Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

Kako Napraviti Foto Manipulaciju Mračnog Gotičkog Portreta u Adobe Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 6 min

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu ću vam pokazati kako napraviti foto manipulaciju u Adobe Photoshopu.

Prvo ćemo dodati pozadinu sa teksturom, ubaciti model i retuširati. Kasnije ćemo dodati okvir, grane i ruže te ćemo ih uklopiti zajedno pomoću slojeva za ugađanje, maski i kistova. Napraviti ćemo efekt zašpricane krvi koristeći sliku mrlja i kapljica te par kistova . Nakon toga ćemo pomoću kistova paukovih mreža pojačati mračan i zao efekt. Koristiti ćemo nekoliko slojeva za ugađanje da završimo konačan efekt.

Elementi potrebni za tutorijal

Tijekom izrade ovog tutorijala su korišteni sljedeći elementi:

1. Dodajte Tamnu Teksturu

1. korak

Napravite novi 2000 x 2000 px dokument u Photoshopu sa sljedećim postavkama:

new filenew filenew file

2. korak

Otvorite sliku teksture. Odvucite sliku na radnu površinu koristeći Move Tool (V):

add textureadd textureadd texture

3. korak

Idite na Layer > New Adjustment Layer > Color Balance i promijenite Midtones postavke:

texture color balancetexture color balancetexture color balance

4. korak

Napravite Curves sloj za ugađanje i smanjite svjetlinu kako biste teksturu učinili mnogo tamnijom.

texture curvestexture curvestexture curves

2. Dodajte Model

1. korak

Otvorite sliku modela. Upotrijebite Quick Selection Tool (W) da izolirate model i dodate je u sredinu dijela tamne radne površine.

add model add model add model

2. korak

Kliknite drugu ikonu na dnu Layers kartice kako biste tom sloju dodali masku. Upotrijebite meki crni kist da uklonite dio s ramenima i gornji dio kose na glavi.

model maskingmodel maskingmodel masking

3. korak

Napravite Curves sloj za ugađanje i podesite kao Clipping Mask da malo smanjite svjetlo na sredini lica. Na ovom zamaskiranom sloju upotrijebite meki crni kist da slikate na zasjenjenim dijelovima obraza kako ne bi bili promijenjeni nakon ovog koraka.

model curvesmodel curvesmodel curves

4. korak

Da pojačate zlokoban efekt modela napravite novi sloj (ne Clipping Mask) i upotrijebite srednje meki kist sa bojom #9d0909 da naslikate tamno crveni dio unutar očiju modela.

eyes redeyes redeyes red

5. korak

Napravite Level sloj za ugađanje (podesite kao Clipping Mask) kako biste potamnili te crvene dijelove. Na ovom zamaskiranom sloju slikajte s obje strane dijelova da otkrijete crveno i crno učinite vidljivo samo u sredini očiju.

eyes levelseyes levelseyes levels

6. korak

Napravite novi sloj i upotrijebite tvrdi kist male veličine (2-3 px) i boje #d9dce1 te naslikajte odsjaj na očima.

eyes highlightseyes highlightseyes highlights

3. Dodajte Okvir

1. korak

Otvorite sliku okvira. Pošto je okvir na transparentnom sloju upotrijebite Move Tool da ga odvučete u tamnu radnu površinu i smjestite iza modela. Također podesite sloj okvira ispod Color Balance okvira (u 3 koraku dijela 1).

add frameadd frameadd frame

2. korak

Dodajte masku sloju okvira i obrišite desnu polovicu okvira.

frame maskingframe maskingframe masking

3. korak

Upotrijebite Curves sloj za ugađanje kako biste malo posvijetlili okvir.

frame curves frame curves frame curves

4. korak

Dodajte Hue/Saturation sloj za ugađanje i smanjite Saturation vrijednost na minimum (-100):

frame hue saturationframe hue saturationframe hue saturation

5. korak

Napravite Color Balance sloj za ugađanje i promijenite Blue vrijednost Midtones-a u 16.

frame color balanceframe color balanceframe color balance

4. Dodajte Grane

1. korak

Otvorite sliku drveta i izrežite je koristeći Magic Wand Tool (W). Odaberite granu pomoću Lasso Tool (L) alata i smjestite je s desne strane modela (strana bez okvira). Podeiste sloj ispod onog s modelom (iznad Color Balance i Curves slojeva za ugaađanje u 1. dijelu).

add branchesadd branchesadd branches

2. korak

Dodajte još jednu granu i upotrijebite Free Transform Tool (Control-T) sa Warp modom da uredite granu koja prati oblik glave.

branches tweakingbranches tweakingbranches tweaking

3. korak

Odaberite drugačije grane i dodajte ih glavnoj radnoj površini pomoću iste metode.

add more branchesadd more branchesadd more branches

4. korak

Odaberite sve slojeve grana i pritisnite Control-G da ih stavite u grupu. Promijenite mod grupe u Normal 100%. Napravite Curves sloj za ugađanje kako biste potamnili grane i na zamaskiranom sloju im oslikajte srednji dio da na njemu otkrijete originalno osvjetljenje.

branches curvesbranches curvesbranches curves

5. Dodajte Ruže

1. korak

Izolirajte ruže od originalne slike "Ruže 1" i smjestite ih pokraj lica modela.

add roses 1add roses 1add roses 1

Upotrijebite masku sloja da uklonite dio koji se preklapa s licem:

roses 1 maskingroses 1 maskingroses 1 masking

2. korak

Napravite duplikat ovog sloja nekoliko puta i posložte ih oko modela. Trebate ih rotirati u različitim smjerovima te im mijenjati veličinu. Ne zaboravite ih učiniti drugačijima pomoću maski sloja.

roses 1 duplicatingroses 1 duplicatingroses 1 duplicating

3. korak

Napravite grupu za te slojeve i upotrijebite Hue/Saturation da ružama smanjite zasićenost boja.

roses 1 hue saturationroses 1 hue saturationroses 1 hue saturation

4. korak

Dodajte Color Balance sloj za ugađanje i promijenite Midtones postavke:

roses 1 color balanceroses 1 color balanceroses 1 color balance

5. korak

Napravite Curves sloj za ugađanje i malo potamnite ruže. Oslikajte sredinu ruže da im smanjite tamni efekt.

roses 1 curvesroses 1 curvesroses 1 curves

6. korak

Vrhu grane dodajte sliku "Ruža 2" nakon što je izrežete. Nakon toga napravite duplikat ruže koji smanjite i smjestite pokraj prve ruže.

add rose 2add rose 2add rose 2

Horizontalno preokrenite manju ružu odabirući Edit > Transform > Flip Horizontal:

rose 2 flippingrose 2 flippingrose 2 flipping

7. korak

Napravite grupu za te ruže i upotrijebite Hue/Saturation sloj za ugađanje te smanjite Saturation vrijednost na minimum (-100).

roses 2 hue saturationroses 2 hue saturationroses 2 hue saturation

8. korak

Napravite Color Balance sloj za ugađanje i promijenite Midtones postavke:

rose 2 color balancerose 2 color balancerose 2 color balance

9. korak

Potamnite ruže upotrebom Curves sloja za ugađanje. Smanjite efekt tame na srednjem dijelu kao što smo učinili sa ostalim subjektima.

rose 2 curvesrose 2 curvesrose 2 curves

6. Napravite Mrlje od Krvi

1. korak

Napravite novi sloj iznad svih ostalih slojeva i promijenite 'foreground' u tamno crvenu boju (#810707). Upotrijebite različite poteze kistova da naslikate mrlje na usnama modela i ružama s donje desne i lijeve strane. Promjenite mod ovog sloja u Overlay 100%.

splatters 1splatters 1splatters 1
splatters 1 overlay modesplatters 1 overlay modesplatters 1 overlay mode

2. korak

Otvorite sliku sa mrljama. Izolirajte mrlju pomoću Magic Wand Tool alata i smjestite je na lice. Upotrijebite masku sloja da obrišete dio koji se preklapa preko lica i učinite ga malo suptilnijim.

add splatter 2add splatter 2add splatter 2
splater 2 maskingsplater 2 maskingsplater 2 masking

3. korak

Odaberite različite dijelove mrlja da ih dodate očima i ružama.

add more splatter 2add more splatter 2add more splatter 2

Ovdje je rezultat nakon maskiranja neželjenih dijelova.

splatters 2 masking resultsplatters 2 masking resultsplatters 2 masking result

4. korak

Napravite grupu za slojeve mrlja i promijenite mod grupe u Linear Burn 100%.

splatters 2 linear burn modesplatters 2 linear burn modesplatters 2 linear burn mode

5. korak

Napravite Hue/Saturation sloj za ugađanje i smanjite Saturation vrijednost na -100. Na ovoj maski sloja upotrijebite meki crni kist kojem smanjite 'opacity' na 30-35% da otkrijete malo crvenila od krvi i učinite efekt realističnijim.

splatters 2 hue saturationsplatters 2 hue saturationsplatters 2 hue saturation

7. Napravite Paukove Mreže

1. korak

Napravite nekoliko slojeva iznad svih ostalih i promijenite 'foreground' boju u bijelu. Aktivirajte kistove paukove mreže i kistovima podesite opacity na 50%. Odaberite različite kistove (slobodno izaberete vaše najdraže) kojima slikajte preko ruža na glavi modela, te granama s desne strane i obrazu s lijeve strane. Upotrijebite Contour-T i Warp mod da malo uredite mreže s desne strane, koje na tom dijelu prate grane.

add cobwebsadd cobwebsadd cobwebs

2. korak

Upotrijebite masku sloja za paukovu mrežu slijeva da obrišete dio izvan okvira.

cobwebs maskingcobwebs maskingcobwebs masking

8. Završno Podešenje

1. korak

Napravite Gradient Map sloj za ugađanje iznad slojeva i odaberite boje #e10019 i #00601b. Smanjite opacity ovog sloja na 20%.

gradient mapgradient mapgradient map

2. korak

Napravite Color Balance sloj za ugađanje i promijenite Midtones i Highlights postavke:

whole scene color balancewhole scene color balancewhole scene color balance
whole scene color balance resultwhole scene color balance resultwhole scene color balance result

3. korak

Dodajte Photo Filter sloj za ugađanje i odaberite boju #000bec:

whole scene photo filterwhole scene photo filterwhole scene photo filter

4. korak

Napravite Curves sloj za ugađanje i malo pojačajte osvjetljenja. Slikajte na pojedinim dijelovima modela pošto efekt treba biti vidljiv samo na rubovima.

whole scene curveswhole scene curveswhole scene curves

5. korak

Upotrijebite Levels sloj za ugađanje kako biste pojačali međutonove. Obrišite rubove i osjenčane dijelove oko modela kako ne bi na njih uticao ovaj sloj za ugađanje.

whole scene levelswhole scene levelswhole scene levels

Čestitam, Zavšili Ste!

Nadam se da ste uživali u mojem tutorijalu i naučili nešto novo. U rubrici ispod slobodno podijelite svoje ideje i komentare—voljela bih ih vidjeti. Uživajte u Photoshopiranju!

final resultfinal resultfinal result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads