiply.

Change Blend Mode

2. korak

Dvaput kliknite sloj 2 copy da primijenite Drop Shadow efekt koristeći sljedeće postavke:

 • Color: #6e6355
 • Opacity: 50%
 • Distance: 5
 • Size: 10
Drop Shadow

To će rubovima dodati jednostavnu sjenu.

Styled Edges 2

7. Stiliziranje Sloja 2 copy 2

Dvaput kliknite sloj 2 copy 2 da primijenite sljedeći stil sloja (Layer Style):

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 10
 • Highlight Mode:
 • Color: #695041
 • Opacity: 50%
 • Shadow Mode:
 • Color: #aa998b
 • Opacity: 30%
Bevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour koristeći već zadane vrijednosti.

Contour

3. korak

Dodajte Texture sa ovim postavkama:

 • Pattern: Bread Texture
 • Depth: 50%
Texture

To će stilizirati sloj 2 copy 2.

Styled Edges 3

8. Stiliziranje Sloja 3

Dvaput kliknite sloj 3 da primijenite sljedeći stil sloja (Layer Style):

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Style: Outer Bevel
 • Označite Anti-aliased okvir za označavanje
 • Highlight Mode: Linear Light
 • Opacity: 10%
 • Shadow Mode:
 • Color: #a47a54
 • Opacity: 15%
Bevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Half Round
 • Označite Anti-aliased okvir za označavanje
Contour

To će stilizirati sloj 3.

Styled Edges 4

9. Stiliziranje Sloja 3 copy

Dvaput kliknite sloj 3 copy da primijenite sljedeći stil sloja (Layer Style):

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 13
 • Uklonite oznaku sa Use Global Light kućice za označavanje
 • Angle: 27
 • Altitude: 69
 • Označite Anti-aliased kućicu za označavanje
 • Shadow Mode - Color: #8d672c
Bevel and Emboss

2. korak

Dodajte Texture sa ovim postavkama:

 • Pattern: Clouds
Texture

3. korak

Dodajte Color Overlay sa ovim postavkama:

 • Color: #e9e1d9
Color Overlay

4. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Opacity: 94%
 • Distance: 1
 • Size: 10
Drop Shadow

To će stilizirati zgrušani dio maslaca ispod džema.

Styled Cream

10. Stiliziranje Prvog Sloja Džema

1. korak

Sloju 4 promijenite Fill vrijednost u 0 i zatim ga duplicirajte pet puta.

Duplicate Jame Layer

Dvaput kliknite sloj 4 da primijenite sljedeći stil sloja (Layer Style):

2. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 32
 • Soften: 3
 • Uklonite oznaku s Use Global Light kućice za označavanje
 • Angle: 27
 • Altitude: 69
 • Označite Anti-aliased kućicu za označavanje
 • Highlight Mode: Linear Light
 • Opacity: 20%
Bevel and Emboss

3. korak

Dodajte Texture sa ovim postavkama:

 • Pattern: Clouds
 • Scale: 70%
 • Depth: 20%
Texture

4. korak

Dodajte Color Overlay sa ovim postavkama:

 • Color: #330417

Ovdje birate boju džema. Zato je slobodno promijenite kad god želite.

Color Overlay

5. korak

Dodajte Drop Shadow s ovim postavkama:

 • Distance: 0
 • Size: 3
Drop Shadow

To će stilizirati prvi sloj džema. Zatim ćemo dodavati slojeve sjaja i odsjaja.

Styled Jam 1

11. Stiliziranje Drugog Sloja Džema

Dvaput kliknite 4 copy sloj da primijenite sljedeći stil sloja (Layer Style):

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 18
 • Soften: 1
 • Uklonite oznaku s Use Global Light kućice za označavanje
 • Angle: 166
 • Altitude: 69
 • Gloss Contour: Cone - Inverted
 • Označite Anti-aliased kućicu za označavanje
 • Highlight Mode: Linear Light
 • Opacity: 50%
 • Shadow Mode - Opacity: 0%
Bevel and Emboss

2. korak

Dodajte Texture s ovim postavkama:

 • Pattern: Clouds
 • Depth: 20%
Texture

To će džemu dodati malo odsjaja.

