Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

Kako Izraditi Leteću Sovu, Foto Manipulaciju za Početnike u Photoshopu

by
Read Time:6 minsLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu ću vam pokazati kako izraditi umjetnički rad koji prikazuje leteću sovu, koristeći osnovne jednostavne tehnike foto manipulacije.

Upotrijebiti ćemo tri slike, jednu za pozadinu, jednu za glavni subjekt, i jednu za prednji plan. Naučiti ćete kako kombinirati i poravnati elemente ovisno o njihovoj svjetlini koristeći slojeve za podešavanje, maskiranje i kistove.

U posljednjem dijelu ćete naučiti kako izraditi svijetlost pomoću laganih tehnika koje se mogu primijeniti na razne fotografije.

Elementi Potrebni za Tutorijal

Tijekom izrade ovog tutorijala korišteni su sljedeći elementi:

1. Kako Dodati Pozadinu sa Slikom Šume

1. korak

U Photoshopu izradite novi dokument dimenzija 2000 x 1333 px sa zadanim postavkama:

new filenew filenew file

2. korak

Otvorite sliku šume. Odvucite tu sliku na bijelu radnu površinu sa alatom Move Tool (V).

add forestadd forestadd forest

3. korak

Zbog dinamične pozadine glavni subjekt (sova) će se manje isticati. Upotrijebiti ćemo popularnu tehniku kako bismo je vizualno odvojili od glavnog subjekta.

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i promijenite Radius. Radius će ovisiti o oštrini i veličini slike koju koristite kao pozadinu. Vucite Radius gumb dok ne postignete sličan rezultat kao što je prikazano ispod na slici, ili drugačiji rezultat koji vam se sviđa. U ovom slučaju, ja sam podesila na 8 px.

forest gaussian blurforest gaussian blurforest gaussian blur

4. korak

Pozadina izgleda malo pretamno i kontrast je prejak, a mi želimo postići svjetliju i maglovitu pozadinu. Idite na Layer > New Adjustment Layer > Curves i posvijetlite je.

forest curves 1forest curves 1forest curves 1

Odaberite Curves maskirani sloj ('layer mask') i aktiviraje meki okrugli kist sa crnom bojom (meki crni kist) da slikate preko sljedećih dijelova. Dodati ćemo svijetlo u središnji dio i kasnije ga još posvijetliti.

forest curves 1 maskingforest curves 1 maskingforest curves 1 masking

5. korak

Dodajte još jedan Curves sloj za podešavanje ('adjustment layer') i pojačajte svjetlinu s obje strane. Upotrijebite meki crni kist da obrišete središnji dio iz istog razloga kao i u prijašnjem koraku.

forest curves 2forest curves 2forest curves 2

2. Kako Dodati Stablo

1. korak

Otvorite sliku stabla. Izolirajte ga pomoću alata Polygonal Lasso Tool (L) i smjestite ga s desne strane radne površine.

add treeadd treeadd tree

Idite na Edit > Transform > Flip Horizontal da ga horizontalno preokrenete kako biste postigli ljepšu kompoziciju.

flip treeflip treeflip tree

2. korak

Na drvetu su neki detalji koje ne želimo. Pritisnite tipke Control-Shift-N da napravite novi sloj iznad sloja sa stablom. Podesite ga kao Clipping Mask pritiskom na Control-Alt-G tipke i aktivirajte Clone Tool (S). Upotrijebite ovaj alat da uklonite označene detalje.

tree cloningtree cloningtree cloning

3. korak

Desni dio drveta izgleda kao da nedostaje (lukovita grana). Kako bismo to ispravili, selektirajte granu drveta pomoću alata Lasso Tool i dodajte je dijelu stabla na kojem nedostaje.

add branchadd branchadd branch

Kliknite drugu ikonu na dnu Layers kartice kako biste tom sloju dodali masku. Upotrijebite srednje tvrdi crni kist da uklonite oštre rubove i 'izblendate' grane sa velikim stablom.

branch maskingbranch maskingbranch masking

4. korak

Izradite novi sloj iznad grane i podesite ga kao Clippping Mask. Upotrijebite Clone Tool da uklonite nepotreban list na vrhu grane.

branch cloningbranch cloningbranch cloning

5. korak

Selektirajte stablo, granu i klonirane slojeve te pritisnite Control-G da ih stavite u jednu grupu. Promijenite način grupe iz Pass Through u Normal 100%. Dodajte Hue/Saturation sloj za podešavanje ('adjustment layer') i smanjite Saturation vrijednost na -87.

tree hue saturationtree hue saturationtree hue saturation

6. korak

Upotrijebite Photo Filter sloj za podešavanje ('adjustment layer') i odaberite boju #8fc9eb.

tree photo filter tree photo filter tree photo filter

7. korak

Izradite Curves sloj za podešavanje ('adjustment layer') i pojačajte svjetlinu. Tako ćemo pojačati sjenu na skrivenim dijelovima stabla. Na ovom maskiranom sloju upotrijebite meki crni kist da obrišete konturu i prednji dio drveta. Želimo dodati svijetlo s lijeva, stoga bi prednji dio drveta trebao biti svijetao.

tree curves 1tree curves 1tree curves 1

8. korak

Dodajte još jedan Curves sloj za podešavanje ('adjustment layer') da posvijetlite prednji dio drveta. Selektirajte Curves maskirani sloj i slikajte na zasjenjenim dijelovima drveta kako na njih ne bi uticao ovaj sloja za podešavanje.

tree curves 2tree curves 2tree curves 2

9. korak

Neki dijelovi prednje strane stabla još uvijek nisu svijetli i izgledaju jednodimenzinalno, plosnato. Kako bismo ispravili ovu grešku, izradite novi sloj iznad kloniranog sloja, promijenite način u Overlay 100% i ispunite ga sa 50% sive.

