Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

Kako u Photoshopu Izraditi Zabavnu Podvodnu Foto Manipulaciju

Scroll to top
Read Time: 8 min

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu ću vam pokazati kako izraditi zabavnu podvodnu scenu sa velikom ribom zaglavljenom na drvetu.

Prvo ćemo izraditi bazu scene pomoću slike neba, mora, i slojeva sa ispunjenih bojama. Zatim ćemo dodati brod, drvo, ribu i uklopiti ih tonskim prijelazom pomoću slojeva za podešavanje, maskiranja i kistova. Nakon toga ćemo uvesti lišće i pticu i naslikati ćemo mjehuriće. Naslikati ćemo svijetlo i dodati nekoliko slojeva za podešavanje kako bismo dovršili konačan efekt.

Elementi potrebni za tutorijal

Tijekom izrade ovog tutorijala korišteni su sljedeći elementi:

1. Kako Dodati Nebo

1. korak

Izradite novi dokument dimenzija 2000 x 1684 px u Photoshopu sa zadanim postavkama:

new filenew filenew file

2. korak

Pritisnite Control-Shift-N da napravite novi sloj. Kliknite tipku G da aktivirate Gradient Tool i odaberite Radial Gradient sa bojama #60bbec i #155069. Povucite liniju s lijeva na desno da dobijete rezultat poput ovog na slici ispod.

gradient fillgradient fillgradient fill

3. korak

Otvorite sliku neba. Povucite ovu sliku na plavu radnu površinu koristeći Move Tool (V) i smjestite je u gornju polovicu.

add skyadd skyadd sky

Kliknite drugu ikonu na dnu Layers kartice da dodate masku ovom sloju. Upotrijebite meki okrugli kist sa crnom bojom (meki crni kist) sa Opacity oko 30-35% da smanjite intenzitet oblaka u gornjem desnom dijelu neba. Želimo dodati glavno osvjetljenje s lijeve strane i potamniti desnu, pa oblaci tu ne bi trebali biti previše uočljivi.

sky maskingsky maskingsky masking

4. korak

Idite na Layer > New Adjustment Layer > Color Balance i podesite kao Clipping Mask. Promijenite Midtones postavke.

sky color balancesky color balancesky color balance

5. korak

Upotrijebite Vibrance sloj za podešavanje (adjustment layer) da pojačate boju neba. Povećajte Vibrance vrijednost do maksimuma.

sky vibrancesky vibrancesky vibrance

6. korak

Izradite Curves sloj za podešavanje (adjustment layer) da potamnite desni rub neba. Na ovom maskiranom sloju upotrijebite crni kist da obrišete lijevi tako da se svjetlina ne mijenja.

sky curvessky curvessky curves

2. Kako Izraditi Podmorje

1. korak

Kako biste izradili bazu podmorja, napravite Color Fill sloj odaberite boju #205265.

make underwater basemake underwater basemake underwater base

Upotrijebite Rectangular Marquee Tool (M) da uhvatite gornju polovicu radne površine u cijan boji. Selektirajte zamaskirani sloj i podesite 'foreground' boju u bijelu. Kliknite Delete da otkrijete nebo.

sky maskingsky maskingsky masking
sky masking resultsky masking resultsky masking result

2. korak

Dodajte Curves sloj za podešavanje ('adjustment layer') da povećate svjetlost u gornjem lijevom dijelu. Na tom zamaskiranom sloju upotrijebite meki crni kist da slikate na ostatku.

base curvesbase curvesbase curves

3. korak

Upotrijebite još jedan Curves sloj za podešavanje ('adjustment layer') da malo posvijetlite gornji lijevi dio. Oslikajte ostatak kako na taj dio ne bi utjecala postavka sloja za podešavanje.

base curves 2base curves 2base curves 2

4. korak

Otvorite sliku mora i smjestite je iznad baze podmorja. Upotrijebite Free Transform Tool (Control-T) kako biste ja učinili mnogo užom da se uklapa perspektivi mora.

add seaadd seaadd sea

Upotrijebite masku za sloj ('layer mask') i srednje tvrdi kist da uklonite oštre rubove, imajući na umu da morate pratiti kretnju valova kako biste postigli uvjerljiviji rezultat.

sea maskingsea maskingsea masking

5. korak

Dodajte Hue/Saturation sloj za podešavanje ('adjustment layer') da smanjite zasićenost boje mora. Promijenite Saturation vrijednost u -66:

sea hue saturationsea hue saturationsea hue saturation

6. korak

Upotrijebite Color Balance sloj za podešavanje ('adjustment layer') da uklopite boju površine mora  sa bazom podmorja.

sea color balancesea color balancesea color balance

7. korak

Napravite Curves sloj za podešavanje ('adjustment layer') da potamnite desni dio površine. Slikajte na lijevoj strani da spriječite utjecaj sloja za podešavanje.

sea curvessea curvessea curves

8. korak

Napravite novi sloj i upotrijebite srednje meki kist male veličine (oko 10-12 px) da napravite poteze uzduž površine kako biste je bolje definirali.

sea linesea linesea line

9. korak

Otvorite sliku sa travom. Selektirjte samo dio sa travom i dodajte ga najdonjem dijelu podmorja. Promijenite način sloja u Soft Light 100%.

add grassadd grassadd grass

Upotrijebite masku za sloj (layer mask) da uklopite pozadinu trave sa morem.

grass maskinggrass maskinggrass masking

10. korak

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i podesite Radius na 6 px:

grass gaussian blurgrass gaussian blurgrass gaussian blur

Na ovoj filter masci upotrijebite meki crni kist da obrišete pozadinu i prednji dio ostavite zamagljen. Tako ćete postići dubinu.

grass gaussian blur maskinggrass gaussian blur maskinggrass gaussian blur masking

11. korak

Upotrijebite Hue/Saturation sloj za podešavanje ('adjustment layer') da uskladite boju trave sa pozadinom.

grass hue saturationgrass hue saturationgrass hue saturation

3. Kako Dodati Brod

1. korak

Izolirajte brod i dodajte ga donjem desnom dijelu podmorja.

add boatadd boatadd boat

Upotrijebite 'layer' masku da izblendate brod sa travnatim tlom. Ne brinite ako ne izgleda savršeno - to ćemo popraviti kasnije.

boat maskingboat maskingboat masking

2. korak

Napravite Curves sloj za podešavanje ('adjustment layer') da potamnite brod.

boat curves 1boat curves 1boat curves 1

3. korak

Upotrijebite još jedan Curves sloj za podešavanje da promijenite kontrast broda. Pošto je ispod vode, ne bi trebao biti previše uočljiv. Selektirani dio s donje desne strane pokazuje na kojem dijelu 'layer' maske biste trebali slikati.

boat curves 2boat curves 2boat curves 2

4. korak

Dodajte Hue/Saturation sloj za podešavanje ('adjustment layer') Saturation vrijednost na -94.

boat hue saturationboat hue saturationboat hue saturation

5. korak

Upotrijebite Color Fill sloj i odaberite boju sličnu boji pozadine podmorja (#255465). Smanjite Opacity ovog sloja na 60%. To pomaže potpunom tonskom usklađivanju broda sa pozadinom.

boat color fillboat color fillboat color fill

4. Kako Dodati Drvo

1. korak

Izolirajte drvo od pozadine i smjestite ga iznad broda. Podesite sloj sa drvom ispod onoga s brodom i upotrijebite 'layer' masku da uklonite srednji dio iznad i ispod morske površine, dio ispod broda, i dio prema lijevoj strani. Želimo postići dojam kao da drvo raste iz broda.

add treeadd treeadd tree
tree maskingtree maskingtree masking

2. korak

Dodajte Color Fill sloj i odaberite boju #0e5c72 da izblendate ovaj dio pod morem sa pozadinom. Smanjite Opacity ovog sloja na 50% i obrišite dio iznad površine mora.

tree color filltree color filltree color fill

3. korak

Napravite Color Balance sloj za podešavanje ('adjustment layer') i promijenite Highlights postavke da pojačate vibrantnost crvene/zlatne na gornjem dijelu drveta. Donji dio bi trebao biti obrisan.

tree color balancetree color balancetree color balance

4. korak

Drvo izgleda pretamno, stoga dodajte Curves sloj za podešavanje ('adjustment layer') i pojačajte svjetlinu. Na ovoj 'layer' masci upotrijebite srednje tvrdi crni kist da obrišete desnu stranu debla i grane kako bi odgovarale svijetlu s lijeve strane.

tree curvestree curvestree curves
tree curves maskingtree curves maskingtree curves masking

5. korak

Upotrijebite Levels sloj za podešavanje ('adjustment layer') da pojačate osvijetljenje na drvetu. Primijenite slikanje preko maske kao što smo učinili u prijašnjem koraku.

tree leavestree leavestree leaves

5. Kako Dodati Ribu

1. korak

Izrežite ribu iz pozadine i smjestite je iznad drveta. Upotrijebite 'layer' masku sa tvrdim crnim kistom da otkrijete grane s desne strane. Sada izgleda kao da je riba zapela na drvetu!

add fishadd fishadd fish

2. korak

Napravite Hue/Saturation sloj za podešavanje ('adjustment layer') i smanjite Saturation vrijednost na -43.

fish hue saturationfish hue saturationfish hue saturation

3. korak

Dodajte Curves sloj za podešavanje ('adjustment layer') da posvijetlite ribu pošto je sada pretamna. Slikajte s desne strane gdje je sakrivena od izvora svjetlosti.

fish curves 1fish curves 1fish curves 1

4. korak

Izradite novi sloj, promijenite način u Overlay 100% i ispunite ga sa 50% sivom bojom. Upotrijebite Dodge and Burn Tool (O) sa Midtones Range i Exposure oko 15-20% da posvijetlite dio ribe sa potezom kista i oko te potamnite i prekrijete detalje na ustima. Možete vidjeti kako sam ja to učinila u Normal načinu i rezultat koji sam dobila u Overlay načinu.

fish DBfish DBfish DB
DB resultDB resultDB result

5. korak

Napravite novi sloj ispod sloja sa ribom i iznad sloja sa drvetom. Upotrijebite meki crni kist sa Opacity vrijednošću od 30% da naslikate sjenu donje peraje na drvetu.

fish shadowfish shadowfish shadow

6. korak

Kako biste napravili sjenu grančica koje se nalaze na ribi, izradite novi sloj iznad sloja sa ribom. Na tipkovnici držite tipku Control i kliknite na sličicu ('thumbnail') sloja sa drvetom da učitate odabir. Ispunite selekciju sa crnom i pomaknite je malo udesno (kao da svijetlo dolazi s lijeve strane).

tree shadowtree shadowtree shadow

Smanjite Opacity na 40% i upotrijebite 'layer' masku da očistite nepotrebne dijelove sjene izvan ribe.

tree shadow maskingtree shadow maskingtree shadow masking

7. korak

Primiejnite Gaussian Blur od 5 px da ublažite sjenu.

soften shadowsoften shadowsoften shadow

6. Kako Dodati Lišće

1. korak

Otvorite sliku sa lišćem. Upotrijebite Move Tool da selektirate list koji želite i dodajte ga donjem lijevom dijelu mora. Upotrijebite Control-T sa Warp načinom i uredite ga da izgleda dinamičnije i zanimljivije.

add leafadd leafadd leaf

2. korak

Na list primijenite Gaussian Blur od 8 px.

leaf gaussian blurleaf gaussian blurleaf gaussian blur

3. korak

Dodajte još listova oko ribe, ispod mora i iznad površine mora, te na nebu. Možete im mijenjati formu, zamućenost, razmak i kretnju kako biste pojačali dinamiku i dubinu cijelog prizora.

add more leavesadd more leavesadd more leaves

4. korak

Selektirajte sve slojeve sa listovima i pritisnite tipke Control-C da ih sve zajedno stavite u jednu grupu Promijenite način grupe u Normal 100% i dodajte Hue/Saturation sloj za podešavanje ('adjustment layer') unutar grupe da smanjite zasićenost listova.

leaves hue saturationleaves hue saturationleaves hue saturation

5. korak

Izradite Channel Mixer sloj za podešavanje ('adjustment layer') da prebacite boju listova koji se nalaze ispod mora u cijan. Obrišite one iznad površine da zadržite njihovu žutu boju.

leaves channel mixer redleaves channel mixer redleaves channel mixer red
leaves channel mixer blueleaves channel mixer blueleaves channel mixer blue

6. korak

Napravite Curves sloj za podešavanje ('adjustment layer') da posvijetlite listove s lijeve strane. Slikajte na ostatku listova pošto se nalaze na tamnom dijelu ili su udaljeni od svijetla.

leaves curves 1leaves curves 1leaves curves 1
leaves curves 1 maskingleaves curves 1 maskingleaves curves 1 masking
leaves curves 1 masking resultleaves curves 1 masking resultleaves curves 1 masking result

7. korak

Upotrijebite još jedan Curves sloj za podešavanje ('adjustment layer') da potamnite listove ispod mora, u desnom kutu neba.

leaves curves 2leaves curves 2leaves curves 2
leaves curves 2 maskingleaves curves 2 maskingleaves curves 2 masking
leaves curves 2 masking resultleaves curves 2 masking resultleaves curves 2 masking result

7. Kako Dodati Pticu

1. korak

Izolirajte pticu od pozadine i dodajte je na lijevu stranu scene.

add birdadd birdadd bird

2. korak

Upotrijebite Color Balance sloj za podešavanje ('adjustment layer') da ptici promijenite boju:

bird color balancebird color balancebird color balance

3. korak

Dodajte Curves sloj za podešavanje ('adjustment layer') da smanjite svjetlinu na donjem dijelu tijela i skrivenim područjima. Selektirani dijelovi pokazuju gdje trebate slikati na maskiranom sloju.

bird curvesbird curvesbird curves

8. Kako Naslikati Mjehuriće

1. korak

Podesite 'foreground' boju u vrlo svijetlu cijan (#c2cfd5) i aktivirajte kistove sa mjehurićima. Odaberite onaj koji vam se sviđa (moj odabir je 93) i pritisnite tipku F5 da promijenite postavke kistova:

bubble brush settingsbubble brush settingsbubble brush settings

Naslikajte malene kistove uzduž padajućih listova. Veličinu kista možete smanjiti ili povećati tako što ćete držati [ ili ].

paint bubblespaint bubblespaint bubbles

2. korak

Upotrijebite isti kist kojem smanjite Opacity (oko 60-70%) da naslikate veće mjehuriće na rubovima, i ublažite im oštrinu sa Gaussian Blur filterom.

paint more bubblespaint more bubblespaint more bubbles

9. Kako Primijeniti Završna Podešenja

1. korak

Izradite Gradient Map sloj za podešavanje ('adjustment layer') iznad slojeva i upotrijebite boje #1b243f i #f8b884. Način/mod ovog sloja promijenite u Soft Light 100%.

gradient mapgradient mapgradient map

2. korak

Napravite novi sloj i upotrijebite meki kist sa bojom #1f0b01 da slikate na lijevoj strani horizonta. Promijenite način u Linear Dodge 100%.

paint light 1paint light 1paint light 1

3. korak

Upotrijebite žutu boju (#efa67e) da pojačate svijetlost s lijeve strane. Podesite mod ovog sloja u Overlay 100%.

paint light 2paint light 2paint light 2
light 2 overlay modelight 2 overlay modelight 2 overlay mode

4. korak

Napravite Curves sloj za podešavanje ('adjustment layer') da pojačate svijetlost s lijeve strane. Slikajte na preostalom dijelu kako bi izbjegli utjecaj ovog sloja za podešavanje.

whole scene curves 1whole scene curves 1whole scene curves 1

5. korak

Dodajte još jedan Curves sloj za podešavanje ('adjustment layer') da pojačate sjenu zdesna.

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2

6. korak

Posljednji korak: Upotrijebite Vibrance sloj za podešavanje ('adjustment layer') da pojačate konačni efekt.

vibrancevibrancevibrance

Čestitam, završili ste!

Nadam se da ste uživali u mojem tutorijalu i naučili nešto novo. Svoje ideje i komentare možete ostaviti ispod - voljela bih ih vidjeti. Uživajte u Photoshopiranju!

final resultfinal resultfinal result

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.