Styled Jam 2

12. Stiliziranje Trećeg Sloja Džema

Kopirajte i zalijepite stil sloja (Layer Style) 4 copy sloja na sloj 4 copy 2 i dvaput kliknite sloj 4 copy 2 da promijenite nekoliko vrijednosti kao što ja prikazano ispod na slici:

Bevel and Emboss

 • Size: 15
 • Angle: -14
 • Highlight Mode - Opacity: 30%
Bevel and Emboss

To će džemu dodati više sjaja.

Styled Jam 3

13. Stiliziranje Četvrtog Sloja Džema

Kopirajte i zalijepite stil sloja (Layer Style) 4 copy sloja na sloj 4 copy 3 i dvaput kliknite sloj 4 copy 3 da promijenite nekoliko vrijednosti kao što ja prikazano ispod na slici:

1. korak

Bevel and Emboss

 • Size: 29
 • Angle: 45
 • Highlight Mode: Screen
 • Opacity: 90%
Bevel and Emboss

To će stilizirati posljednji sloj sjaja.

Styled Jam 4

14. Stiliziranje Rubova Džema

Dvaput kliknite 4 copy 4 sloj da primijenite sljedeći stil sloja:

1. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 24
 • Soften: 9
 • Uklonite oznaku s Use Global Light kućice za označavanje 
 • Angle: -22
 • Altitude: 64
 • Gloss Contour: Cone - Inverted
 • Označite Anti-aliased kućicu za označavanje
 • Highlight Mode: Linear Light
 • Shadow Mode - Opacity: 0%
Bevel and Emboss

2. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Cone - Inverted
 • Označite Anti-aliased kućicu za označavanje
Contour

3. korak

To će stilizirati lijeve i desne rubove džema. Kopirajte i zalijepite ovaj stil sloja na sloj 4 copy 5.

Styled Jam 5

4. korak

Dvaput kliknite 4 copy 5 da promijenite Bevel and Emboss vrijednost za Angle na 112.

Bevel and Emboss

To će stilizirati lijeve i gornje rubove džema.

Styled Jam 6

15. Dodavanje Mrvica

1. korak

Izradite radnu putanju teksta, kreirajte novi sloj ispod sloja 1, nazovite ga Crumbs i primijenite potez kista na putanju sa Crumbs kistom.

Crumbs Brush

Dvostrukim klikom na Crumbs sloj primijenite sljedeći stil sloja (Layer Style):

2. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Depth: 275
 • Size: 3
 • Gloss Contour: Gaussian
 • Označite Anti-aliased kućicu za označavanje
 • Highlight Mode - Color: #4f3e34
 • Shadow Mode - Color: #aa998b
Bevel and Emboss

3. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Označite Anti-aliased kućicu.
Contour

4. korak

Dodajte Texture sa ovim postavkama:

 • Pattern: Bread Texture
Texture

5. korak

Dodajte Pattern Overlay sa ovim postavkama:

 • Pattern: Bread Texture
Pattern Overlay

6. korak

Dodajte Drop Shadow sa ovim postavkama:

 • Opacity: 30%
 • Uklonite oznaku s Use Global Light kućice
 • Angle: 99
Drop Shadow

To će stilizirati mrvice.

Styled Crumbs

16. Izrada 3D Dijela

1. korak

Izradite selekciju od slojeva 1, 2 i sadržaja originalnog sloja teksta.

Izradite novi sloj (Layer 1) ispod Crumbs sloja, ispunite selekciju Foreground slojem i zatim de-selektirajte.

Create a Selection

2. korak

Unesite Scale Transform Mode i skalirajte sadržaj sloja Layer 1 tako što ćete unijeti 99% za i H vrijednosti u Options kartici.

Scale Down

3. korak

Pritisnite Option-Command-Shift-T (Alt-Control-Shift-T za Windows) dva put da kreirate još dvije skalirane kopije. Grupirajte sva tri sloja u grupu nazvanu 3D.

Duplicate Layers

17. Stilizirajte 3D Dio

Kopirajte i zalijepite stil sloja (Layer Style) od Crumbs sloja na 3D grupu i dvaput kliknite 3D grupu da promijenite nekoliko vrijednosti kao što je prikazano ispod:

1. korak

Bevel and Emboss

 • Size: 5
 • Shadow Mode: Linear Burn
 • Color: #bf9876
Bevel and Emboss

2. korak

Texture

 • Označite Invert kućicu
Texture

3. korak

Drop Shadow

 • Opacity: 15%
 • Distance: 12
 • Size: 6
Drop Shadow

To će stilizirati 3D dio.

Styled 3D Part

18. Pojačavanje Sjena

1. korak

Izradite selekciju od slojeva 1, 2 i sadržaja sloja originalnog teksta.

Izradite novi sloj ispod 3D grupe i nazovite ga Shadow.

Ispunite selekciju bojom #4b4845 i konvertirajte sloj u Smart Object.

Create Shadow Layer

2. korak

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i promijenite Radius na 3.5.

Gaussian Blur

3. korak

Shadow sloju promijenite Blend Mode u Linear Burn Opacity na 25%. Zatim pomičite malo uokolo sjenu dok vam se ne svidi kako izgleda.

Modify Shadow

19. Pojačavanje Boja i Dodavanje Slike

1. korak

Dodajte Gradient sloj za prilagođavanje (Adjustment Layer).

Za ispunu kreirajte gradijent iz transparentnog u boju #f2ece6. Podesite Style u Radial i Scale u 500.

Zatim smjestite Gradient sloj za prilagođavanje (Adjustment Layer) iznad svih slojeva i promijenite mu Blend Mode u Linear Burn.

Gradient Adjustment Layer

2. korak

Otvorite bagels and jam sliku i upotrijebite Magnetic Lasso Tool ili neki drugi alat za selektiranje po vlastitoj želji, kako biste selektirali nož i staklenku džema.

Select Image

3. korak

Možete upotrijebiti Refine Edge postavke da rafinirate selekciju.

Refine Edge

4. korak

Kopirajte i zalijepite selektirani dio na originalni dokument tekst efekta. Mijenjajte veličinu, rotirajte i re-pozicionirajte dok ne postignete željeni izgled slike.

Place Selected Image

5. korak

Dodajte Hue/Saturation sloj za prilagođavanje (Adjustment Layer).

Za Reds (crveno) vrijednosti promijenite Hue na -30 i za Saturation na -20. U osnovi pokušavamo uskladiti boju staklenke džema sa bojom teksta.

Adjust Coloring

6. korak

Duplicirajte sloj slike i ispod nje smjestite kopiju.

Idite na Image > Adjustments > Hue/Saturation, i promijenite  Lightness vrijednost u -100.

Konvertirajte u Smart Object, primijenite Gaussian Blur kojem podesite 3.5 Radius i zatim transformirajte crnu kopiju da kreirate sjenu baziranu na drugim sjenama koje već imate u dokumentu.

Create Shadow

7. korak

Konačno, upotrijebite Sponge Tool da smanjite zasićenost narančastih dijelova noža.

Sponge Tool

Čestitam! Završili ste

Final scones text effect

U ovom tutorialu smo kreirali jednostavnu pozadinu koristeći nekoliko tekstura, kreirali tekst i modificirali neke njegove postavke da počnemo raditi na efektu.

Zatim smo počeli kreirati selekcije, radnje putanje i slojeve da postignemo različite poteze kistom i ispune.

Nakon toga smo stilizirali svaki sloj da izgradimo različite slojeve peciva, kreirajući svaki dio peciva, dio sa maslacem i dio sa džemom.

Na kraju smo kreirali i stilizirali 3D dio efekta, pojačali sjenu i dodali jednostavnu sliku da dovršimo efekt.

Ispod možete ostaviti svoje komentare, prijedloge i rezultate.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.