1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Kako Napraviti Višebojni 3D Tekst Efekt u Adobe Illustratoru

Scroll to top
Read Time: 7 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U sljedećim koracima ćete naučiti kako u Adobe Illustratoru izraditi 3D Text Efekt u više boja, koji će zadržati mogućnost naknadnog editiranja.

Za početak ćete naučiti kako izraditi jednostavnu pozadinu i kako dodati tekst. Korištenjem Appearance panela i upotrebom mnogih ispuna i efekata naučiti ćete kako napraviti tekst efekt sa mogućnošću naknadnog editiranja. I na kraju ćete naučiti kako na jednostavan način snimiti i upotrijebiti grafičke stilove.

Na Envato Marektu možete pronaći i više nego dovoljno resursa za dodatnu inspiraciju i poboljšanje vaše konačnog tekst efekta.

1. Napravite Pozadinu i Dodajte Tekst

1. korak

Kliknite Control-N da napravite novi dokument. Odaberite Pixels u Units padajućem izborniku, unesite 850 px u okvir za širinu (width) i 1000 px u okvir za visinu (height), zatim kliknite gumb Advanced. Odaberite RGB, Screen (72ppi) i provjerite da vam nije označen maleni okvir pokraj Align New Objects to Pixel Grid, zatim kliknite OK.

Odaberite Rectangle Tool (M) i usredotočite se na alatnu traku. Uklonite boju konture (stroke), i zatim odaberite ispunu (fill) kojoj podesite boju na R=0 G=100 B=145. Idite na radnu površinu (artboard) i jednostavno kliknite na nju da otvorite Rectangle okvir. Podesite Width na 860 px i Height na 1010 px te kliknite OK. Neka cijeli izrađeni pravokutnik prekriva vašu radnu povšinu.

rectanglerectanglerectangle

2. korak

Vratite se na alatnu traku i podesite boju ispune u bijelu (R=255 G=255 B=255). Odaberite Type Tool (P) i otvorite Character karticu (Window > Type > Character). Podesite tekst na Milkshake font i Size (veličinu) na 170 pt. Sada samo kliknite na radnu površinu (artboard) i dodajte tekst "Change" kao što je prikazano na slici ispod.

texttexttext

3. korak

Istim alatom i vrijednostima dodajte još tri teksta kao što je prikazano ispod.

texttexttext

2. Dodajte Boju Teksta

1. korak

Odaberite najgornji tekst. Prvo jednostavno uklonite postojeću boju ispune i tekst će postati nevidljiv.

Idite na Appearance panel (Window > Appearance) i kliknite Add New Fill gumb kako biste dodali ispunu odabranom tekstu. Odaberite tekst i podesite boju u R=255 G=200 B=0.

add new filladd new filladd new fill

2. korak

Pripazite da gornji tekst ostane odabran i ostanite usredotočeni na Appearance karticu.

Koristeći isti Add New Fill gumb, dodajte tekstu drugu boju ispune. Odaberite je, podesite boju u bijelu i kliknite tamo gdje piše "Opacity" za tu boju ispune kako biste otvorili Transparency padajući izbornik. Promijenite Blending Mode u Overlay i smanjite Opacity na 50%.

second fillsecond fillsecond fill

3. korak

Provjerite da li vam je gornji tekst još uvijek odabran i još uvijek ostanite fokusirani na Apperance panel.

Dodajte treću ispunu i odvucite je iznad postojećih. Odaberite je, podesite boju u R=255 G=200 B=0, i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Povucite oba Scale slajdera na 99.7% i ne zaboravite označiti donju lijevu referentnu točku.

transformtransformtransform

4. korak

Provjerite je li vam tekst još uvijek odabran i nastavite se fokusirati na Appearance karticu.

Dodajte četvrtu ispunu i odvucite je ispod već postojećih. Odaberite je, podesite boju na R=255 G=200 B=0, i idite zatim na Effect > 3D > Extrude & Bevel. Kliknite gumb More Options, unesite sve atribute prikazane ispod i kliknite OK.

3d extrude bevel3d extrude bevel3d extrude bevel

5. korak

Provjerite je li vam još uvijek odabran tekst i nastavite se fokusirati na Appearance karticu.

Odaberite donju ispunu i idite na Effect > Stylize > Drop Shadow. Unesite atribute prikazane u gornjem lijevom okviru (na slici ispod), kliknite OK i zatim dodajte druga tri Drop Shadow efekta kao što je prikazano ispod.

drop shadowdrop shadowdrop shadow

6. korak

Provjerite je li vam gornji tekst još uvijek odabran i ostanite usredotočeni na Appearance karticu.

Dodajte petu ispunu i odvucite je ispod postojećih. Odaberite je, podesite boju na R=255 G=63 B=79, i zatim idite na Effect > Path > Offset Path. Unesite 15 px Offset i kliknite OK.

offset pathoffset pathoffset path

7. korak

Provjerite je li vam gornji tekst i dalje odabran i ostanite usredotočeni na Appearance karticu.

Ponovno odaberite donju ispunu i idite na Effect > 3D > Extrude & Bevel. Unesite sve atribute prikazane na slici ispod i zatim kliknite OK.

redredred

8. korak

Provjerite je li vam gornji tekst još uvijek odabran i ostanite usredotočeni na Appearance karticu.

Ponovno odaberite donju ispunu i dodajte tri Drop Shadow efekta sa postavkama prikazanim na slici ispod.

drop shadowdrop shadowdrop shadow

3. Dodajte Tekstu Sjenu

1. korak

Provjerite je li vam još uvijek odabran gornji tekst i ostanite usredotočeni na Appearance karticu.

Dodajte novu ispunu i odvucite je ispod već postojećih. Odaberite je, podesite boju na (R=0 G=0 B=0), i zatim idite na Effect > Path > Offset Path. Unesite 5 px Offset, kliknite OK i idite na Effect > 3D > Extrude & Bevel. Unesite atribute prikazane na slici ispod, kliknite OK i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Povucite oba Move slajdera na 15 px i kliknite OK.

black fillblack fillblack fill

2. korak

Provjerite je li vam gornji tekst još uvijek odabran i ostanite usredotočeni na Appearance karticu.

Ponovno odaberite crnu ispunu, smanjite joj Opacity na 60% i zatim idite na Effect > Blur > Gaussian Blur. Podesite Radius na 15 px i zatim kliknite OK.

gaussian blurgaussian blurgaussian blur

3. korak

Provjerite je li vam i dalje odabran gornji tekst te ostanite usredotočeni na Appearance karticu.

Ponovno odaberite tu crnu ispunu i napravite duplikat pomoću Duplicate Selected item gumba. Usredotočite se na donju crnu ispunu i uklonite Gaussian Blur efekt. Također, promijenite Blending Mode u Soft Light i smanjite Opacity na 10%.

soft lightsoft lightsoft light

4. korak

Provjerite je li vam i dalje odabran gornji tekst te ostanite usredotočeni na Appearance karticu.

Dodajte novu ispunu i odvucite je ispod postojećih. Odaberite je, podesite boju u crnu i idite na Effect > Path > Offset Path. Unesite 5 px Offset, kliknite OK i idite na Effect > 3D > Extrude & Bevel. Unesite atribute prikazane na slici ispod, kliknite OK i zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform. Pomaknite oba Move slajdera na 40 px i zatim kliknite OK.

blackblackblack

5. korak

Provjerite je li vam i dalje odabran gornji tekst te ostanite usredotočeni na Appearance karticu.

Ponovno odaberite tu donju crnu ispunu, smanjite joj Opacity na 10% i zatim idite na Effect > Blur > Gaussian Blur. Podesite Radius na 20% i zatim kliknite OK.

gaussian blurgaussian blurgaussian blur

6. korak

Provjerite je li vam i dalje odabran gornji tekst te ostanite usredotočeni na Appearance karticu.

Ponovno odaberite donju crnu ispunu i napravite duplikat pomoću Duplicate Selected Item gumba. Usredotočite se na donju crnu ispunu i uklonite Gaussian Blur efekt. Također, promijenite Blending Mode u Soft Light i smanjite Opacity na 10%.

black fillblack fillblack fill

7. korak

Provjerite je li vam i dalje odabran gornji tekst te ostanite usredotočeni na Appearance karticu.