DB new fileDB new fileDB new file

Odaberite Dodge and Burn Tool (O) sa Midtones RangeExposure vrijednosti oko 20-25% da posvijetlite prednji dio drveta i naslikate još detalja na tom dijelu. Mijenjajte veličinu kista da postignete bolji rezultat. Možete vidjeti kako sam ja to učinila u Normal načinu i drugi rezultat koji sam postigla u Overlay načinu.

DB result normal modeDB result normal modeDB result normal mode
DB overlay modeDB overlay modeDB overlay mode

10. korak

Istom metodom primijenite 'dodge' i 'burn'.

branch DBbranch DBbranch DB

3. Kako Importirati Sovu

1. korak

Otvorite sliku sove. Pošto je na bijeloj pozadini upotrijebite Magic Wand Tool (W) da izolirate sovu i dodate je lijevom dijelu slike.

add owladd owladd owl

2. korak

Izradite Curves sloj za podešavanje ('adjustment layer') i pojačajte svjetlinu. Na ovom maskiranom sloju upotrijebite meki crni kist da obrišete svijetlost na skrivenim dijelovima (ispod i unutar krila i donji dio tijela) i srednjem gornjem dijelu sovine glave (prilično je svijetla). Trebamo postići da efekt bude vidljiv samo na dijelovima koji su izloženi izvoru svjetlosti.

owl curvesowl curvesowl curves

3. korak

Dodajte Photo Filter sloj za podešavanje ('adjustment layer') i odaberite boju #43bff2.

owl photo filterowl photo filterowl photo filter

4. korak

Izradite novi sloj, promijenite način u Overlay 100% i ispunite sa 50% sive. Upotrijebite alat Dodge and Burn Tool da popravite neke detalje na krilima, repu i kandžama.

owl DBowl DBowl DB
owl DB resultowl DB resultowl DB result

4. Kako Napraviti Osnovno Podešavnje

1. korak

Izradite Gradient Map sloj za podešavanje ('adjustment layer') iznad svih slojeva i odaberite boju #e10019 i #00601b. Smanjite Opacity ovog sloja na 20%.

whole scene gradient map 1whole scene gradient map 1whole scene gradient map 1

2. korak

Izradite još jedan Gradient Map sloj za podešavanje ('adjustment layer') i odaberite boje #052e3c i #91c6e1. Promijenite način ovog sloja u Soft Light 100%.

whole scene gradient map 2whole scene gradient map 2whole scene gradient map 2

3. korak

Upotrijebite Photo Filter sloj za podešavanje ('adjustment layer') i odaberite cijan boju (#00acec).

whole scene photo filterwhole scene photo filterwhole scene photo filter

4. korak

Izradite Curves sloj za podešavanje ('adjustment layer') i malo pojačajte svjetlinu. Mekim crnim kistom prijeđite preko rubova, samo izostavite srednji dio na koji želimo dodati svjetlost.

whole scene curveswhole scene curveswhole scene curves

5. korak

Dodajte Vibrance sloj za podešavanje ('adjustment layer') da pojačate boje. 

whole scene vibrance 1whole scene vibrance 1whole scene vibrance 1

5. Kako na Kraju Izraditi Svijetlo 

1. korak

U ovoj fazi ćemo izraditi svijetlost pomoću jednostavne tehnike. Koristim je u većini svojih projekata i vrlo je jednostavna.

Upotrijebim dva sloja, prvi sa Linear Dodge načinom i drugi sa Overlay načinom. Na prvom sloju upotrijebite tamni ton kista, obično u crvenoj, zlatnoj, ljubičastoj ili žutoj boji da stvorite sjaj osvijetljenja. Upotrijebite boju ovisno o boji pozadine - mogu biti kompatibilne ili kontrastne boje. Za kist ne biste trebali upotrijebiti tamni ton jer bi u Linear Dodge načinu efekt bio uglavnom nevidljiv.

Na drugom sloju upotrijebite svijetlu boju da stvorite odsjaj. Ako je slika u pozadini pretamna možete svjetlijom bojom kista naslikati jači odsjaj na novom sloju, u Normal ili Overlay načinu.

U našem slučaju pozadina sadrži cijan boju stoga će vibrantna zlatna svjetlost biti savršena na njoj. Prvo izradite novi sloj i mekim kistom sa bojom #391508 naslikajte dio iznad sove i neke dijelove ispred drveta. Podesite način ovog sloja u Linear Dodge 100%.

light 1 normal modelight 1 normal modelight 1 normal mode
light 1 linear dodge modelight 1 linear dodge modelight 1 linear dodge mode

2. korak

Izradite novi sloj i upotrijebite žuti kist (#f7c474) da naslikate odsjaj i reflektirani odraz svjetlosti na sovi i drvetu. Možete upotrijebiti 'layer' masku da smanjite svjetlost na dijelovima na koijma je prejako. Kao što sam napomenula, podesite način sloja u Overlay 100%.

light 2 normal modelight 2 normal modelight 2 normal mode
light 2 overlay modelight 2 overlay modelight 2 overlay mode

3. korak

Izradite Vibrance sloj za podešavanje ('adjustment layer') da pojačate konačni efekt.

whole scene vibrance 2whole scene vibrance 2whole scene vibrance 2

Čestitam, završili ste!

Nadam se da ste uživali u mojem tutorijalu i naučili nešto novo. Ispod možete podijeliti svoje komentare i ideje - voljela bih ih vidjeti. Uživajte u Photoshopiranju!

final resultfinal resultfinal result
Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads