7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

Kako u Adobe Photoshopu Izraditi Foto Manipulaciju Zastrašujućeg Prizora na Prozoru

Read Time: 7 mins
This post is part of a series called Horror Movie Week.
How to Create a Vintage Hitchcock Poster for Halloween
How to Create a Friday the 13th Themed Icon Pack in Adobe Illustrator

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu ću vam pokazati kako izraditi horor scenu baziranu na filmu "Nepozvani". Naučiti ćete kako kombinirati različite 'stock' slike u jedan cjeloviti prizor, napraviti prozor, promijeniti svjetlinu i sjene, pojačati boje, prilagoditi atmosferu, pojačati dubinu i još mnogo toga.

Elementi Potrebni za Tutorijal

Za izradu ovog tutorijala korišteni su sljedeći elementi:

1. Dodajte Pozadinu i Čestice

1. korak

Napravite novi 1650 x 1650 px dokument u Photoshopu sa sljedećim postavkama:

new filenew filenew file

2. korak

Otvorite sliku pozadine. Odvucite je na crnu radnu površinu koristeći Move Tool (V).

add backgroundadd backgroundadd background

3. korak

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i promijenite Radius na 6 px. Pomaže i pojačavanje dubine prizora.

background gaussian blurbackground gaussian blurbackground gaussian blur

4. korak

Idite na Layer > New Adjustment Layer > Curves i pojačajte svjetlinu. Na ovom zamaskiranom sloju upotrijebite meki okrugli kist sa crnom bojom (soft black brush) da obrišete desni dio prizora kako biste ondje zadržali svjetlinu.

background curves background curves background curves

5. korak

Smjestite sliku čestica preko glavne radne površine i promijenite mod u Screen 100%.

add particlesadd particlesadd particles

6. korak

Da napravite zastrašujući efekt duhova, idite na Filter > Distort > Shear i primijenite sljedeću promjenu:

particles shearparticles shearparticles shear

7. korak

Nastavite primjenjivati Motion Blur filter da pojačate zli, opaki izgled.

particles motion blurparticles motion blurparticles motion blur

8. korak

Kliknite drugu ikonu na dnu Layers kartice kako biste tom sloju dodali masku. Upotrijebite meki crni kist da smanjite intenzitet čestica kao što je prikazano ispod.

particles maskingparticles maskingparticles masking

2. Dodajte Prozor

1. korak

Otvorite sliku prozora i izolirajte srednji prozor. Smjestite ga na radnu površinu.

add windowadd windowadd window

2. korak

Sa alatom Rectangular Marquee Tool (M) odaberite dio s originalne slike i dodajte ga slijeva da ispunite taj prazni dio.

window fillingwindow fillingwindow filling

3. korak

Širina prozorskog okvira je prevelika pa ostavlja dojam da je prozor preblizu. To ćemo popraviti tako što ćemo prvo upotrijebiti masku za sloj da uklonimo sve tanke letvice na prozoru (upotrijebite tvrdi kist, ne mekani, kako bi rubovi ostali realistični).

window maskingwindow maskingwindow masking

4. korak

Odaberite vertikalnu letvicu s originalne slike i dodajte je s lijeve strane prozora nakon što mu je smanjena širina. Napravite duplikat tog sloja i pomaknite ga udesno. Podijelite širinu prozora u tri dijela i smjestite letvice na prvo i drugo mjesto.

add vertical railsadd vertical railsadd vertical rails

5. korak

Dodajte horizontalne letvice koristeći istu metodu.

add horizontal railsadd horizontal railsadd horizontal rails

6. korak

Mnogo je neželjenih detalja uzduž letvica i okvira. Na svakom prozoru i sloju letvica napravite novi sloj i podesite ga kao Clipping Mask. Aktivirajte Clone Tool (S) da popravite ove detalje, uključujući i sjenu letvica u sredini.

window cloningwindow cloningwindow cloning
cloning resultcloning resultcloning result

7. korak

U ovom koraku ćemo dodati sjenu za vertikalne letvice. Napravite novi sloj i odaberite mjesto za sjenu letvica u sredini (možete isključiti klonirani sloj kako biste imali bolju preglednost).

select rail shadowselect rail shadowselect rail shadow

Odaberite klonirani sloj i pritisnite Control-C da kopirate dio za sjenu i zatim odaberite novi sloj, kliknite tipke Control-V da ovdje kopirate sjenu. Pomaknite sjenu za prvu letvicu na ispravnu poziciju.

add first rail shadowadd first rail shadowadd first rail shadow

Napravite duplikat ovog sloja i pomaknite ga udesno za drugu letvicu.

add second rail shadowadd second rail shadowadd second rail shadow

8. korak

Odaberite sve prozore i sve slojeve letvica te pritisnite tipke Control-G da ih stavite u jednu grupu. Promijenite ime grupe u Normal 100% i napravite Hue/Saturation sloj za podešavanje (adjustment layer) unutar grupe. Smanjite Saturation vrijednost na -87:

window hue saturationwindow hue saturationwindow hue saturation

9. korak

Dodajte Curves sloj za podešavanje i poprilično mnogo povećajte svjetlinu. Cilj nam je dodati glavni izvor svjetlosti zdesna, pa na ovom maskiranom sloju upotrijebite crni kist da obrišete svjetlinu na rubovima i sakrivenim dijelovima.

window curves 1window curves 1window curves 1
window curves 1 maskingwindow curves 1 maskingwindow curves 1 masking
window curves 1 resultwindow curves 1 resultwindow curves 1 result

10. korak

Napravite novi Curves sloj za podešavanje kako biste pojačali sjene na rubovima.

window curves 2window curves 2window curves 2

3. Dodajte Dijete

1. korak

Izolirajte dijete od originalne pozadine i smjestite ga u sredinu radne površine. Stavite sloj sa djetetom ispod grupe sa prozorom.

add childadd childadd child

2. korak

Napravite novi sloj iznad djeteta (podesite kao Clipping Mask) i upotrijebite Clone Tool alat da uklonite bijeli tekst i linije na njegovom kostimu. Također reducirajte sjenu ispod brade i nosa.

child cloningchild cloningchild cloning

3. korak

Svijetlo na pozadini dolazi zdesna, stoga bi djetetova glava trebala stvarati sjenu na tijelu. Napravite novi sloj i upotrijebite srednje meki crni kist sa opacity od oko 30-40% te njime slikajte na djetetovom lijevom ramenu.

add head shadowadd head shadowadd head shadow

4. korak

Napravite Hue/Saturation sloj za podešavanje i smanjite Saturation vrijednost na -62:

child hue saturationchild hue saturationchild hue saturation

5. korak

Dodajte Curves sloj za podešavanje i učinite dijete mnogo tamnijim. Na ovom zamaskiranom sloju upotrijebite meki crni kist da napravite svijetlo na konturama i da otkrijete detalje na njegovom kostimu.

child curveschild curveschild curves

6. korak

Napravite Levels sloj za podešavanje da još više potamnite dijete. Ovdje su dijelovi koje bi trebali maskirati da zadržite njihovu svjetlinu i detalje.

child levelschild levelschild levels

7. korak

Napravite novi sloj, promijenite mod u Overlay 100% te ispunite sa 50% sive:

D B new fileD B new fileD B new file

Upotrijebite Dodge and Burn Tool (O) sa Midtones Range, Exposure oko 15-20% da popravite svijetlost i sjenu na djetetu te učinite neke nabore kostima vidljive. Možete vidjeti kako sam ja to učinila sa Normal modom i drugi rezultat sa Overlay modom:

DB resultDB resultDB result

8. korak

Vrijeme je da dekoriramo oči. Napravite novi sloj i upotrijebite srednje tvrdi kist sa bojom #c2c0c0, opacity oko 30-35% da slikate na sredini očiju:

eyes 1eyes 1eyes 1

9. korak

Na novom sloju upotrijebite isti kist sa većom opacity vrijednošću (oko 50%) i naslikajte bijele šarenice unutar očiju.

eyes 2eyes 2eyes 2

10. korak

Upotrijebite crni tvrdi kist, veličine 1 px i naslikajte malene točkice (zjenice) unutar šarenica. Naslikajte ih na donjem dijelu kako bi se činilo da dijete gleda prema dolje.

eyes 3eyes 3eyes 3

4. Napravite Efekt Krvi

1. korak

Otvorite sliku Krv 1 na kojoj je mrlja krvi. Izolirajte je od bijele pozadine pomoću Magic Wand Tool (W) alata. Dodajte je na lice i tijelo modela te promijenite mod u Multiply 100%.

add blood 1add blood 1add blood 1

Upotrijebite maskiranje sloja da obrišete krv na čelu i kostimu.

blood 1 maskingblood 1 maskingblood 1 masking

2. korak

Dodajte još krvavih efekata koristeći različite dijelove mrlje.

add more blood 1add more blood 1add more blood 1

3. korak

Napravite grupu za slojeve krvi i promijenite mod grupe u Multiply 100%. Upotrijebite Hue/Saturation da malo smanjite zasićenost crvene boje:

blood 1 hue saturationblood 1 hue saturationblood 1 hue saturation

4. korak

Otvorite sliku Krv 2. Upotrijebite Lasso Tool (L) da odaberete krvavi dio sa strane čela i dodajte ga u sredinu djetetovog lica.

add blood 2add blood 2add blood 2

Promijenite mod ovog sloja u Overlay 100% i upotrijebite zamaskirani sloj da smekšate oštre rubove i učinite usta djeteta krvavima.

blood 2 masking blood 2 masking blood 2 masking

5. korak

Dodajte još krvavih efekata na lice, ruke i tijelo pomoću iste metode.

add more blood 2add more blood 2add more blood 2

6. korak

Napravite novi sloj iznad svih slojeva, promijenite mu mod u Overlay 100% i ispunite ga sivom podešenom na 50%. Upotrijebite Burn Tool da napravite još detalja i dodate dubinu krvavim efektima.

blood detailsblood detailsblood details

5. Napravite Efekt Stakla

Izradite Color Fill sloj i odaberite sličnu boju pozadini (#787676). Smanjite opacity ovog sloja na 20% kako bi izradili suptilan efekt stakla na prozoru.

color fill color fill color fill

Slikajte na rubovima prozora i letvicama da se istakne sjena.

color fill maskingcolor fill maskingcolor fill masking

6. Dodajte Zavjesu

1. korak

Otvorite sliku zavjese. Prvo upotrijebite Magic Wand Tool da izolirate zavjesu od pozadine. Nakon toga odaberite desni dio zavjese (vi možete odabrati lijevu, iste su) da ga smjestite u gornju desnu stranu prozora.

add curtainadd curtainadd curtain

2. korak

Ovom sloju dodajte masku i upotrijebite meki kist niske opacity vrijednosti (oko 20-25%) da pažljivo maskirate dio zavjese koji prekriva letvice na prozoru. Pratite nabore da ih učinite poluprozirnima.

curtain maskingcurtain maskingcurtain masking

3. korak

Napravite Hue/Saturation sloj za podešavanje i smanjite Saturation vrijednost na -96.

curtain hue saturation curtain hue saturation curtain hue saturation

4. korak

Napravite Curves sloj za podešavanje kako bi potamnili zavjsu. Odabrani slojevi pokazuju gdje da slikate na zamaskiranom sloju.

curtain curvescurtain curvescurtain curves

5. korak

Upotrijebite Dodge i Burn Tool alate da uredite svjetlinu i sjenu na zavjesu.

curtain DBcurtain DBcurtain DB

7. Završna Podešenja

1. korak

Napravite Gradient Map sloj za podešavanje iznad svih slojeva te odaberite boje #031f31 i #06bafd. Smanjite opacity vrijednost ovog sloja na 60%.

gradient map 1gradient map 1gradient map 1

2. korak

Napravite još jedan Gradient map sloj za podešavanje i promijenite boje u #e10019 te #00601b. Smanjite mu opacity vrijednost na 20%.

gradient map 2gradient map 2gradient map 2

3. korak

Dodajte Curves sloj za podešavanje kako bi povećali kontrast slike.

whole scene curves 1whole scene curves 1whole scene curves 1

4. korak

Upotrijebite još jedan Curves sloj za podešavanje da promijenite svjetlinu i boju prizora.

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2

5. korak

Napravite Vibrance sloj za podešavanje kako bi pojačali konačni efekt.

vibrancevibrancevibrance

Čestitam, Završili Ste!

Nadam se da ste uživali u mojem tutorijalu i da ste naučili nešto novo. U rubrici ispod možete slobodno s nama podijeliti vaše ideje ili komentare - voljela bih ih vidjeti. Uživajte u Photoshopiranju!

final resultfinal resultfinal result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.