Dodajte novu ispunu i odvucite je iznad postojećih. Odaberite je i zamijenite postojeću boju sa linearnim gradijentom prikazanim ispod. Imajte na umu da žuta nula iz Gradient slike označava Opacity postotke. Sa još uvijek odabranom novom ispunom, prvo idite na Effect > Pathfinder > Add i zatim na Effect > Path > Offset Path. Unesite -4 px Offset i kliknite OK.

linear gradientlinear gradientlinear gradient

8. korak

Provjerite je li vam i dalje odabran gornji tekst te ostanite usredotočeni na Appearance karticu.

Opet odaberite gornju ispunu, smanjite joj Opacity na 30%, i idite na Effect > Blur > Gaussian Blur. Unesite 5 px Radius i kliknite OK.

duplicate selected itemduplicate selected itemduplicate selected item

9. korak

Provjerite je li vam i dalje odabran gornji tekst te ostanite usredotočeni na Appearance karticu.

Ponovno odaberite gornju ispunu i napravite duplikat, opet pomoću Duplicate Selected Item gumba. Odaberite tu novu dodanu ispunu i zamijenite postojeći linearni gradijent sa gradijentom prikazanim na slici ispod. Ne zaboravite da žuti brojevi označavaju Opacity postotke, dok plavi označavaju postotke za Location. Kada završite, ovoj ispuni smanjite Opacity na 50% i promijenite Blending Mode u Soft Light, te zatim kliknite postojeći Offset Path efekt. Smanjite Offset na -2 px i kliknite gumb OK.

linear gradientlinear gradientlinear gradient

10. korak

Provjerite je li vam i dalje odabran gornji tekst te ostanite usredotočeni na Appearance karticu.

Dodajte novu ispunu i povucite je iznad postojećih. Smanjite joj Opacity na 75%, promijenite Blending Mode u Soft Light, i zamijenite postojeću boju sa linearnim gradijentom prikazanim na slici ispod. Ne zaboravite da žuta nula iz Gradient slike predstavlja Opacity postotke. Dok je nova ispuna još odabrana, idite na Effect > Pathfinder > Add i zatim na Effect > Path > Offset Path. Unesite -2 px Offset i kliknite OK.

linear gradientlinear gradientlinear gradient

4. Snimite i Upotrijebite Grafički Stil

1. korak

Provjerite je li vam i dalje odabran gornji tekst, otvorite Graphic Styles panel (Window > Graphic Styles), i samo kliknite na New Graphic Style gumb kako biste pohranili atribute vašeg odabranog objekta.

new graphic stylenew graphic stylenew graphic style

2. korak

Odaberite ostatak teksta i jednostavno primijenite svoj grafički stil.

graphic stylegraphic stylegraphic style

5. Dodajte Blagu Sjenu Cjelokupnoj Ilustraciji

1. korak

Odaberite plavi pravokutnik, sprijeda napravite njegovu kopiju (Control-C > Control-F) i stavite ga sprijeda (odaberite ga pa kliknite lijevim gumbom miša i odaberite Bring to front) ili (Shift-Control-]). Odaberite sada ovu kopiju i zamijenite postojeću boju ispune sa radijalnim gradijentom i podesite ga kao što je prikazano na slici ispod. Opet, ne zaboravite da žuta nula predstavlja Opacity postotke i upotrijebite Gradient Tool (G) da podesite gradijent kako je prikazano na slici ispod.

radial gradientradial gradientradial gradient

2. korak

Provjerite je li odabran pravokutnik koji smo dodali u prijašnjem koraku i promijenite mu Blending Mode u Soft Light.

shadingshadingshading

Čestitam! Završili ste!

Evo kako bi trebalo izgledati. Nadam se da ste uživali u ovom tutorijalu i da sada znate kako upotrijebiti ove tehnike u vašim budućim projektima.

Slobodno podesite konačni dizajn po vlastitoj želji i malo ga izmijenite. Na Envato Marketu možete pronaći odličan izvor inspiracije, sa zanimljivim rješenjima kojima možete poboljšati vlastiti dizajn.

final productfinal productfinal product
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads