Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Poster Design

Kako Kreirati BBQ Poster sa Teksturom Krede u Adobe InDesignu

by
Difficulty:BeginnerLength:LongLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Ljeto je ovdje i s njime dolaze dugi, opušteni dani i okretanje burgera na roštilju. Ako u nadolazećim mjesecima planirate veliku zabavu uz roštilj , možete je promovirati u stilu, sa ovim plakatom. 

Uglavnom namijenjen početnicima u tisak dizajnu, ovaj tutrial će se usredotočiti na izgradnju teksture da kreirate autentičan izgled školske krede. Za tutorial ćete trebati pristup Adobe InDesign i Adobe Illustrator programima i dizajn možete super-jednostavno prilagoditi detaljima za vlastitu zabavu.

Tražite plakat ili letak koji možete brzo editirati? Pogledajte izbor predložaka za evente na našoj stranici GraphicRiver.

Osjećate li taj predivan miris dima u zraku? Zaronimo...

Što će Vam Trebati za Izradu Plakata

Trebati ćete pristup InDesign i Illustrator programima. Možete uzeti besplatnu probnu verziju za oboje na Adobe web stranici. Također morate preuzeti sljedeće slike i fontove:

Nakon što pohranite slike u istu mapu i instalirate fontove, spremni ste započeti sa dizajniranjem plakata. Krenimo!

1. Kako Kreirati Pozadinu Školske Ploče

1. korak

Otvorite Adobe InDesign i idite na File > New > Document.

Intent ostavite podešeno na Print, Number of Pages u 1, te de-selektirajte Facing Pages, kako biste kreirali strukturu ("layout") jedne stranice. Podesite Width na 24 in i Height na 36 in, što je standardna ‘Architectural D’ veličina plakata.

Dodajte Margins od 0.5 in i Bleed od 1 in sa svih strana i kliknite OK

new document

2. korak

Proširite Layers karticu (Window > Layers) i dvaput kliknite na Layer 1 ime da otvorite Layer Options prozor. Promijenite naziv sloja u Background.

layer options

Upotrijebite Rectangle Frame Tool (F) da kreirate okvir slike koji se proteže preko cijele stranice, gore do "bleed" rubova sa svih strana. Idite na File > Place, odaberite "blackboard background" sliku i kliknite Open. Dopustite da slika ispuni cijeli okvir (možete kliknuti na Fill Frame Proportionally gumb u Controls kartici na vrhu radne površine).

placed background

3. korak

Proširite Swatches karticu (Window > Color > Swatches) i kliknite na New Color Swatch u prozoru padajućeg izbornika. Nazovite novi uzorak (swatch) Board Black, podesite Type u Process i Mode u CMYK. Podesite razine postotaka na C=91 M=79 Y=62 K=97. Kliknite Add i zatim OK.

new color swatch

Uzmite Rectangle Tool (M), i povucite preko stranice da izradite oblik koji se podudara sa dimenzijama okvira slike ispod. U Swatches kartici podesite Fill u Board Black.

black rectangle

4. korak

Selektirajte Board Black pravokutnik i idite na Object > Effects > Gradient Feather. Odaberite Radial za Type i prilagodite smjer gradijenta tako da se svjetliji dio proteže izvan sredine stranice.

gradient

Kliknite OK da izađete iz Effects prozora. I to je to - pozadina školske ploče sa suptilnim efektom gradijenta koji će prekrasno prikazivati vašu tipografiju.

background

2. Kako Plakatu Dodati Teksturu

1. korak

Zaključajte Background sloj i kliknite Create New Layer gumb na dnu Layers kartice. Promijenite naziv ovog sloja u Black. Možemo dodati malo tamniji dio u središnju točku stranice da omogućimo glavnom naslovu teksta da se zaista dobro istakne.

Uzmite Ellipse Tool (L) i povucite u sredinu stranice da kreirate krug. Podesite Fill u Board Black i Stroke Color u [None].

circle

Idite na Object > Effects > Transparency i odaberite Multiply Mode. Smanjite Opacity na 70%.

multiply mode

Kliknite Gradient Feather na dnu izbornika s lijeve strane i kreirajte Radial gradijent sa tamnijim dijelom u sredini oblika. Kliknite OK.

effects gradient

2. korak

Otvorite wall texture EPS datoteku u Adobe Illustratoru. Selektirajte sliku i primijenite desni klik > Ungroup.

ungroup

Selektirajte usklične znakove u kutu slike te ih obrišite ostavljajući samo teksturu iza.

delete excess

3. korak

Idite na Swatches karticu (Window > Swatches) i kreirajte New Swatch. Nazovite ga Cream i podesite CMYK razine na C=12 M=10 Y=31 K=0.

cream swatch

Primijenite Cream uzorak (swatch) na teksturu; zatim idite na File > Save As i pohranite teksturu kao EPS datoteku te joj dodijelite ime ‘Texture Cream.eps’.

cream texture

4. korak

Vratite se na InDesign dokument i zaključajte Black sloj. Izradite novi sloj ispod, nazovite ga Texture A.

Upotrijebite Rectangle Frame Tool (F) da kreirate okvir preko cijele stranice i idite na File > Place da smjestite Texture Cream.eps sliku dopuštajući joj da ispuni cijeli okvir.

texture

Sa selektiranim okvirom, idite na Object > Effects > Transparency. Podesite Mode u Overlay i Opacity na 20%, zatim kliknite OK.

overlay

3. Kako za Plakat Kreirati Tipografiju s Kredom 

1. korak

Sa vidljivim ravnalima (View > Show Rulers), povucite smjernicu (guide) s lijevog ravnala u središnju poziciju na stranici, 12 in.

guide

Zatim povucite još dvije vertikalne smjernice na oko 4 in i 20 in, razdvajajući strukturu u četiri stupca.

guides

2. korak

Izradite novi CMYK uzorak (swatch), C=15 M=11 Y=33 K=0, i nazovite ga Cream.

cream swatch

Uzmite Type Tool (T) i povucite na stranicu, točno iznad sredine, kreirajući pravokutnik tekstualni okvir. Upišite ‘B’ i ‘G’, sa razmakom između slova.

U Character Formatting Controls kartici na vrhu radne površine ili Character kartici i Paragraph kartici (Window > Type & Tables), podesite Font u Charlevoix Pro Bold, Size 747 pt i tekst u Align Center. Prilagodite Font Color u Cream.

Želimo da se slova sastanu sa smjernicama sa svake strane, stoga, ako je potrebno, povećajte Kerning (razmak između individualnih slova).

text frame

3. korak

Selektirajte tekstualni okvir i Edit > Copy, Edit > Paste, smještajući ga ispod prvog okvira. Prilagodite sadržaj teksta u ‘BBQ’ i smanjite Font Size da se poklapa sa poravnanjem smjernica sa svake strane, ovdje je to 575 pt.

font size

Selektirajte oba tekstualna okvira koristeći Selection Tool (V, Escape) kursor i idite na Object > Effects > Outer Glow. Dodajući blagi sjaj tekstu poprimiti će autentičan izgled školske krede, kao da je malo prašine s krede prošlo izvan ruba teksta.

Podesite Mode u Normal, smanjite Opacity na oko 43%. Kliknite na obojeni kvadrat da otvorite Effect Color prozor. Ovdje možete odabirati Swatch uzorke i odabrati Cream uzorak (swatch) za sjajni efekt. Kliknite OK.

Nazad u Effects prozoru, podesite Technique u Softer, Size na oko 0.4 in, Noise na 12% i Spread na 17%. Kliknite OK.

effect color

4. korak

Otvorite barbecue silhouettes vektor u Illustratoru. Izolirajte "lopaticu" i idite na Edit > Copy da je kopirate.

spatula vector

Vratite se na InDesign plakat i primijenite Edit > Paste da zalijepite vektor izravno na poster.

Pozicionirajte lopaticu direktno između ‘B’ i ‘G’, skalirajući sliku dok držite tipku Shift na visinu slova. Promijenite Fill Color u Cream i primijenite sličan "glow" efekt (Object > Effects > Outer Glow).

outer glow

5. korak

Izradite novi uzorak (swatch), C=77 M=25 Y=30 K=0, i nazovite ga Blue.

swatch options

Kreirajte novi tekstualni okvir iznad tekstualnog okvira ‘BIG’ koristeći Type Tool (T). Upišite uvod u glavni naslov, poput ‘Bill’s Annual’, podešavajući Font u Heavyweight. Povećajte Size i Tracking (razmak između slova) sve dok se tekst ne sastane sa smjernicama sa svake strane. Prilagodite Font Color u Blue.

character panel

Idite na Object > Effects > Outer Glow da tekstualnom okviru dodate "glow" efekt selektirajući Blue uzorak (swatch) za Effect Color.

outer glow

6. korak

Kopirajte (Copy) i zalijepite (Paste) tekstualni okvir, pomičući ovaj ispod ‘BBQ’ okvira. Prilagodite sadržaj teksta u datum i vrijeme događanja te opet promijenite Font Size i Tracking vrijednosti da razvučete tekst do smjernica. 

glow

7. korak

Upotrijebite Type Tool (T) da kreirate tri mala tekstualna okvira na dnu izgleda, upisujući individualne segmente teksta o događanju u parovima od dvije riječi sa Heavyweight fontom. Prilagodite Font Size i Tracking svake individualne riječi kako biste kreirali jasan, kvadratni efekt u svakom tekstualnom okviru. Promijenite Font Color u Cream.

ampersand

Upotrijebite Line Tool (\) da kreirate vertikalne razdjelnike između tekstualnog okvira, držeći tipku Shift da kreirate savršeno ravnu liniju. Podesite Stroke Color u Cream. U Stroke kartici (Window > Stroke), promijenite Stroke Weight u 5 mm i dodajte Round Cap da omekšate završetke linija.

line dividers

8. korak

Uzmite Ellipse Tool (L) i nacrtajte grubi oval prema vrhu "layout-a". Ovo ćemo upotrijebiti kao bazu za izradu zakrivljenog tekstualnog podnaslova.

ellipse tool

U padajućem izborniku Type Tool alata u Tools kartici pronaći ćete Type on a Path Tool (Shift-T). Kliknite jednom prema gornjem lijevom kutu ovala da transformirate oblik u tekstualnu putanju. Sada možete upisati svoj podnaslov (ovdje je to ‘Come along to’), i formatirati tekst kao što biste učinili za bilo koji drugi tekstualni okvir.

Podesite Font u Heavyweight i Color u Cream te pomaknite vertikalne linije koje se križaju s ovalom kako biste  manevrirali pozicijom teksta. Mora biti savršeno zakrivljen preko vrha drugih tekstualnih okvira.

curved text

9. korak

Vratite se u Illustrator i svojem "barbecue silhouettes" vektoru. Izolirajte vilicu i primijenite Edit > Copy da je kopirate.

fork vector

Vratite se u InDesign i primijenite Edit > Paste da zalijepite vilicu na stranicu. Desni klik > Transform > Rotate 90 Degrees CW i podesite Fill u Blue. Idite na Object > Effects > Outer Glow da dodate "glow" efekt. Smjestite ga točno ispod zakrivljenog tekstualnog okvira, centralno na stranicu.

outer glow

4. Kako Uokviriti Plakat i Primijeniti Teksturu Krede

Naš plakat za sada izgleda sjajno, ali možemo dodati još nekoliko detalja kako bismo ga dovršili i dodali mu "grunge", "kredastu" teksturu.

1. korak

Provjerite je li sav tekst na stranici postavljen centralno na stranicu. Ako nije, selektirajte sve okvire sa kursorom i upotrijebite strelice na tipkovnici da prebacite okvire gore i malo dolje. Kada ste zadovoljni rezultatom, zaključajte Type sloj.

type so far

Izradite novi sloj i nazovite ga Border. Zatim uzmite Rectangle Tool (M) i povucite njime na stranici, tako da sjedi nasuprot linije margine sa svih strana. Podesite Stroke Color u Cream i u Stroke kartici podesite Weight na 15 mm. Podesite Type u Thick - Thick.

border

Sa selektiranim rubom, idite na Object > Effects > Transparency i podesite Mode u Overlay.

overlay

2. korak

Zaključajte Border sloj i kreirajte završni novi sloj ispod, koji nazovite Texture B.

Vratite se nakratko u Illustrator i vašoj Texture Cream EPS datoteci. Dodajte novi uzorak (swatch), nazovite ga Board Black i podesite razine na C=91 M=79 Y=62 K=97. Primijenite to na teksturu prije nego što idete na File > Save As i pohranite kao Texture Black.eps.

texture vector

3. korak

Vratite se na InDesign plakat i kreirajte novi okvir slike samo preko glavnog naslova. Idite na File > Place i zatim Open da otvorite svoju Texture Black.eps sliku.

texture

Sa selektiranim okvirom slike idite na Object > Effects > Transparency, podešavajući Mode u Multiply i smanjujući Opacity na 20%.

multiply

Kako biste dodatno ublažili efekt, možete također dodati okviru suptilan Gradient Feather podešavajući Type u Linear. Kliknite OK da iziđete iz Effects prozora.

gradient

4. korak

Čestitam, vaš poster je završen! Svakako idite na Save > File da spremite i sačuvate sav svoj naporan rad netaknut. Ako printate plakat kod kuće, možete samo ići na File > Print. Ako dijelite svoj plakat online ili putem emaila, možete spremiti svoj rad kao Interactive PDF, JPEG ili PNG tako što ćete ići na File > Export i odabrati tip datoteke koji želite u Format padajućem izborniku.

Ako šaljete svoj rad u profesionalnu tiskaru, idite na File > Export i odaberite Adobe PDF (Print) iz Format izbornika na dnu prozora. Pritisnite Save da otvorite Export Adobe PDF prozor. Odaberite [Press Quality] iz Preset izbornika na vrhu prozora.

press quality

Kliknite Marks and Bleeds u lijevom izborniku prozora. Označite All Printer’s Marks (opcionalno, ovisi o želji odabrane tiskare) i Use Document Bleed Settings.

printers marks

Zatim kliknite OK da kreirate svoj eksportirani PDF. To je spremno za izravno slanje u tiskaru - odličan posao!

exported pdf

Roštiljada Može Početi!

Završili ste svoj BBQ plakat i izgleda fantastično. Odličan posao! Prije nego što počnete sa drugim pripremama za svoj event, ponovimo na trenutak koje vještine i tehnike ste preuzeli tijekom ovog tutoriala. Sada biste trebali znati:

  • Kreirati strukture plakata pripremljene za tisak u Adobe InDesignu.
  • Izgraditi teksture u pozadini i gradijente da kreirate pozadinu profesionalnog standarda za svoj dizajn.
  • Formatirati naprednu tipografiju i dodavati "glow" efekte da replicirate teksture krede.
  • Dodavati završne detalje poput bordura i tekstura za prekrivanje da podignete plakat na novu razinu. 

Tražite još plakata i letaka za evente? Pogledajte naš odličan izbor predložaka za evente ovdje na GraphicRiver stranici. Ili, zašto ne biste pretražili još korisnih pozadina i tekstura za prekrivanje?

final poster
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.