1. Design & Illustration
  2. Poster Design

Kako Kreirati BBQ Poster sa Teksturom Krede u Adobe InDesignu

by
Read Time:11 minsLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Ljeto je ovdje i s njime dolaze dugi, opušteni dani i okretanje burgera na roštilju. Ako u nadolazećim mjesecima planirate veliku zabavu uz roštilj , možete je promovirati u stilu, sa ovim plakatom. 

Uglavnom namijenjen početnicima u tisak dizajnu, ovaj tutrial će se usredotočiti na izgradnju teksture da kreirate autentičan izgled školske krede. Za tutorial ćete trebati pristup Adobe InDesign i Adobe Illustrator programima i dizajn možete super-jednostavno prilagoditi detaljima za vlastitu zabavu.

Tražite plakat ili letak koji možete brzo editirati? Pogledajte izbor predložaka za evente na našoj stranici GraphicRiver.

Osjećate li taj predivan miris dima u zraku? Zaronimo...

Što će Vam Trebati za Izradu Plakata

Trebati ćete pristup InDesign i Illustrator programima. Možete uzeti besplatnu probnu verziju za oboje na Adobe web stranici. Također morate preuzeti sljedeće slike i fontove:

Nakon što pohranite slike u istu mapu i instalirate fontove, spremni ste započeti sa dizajniranjem plakata. Krenimo!

1. Kako Kreirati Pozadinu Školske Ploče

1. korak

Otvorite Adobe InDesign i idite na File > New > Document.

Intent ostavite podešeno na Print, Number of Pages u 1, te de-selektirajte Facing Pages, kako biste kreirali strukturu ("layout") jedne stranice. Podesite Width na 24 in i Height na 36 in, što je standardna ‘Architectural D’ veličina plakata.

Dodajte Margins od 0.5 in i Bleed od 1 in sa svih strana i kliknite OK

new documentnew documentnew document

2. korak

Proširite Layers karticu (Window > Layers) i dvaput kliknite na Layer 1 ime da otvorite Layer Options prozor. Promijenite naziv sloja u Background.

layer optionslayer optionslayer options

Upotrijebite Rectangle Frame Tool (F) da kreirate okvir slike koji se proteže preko cijele stranice, gore do "bleed" rubova sa svih strana. Idite na File > Place, odaberite "blackboard background" sliku i kliknite Open. Dopustite da slika ispuni cijeli okvir (možete kliknuti na Fill Frame Proportionally gumb u Controls kartici na vrhu radne površine).

placed backgroundplaced backgroundplaced background

3. korak

Proširite Swatches karticu (Window > Color > Swatches) i kliknite na New Color Swatch u prozoru padajućeg izbornika. Nazovite novi uzorak (swatch) Board Black, podesite Type u Process i Mode u CMYK. Podesite razine postotaka na C=91 M=79 Y=62 K=97. Kliknite Add i zatim OK.

new color swatchnew color swatchnew color swatch

Uzmite Rectangle Tool (M), i povucite preko stranice da izradite oblik koji se podudara sa dimenzijama okvira slike ispod. U Swatches kartici podesite Fill u Board Black.

black rectangleblack rectangleblack rectangle

4. korak

Selektirajte Board Black pravokutnik i idite na Object > Effects > Gradient Feather. Odaberite Radial za Type i prilagodite smjer gradijenta tako da se svjetliji dio proteže izvan sredine stranice.

gradientgradientgradient

Kliknite OK da izađete iz Effects prozora. I to je to - pozadina školske ploče sa suptilnim efektom gradijenta koji će prekrasno prikazivati vašu tipografiju.

backgroundbackgroundbackground

2. Kako Plakatu Dodati Teksturu

1. korak

Zaključajte Background sloj i kliknite Create New Layer gumb na dnu Layers kartice. Promijenite naziv ovog sloja u Black. Možemo dodati malo tamniji dio u središnju točku stranice da omogućimo glavnom naslovu teksta da se zaista dobro istakne.

Uzmite Ellipse Tool (L) i povucite u sredinu stranice da kreirate krug. Podesite Fill u Board Black i Stroke Color u [None].

circlecirclecircle

Idite na Object > Effects > Transparency i odaberite Multiply Mode. Smanjite Opacity na 70%.

multiply modemultiply modemultiply mode

Kliknite Gradient Feather na dnu izbornika s lijeve strane i kreirajte Radial gradijent sa tamnijim dijelom u sredini oblika. Kliknite OK.

effects gradienteffects gradienteffects gradient

2. korak

Otvorite wall texture EPS datoteku u Adobe Illustratoru. Selektirajte sliku i primijenite desni klik > Ungroup.

ungroupungroupungroup

Selektirajte usklične znakove u kutu slike te ih obrišite ostavljajući samo teksturu iza.

delete excessdelete excessdelete excess

3. korak

Idite na Swatches karticu (Window > Swatches) i kreirajte New Swatch. Nazovite ga Cream i podesite CMYK razine na C=12 M=10 Y=31 K=0.

cream swatchcream swatchcream swatch

Primijenite Cream uzorak (swatch) na teksturu; zatim idite na File > Save As i pohranite teksturu kao EPS datoteku te joj dodijelite ime ‘Texture Cream.eps’.

cream texturecream texturecream texture

4. korak

Vratite se na InDesign dokument i zaključajte Black sloj. Izradite novi sloj ispod, nazovite ga Texture A.

Upotrijebite Rectangle Frame Tool (F) da kreirate okvir preko cijele stranice i idite na File > Place da smjestite Texture Cream.eps sliku dopuštajući joj da ispuni cijeli okvir.

texturetexturetexture

Sa selektiranim okvirom, idite na Object > Effects > Transparency. Podesite Mode u Overlay i Opacity na 20%, zatim kliknite OK.

overlayoverlayoverlay

3. Kako za Plakat Kreirati Tipografiju s Kredom 

1. korak

Sa vidljivim ravnalima (View > Show Rulers), povucite smjernicu (guide) s lijevog ravnala u središnju poziciju na stranici, 12 in.

guideguideguide

Zatim povucite još dvije vertikalne smjernice na oko 4 in i 20 in, razdvajajući strukturu u četiri stupca.

guidesguidesguides

2. korak

Izradite novi CMYK uzorak (swatch), C=15 M=11 Y=33 K=0, i nazovite ga Cream.

cream swatchcream swatchcream swatch

Uzmite Type Tool (T) i povucite na stranicu, točno iznad sredine, kreirajući pravokutnik tekstualni okvir. Upišite ‘B’ i ‘G’, sa razmakom između slova.

U Character Formatting Controls kartici na vrhu radne površine ili Character kartici i Paragraph kartici (Window > Type & Tables), podesite Font u Charlevoix Pro Bold, Size 747 pt i tekst u Align Center. Prilagodite Font Color u Cream.

Želimo da se slova sastanu sa smjernicama sa svake strane, stoga, ako je potrebno, povećajte Kerning (razmak između individualnih slova).

text frametext frametext frame

3. korak

Selektirajte tekstualni okvir i Edit > Copy, Edit > Paste, smještajući ga ispod prvog okvira. Prilagodite sadržaj teksta u ‘BBQ’ i smanjite Font Size da se poklapa sa poravnanjem smjernica sa svake strane, ovdje je to 575 pt.

font sizefont sizefont size

Selektirajte oba tekstualna okvira koristeći Selection Tool (V, Escape) kursor i idite na Object > Effects > Outer Glow. Dodajući blagi sjaj tekstu poprimiti će autentičan izgled školske krede, kao da je malo prašine s krede prošlo izvan ruba teksta.

Podesite Mode u Normal, smanjite Opacity na oko 43%. Kliknite na obojeni kvadrat da otvorite Effect Color prozor. Ovdje možete odabirati Swatch uzorke i odabrati Cream uzorak (swatch) za sjajni efekt. Kliknite OK.

Nazad u Effects prozoru, podesite Technique u Softer, Size na oko 0.4 in, Noise na 12% i Spread na 17%. Kliknite OK.

effect coloreffect coloreffect color

4. korak

Otvorite barbecue silhouettes vektor u Illustratoru. Izolirajte "lopaticu" i idite na Edit > Copy da je kopirate.

spatula vectorspatula vectorspatula vector

Vratite se na InDesign plakat i primijenite Edit > Paste da zalijepite vektor izravno na poster.

Pozicionirajte lopaticu direktno između ‘B’ i ‘G’, skalirajući sliku dok držite tipku Shift na visinu slova. Promijenite Fill Color u Cream i primijenite sličan "glow" efekt (Object > Effects > Outer Glow).

outer glowouter glowouter glow

5. korak

Izradite novi uzorak (swatch), C=77 M=25 Y=30 K=0, i nazovite ga Blue.

swatch optionsswatch optionsswatch options

Kreirajte novi tekstualni okvir iznad tekstualnog okvira ‘BIG’ koristeći Type Tool (T). Upišite uvod u glavni naslov, poput ‘Bill’s Annual’, podešavajući Font u Heavyweight. Povećajte Size i Tracking (razmak između slova) sve dok se tekst ne sastane sa smjernicama sa svake strane. Prilagodite Font Color u Blue.

character panelcharacter panelcharacter panel

Idite na Object > Effects > Outer Glow da tekstualnom okviru dodate "glow" efekt selektirajući Blue uzorak (swatch) za Effect Color.

outer glowouter glowouter glow

6. korak

Kopirajte (Copy) i zalijepite (Paste) tekstualni okvir, pomičući ovaj ispod ‘BBQ’ okvira. Prilagodite sadržaj teksta u datum i vrijeme događanja te opet promijenite Font Size i Tracking vrijednosti da razvučete tekst do smjernica. 

glowglowglow

7. korak

Upotrijebite Type Tool (T) da kreirate tri mala tekstualna okvira na dnu izgleda, upisujući individualne segmente teksta o događanju u parovima od dvije riječi sa Heavyweight fontom. Prilagodite Font Size i Tracking svake individualne riječi kako biste kreirali jasan, kvadratni efekt u svakom tekstualnom okviru. Promijenite Font Color u Cream.

ampersandampersandampersand

Upotrijebite Line Tool (\) da kreirate vertikalne razdjelnike između tekstualnog okvira, držeći tipku Shift da kreirate savršeno ravnu liniju. Podesite Stroke Color u Cream. U Stroke kartici (Window > Stroke), promijenite Stroke Weight u 5 mm i dodajte Round Cap da omekšate završetke linija.

line dividersline dividersline dividers

8. korak

Uzmite Ellipse Tool (L) i nacrtajte grubi oval prema vrhu "layout-a". Ovo ćemo upotrijebiti kao bazu za izradu zakrivljenog tekstualnog podnaslova.

ellipse toolellipse toolellipse tool

U padajućem izborniku Type Tool alata u Tools kartici pronaći ćete Type on a Path Tool (Shift-T). Kliknite jednom prema gornjem lijevom kutu ovala da transformirate oblik u tekstualnu putanju. Sada možete upisati svoj podnaslov (ovdje je to ‘Come along to’), i formatirati tekst kao što biste učinili za bilo koji drugi tekstualni okvir.

Podesite Font u Heavyweight i Color u Cream te pomaknite vertikalne linije koje se križaju s ovalom kako biste  manevrirali pozicijom teksta. Mora biti savršeno zakrivljen preko vrha drugih tekstualnih okvira.

curved textcurved textcurved text

9. korak

Vratite se u Illustrator i svojem "barbecue silhouettes" vektoru. Izolirajte vilicu i primijenite Edit > Copy da je kopirate.

fork vectorfork vectorfork vector

Vratite se u InDesign i primijenite Edit > Paste da zalijepite vilicu na stranicu. Desni klik > Transform > Rotate 90 Degrees CW i podesite Fill u Blue. Idite na Object > Effects > Outer Glow da dodate "glow" efekt. Smjestite ga točno ispod zakrivljenog tekstualnog okvira, centralno na stranicu.

outer glowouter glowouter glow

4. Kako Uokviriti Plakat i Primijeniti Teksturu Krede

Naš plakat za sada izgleda sjajno, ali možemo dodati još nekoliko detalja kako bismo ga dovršili i dodali mu "grunge", "kredastu" teksturu.

1. korak

Provjerite je li sav tekst na stranici postavljen centralno na stranicu. Ako nije, selektirajte sve okvire sa kursorom i upotrijebite strelice na tipkovnici da prebacite okvire gore i malo dolje. Kada ste zadovoljni rezultatom, zaključajte Type sloj.

type so fartype so fartype so far

Izradite novi sloj i nazovite ga Border. Zatim uzmite Rectangle Tool (M) i povucite njime na stranici, tako da sjedi nasuprot linije margine sa svih strana. Podesite Stroke Color u Cream i u Stroke kartici podesite Weight na 15 mm. Podesite Type u Thick - Thick.

borderborderborder

Sa selektiranim rubom, idite na Object > Effects > Transparency i podesite Mode u Overlay.

overlay overlay overlay

2. korak

Zaključajte Border sloj i kreirajte završni novi sloj ispod, koji nazovite Texture B.

Vratite se nakratko u Illustrator i vašoj Texture Cream EPS datoteci. Dodajte novi uzorak (swatch), nazovite ga Board Black i podesite razine na C=91 M=79 Y=62 K=97. Primijenite to na teksturu prije nego što idete na File > Save As i pohranite kao Texture Black.eps.

texture vectortexture vectortexture vector

3. korak

Vratite se na InDesign plakat i kreirajte novi okvir slike samo preko glavnog naslova. Idite na File > Place i zatim Open da otvorite svoju Texture Black.eps sliku.

texturetexturetexture

Sa selektiranim okvirom slike idite na Object > Effects > Transparency, podešavajući Mode u Multiply i smanjujući Opacity na 20%.

multiplymultiplymultiply

Kako biste dodatno ublažili efekt, možete također dodati okviru suptilan Gradient Feather podešavajući Type u Linear. Kliknite OK da iziđete iz Effects prozora.

gradientgradientgradient

4. korak

Čestitam, vaš poster je završen! Svakako idite na Save > File da spremite i sačuvate sav svoj naporan rad netaknut. Ako printate plakat kod kuće, možete samo ići na File > Print. Ako dijelite svoj plakat online ili putem emaila, možete spremiti svoj rad kao Interactive PDF, JPEG ili PNG tako što ćete ići na File > Export i odabrati tip datoteke koji želite u Format padajućem izborniku.

Ako šaljete svoj rad u profesionalnu tiskaru, idite na File > Export i odaberite Adobe PDF (Print) iz Format izbornika na dnu prozora. Pritisnite Save da otvorite Export Adobe PDF prozor. Odaberite [Press Quality] iz Preset izbornika na vrhu prozora.

press qualitypress qualitypress quality

Kliknite Marks and Bleeds u lijevom izborniku prozora. Označite All Printer’s Marks (opcionalno, ovisi o želji odabrane tiskare) i Use Document Bleed Settings.

printers marksprinters marksprinters marks

Zatim kliknite OK da kreirate svoj eksportirani PDF. To je spremno za izravno slanje u tiskaru - odličan posao!

exported pdfexported pdfexported pdf

Roštiljada Može Početi!

Završili ste svoj BBQ plakat i izgleda fantastično. Odličan posao! Prije nego što počnete sa drugim pripremama za svoj event, ponovimo na trenutak koje vještine i tehnike ste preuzeli tijekom ovog tutoriala. Sada biste trebali znati:

  • Kreirati strukture plakata pripremljene za tisak u Adobe InDesignu.
  • Izgraditi teksture u pozadini i gradijente da kreirate pozadinu profesionalnog standarda za svoj dizajn.
  • Formatirati naprednu tipografiju i dodavati "glow" efekte da replicirate teksture krede.
  • Dodavati završne detalje poput bordura i tekstura za prekrivanje da podignete plakat na novu razinu. 

Tražite još plakata i letaka za evente? Pogledajte naš odličan izbor predložaka za evente ovdje na GraphicRiver stranici. Ili, zašto ne biste pretražili još korisnih pozadina i tekstura za prekrivanje?

final posterfinal posterfinal poster
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads