1. Design & Illustration
  2. Add-Ons
  3. Text Effects

Kako Izraditi Tekst Efekt sa Crvima u Adobe Illustratoru

Scroll to top
Read Time: 8 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U sljedećim koracima ćete naučiti kako izraditi jednostavan efekt za tekst sa crvima u Adobe Illustratoru.

Za početak čete naučiti kako podesiti jednostavnu rešetku ('grid') i kako izraditi glavne oblike koristeći osnovne alate i efekte zajedno sa 'Live Corners' funkcijom. Upotrijebom svih značajki 'Appearance' kartice i korištenjem jednostavnih kistova za kaligrafiju ćete naučiti kako obojiti glavnog crva prema kojem ćemo izraditi ostale. Zatim ćete naučiti kako pohraniti i upotrijebiti neke umjetničke kistove i kako crvima dodati blage sjene. I na kraju ćete naučiti kako dodati super pozadinu sa suptilnom teksturom i jednostavnim tekstom.

Što se tiče podešavanja ili poboljšanja konačnog efekta za tekst, inspiraciju možete pronaći u mnogih resursima na Envato Market-u.

1. Izradite Novi Dokument i Podesite Rešetku

Pritisnite tipke Control-N da napravite novi dokument. Odaberite Pixels iz Units padajućeg izbornika, unesite 850 u okvir za širinu (width) i 600 za visinu (height) te zatim kliknite na Advanced gumb. Odaberite RGB, Screen (72ppi) provjerite je li označen okvir Align New Objects to Pixel Grid prije nego što kliknete OK.

Prvo omogućite 'Grid'/rešetku (View > Show Grid) i zatim 'Snap to Grid' (View > Snap to Grid). Trebati ćete rešetku na svakih 0.5 px, stoga jednostavno idite na Edit > Preferences > Guides > Grid, i unesite 0.5 u Gridline every okvir i 1Subdivisions okvir. Nemojte da vas obeshrabre sve te rešetke, jer će vam one mnogo olakšati rad, i zapamtite da je lako možete omogućiti ili onemogućiti pritiskom na tipke Control-" na tipkovnici.

Možete naučiti više o Illustratorovom sistemu rešetki i kako ga upotrijebiti da si olakšate rad, u ovom tutorijalu čiji je autor Andrei Stefan: Understanding Adobe Illustrator's Grid System (Upoznavanje i razumijevanje Grid Sistema u Adobe Illustratoru).

Također biste trebali otvoriti Info karticu (Window > Info) za 'live' pregled sa veličinom i pozicijom vaših oblika. Ne zaboravite podesiti jediničnu mjeru u piksele, stoga idite na Edit > Preferences > Units > General. Sve ove postavke će nam značajno olakšati brzinu posla.

setup gridsetup gridsetup grid

2. Izradite Glavne Oblike

1. korak

Uzmite Ellispe Tool (E) i usredotočite se na alatnu traku. Uklonite boju linije/stroke i zatim odaberite ispunu i podesite joj boju na R=236 G=28 B=36. Na radnoj površini (artboard) napravite oblik dimenzija 7 x 6 px - rešetka i Snap to Grid funkcija će vam sada dobro doći.

Ostanite usredotočeni na ovaj crveni krug i prebacite na Anchor Point Tool (Shift-C). Samo kliknite na donju i gornju točku sidrišta. Na kraju će vaš oblik izgledati kao na drugoj slici.

red circlered circlered circle

2. korak

Zamijenite postojeću ispunu sa nasumce odabranom žutom bojom i sada uzmite Rectangle Tool (M). Napravite oblik dimenzija 2.5 x 7 px i smjestite ga točno kao što je prikazano na prvoj slici.

Istim alatom dodajte set od 6 pravokutnika kao što je prikazano na drugoj slici. Pogledajte bolje rešetku i provjerite stavljate li nove pravokutnike točno kao što je prikazano na slici.

rectanglesrectanglesrectangles

3. korak

Usredototčite sa na pravokutnike, odaberite Direct Selection Tool (A) i selektirajte samo točke sidrišta koje čine lijeve strane (istaknuti su na prvoj slici). Idite na glavni izbornik i samo unesite 0.5 px u Corners okvir.

Live Corners funkcija je dostupna samo za Illustrator CC korisnike. Najbolja solucija za zamjenu ovog efekta je Round Any Corner skripta koju možete pronaći u ovom članku: 20 Free and Useful Adobe Illustrator Scripts. Snimite je na svoj hard disk i vratite se radu u Illustratoru. Uzmite Direct Selection Tool (A). Selektirajte iste točke sidrišta i idite na File > Scripts > Other Script. Otvorite Round Any Corner Script, unesite 0.5 px radijus, kliknite OK.

live cornerslive cornerslive corners

4. korak

Istim alatom, Direct Selection Tool (A), selektirajte točke sidrištakoje čine lijeve strane (istaknute na prvoj slici). Sada u glavnom izborniku unesite 1 px u Corners ovir.

live cornerslive cornerslive corners

5. korak

Selektirajte sedam pravokutnika zaobljenih rubova i idite na Effect > Warp > Bulge. Označite Horizontal kućicu, povucite Bend slajder na 50%, i kliknite gumb OK.

warp bulgewarp bulgewarp bulge

6. korak

Selektirajte tri pravokutnika zaobljenih rubova istaknutih na sljedećoj slici i idite na Effect > Warp > Arc Lower. Označite Vertical kućicu, pomaknite Bend slajder na 10%, i kliknite gumb OK.

warp arc lowerwarp arc lowerwarp arc lower

7. korak

Selektirajte tri pravokutnika zaobljenih rubova istaknutih na sljedećoj slici i idite na Effect > Warp > Arc Lower. Označite Vertical kućicu, pomaknite Bend slajder na 15%, i kliknite gumb OK.

warp arc lowerwarp arc lowerwarp arc lower

8. korak

Ponovno odaberite sedam pravokutnika zaobljenih rubova i idite na Object > Expand Appearance.

expand appearanceexpand appearanceexpand appearance

9. korak

Selektirajte sve oblike koje ste do sad izradili i idite na Object > Transform > Reflect. Označite Vertical kućicu i zatim kliknite gumb Copy. Povucite dobivene oblike ulijevo kao što je prikazano na trećoj slici. Ovdje će vam opet rešetka i Snap to Grid funkcija biti od velike pomoći.

reflectreflectreflect

3. Dodajte Boju i Odsjaj

1. korak

Ponovo selektirajte sve oblike koje ste do sad izradili i zamijenite postojeće boje ispuna sa bojom R=230 G=130 B=88.

fill colorfill colorfill color

2. korak

Neka vam oblici ostanu selektirani i na Appearance kartici (Window > Appearance) dodajte drugu ispunu klikom na Add New Fill gumb.

Odaberite novu ispunu i podesite je u bijelu boju (R=255 G=255 B=255), smanjite joj Opacity na 20%, promijenite Blending Mode u Overlay, i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Povucite Scale-Vertical slajder na 80% i zatim kliknite OK gumb.

add new filladd new filladd new fill

3. korak

Neka vam svi oblici ostanu selektirani, i u Appearance kartici dodajte treću ispunu klikom na Add New Fill gumb.

Odaberite ovu novu ispunu, podesite boju u bijelu i smanjite joj Opacity na 40%, promijenite Blending Mode u Overlay, i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Povucite Scale-Vertical slajder na 60% i zatim kliknite gumb OK.

transform effecttransform effecttransform effect

4. korak

Neka vam svi oblici ostanu selektirani, i u Appearance kartici dodajte treću ispunu klikom na Add New Fill gumb.

Odaberite ovu novu ispunu, podesite boju u bijelu i smanjite joj Opacity na 60%, promijenite Blending Mode u Overlay, i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Povucite Scale-Vertical slajder na 30% i zatim kliknite gumb OK.

white fillwhite fillwhite fill

5. korak

Otvorite Brushes karticu (Window > Brushes) i kliknite New Brush gumb. Označite Calligraphic Brush i kliknite gumb OK. Unesite sve atribute prikazane na sljedećoj slici i zatim kliknite OK.

Ponovno selektirajte sve oblike, dodajte novi kist za kaligrafiju ('caligraphic brush') i ne zaboravite mu podesiti boju u R=150 G=75 B=41.

calligraphic brushcalligraphic brushcalligraphic brush

6. korak

Selektirajte samo oblike koji se nalaze skroz na desnoj strani i otvorite Appearance karticu. Prvo odaberite donju ispunu i zamijenite trenutnu boju sa bojom R=230 G=86 B=84, i zatim odaberite liniju (stroke) i zamijenite joj postojeću boju sa bojom R=150 G=42 B=38.

adjust appearanceadjust appearanceadjust appearance

4. Spremite Umjetničke Kistove

1. korak

Selektirajte sve oblike i vratite se na Brushes karticu. Kliknite gumb New Brush, označite Art Brush i zatim kliknite gumb OK. Unesite sve atribute prikazane ispod i zatim kliknite gumb OK. Ovo će biti vaš prvi umjetnički kist sa crvom.

art brushart brushart brush

2. korak

Ostanite usredotočeni na Brushes karticu. Odaberite kist sa crvom i odvucite ga iznad New Brush gumba da izradite duplikat. Dvaput kliknite na novi dodani kist kako biste otvorili Art Brush Opitons okvir. Povucite Width slajder na 50%, promijenite mu naziv u "Art Brush 50%", i zatim kliknite OK gumb.

Istom tehnikom izradite drugu kopiju kista. Promijenite mu naziv u "Art Brush 25%" i obavezno povucite Width slajder na 25%.

duplicate art brushduplicate art brushduplicate art brush

5. Dodajte Pozadinu i Tekst

1. korak

Sa Rectangle Tool (M) alatom, izradite oblik dimenzija 860 x 610 px, ispunite ga bojom R=247 G=205 B=159 i provjerite da obavezno prekriva cijelu radnu površinu (artboard).

Dodajte drugu ispunu za ovaj oblik i podesite joj boju u crnu (R=0 G=0 B=0). Smanjite joj Opacity na 3%, promijenite Blending Mode u Multiply, i zatim idite na Effect > Artistic > Film Grain. Unesite atribute prikazane na slici ispod i kliknite OK.

backgroundbackgroundbackground

2. korak

Odaberite Type Tool (T) i otvorite Character karticu (Window > Type > Character). Odaberite Pacifico font, podesite veličinu fonta na 180 pt i zatim jednostavno kliknite na radnu površinu. Dodajte tekst "Maggot" i podesite mu boju u R=150 G=75 B=41.

type tooltype tooltype tool

3. korak

Pripazite da vam je tekst još uvijek selektiran i smanjite mu Opacity na 25%, idite na Effect > Pathfinder > Add i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Tweak. Unesite sve atribute prikazane ispod i zatim kliknite gumb OK.

tweaktweaktweak

6. Dodajte Crve

1. korak

U ovoj fazi možete isključiti rešetku (Control-") i Snap to Grid funkciju (Shift-Control-").

Uzmite Brush Tool (B) i odaberite svoj Art Brush 100% kist u Brushes kartici. Usredotočite se na svoj tekst i dodajte crve nasumce raspoređene kao što je prikazano na sljedećoj slici.

brush toolbrush toolbrush tool

2. korak

Sada moramo selektirati sve crve dodane u prijašnjem koraku. Možete ih selektirati ručno ili odaberite jednu od ovih putanji i zatim samo idite na Select > Same > Appearance.

Kada selektirate sve crve, idite na Effect > Stylize > Drop Shadow. Unesite atribute prikazane u lijevom okviru (na sljedećoj slici), kliknite gumb OK i zatim dodajte druga dva Drop Shadow efekta prikazana ispod:

drop shadowdrop shadowdrop shadow

3. korak

Pomoću alata Brush Tool (B) i kista Art Brush 50% rasporedite još neke crve oko postojećih otprilike kao što je prikazano na slici.

brush toolbrush toolbrush tool

4. korak

Selektirajte sve crve dodane u prijašnjem koraku i dodajte Drop Shadow efekte prikazane ispod:

drop shadow

5. korak

Pomoću alata Brush Tool (B) i kista Art Brush 25% rasporedite još crva oko postojećih otprilike kao što je prikazano na slici.

brush toolbrush toolbrush tool

6. korak

Selektirajte sve crve dodane u prijašnjem koraku i dodajte dva Drop Shadow efekta kao što je prikazano na slici ispod:

drop shadowdrop shadowdrop shadow

7. Dodajte Blage Sjene

1. korak

Selektirajte pravokutnik koji čini pozadinu, sprijeda napravite kopiju (Control-C > Control-F), i stavite je naprijed (Shift-Control-]). Neka vam ta kopija ostane selektirana i otvorite Appearance karticu.

Uklonite crnu ispunu i odaberite ispunu koja je preostala. Promijenite joj Blending Mode u Soft Light i zatim zamijenite postojeću boju ispune sa radijalnim gradijentom kojem podesite postavke kao što je prikazano na slici ispod. Upotrijebite Gradient Tool (G) da razvučete gradijent kao što je prikazano ispod i zapamtite da žuta nula na Gradient slici predstavlja Opacity postotke.

radial gradientradial gradientradial gradient

2. korak

Provjerite je li vam još uvijek odabran pravokutnik dodan u prijašnjem koraku i napravite kopiju sprijeda (Control-C > Control-F). Selektirajte ovu kopiju i idite na Appearance karticu. Smanjite Opacity na 15%, promijenite Blending Mode u Overlay, i zamijenite postojeći radijalni gradijent sa gradijentom prikazanim ispod.

radial gradient blueradial gradient blueradial gradient blue

Čestitam! Završili ste!

Evo kako bi trebalo izgledati. Nadam se da ste uživali u ovom tutorijalu i da ćete sada znati primijeniti ove tehnike u vašim budućim projektima.

Ako želite, konačni dizajn možete podesiti po vlastitoj želji. Na Envato Market-u možete pronaći inspiraciju i neka odlična rješenja da svoj dizajn učinite još boljim.

final productfinal productfinal product
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads